Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:ladu_aru_maha

Nurašymų nuo sandėlio ataskaita

Nurašymų nuo sandėlio ataskaita naudojama stebėti informacijai apie sandėlio nurašymus, nurašytas prekes. Ataskaitoje informacija pateikiama iš Nurašymo nuo sandėlio dokumentų duomenų (patvirtintų ir nepatvirtintų).

Šią ataskaitą galime rasti: SANDĖLIS → ATASKAITOS → Nurašymų nuo sandėlio ataskaita.

Pagrindiniai filtrai (pasirenkami pagal poreikį):

  • Objektas - pasirenkame objektą, jei norime matyti, kokios prekės, priskirtos konkrečiam objektui, buvo nurašytos.
  • Projektas - pasirenkame projektą, jei norime matyti, kokios prekės, priskirtos konkrečiam projektui, buvo nurašytos.
  • Iš sand. - pasirenkame sandėlį, jei norime matyti, tik nurašymus nuo to konkretaus sandėlio.
  • Sąskaita - buhalterinė sąskaita, kuriai yra priskiriami nurašymai.
  • Prekė - pasirenkame prekės kodą, jei norime matyti tik su ta preke susijusius nurašymus.
  • Prekės klasė - pasirenkame prekės klasę, jei norime matyti tik su ta prekės klase susijusius nurašymus.
  • Laikotarpis - pasirenkame laikotarpį, kuriame norime stebėti nurašymus.
  • SN - pasirenkame prekės SN, jei norime matyti tik su tuo SN susijusius nurašymus.

Ataskaita gaunama pasirinkus norimus filtrus ir paspaudus mygtuką ATASKAITA.

Nurašymo dokumentų būklės pasirinkimas

Norint Nurašymo nuo sandėlio ataskaitoje matyti tik patvirtinus (nepatvirtinus) nurašymus, laukelyje Būklė pasirenkame Patvirtinti (Nepatvirtinti). Taip pat pasirinkę būklę Visi, matysime visus nurašymus nuo sandėlio.

Nurašymo nuo sandėlio grupavimas pagal požymį

Norint Nurašymų nuo sandėlio ataskaitoje nurašymus sugrupuoti pagal tam tikrą požymį laukelyje Iš viso pasirenkame, pagal kurį požymį norime grupuoti: pagal projektą, pagal objektą, pagal sąskaitą, pagal sandėlį, pagal prekės klasę, pagal prekę.

  • Pavyzdžiui, sugrupuokime pagal sandėlį: matysime informaciją apie nurašymus, kurie įvyko mūsų pasirinktu laikotarpiu, tačiau tie surašymai yra sugrupuoti pagal sandėlius.

Išsami kiekvieno nurašymo informacija

Norint Nurašymų nuo sandėlio ataskaitoje matyti išsamesnę informaciją apie nurašymus turime uždėti varnelę langelyje rodyti eilutes. Pasirinkus šią funkciją, po kiekvienu nurašymu atsiras papildomos eilutės su informacija apie nurašytas prekes.

Nuorodos:

lt/ladu_aru_maha.txt · Keista: 2020/09/03 11:06 vartotojo ieva