Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:sisselogimine

Prisijungimas prie Directo

Prisijungimas slaptažodžiu

Prisijungimui prie Directo yra naudojama interneto naršyklė. Kokią naršyklę naudoti geriausia, rasite aprašyta Rekomenduojamos naršyklės darbui su DIRECTO skiltyje.

 • Į naršyklės adreso juostą įveskite programos adresą ir spauskite, kad atvertų puslapį.
 • Atsidarys prisijungimo langas, jame įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.
 • Spauskite mygtuką LOGIN arba klaviatūroje paspauskite mygtuką ENTER.

Prisijungimas mobiliuoju parašu

Norint prie sistemos jungtis m. parašu, turite savo darbuotojo kortelėje nurodyti asmens kodą:

Ir įjungti „ID kortelės / Mobiliojo parašo/Smart-ID prisijungimas“ nustatymą:

NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Administratoriaus nustatymai

„ID kortelės / Mobiliojo parašo/Smart-ID prisijungimas“ pasirinkite „taip“ ir išsaugokite pakeitimus.

:?: Jeigu Jūsų vartotojas nėra darbuotojas, darbuotojo kortelė vis tiek yra ir ją pasiekti galite per vartotojo nustatymus:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai

Spauskite ant grupės pavadinimo, kad atsidaryti darbuotojo kortelę.

Prisijungimas naudojant Smart-ID

Konfigūracija yra ta pati tiek prisijungimui mobiliuoju parašu, tiek Smart-ID. Atlikus žingsnius punkte Prisijungimas mobiliuoju parašu, galėsite sėkmingai prisijungti naudojant Smart-ID.

:!: Kad veiktų mobilaus parašo prisijungimas, vartotojas taip pat privalo turėti galiojantį slaptažodį.

:?: Prisijungimas prie Directo su Smart-ID neveiks, jei vartotojas turi Smart-ID Basic paskyrą. Plačiau apie Smart-ID ir Smart-ID Basic galite pasiskaityti čia: Išorinė nuoroda

Uždaroma nuoroda directo.gate.ee

2023 m. pirmąjį pusmetį Directo atsisakys senosios programų serverio platformos. Naujosios platformos tikslas – suteikti jums geresnę vartotojo patirtį ir padidinti paslaugos saugumą, patikimumą ir greitį. Naujoji platforma naudoja naujus ir galiojančius saugos protokolus, kurie yra būtini saugiam naudojimuisi paslauga (senojo serverio saugos protokolai yra pasenę).

Ką Jūs turite padaryti? Kad ir visiškai išjungus senąjį serverį veiktų toliau be problemų, visur reikia pakeisti adresą, kad directo.gate.ee būtų pakeistas į login.directo.ee. Jei, pavyzdžiui, iki šiol naudojote Directo šiuo adresu:

https://directo.gate.ee/ocra_demo_lt,tuomet naujas adresas turi būti: https://login.directo.ee/ocra_demo_lt

Labai tikėtina, kad jau naudojatės nauja platforma, tačiau nedelsdami patikrinkite šias vietas:

 • Įvesdami Directo visada naudokite teisingą adresą.
 • Jei įtraukėte Directo prie savo naršyklės žymių / nuorodų, įsitikinkite, kad ten naudojate naują adresą. Šiuo metu senas pradinis adresas directo.gate.ee automatiškai nukreipia jus į naują login.directo.ee, bet kai uždarome senąjį serverį, automatinis peradresavimas nebeveiks.
 • Jei prie kompiuterio darbalaukio įtraukėte Directo nuorodą, taip pat įsitikinkite, kad ten naudojate naują adresą (ta pati priežastis, kaip ir ankstesniame punkte).

:?: Jei reikia, apie pakeitimą informuokite ir savo IT skyrių, kad būtų peržiūrėti visi svarbūs punktai.

:!: Labai svarbu šią informaciją perduotumėte ir partneriams, jei jūsų Directo yra susietas su išorine šalimi, kuri siunčia arba gauna duomenis iš jūsų Directo. Pavyzdžiui, jei turite internetinę parduotuvę, kuri su Directo bendrauja tiesiogiai per sąsają, įsitikinkite, kad adreso pakeitimas buvo įvestas išorinės šalies prieigos taške!

Kitu atveju gali nutikti, kad, pavyzdžiui, užsakymas iš internetinės parduotuvės nepasiekia Directo arba nebeatkeliauja į duomenų saugyklą siunčiami duomenys.

Kodėl naujas adresas greitesnis už senąjį? Už naujo adreso yra apkrovos balansavimo priemonė, kuri gali (kaip rodo pavadinimas) paskirstyti apkrovą, kad būtų užtikrintas optimalus kiekvienos užklausos veikimas.

Kodėl naujasis adresas yra saugesnis nei senasis? Senasis serveris naudoja nebenaudojamus saugos protokolus – visi SSL / TLS protokolai, ankstesni nei TLS 1.2, dabar yra nebenaudojami ir laikomi nesaugiais. Šiuo atžvilgiu visos TLS versijos, senesnės nei 1.2, yra išjungtos naujajai platformai. Todėl sąsajos kontekste, perėjus į naują adresą, taip pat būtina įsitikinti, kad sąsaja ir toliau veiks.

The directo.gate.ee link will be closed

We will close the old application server platform in the first half of 2023. The purpose of the new platform is to provide you with a better user experience and increase the security, reliability, and speed of the service. The new platform uses fresh and valid security protocols, which are essential for the safe use of the service (the security protocols of the old server are outdated).

What do you have to do? In order for trouble-free operation to continue when the old server will be completely shut down, the address must be changed everywhere. login.directo.ee is replaced by directo.gate.ee . If, for example, until now you used Directo via the following address: https://directo.gate.ee/ocra_demo_ee , then the new address must be: https://login.directo.ee/ocra_demo_ee

It is very likely that you are already using the new platform, but check the following places right away:

 • Always use the correct address when entering Directo.
 • If you have added Directo to your web browser bookmarks/shortcuts, make sure you use the new address there. At the moment, the old starting address ‘’directo.gate.ee’’ automatically redirects you to the new ‘’login.directo.ee’’, but when we close the old server, the automatic redirection will no longer work.
 • If you have added the Directo shortcut to your computer's desktop, also make sure that you use the new address there (same reason as in the previous point).

If necessary, also inform your IT support about the change so that all important points are reviewed.

:!: It is very important to pass this information on to partners as well (if your Directo has integration with an external party that sends or receives data from your Directo.) For example, if you have an online store that communicates with Directo directly via the integration, make sure that the address change has been entered in the external party access point! Otherwise, it may happen, for example, that the order made from the online store does not reach Diretco.

 • Why is the new address faster than the old one? Behind the new address is a load balancer that can (as the name suggests) distribute the load as needed to ensure optimal performance for each request.
 • Why is the new address more secure than the old one? The old server uses deprecated security protocols - all SSL /TLS protocols prior to TLS 1.2 are now deprecated and considered insecure. In this regard, all TLS versions older than 1.2 are disabled for the new platform. Therefore, in the context of the interface, after switching to a new address, it is also necessary to make sure that the interface remains operational.

Nuorodos:

lt/sisselogimine.txt · Keista: 2022/12/12 11:02 vartotojo lida