Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:settings

Turinys

Nustatymai

Pagrindiniai nustatymai

Bendri nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI

Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo

Galima nurodyti, koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.

Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.

Finansų nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → FINANSŲ NUSTATYMAI

Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas

Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ).

:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.

Finansai: uždaryta po

Finansinio laikotarpio uždarymas:

Einame Nustatymai→ Pagrindiniai nustatymai→ Finansų nustatymai→ Finansai: uždaryta po.

Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų.

Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą.

Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi.

Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:

 • Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data.
 • Įvedame reikiamą dokumentą.
 • Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.

Nuorodos:

Įvykio nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → ĮVYKIO NUSTATYMAI

Prekės nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PREKĖS NUSTATYMAI

Projekto nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PROJEKTO NUSTATYMAI

Pirkėjo nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PIRKĖJO NUSTATYMAI

Pardavimų nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI

Pinigų gavimo nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI

Pirkimų nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PIRKIMŲ NUSTATYMAI

Apmok. terminai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → APMOK.TERMINAI

Sandėlio nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → SANDĖLIO NUSTATYMAI

Produkcijos nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PRODUKCIJOS NUSTATYMAI

Aplanko nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → APLANKO NUSTATYMAI

Administratoriaus nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI

Transportas

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS

Bendri nustatymai

Dokumentų stulpeliai

Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia. Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas. Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai.

 1. Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas)
 2. Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta

Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente:

Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau).

Duomenų lauko tipai

Norėdami sukurti naujus duomenų laukus - papildomus laukelius kortelėse, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Duomenų lauko tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS - unikalus duomenų lauko kodas;
 • KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas;
 • PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente;
 • RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta;
 • ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas;
 • EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu;
 • TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, kaip bus įvedama informacija į duomenų lauką (pvz.: įrašoma ranka, parenkama iš sąrašo, įkeliama iš objektų lango ir kt.);
 • REIKŠMĖS - jei tipą parinkote „Sąrašas“, įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliu.
 • UNIKALUS - jei tipas „Tekstas“, galime nustatyti, kad laukelio reikšmė negalėtų kartotis kituose dokumentuose;
 • NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę „Taip“, šis laukas buv informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite;
 • SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.

Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą:

 • FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame:
^[0-9]+[:][0-9]+$
 • FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - informacinis pranešimas, kai įvedama neteisingo formato informacija. Pavyzdžiui,
xxxx:yyyy
 • ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokuemntas gali būti nesaugojamas.

Dokumentų numeracijos

Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Numeracijos ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS - numeracijos kodas;
 • PAVADINIMAS- numeracijos pavadinimas;
 • NR PRASIDEDA - numeracijos pradinis skaičius, nuo kurio prasideda numeracija;
 • NR BAIGIASI - numeracijos paskutinis skaičius, kuriuo baigiasi numeracija;
 • PRADŽIOS DATA - nuo kokios datos pradedant ši numeracija gali būti naudojama;
 • PABAIGOS DATA - iki kokios datos ši numeracija gali būti naudojama;
 • UŽDARYTAS - Ne - numeraciją galima naudoti, Taip - numeracijos negalima naudoti;
 • NAUJAS NR - kokia numeracija bus kita, kai baigsis šios numeracijos galiojimo laiko intervalas.

Apžvalgų tipai

Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu.

Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus.

Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite:

PAGRINDINIS MENIU→ Nustatymai→ Bendri nustatymai → Apžvalgų tipai→ F2-NAUJAS.

Būtina užpildyti laukus:

 • Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas.
 • Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė).
 • Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas.
 • Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti.
 • Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.).
 • Reikšmės - jei tipas „Sąrašas“, nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše.
 • Eilės nr. - klausimo eilės numeris

Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą:

Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: PAGRINDINIS MENIU→ BENDRAS→ Dokumentai→ Apžvalgos→ F2-NAUJAS.

Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai.

Pirkimo grupės

Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį.

