Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:ladu_aru_vanad

Ataskaita - nejudančios prekės

Norėdami peržiūrėti ataskaitą „Nejudančios prekės“, eikite:

SANDĖLIS → Ataskaitos → Nejudančios prekės.

Šioje ataskaitoje galite stebėti, kokios prekės tam tikrą laiką buvo nepirktos arba neparduotos.

Pildomi laukai:

 • Data (rekomenduojame rinktis einamos dienos datą);
 • Nupirkta – įrašome dienų skaičių, prieš kiek ir daugiau dienų prekės buvo užpajamuotos paskutinį kartą (prekių priėmimai, judėjimai).
 • Parduotas – įrašome skaičių dienų, prieš kiek ir daugiau dienų prekės buvo paskutinį kartą parduotos (pardavimo sąskaitos ir gamybos lentelės).

Jei laukus „Nupirkta“ ir „Parduota“ paliksime tuščius, datą parinksime šiandienos, tuomet sistema pateiks visas prekes ir stulpelyje „Amžius“ nurodys, prieš kiek dienų paskutinį kartą nupirkta ir prieš kiek dienų paskutinį kartą parduota.

Taip pat galite pasirinkti konkretų sandėlį, tiekėją, prekių klasę.

Kai prekės į tam tikrą sandėlį perkeltos su judėjimo dokumentu:

 • Jei uždėsite varnelę „Judėjimai“, sistema ims prekių judėjimo datą;
 • Jei varnelės „Judėjimai“ neuždėsite, tuomet sistema ims prekių priėmimo datą (datą, kuomet iš tiesų užpajamuotos prekės į sandėlį).

Užpildžius norimus laukus, spauskite ATASKAITA.

:?: Stulpelyje „Amžius“ pirmasis skaičius nurodo, prieš kiek dienų paskutinį kartą buvo užpajamuota prekė, antras – prieš kiek dienų paskutinį kartą parduota.

Jei pirmo skaičiaus nėra, prekė į sandėlį užpajamuota per gamybos lentelę, o ne su prekių priėmimu; jei nėra antro skaičiaus – prekės nebuvo parduota.

Pavyzdys:

 • Data – 08.03.2019;
 • Nupirkti įrašyta 60 (prekės nupirktos prieš 60 ar daugiau dienų);
 • Parduotas įrašyta 40 (parduota prieš 40 ar daugiau dienų);
 • Pasirenkame sandėlį PAGRINDINIS.

Spaudžiame ATASKAITA.

Gauname visas prekes, kurios yra sandėlyje PAGRINDINIS, buvo nupirktos prieš 60 ir daugiau dienų ir nebuvo parduotos 40 ir daugiau dienų:

 • Prekė PR00007 paskutinį kartą buvo užpajamuota prieš 224 dienų ir nebuvo nė karto parduota.
 • Prekė PR00006 paskutinį kartą užpajamuota prieš 283 dienas, paskutinį kartą parduota prieš 218 dienų.

lt/ladu_aru_vanad.txt · Keista: 2022/08/16 16:07 vartotojo indrep