Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:otell_aru_tellimused

Ostutellimuste nimekiri

Ostutellimuste nimekiri on aruanne, mis on mõeldud ostutellimuste ja nendega seonduva info vaatlemiseks

Aruandel on kolm erinevat vaadet:

 • Tavaline - nimekiri ostutellimustest vastavalt parameetritele.
 • Read kokku - aruanne, mis on grupeeritud artikli koodi ja nime lõikes ning näitab kokkuvõtvalt koguseid ja summat
 • Kokku millegi lõikes - näidatakse valitud parameetrite järgi ostutellimusi, mis on grupeeritud kas objekti, projekti, kliendi, hankija või numbri lõikes

Filtreeringud

 • Hankija - filtreeritakse valitud hankija koodi järgi
 • Klass - filtreeritakse valitud hankijaklassi järgi
 • Ladu - filtreeritakse valitud lao järgi
 • Objekt - filtreeritakse valitud objekti järgi
 • Tingimus - filtreeritakse ostutellimusel oleva maksetingimuse järgi
 • Seeria - filtreeritakse dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik järgi. Näiteks 1000:1020. Võimalus vaadata konkreetset ostutellimust pannes ostutellimusega samanumbrilise vahemiku
 • Tegija - filtreeritakse ostutellimusel oleva tegija järgi
 • Projekt - filtreeritakse ostutellimusel oleva projekti järgi
 • Periood - ajavahemik milles ostutellimusi vaadeldakse
 • Hankija lisaväli - lisaväli, kust filtreeritakse sisaldust. Kui sisaldab lahtrisse panna % märk, siis kuvatakse vaid valitud lisaväljaga hankijad
 • Sisaldab - aruandesse tulevad ainult need hankijad, kelle lisaväljas on soovitud otsing
 • Saabumisaeg - kuvab ostutellimused, millele märgitud soovitud saabumisaeg mahub valitud ajavahemikku
 • Artikkel - filtreeritakse ostutellimused millel ridadel on sama artikkel
 • Sisu - filtreeritakse ostutellimusel olevate ridade sisu lahtri järgi
 • Summa - filtreeritakse ostutellimuse summa järgi
 • KM kood - filtreeritakse ostutellimusel oleva km koodi järgi
 • Tüüp - filtreeritakse vastavalt ostutellimuse tüübile. Tüüpe saab seadistada Üldiste seadistuste alt
 • Staatus - filtreeritakse vastavalt ostutellimuse staatusele. Staatuseid saab seadistada Üldiste seadistuste alt
 • Suletud - filtreeritakse vastavalt valikule, kas suletud või sulgemata ostutellimused

Valikud

 • Tükelda - tekitab pöördtabeli ajas tellitud artiklite kaupa. Tükeldada on võimalik tunniks, nädalapäevaks, kuu päevaks, nädalaks, kuuks, kvartaliks või aastaks
 • Näita - näitab tükeldatud vaates, kas käivet, kogust või punkte
 • Näita ridu - aruandes kuvatakse ostutellimuse read, mis annab võimaluse artikli koodi kaudu artiklikaarti avada
 • Kokku - näidatakse valitud parameetrite järgi ostutellimusi, mis on grupeeritud kas objekti, projekti, kliendi, hankija või numbri lõikes
 • Kogused - ostutellimuselt, seotud dokumentidelt (kokku hankija lõikes), perioodi dokumentidelt. Näidatakse vastavalt valikule, mille lõikes ja millistelt dokumentidelt
 • Kinnitatud - valik toimib koos eelneva kogused valikuga, kehtib vastavalt valikule, sama perioodi dokumendid või otsesed dokumendid, kas siis kinnitatud või kinnitamata
 • Read kokku - aruanne, mis on grupeeritud artikli koodi ja nime lõikes ning näitab kokkuvõtvalt koguseid ja summat
 • Täpne otsing - kui on valitud täpne otsing, siis projekti puhul vaadatakse kindlat sisaldust projekti ridadest/päisest ning ka seda, et kas on projekti alamprojekt. Mittetäpse otsingu korral vaadatakse ainult päise või ridade filtri osalise sisalduse vastavust. Ridadelt osaline vastavus ridadel sisuga - täpse puhul peab sisu võrduma otsitavaga, mittetäpse puhul filtreeritakse sisalduse järgi
 • Punkte - aruandes kuvatakse eraldi punktide tulp ning näidatakse ainult neid ridu, kus artiklitel on punktid seadistatud. Punktid on seadistatavad artiklikaardilt
 • Muuda - aruandes muudetavad väljad on valitavad aruande peenhäälestuse all (valiku taga on näidatud, kas tegemist päise või rea infoga):

Muuda vaates saab kinnitatud ostutellimustel vajadusel koguseid muuta. Selleks peab olema süsteemi seadistus „Kinnitatud ostutellimuse koguseid saab muuta“ valiku Jah peal.

Massiline kinnitamine

Ostutellimuse aruandes on mass-kinnitamise võimalus. Selleks tuleb aruandes valida filter Kinnitatud - Kinnitamata ja muuda linnuke peab olema valimata.

Lingid

 • Number - avab ostutellimuse
 • Artikli kood - avab artiklikaardi
 • Hankija kood - avab hankijakaardi, ilmub aruandesse, kui on valitud read kokku linnuke ja kokku hankija lõikes
 • Projekti kood - avab projektikaardi, ilmub aruandesse, kui on valitud read kokku linnuke ja kokku projekti lõikes
et/otell_aru_tellimused.txt · Viimati muutnud: 2021/12/22 11:33 persoon triin