Pavyzdžiui, daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos gamintojams ir pirkimo grupėms, remiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”.

Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje.

1. Nustatymai

Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS

 • Kodas - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių);
 • Pavadinimas - nurodykite grupės pavadinimą:

 • Prekė - Prekės kortelėje, PIRKIMAS dalyje, laukelyje Pirkimų grupė du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę:

 • Prekės klasė - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje:

 • Tiekėjas - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite Informacija kortelės dalyje:

2. Taikymas

Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei.

Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą. Prioritetas yra:

 • Prekė;
 • Prekės klasė;
 • Tiekėjas.

Tiekėjo atveju prioritetas yra:

 • Prekės kortelėje, burbuliuke Prekės kodas, laukelyje Tiekėjas nurodytas tiekėjas;
 • Tiekėjas nurodytas burbuliuke „Purchase items“ prekės kortelėje.

2.1. Rekomenduojami pirkimai

Pirkimo grupės filtras įtrauktas į Rekomenduojami pirkimai ataskaitą.

2.2. Užsakymų sąrašas

Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė.

Pavyzdžiui, pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus.

2.3. Prekės statistika

Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.

Nuorodos

Tiekėjų klasės

Norėdami sukurti naują tiekėjų klasę, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Tiekėjų klasės ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS – tiekėjo klasės kodas;
 • PAVADINIMAS – tiekėjo klasės pavadinimas.

Priskyrus tiekėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno tiekėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas.

Vartotojo sukūrimas

Norėdami sukurti naują vartotoją, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS – vartotojo kodas/prisijungimo vardas (kodas turi būti be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
 • PAVADINIMAS - vartotojo vardas, pavardė;
 • GRUPĖ - vartotojų grupę, paspauskite du kartus ir pasirinkite iš sąrašo (vartotojų grupė nustato, kokius veiksmus su sistema galės atlikti vartotojas).

Galima užpildyti šiuos laukus:

 • EL. PAŠTAS – įrašomas el. pašto adresas. Jei šis laukas bus užpildytas, vartotojas galės išsiųsti dokumentus tiesiai iš sistemos;
 • OBJEKTAS – įrašomas objekto kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis objektas bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą;
 • SANDĖLIS– įrašomas sandėlio kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis sandėlis bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą;
 • SPALVA – pasirenkama sistemos spalva;
 • NUMERACIJA – numeracijos kodas. Ši numeracija bus siūloma visiems šio vartotojo kuriamiems dokumentams;
 • EILUTĖS NAUJ. DOK-TE – kiek eilučių pridedama naujame dokumente;
 • PRIDĖTA – kiek papildomai pridedama eilučių išsaugojus dokumentą;
 • EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje;
 • KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.).

Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos.

Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams.

Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas

Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje „Naujas slaptažodis“ įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo.

Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos.

Veiksmų planas

Veiksmas - įvykis ar operacija.

Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams.

Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS

Pildomi laukai:

 • Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga;
 • Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną;
 • Aprašymas – įvykio apibūdinimas;
 • Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui;
 • Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui;
 • El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį „Atsakingas“ laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims;
 • Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos);
 • Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų;
 • Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1;
 • Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai;
 • Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė;
 • Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis;
 • Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami.

:?: PAVYZDYS

Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės „PR00006“.

Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'.

Patvirtinimui reikia / Vykdoma

Dokumentai

 • Dokumentas - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus;
 • Taškai - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą;
 • Uždarymas - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, t. y. Finansai: uždaryta po, yra naudojama data:: 1.01.1991

Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu Uždarymas reikšmė yra 30.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: Dokumentas yra ankstesnis nei modulio uždarymo data 31.10.2019 prieš 30.10.2019 :?: Dokumentas nepasitvirtins.

 • Įspėjimas - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta.

Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu Įspėjimas reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: Ar tikrai norite patvirtinti dokumentą nurodydami datą 29.10.2019 (anksčiau nei įspėjimas apie uždarymą 31.10.2019)? :?: Dokumentas pasitvirtins.

