Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:mr_aru_tellimused

Užsakymų sąrašas

Ataskaita „UŽSAKYMŲ SĄRAŠAS“ skirta pardavimo užsakymų peržiūrai. Šioje ataskaitoje galima peržiūrėti neįvykdytus užsakymus, įvykdytus, vėluojančius ir pan.

Norint peržiūrėti ataskaitą „UŽSAKYMŲ SĄRAŠAS“ eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → UŽSAKYMŲ SARAŠAS.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus filtrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“.


Ataskaitos filtrai

 • Laikotarpis - būtina nurodyti, kokio laikotarpio užsakymus norima peržiūrėti.
 • Pirkėjas - galimybė filtruoti pagal pirkėją (užsakovą).
 • Mokėtojas - galimybė filtruoti pagal mokėtoją.
 • Pristaymas - Pristatyta/Nepristatyta/Visi - galimybė filtruoti atskirai pristatytus arba nepristatytus, arba visus užsakymus.
 • Sąskaita - Išrašyta/Neišrašyta/Visi - galimybė filtruoti užsakymus, kuriems dar neišrašyta sąsakita arba išrašyta sąskaitą, arba visus.
 • Patvirtintas - Patvirtintas/Nepatvirtintas/Visi - galimybė filtruoti tik patvirtintus užsakymus (jei įjungta užsakymų tvirtinimo funkcija).
 • Tipas - galimybė filtruoti ataskaitą pagal užsakymo tipą.
 • Būklė - galimybė filtruoti ataskaitą pagal užsakymo būklę.
 • Prekė - galimybė filtruoti užsakymus pagal prekę.
 • Pr. klasė - galimybė filtruoti užsakymus pagal prekės klasę.
 • Numeracija - galimybė filtruoti užsakymus pagal numerių rėžius. Filtre nurodoma reikšmė atskirta dvitaškių (nuo:iki), pvz.: 190001:192000.
 • Sandėlis - galimybė filtruoti užsakymus iš norimo sandėlio. Galima nurodyti ir daugiau sandėlių - filtre juos reiktų išvardinti atskyrus kableliu. Pvz.: „PAGRINDDINIS,DETALES“.

Ataskaitos varnelės

Ataskaitoje galime matyti ir daugiau informacijos, tam naudojamos varnelės.

 • Rodyti eilutes - rodomos užsakymų eilutės, t.y. informacija apie prekes.
 • Tipas - rodomi užsakymų tipai.
 • Būklė - rodomos užsakymų būklės.
 • Projektas - rodomas projektas.
 • Brūkšninis kodas - rodomi brūkšniniai kodai
 • Rodyti pelną - rodomas užsakymų pelnas bei pelningumo procentas.
 • Savikaina - rodomos savikainos.
 • Svoris - rodoma svorio info.
 • Pirk. užsak. nr - rodomas pirkėjo užsakymo numeris.
 • Pradinis kiekis - rodomas pradinis pasirinktas kiekis užsakyme.
 • Vnt. kaina - rodoma prekės kaina be PVM užsakyme.
 • Eilutės pastaba - rodoma eilutės pastaba.

Ataskaitos rezultatų grupavimas

Ataskaitoje yra galimybė grupuoti rezultatus pagal pasirinktą požymį - tam naudojamas filtras „Iš viso“. Galima grupuoti pagal:

 • Objektą
 • Projektą
 • Pirkėją
 • Mokėtoją
 • Pristatymo tipą
 • Tiekėją
 • Numerį
 • Prekę
 • Prekės klasę

Ataskaitos rezultatų skaidymas

Ataskaitoje yra galimybė skaidyti rezultatus į laikotarpius - tam naudojamas filtras „Išskaidyti“. Galima skaidyti:

 • Valandai
 • Savaitės dienai
 • Mėnesio dienai
 • Savaitei
 • Mėnesiui
 • Ketvirčiui
 • Metams

Taip pat, galima pasirinkti, ką rodyti išskaidžius - filtras „Rodyti“.

:!: Ataskaitą galima arba skaidyti, arba grupuoti, vienu metu ir skaidyti, ir grupuoti negalima.


Nuorodos:

lt/mr_aru_tellimused.txt · Keista: 2020/06/29 16:30 vartotojo aurelija