Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:otell_aru_tellimused

Pirkimų užsakymų sąrašas

Pirkimų užsakymų sąrašas atvaizduoja pirkimo dokumentų suvestą informaciją. Jeigu norite pasinaudoti šia ataskaita, einate: PIRKIMAI → ATASKAITOS → PIRKIMŲ UŽSAKYMŲ SĄRAŠAS.

Ataskaita sudaryta yra 5 dalių: UŽSAKYME, EILUTĖJE, PARDAVIMO UŽSAKYME, IŠSKAIDYTI, SUMA.

Pirmoji dalis UŽSAKYME filtrai yra pirkimo užsakymo dokumento viršutinė dalis. Galimi filtrai:

 • Tiekėjas - galima filtruoti vieno tiekėjo pirkimo užsakymus, t.y. nurodžius tiekėjo kodą. Galima nurodyti daugiau tiekėjų, t.y. atsikurs tiekėjų kodus kableliu;
 • Apmokėjimo terminas - galima filtruoti pagal norimą apmokėjimo terminą;
 • Laikotarpis - pirkimo užsakymų dokumentų filtravimas pagal dokumento datą;
 • Gavimo laikas - pirkimo užsakymų dokumentų filtravimas pagal gavimo datą;
 • Balansas - galima filtruoti: visus, apmokėtus arba neapmokėtus pirkimo užsakymo dokumentus;
 • Uždarytas - galima filtruoti uždarytus arba neuždarytus pirkimo užsakymus;
 • Ir kt.

Antroji dalis EILUTĖJE filtrai yra pirkimo užsakymo dokumento apatinė dalis. Galimi filtrai:

 • Prekė - galima filtruoti vienos prekės pirkimo užsakymus, t.y. nurodžius prekės kodą. Galima nurodyti daugiau prekių, t.y. atsikurs prekių kodus kableliu;
 • Prekė klasė - galima filtruoti pagal prekės klasę;
 • Pirkimų suma - galima filtruoti pagal pirkimų sumą;
 • PVM tarifas - galima fitruoti pagal PVM tarifą;
 • Priėmimas - galima filtruoti pagal tai ar prekė gauta, negauta, daugiau (prekės gauta daugiau nei buvo užsakyta), skirtumas (atvaizduoja visus užsakymus kuriems buvo prekių gauta mažiau arba daugiau).
 • Pirkimo sąskaita - galima filtruoti užpajamuotus (turi pirkimo sąskaitą), neužpajamuotus (neturi pirkimo sąskaitos).

Trečioji dalis PARDAVIMO UŽSAKYME filtrai yra pardavimo užsakymo dokumento informacija. Galimi filtrai:

 • Pard. vadybininkas - galima filtruoti, pagal susijusio pardavimo užsakymo pard. vadybinką;
 • Pirkėjas - galima filtruoti, pagal susijusio pardavimo užsakymo pirkėją;
 • Tipas - galima filtruoti, pagal susijusio pardavimo užsakymo tipą;
 • Būklė - galima filtruoti, pagal susijusio pardavimo užsakymo būklę.

Ketvirtoji dalis IŠSKAIDYTI galima pasirinkti pagal kokius požymius bus išskaidyta ataskaita. Galimi sakidymai:

 • Datą/Gavimo laiką
 • Išskaidyti - galima išskaidyti ataskaitą valandai, savaitės dienai, mėnesio dienai, savaitei, mėnesiui, ketvirčiui arba metams.
 • Kas - pasirenkama kas bus skaidoma: prekė, prekės klasė, objektas, projektas, tiekėjas, pristatymo būdas, numeris (užsakymo).
 • Rodyti - pasirenkama kas bus rodoma: apyvarta, kiekis, taškai, negautas kiekis, negauta suma, kaina, apyvarta/svoris.

Penktoji dalis SUMA Galima pasirinkti pagal kokius požymius bus sumuojami ataskaitos duomenys. Ataskaitą galima arba sumuoti arba išskaidyti, abiejų daryti vienu metu negalima. Sumuoti galima pagal:

 • Pagal objektą- ataskaita sumuojama pagal objektus.
 • Pagal projektą - ataskaita sumuojama pagal projektą.
 • Pagal tiekėją - ataskaita sumuojama pagal tiekėją.
 • Pagal pristatymo tipą ataskaita sumuojama pagal pristatymo tipą.
 • Pagal numerį - ataskaita sumuojama pagal pirkimo užsakymo numerį.
 • Pagal pasiūlytą prekę
 • Pagal klasę - ataskaita sumuojama pagal klasę\

lt/otell_aru_tellimused.txt · Keista: 2021/04/28 12:14 vartotojo jorinta