 • Ateities įspėjimas: - Paspaudus patvirtinimo mygtuką - įspėjama kai dokumento data yra ateityje.

Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta Ateities įspėjimas: tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: Dokumentas turi ateities datą :?: Dokumentas pasitvirtins.

 • Draudžiama ateities data: - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data.

Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta Draudžiama ateities data: tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą Dokumentas turi ateities datą :?: Dokumentas nepasitvirtins.

Finansiniai nustatymai

Apmokėjimo tipų įvedimas

Apmokėjimo tipas – tai apmokėjimo tipas, kaip pinigai yra gaunami arba atiduodami. Kiek įmonė turi kasų (pvz.: skirtinga valiuta), kiek turi skirtingų banko sąskaitų, skirtingų valiutų banko sąskaitose tiek turėtų būti sukurta ir apmokėjimo tipų.

Einama į: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI

Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Apmokėjimo tipų įvedimas:

 • KODAS – apmokėjimo tipo kodas, sutrumpintas apmokėjimo tipo pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima;
 • PASTABA – apmokėjimo tipo pavadinimas;
 • SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano;
 • TIPAS - paliekama „(nepasirinktas)“;
 • BANKO SĄSAKITA - nurodoma banko sąskaita;
 • BANKAS - pasirenkamas bankas;
 • EKSPORTO TIPAS - renkamasi „18 (SEPA EST)“.

Biudžetai

Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms.

Norint įvesti biudžetą, eikite į NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI

Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką F2 NAUJAS

Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai):

 • Numeris – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija;
 • Tipas – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas;
 • Data – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena;
 • Aprašymas – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą;
 • Objektas – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui;
 • Projektas – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui;
 • Pirkėjas – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui;
 • Tiekėjas - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui.

Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip:

 • Sąskaita – nurodoma buhalterinė sąskaita;
 • Objektas – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu;
 • Debetas – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma;
 • Kreditas – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma;
 • PVM tarifas – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu.

Paspaudus antrą burbuliuką:

 • Valiutos debetas - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta;
 • Valiutos kreditas - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta;
 • Valiuta - čia galima nurodyti kitą valiutą;
 • Valiutos kursas - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą.

Paspaudus trečią burbuliuką:

 • Projektas - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu;
 • Pirkėjas - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju;
 • Tiekėjas - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju.

Nuorodos:

Finansinių dokumentų numeracijos

Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, eikite:

NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose.

:?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, kad visi laukai bus pakeisti pagal aukščiau esantį aprašymą.

:?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje „PABAIGOS DATA“.

Kasos operacijų tipų įvedimas

Kasos operacijų tipai – tai visos operacijos, kuriose gali dalyvauti kasa. Pavyzdžiui, bankas (įnešimas iš kasos į banką arba įnešimas į kasą iš banko).

Norėdami sukurti naują operacijų tipą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Operacijų tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS – operacijos kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima;
 • PAVADINIMAS – operacijos pavadinimas;
 • SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, ši buh. sąskaita kredituosis kasos pajamų dokumentuose ir debetuosis kasos išlaidų dokumentuose.

Pavyzdžiui: KODAS - BANKAS, PAVADINIMAS - Banko operacija, SĄSKAITA - 271.

Objektai

Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → OBJEKTAI. Spaudžiate F2 arba mygtukas „F2-naujas“.

Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS - objekto kodas;
 • PAVADINIMAS - objekto pavadinimas.

