Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:or_aru_hank_stat

Hankijate statistika

Aruanne näitab hankijate statistikat valitud perioodi ostuarvete põhjal

Filtreeringud

 • Artikkel - artikli kood arve real
 • Artikli klass - artikli klass arve real. Võib olla üks või kooloniga eraldatud vahemik. Näiteks ARVUTI:SAAPAD
 • Konto - filtreeritakse ostuarve real oleva konto järgi
 • Periood - ostuarvete ajavahemik, millel põhineb statistika
 • Artikli lisaväli - filtreeritakse sisaldus valitud vastavale artiklikaardil olevale lisaväljale
 • Hankija klass - filtreeritakse valitud hankija klassi põhjal
 • Kasutaja ostuarvel või hankija kaardil - filtreeritakse valitud kasutaja põhjal
 • Hankija lisaväli - lisaväli, kust filtreeritakse sisaldust. Kui sisaldust ei filtreerita, siis näidatakse valitud lisavälja ning ainult neid hankijaid, kel valitud lisaväli olemas on
 • sisaldab - aruandesse tulevad ainult need hankijad, kelle lisaväljas on soovitud otsing
 • Hankija - aruanne kuvab vaid valitud hankijat
 • Nimi - hankija nimi, filtreerib vastavalt valitud ostuarvel oleva hankija nime järgi
 • Asumaa - filtreerib hankijakaardil oleva asumaa järgi vastavalt valikule
 • Maa - filtreerib hankijakaardil oleva maa järgi vastavalt valikule
 • Objekt - objekt ostuarve päises või real

Valikud

 • E-mail - kuvatakse e-maili tulp ja vaid need hankijad, kellel on e-mail
 • Aadress - kuvatakse aruandes eraldi tulbana hankijate aadress
 • Punkte - näitab nimekirjas artikli punkte ning limiteerib selle ainult nende artiklite järgi, millel on punktid
 • Nimega - eraldab hankijad arve peal oleva nime järgi. Ehk kui sama hankija koodiga on arvel erinevad hankija nimed, siis need lüüakse eraldi laiali

Pöördtabel

tase - eraldab objekti näitamise puhul ostuarvelt valitud taseme objekti tükelda - tekitab pöördtabeli. Tükeldada on võimalik tunniks, nädalapäevaks, kuu päevaks, nädalaks, kuuks, kvartaliks, aastaks, valitud taseme objektiks, käibemaksuks näita - millist väärtust pöördtabelis näidatakse - kas käivet, kogust, punkte värvid - näitavad tükeldamisel võrdlust eelmise perioodiga, kus hankijal müük oli. Kui taust on roheline, siis on näidatav väärtus suurem, kui punane, siis väiksem ja kui värvi pole, siis on müük sama suur (sobilik põhiliselt kindla kuumaksuga hankijate jälgimisel nt: Gate)

Lingid

 • Summa - avab ostuarvete nimekirja
et/or_aru_hank_stat.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 12:34 persoon ott