Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:ladu_aru_kiirus

Sandėliavimo trukmė 2

Ataskaita parodo kiek vidutiniškai prekė iki pardavimo prabūna sandėlyje analizuojamu laikotarpiu.

Pagrindiniai ataskaitos filtrai:

 • Laikotarpis - kuriam vertinsime, kiek dienų prekė vidutiniškai prabuvo sandėlyje;
 • Sandėlis;
 • Prekės klasė

Ataskaitoje fiksuojama:

 • prekės sandėlio kiekio vertė laikotarpio pradžioje;
 • prekės sandėlio kiekio vertė laikotarpio pabaigoje;
 • paskaičiuojama to laikotarpio vidutinė prekės sandėlio vertė;
 • paskaičiuojamas apyvartos dažnis: prekės pardavimai pasirinktu laikotarpiu/vidutinė prekės sandėlio vertė. Apyvartos dažnis parodo, kiek kartų buvo parduotos prekės pasirinktu laikotarpiu vertinant su vidutine prekės verte sandėlyje;
 • Paskaičiuojamas greitis - kiek dienų prekė prabūna sandėlyje. Laikotarpio dienos/apyvartos dažnio.

Pavyzdžiui:

 • Nagrinėjame prekę KAKAVA, laikotarpio nuo 2020.05.01-2020.05.20 (20 dienų)
 • Kiekis1 - laikotarpio pradžioje prekės KAKAVA sandėlio vertė 87000 Eur;
 • Kiekis2 - laikotarpio pabaigoje prekės KAKAVA sandėlio vertė 10268 Eur;
 • Pardavimai - per laikotarpį parduota prekės vertė 11912 Eur;
 • Sistema skaičiuoja: KAKAVA prekės vidutinę vertę sandėlyje pasirinktu laikotarpiu: 8700+10268/2=9484 EUR
 • paskaičiuojame apyvartos dažnį: 11912/9484=1,256 karto
 • paskaičiuojama apyvartos intervalas: 20/1,256=15. Tai reiškia, kad prekė KAKAVA vidutiniškai sandėlyje praleidžia 15 dienų.
lt/ladu_aru_kiirus.txt · Keista: 2020/05/20 10:52 vartotojo modesta