Papildomi laukai:

 • TIPAS – įrašomas objekto tipas;
 • PAGRINDINIS - įrašoma pagrindinis objektas, kuris apjungia skirtingus objektus. Pavyzdžiui, yra objektai „Vilnius“, „Kaunas“, „Klaipėda“, o visų jų pagrindinis objektas - „Lietuva“. Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam objektui, tiek vienam bendram.
 • HIERARCHIJA - su šiuo objektu susiję objektai, t.y. dokumente parinkus objektą, kartu įkris objektai, kurie buvo nurodyti laukelyje Hierarchija.
 • PIRKIMO PVM KODAS - galima pasirinkti su šiuo objektu susijusį pirkimo PVM kodą.
 • UŽDARYTAS - „Taip“ - objekto nebus galima naudoti, „Ne“ (arba tuščias) - objektas bus naudojamas (uždaryti objektus reikia, jei jie nebus naudojami ateityje).
 • SVARBI INFORMACIJA - informacinis laukelis.
 • ADRESAS - informacinis laukelis.
 • LYGIS - objektams galima priskirti lygius, pavyzdžiui, Departamentas, Atskaitingas asmuo. Objektų lygiai kuriami NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Objektų lygiai.
 • UŽSAKYMAS - pagal nutylėjimą, objektai išdėstomi eilės tvarka pagal kodą. Esant poreikiui, eiliškumą galima keisti - šiame laukelyje nurodomas objekto eilės numeris.
 • SPALVA ATASKAITOSE - objektų išskyrimui ataskaitose, galima priskirti norimą spalvą.
 • GALIOJA NUO ir GALIOJA IKI - objektams gali būti priskirtas galiojimo laikas, nuo kada ir iki kada objektą galima naudoti. Galiojimo data yra lyginama su dokumento data.

PVM tarifai

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių.

Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai

Spauskite „F2-Naujas“.

Būtina užpildyti šiuos laukus:

 • KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką;
 • APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;
 • PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, 18, o ne 18%).

Menamas PVM tarifas

Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas.

Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje.

PVM taifai aprašomi:

Nustatymai → Finansų nustatymai → PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).

PVM % laukelyje nurodome 0.

Menamo PVM % laukelyje nurodome 21.

Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje.

Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.

Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.

Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.

Turto klasės

Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai.

Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas.

Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus:

 • KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO);
 • PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai);
 • SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas);
 • NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas);
 • PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia);
 • TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas;
 • PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę („aukštesnę“) klasę.

Nuorodos:

Valiutos

Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta.

Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti:

Nustatymai → Finansų nustatymai → Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).

Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje.

Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI.

Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. Juos galite rasti:

Nustatymai → Finansų nustatymai → Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).

Personalo nustatymai

Darbo užmokesčių formulės

Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas

Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
 • Aprašymas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Debetas - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą;
 • Kreditas - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą;
 • Tipas - diena arba mėnuo;
 • Uždėkite varnelę Veikia vidutinį darbo užmokestį - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui;
 • Klasė - pasirinkite DU_SALARY;
 • PD - pasirinkite 01_PAGRINDINIS_MAIN.

Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai:

 • Taip - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę;
 • Yra - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje;
 • Ne - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę:

Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei:

Skiltyje NEDARBINGUMO TIPAI yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai:

 • Dauginama – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei:
  • Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja;
  • Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja;
 • Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą;
 • Nuo kurios dienos ir Iki kurios dienos – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą:
  • Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius;
  • Ligos atveju bus nuo 0 iki 2.
 • Šventinės dienos – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną.

Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei:

Avanso formulės kūrimas

Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia.

Atostogų formulės kūrimas

Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 • Uždėkite varnelę „ATOSTOGOS“;
 • Tipas - diena;
 • Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės.

 • Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.

Ligos formulės kūrimas

Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 • Tipas - diena;
 • Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.

 • Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.

Priedo formulės kūrimas

Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 • Tipas - diena arba mėnuo;
 • Uždėkite varnelę „Veikia vidutinį darbo užmokestį“;
 • Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.

Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas

Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS

 • Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę Grafikas bei pasirinkite Tipasvalanda. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus;
 • Burbuliuke Kiekis:
  • Dauginamas įrašykite „1“;
  • Nuo pasirinkite Išteklių kiekis;
  • Kaip – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę:

:!: Būtinai patikrinkite burbuliukus Mokesčių formulės ir Nedarbingumo tipai bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus.

