Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:ladu_aru_liikumised

Prekių judėjimo ataskaita

Prekių judėjimo ataskaita naudojama stebėti informacijai apie prekių judėjimą tarp sandėlių. Ataskaitoje informacija pateikiama iš Prekių judėjimo dokumentų (patvirtintų ir nepatvirtintų).

Šią ataskaitą galime rasti: SANDĖLIS → ATASKAITOS → Prekių judėjimo ataskaita.

Pagrindiniai filtrai (pasirenkami pagal poreikį):

 • Pirkėjas - pasirenkame pirkėją, jei norime matyti tik konkretaus pirkėjo prekių judėjimus.
 • Vadybininkas - pasirenkame vadybininką, jei norime matyti ataskaitą tik apie konkretaus vadybininko sukurtus prekių judėjimus.
 • Tiek. kodas/ Tiek. prekė - pasirenkame tiek. kodą/ tiek. prekę, jei norime matyti informaciją tik apie vieno tiekėjo ar jo prekės judėjimus.
 • Tiekėjo klasė - pasirenkame tiekėjo klasę, jei norime matyti tik tos tiekėjų klasės judėjimus.
 • Iš sandėlio - pasirenkame, iš kurio sandėlio norime stebėti judėjimus.
 • Į sandėlį - pasirenkame, į kurį sandėlį norime stebėti judėjimus.
 • Iš projekto - pasirenkame, iš kurio projekto norime stebėti judėjimus.
 • Į projektą - pasirenkame, į kurį projektą norime stebėti judėjimus.
 • Būklė - pasirenkame būklę: trūksta/dalinis/perkelta.
 • Prekė - pasirenkame prekę, jei norime matyti tik tos prekės judėjimus.
 • Klasė - pasirenkame prekės klasę, jei norime matyti tik judėjimus su ta prekės klase.
 • Laikotarpis - pasirenkame laikotarpį, kuriame norime stebėti prekių judėjimus.
 • Užrakinta - pasirenkame taip/ne, jei norime stebėti prekių judėjimą įmonės tarpiniame sandėlyje. Jei norime matyti, kurios prekės šiuo metu yra perkeltos į tarpinį sandėlį, renkamės - Taip.
 • Rūšiuoti pagal - galime pasirinkti, pagal kokį požymį norime surūšiuoti prekių judėjimus: Data, Apmok. data, Pirkėjas.

Ataskaita gaunama pasirinkus norimus filtrus ir paspaudus mygtuką ATASKAITA.

Išsami kiekvieno prekių judėjimo informacija

Norint Prekių judėjimo ataskaitoje matyti išsamesnę informaciją apie prekių judėjimus turime uždėti varnelę langelyje rodyti eilutes. Pasirinkus šią funkciją, po kiekvienu prekių judėjimu atsiras papildomos eilutės su informacija apie judančias prekes.

Prekių judėjimų sumavimas pagal požymį

Norint Prekių judėjimo ataskaitoje judėjimus susumuoti pagal tam tikrą požymį laukelyje Suma pasirenkame, pagal kurį požymį norime sumuoti: pagal prekę, pagal tiekėją, iš kur, į kur, pagal prekės klasę, pagal projektą, į objektą, pagal objektą.

:?: Pavyzdžiui, susumuokime pagal tai, į kur vyko prekių judėjimai: matysime informaciją apie bendras sumas ir kiekius judėjimų, kurie įvyko mūsų pasirinktu laikotarpiu, į sandėlius.

Masinis nepatvirtintų prekių judėjimų trynimas

Pasirinkus norimus filtrus, uždėjus varnelę tik kilnojami arba pasirinkus Nepatvirtinta ir paspaudus mygtuką ATASKAITA galime ištrinti ataskaitoje rodomus prekių judėjimus. Spaudžiame mygtuką IŠTRINTI VISUS PREKIŲ JUDĖJIMUS.

Iššokusiame pranešime - Ar tikrai norite ištrinti visus prekių judėjimus? Veiksmas yra negrįžtamas! renkamės OK.

Masinis prekių judėjimų tvirtinimas

Pasirinkus norimus filtrus, uždėjus varnelę tik kilnojami arba pasirinkus Nepatvirtinta ir paspaudus mygtuką ATASKAITA galime patvirtinti visus ataskaitoje rodomus prekių judėjimus. Spaudžiame mygtuką Patvirtinti judėjimus.

Iššokusiame pranešime Ar tikrai norite patvirtinti VISUS judėjimus? Šis veiksmas yra neatšaukiamas! renkamės OK.

Važtaraščio spausdinimas

Prekių judėjimo ataskaitoje galime atspausdinti prekių judėjimų važtaraščius. Pasirenkame norimus filtrus ir spaudžiame mygtuką ATASKAITA. Susiformavus ataskaitai pasirenkame norimą važtaraščio spausdinimo formą ir spaudžiame mygtuką Spausdinti judėjimus.

Nuorodos:

lt/ladu_aru_liikumised.txt · Keista: 2020/10/14 16:16 vartotojo ieva