Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_tasaarveldus

Sudengimai

Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas

Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtini užpildyti laukai:

  • Data – diena, kurią daromas sudengimas;
  • Apmokėjimo tipas – sudengimas.

Eilučių pildymas:

  • Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
  • Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
  • Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.

Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.

Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas

lt/fin_tasaarveldus.txt · Keista: 2019/06/14 10:00 vartotojo karolis