Duomenų tipai

Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, “Išsilavinimas”, “Dokumentai”, “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus.

Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse.

Darbo santykiai

Darbo santykius galite apsirašyti, žemiau užpildę šiuo laukelius:

 1. Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas.
 2. Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota.

Išsilavinimai

Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę.

Dokumentai

Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, diplomai ir kt.

Asmenys

Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju.

Turtas

Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui.

Mokesčių formulės

Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Mokesčių formulės.

Darbuotojo mokami mokesčiai

SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka

Ši formulė turi būti užpildyta taip:

 • Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 • Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
 • Tipas – Darbuotojo mokestis,
 • PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
 • Eilutėse prie „%“ – 19.5

PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai

Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip:

 • Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 • Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
 • Tipas – Darbuotojo mokestis,
 • PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
 • Eilutėse prie „%“ – 3.

PIT – Gyventojų pajamų mokestis

Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos:

 • Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis),
 • Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis).

Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F:

 • Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 • Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM,
 • Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita,
 • Tipas – Darbuotojo mokestis,
 • PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius.
 • Neapmokestinama suma – 300,
 • Laisvas % – įrašykite -15,
 • Free % after – 555,
 • Eilutėse prie „%“ – 20.

GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0:

 • Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 • Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM,
 • Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita,
 • Tipas – Darbuotojo mokestis,
 • PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius.
 • Eilutėse prie „%“ – 20.

Darbdavio mokami mokesčiai

SOCIAL – darbdavio PSD įmoka

Ši formulė turi būti užpildyta taip:

 • Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 • Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
 • Tipas – Darbuotojo mokestis,
 • PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
 • Eilutėse prie „%“ – 1.77

Nedarbingumo tipai

Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus. Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS.

Nedarbingumo tipo pasirinkimai:

 • Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių).
 • Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas.
 • Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA).
 • Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos:
 1. Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga);
 2. Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė);
 • Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių:
 1. Taip – jei mažina (tik atostogoms);
 2. Ne – jei nemažina;
 3. Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena).
 • Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius:
 1. Taip – jei didėja;
 2. Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos).

Padaliniai

Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą.

Pareigos

Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą.

Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo

Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje.

 • KODAS - sistemoje matomas trumpas kodas;
 • PAVADINIMAS - atleidimo priežasties pavadinimas;
 • STRAIPSNIS - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas;
 • INICIATORIUS - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas:
  • Darbdavys;
  • Darbuotojas

Švenčių dienos

Šventinės dienos įvedamos: NUSTATYMAI→ Personalo nustatymai→ Švenčių dienos.

Laukai šventinės dienos kortelėje:

 • Data – nedarbo dienos data,
 • Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena,
 • Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta.

Sandėlio nustatymai

Sandėlio kūrimas

Norėdami sukurti naują sandėlį, eikite:

NUSTATYMAI → Sandėlio nustatymai → Sandėlių sąrašas

Spaudžiate F2 arba mygtukas „F2-Naujas“

Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS - sandėlio kodas.
 • PAVADINIMAS - sandėlio pavadinimas.

Galima užpildyti laukus:

 • ADRESAS - sandėlio adresas.
 • KONTAKTAI - kontaktinis asmuo sandėlyje.
 • TELEFONAS - sandėlio telefonas.
 • FAKSAS - sandėlio faksas.
 • PAGRINDINIS - įrašomas „PAGRINDINIS“ sandėlio kodas - viršesnis sandėlis, kuris jungia daug sandėlių. Pavyzdžiui, yra sandėlis „Vilniaus A“, „Vilniaus B“, „Vilniaus C“, o visų jų pagrindinis yra „Vilnius“. Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam sandėliui, tiek visiems bendrai.

:?: Greitesniam sukūrimui: galite daryti kopiją nuo jau sukurto sandėlio, tačiau įsitikinkite, kad kodo ir pavadinimo laukeliai bus pakeisti.

