Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:or_aru_reskontro

Ostureskontro

Ostureskontro on hankijate, ostuarvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes

Filtreeringud

 • Hankija - hankija kood dokumendil, filtreeritakse valitud koodi järgi
 • Aeg - näitab, mis hetkega on väljavõte
 • Klass - dokumendil olev hankijaklass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik.
 • V konto - näidatakse ainult valitud võlakontoga ostuarveid. (Ostuarvel kred. konto)
 • EM konto - hankija ettemaksukonto
 • Hankija lisaväli - lisaväli, kust filtreeritakse sisaldust. Kui sisaldab lahtirsse panna % märk, siis kuvatakse vaid valitud lisaväljaga hankijad
 • Sisaldab - aruandesse tulevad ainult need hankijad, kelle lisaväljas on soovitud otsing

Valikud

 • Jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul
 • Kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi
 • Valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemaksusid kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga
 • Kokku - lühendab väljavõtet tuues iga hankija taha kokku tema tasumata summa, ettemaksu ja hetke saldo
 • Asumaa - linnuke „asumaa“ toimib koos „kõik“ linnukesega, aruanne kuvatakse kokkuvõtlikult asumaade lõikes. Need hankijad, kellel puudub asumaa, kuvatakse kokku ilma asumaa koodita

Lingid

 • Hankija kood - avab hankija kaardi, kokku vaates avab hankija kood selle hankija ostureskontro väljavõtte
 • Number - avab ostuarve
 • Tasuda summa - avab vastava arve hetkeseisu
 • Ettemaks - avab hankija ettemaksudes nimekirja
et/or_aru_reskontro.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:20 persoon ott