Pardavimų nustatymai

Apmokėjimo terminai

Apmokėjimo terminas - laikotarpis, per kurį reikia atlikti mokėjimą.

Norėdami įvesti naują apmokėjimo terminą, eikite: Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Apmokėjimo terminai. Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Būtina užpildyti laukus:

 1. KODAS – apmokėjimo termino kodas;
 2. TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/grynieji/kreditas/lygu“:
  • normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu;
  • grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0;
  • kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju.
  • lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0.
  • vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių.
 3. APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;
 4. PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.

Kainoraščiai

Kainoraščiai Directo sistemoje gali būti naudojami sudarant prekių ar paslaugų kainas pirkėjams, darbo vietoms ar sutartims.

Norėdami sukurti naują kainoraštį, eikite:

PARDAVIMAI→ Nustatymai→ Kainoraščiai→ F2-NAUJAS

VIRŠŪNĖ:

 1. Kodas - kainoraščio sisteminis kodas (naudojamas ataskaitose ir parenkant)
 2. Pavadinimas - pilnas kainoraščio pavadinimas
 3. Valiuta - jei kainoraštis yra kita valiuta, galima parinkti (standartinė valiuta EUR)
 4. Objektas - jei įvestas objektas, kainoraštis bus įkeliamas tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodyas objektas
 5. Projektas - jei įvestas projektas, kainoraštis bus įkeliams tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodytas projektas
 6. Eilės numeris - čia vedamas skaičius pagal kurį bus išrušiuotas kainoraštis, kai jis bus atidaromas sąraše
 7. Tektas1,Tekstas2 - papildomas informacija apie kainorašti

FUNKCINIAI MYGTUKAI:

 1. Masinis įkėlimas - iškviečia masinio įkėlimo langą, kuriame galime įkelti daug pozicijų iš excel.
 2. Pridėti visas prekės klases - prideda visas egzistuojančias prekės klases
 3. Pridėti visas naudojamas prekės klases - prideda visas prekės klases (neegzistuojančias, bet esančias prekės kortelėse)

EILUTĖS:

 1. Nr. - eilutės numeris
 2. Klasė - nurodoma, kuriai klasei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
 3. Prekė - nurodoma, kuriai prekei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
 4. Prekės duomenų laukas - nurodoma, koks bus duomenų laukas ir jo reikšmė, kad būtų taikomas kainoraštis
 5. Projektas - nurodoma, kokiam projektui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
 6. Tiekėjas - nurodoma, kuokiam tiekėjui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
 7. Nuolaida - čia nurodome reikšmė ar procentus, kokia bus nuolaida ar antkainis
 8. Rezultatai - čia renkamės, kaip bus taikoma nuolaida:
 • Nuolaida - fiksuota procentinė nuolaida
 • Pirkimo kaina - taikoma nuolaida nuo pirkimo kainos (nuo tos savikainos, kuri buvo gauta pajamvimo metu ir prisirišo prie SAND. ID)
 • Pardavimo kaina - taikoma nuolaida nuo pardavimo kainos (prekės kortelėje kaina be pvm)
 • Kaina1, Kaina2, Kaina3, Kaina4 - taikoma nurodyta kaina prekės kortelėje šiuose laukuose
 • Nekintamas - fiksuota kaina, kuri nurodyta nuolaidos laukelyje
 • Savikaina - prekės kortelėje pirkimo kaina
 1. Koregavimas - nurodome sumą, kuri bus pridėta ar minusuojama prie/nuo kainos. Pavyzdys.: pasirinktos klasės prekių pardavimo kaina turi būti: Pirkimo kaina + 45 eur. Kainoraščio eilutėje Klasė stulpelyje pasirenkame prekių klasę, Rezultatai pasirenkame - pirkimo kaina, o koregavimas eilutės laukelyje įrašome 45.
 2. Apvalinimas - nurodome, kiek skaičių po kablelio bus apvalinama suteikta nuolaida
 3. Data ir Laikas - čia nurodome, nuo kada iki kada galioja nuolaida, jei ji galioja ribotą laiką
 4. Įterpti projektą - jei norime, kad pritaikius šį kainoraštį, kartu su preke prisiskirtų projektas, galime čia jį nurodyti
 5. Įterpti objektą - jei norime kad pritaikius šį kainoraštį, kartu su preke prisiskirtų objektas, galime čia jį nurodyti

Kainoraščių antra skiltis nuolaidos yra skirta papildomoms sąlygoms formuojant nuolaidas per Directo sistemą: Čia galime formuoti nuolaidą nuo perkamo kiekio arba sumos. Pvz perkant už 100EUR yra atitinkama nuolaida arba perkant 100vnt prekės taip pat pritaikoma tam tikra nuolaida. Nuolaida gali būtų fiksuota arba procentinė ir taip pat gali būti galiojanti ribotą laiką arba apibrėžta pagal projektą ar objektą

Pirkėjų klasės

Pirkėjų klasė - tai pirkėjų grupė, kurioje esantiems pirkėjams galioja tie patys požymiai.

Norėdami sukurti naują pirkėjų klasę, eikite: NUSTATYMAI → Pardavimų nustatymai → Pirkėjų klasės.

Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“ Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS – tiekėjo klasės kodas;
 • PAVADINIMAS – pirkėjo klasės pavadinimas.

Galima užpildyti šiuos laukus:

 • PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės;
 • SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.

Priskyrus pirkėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno pirkėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas.

Prekės klasė

Prekių klasė - prekių grupė, kurioje esančioms prekės galioja tie patys požymiai.

Norėdami sukurti naują prekių klasę, eikite: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → PREKĖS KLASĖS Spaudžiate F2 arba mygtukas „F2-naujas“

Prekės klasės kortelės viršutinė dalis.

:!: Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS - prekės klasės kodas;
 • PAVADINIMAS - prekės klasės pavadinimas;
 • VIET PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą vietiniams pardavimams (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • VIET PVM – koks bus taikomas PVM tarifas vietiniams pardavimams - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • ES PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą pardavimams Europos sąjungoje (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • ES PVM – koks bus taikomas PVM tarifas pardavimams Europos sąjungoje - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • ES2 PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą pardavimams Europos sąjungoje (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • ES2 PVM – koks bus taikomas PVM tarifas pardavimams Europos sąjungoje - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • ES3 PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą pardavimams Europos sąjungoje (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • ES3 PVM – koks bus taikomas PVM tarifas pardavimams Europos sąjungoje - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • EKSP PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą eksporto pardavimams (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus).
 • EKSP PVM – koks bus taikomas PVM tarifas eksporto pardavimams - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo.

Prekės klasės kortelės apatinė dalis

Galimi pildyti laukai:

 • SANDĖLIO SĄSKAITA – sandėlio buhalterinė sąskaita, kuri dalyvauja prekių priėmimo korespondencijoje. Prekių pardavimo metu (pardavimo sąskaitose (su varnele keisti sandėlio kiekį), pristatymuose) taip pat dalyvauja ši sąskaita;
 • SAVIKAINOS SĄSK. – buhalterinė sąskaita – pilna prekės savikaina (medžiagos + darbas + atliekos). Buhalterinė sąskaita dalyvauja gamybos lentelių korespondencijose. Lentelėse nurodoma kokie komponentai siunčiami į gamybą ir koks produktas bus iš jų pagamintas. Gamybos lenteles naudoja gamybos įmonės;
 • SĄSKAITOS IŠLAIDŲ SĄSKAITA – savikainos buhalterinė sąskaita, kuri dalyvauja pardavimo sąskaitose;
 • SF SU APM. TERMINO TIPU VIDINIS - dalyvauja pardavimo sąskaitose (korespondencijose), kuriose apmokėjimo termino tipas yra ‚Vidinis‘. Šio nustatymo Jūsų įmonė nenaudoja. Apskritai – tai yra naujas funkcionalumas;
 • BUH. SĄSKAITA GAM. LENTELIŲ KORESPONDENCIJAI - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti gamybos lentelių korespondencijose. Pildoma prekėms, kurių tipas ‚Paslauga‘;
 • BUH. SĄSKAITA MEDŽIAGŲ SAVIKAINAI - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti gamybos lentelių korespondencijose. Medžiagų, sunaudotų gamybai savikaina. Nurodoma tik medžiagoms;
 • PIRKIMO SĄSK. – buhalterinė (sąnaudų) sąskaita, kuri atsiranda automatiškai įterpus prekę į pirkimo sąskaitą;
 • NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose;
 • NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida;
 • PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę * OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas;
 • PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas;
 • LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis.

Pirkėjo kortelės PVM zonos ir prekių klasės kortelės PVM zonų sąryšis

Visi „PVM zonos“ pasirinkimai pirkėjo kortelėse atitinka esančius prekės klasėje.

Sąskaitoje PVM bus skaičiuojamas pagal pirkėjo kortelėje nurodytą PVM zonos procentą, kuris bus nurodytas prekės klasėje.

:!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, sistema nežinos, kokiu principu paskaičiuoti prekių PVM.

Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą.

<BOOKMARK:mr_eelarve.asp>

Pardavimų biudžetas

Biudžeto parametrai

Pardavimo budžetai kuriami NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ BIUDŽETAI

Galite spausti „F2-Naujas“ arba atsidarus jau sukurtą biužetą jį kopijuoti:

 • Numeracija - pasirinkite numeraciją;
 • Tipas - pasrininkite arba yrašykite biužeto tipą. Vieną tipą galima priskirti ne vienam biudžetui. Pardavimo biudžeto ataskaitoje pagal šį tipą bus galima matyti kelių biudžetų analizę;
 • Laikotarpis - nurodykite nuo kada galioja biudžetas, jei žinote - galite nurodyti biudžeto pabaigą;
 • Uždarytas - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti;
 • Aprašymas - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą
 • Parametrai - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti;
 • Tikslai - pažymėkite kokį rezultatą norėsite nagrinėti;
 • Spauskite „Išsaugoti“

Biudžeto informacija

 • Data - nurodykite datą nuo kada galioja biudžetas (data užsipildys automatiškai jei yra užpildyta informaicja apie laikotarpį);
 • Description - galite įrašyti eilutės aprašymą;
 • Pirkėjas - pasirinkite pirkėją;
 • Projektas - pasirinkite projektą;
 • PREKĖ - pasirinkite prekę;
 • Kiekis - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą kiekį;
 • BP - galite nurodyti, pagal biudžetą, numatytą pelną;
 • Apyvarta - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą apyvartą;
 • Spauskite „Išsaugoti“

Asmeniniai nustatymai

Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas

Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu.

Einate: NUSTATYMAI → Asmeniniai nustatymai → Vartotojas.

Peržiūros/dokumentų keitimas

Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS

 • Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes);
 • Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą;
 • Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange.

Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite „Išsaugoti“.

Kiti nustatymai

Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, t. y. naršyklės įsimintą informaciją apie laukelyje suvestą tekstą.

Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus „Taip“ ir išjungti, pasirinkus „Ne“ nustatyme „Leisti interneto naršyklei įsiminti laukų pasirinkimus“

El. paštas atsakymui (Reply-To)

Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos.

Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje El. paštas atsakymui (Reply-To)

Pvz. laukelyje El. paštas yra nurodytas info@directo.lt ir laukelyje El. paštas atsakymui (Reply-To) nurodomas pagalba@directo.lt

Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt

Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt

lt/settings.txt · Keista: 2020/06/29 17:07 vartotojo aurelija