Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:stock_settings

Lao seadistused

 • Mahakandmiselt sissetuleku tegemisel vaikimisi hankija -
 • Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve - kui kliendikaardil määrata lähetuse väljal lahtris lähetus - lähetus ja arve, siis lähetuse kinnitamisel luuakse automaatselt ka arved. Selleks, et ei peaks käsitsi kõigil kliendikaartidel antud seadistust käsitsi panema võib pöörduda Directo poole ning arendus lisab antud seadistuse kõigile kliendi kaartidel.
 • Artikli lisakulu on protsent -
 • Artikli maatriksasetaja näitab ka laoseisu -
 • Artikli projekti liigutamisel luuakse uus ID ka ilma projekti arvestuseta -
 • Arve kaubakulu -
 • Hankija artikli ostmisel kantakse hind üle - kui ostetakse sisse hankija artikliga täidetud toode, siis uuendatakse kõigil teistel sama hankija artiklikoodiga täidetud artiklitel, mida pole veel sisse ostetud, ostu-, kaalutud- ja viimane ostuhind
 • Hankija artiklikoodi asetamine on filtreeritud hankijaga -
 • Hinnamuutus muudab viimati ostetud hinda -
 • Hinnamuutusega laoliikumise vaikimisi uus hind -
 • Hoiatus, kui liikumisel nõutud tähtaeg on minevikus -
 • Hoiatus, kui mahakandmisel on kogus suurem kui vaba laoseis -
 • Intrastati aruande ja XML-i versioon -
 • Intrastati väljatrüki XML on grupeeritud SN järgi -
 • Inventuur kasutab artikliklassi maha kontot -
 • Inventuuri konto - inventuuri dokumendi vaikimisi konto
 • Kadu ladu -
 • Kadu ladu artikkel -
 • Kas lähetusele lähevad kõik tooted või ainult laos olevad - 0 - kõik, 1 - laos (vaadatakse, kas toodet on laos), 2 - vaba (vaadatakse, kas toode on vaba)
 • Kas Laotellimusest saab teha mitu kinnitamata liikumist? -
 • Kas liikumisele lähevad laotellimusest kõik tooted või ainult laos olevad -
 • Kas mudeli kogus peab olema täisarv - kui JAH, siis saab mudeliga tehtavaid laotehinguid sooritada ainult täisarvulise kogusega
 • Kas sissetulekust saab mitut ostuarvet teha -
 • Kasutajagrupp, kes saab muuta lukustatud lähetust -
 • Kinnitamata arve tekitab laonõudluse - kui JAH, siis nagu lähetamata tellimus tekitab laonõudluse, tekitab ka kinnitamata ladu muutev arve laonõudluse
 • Kinnitamata lähetus tekitab laonõudluse -
 • Kinnitatud sissetuleku salvestamine uuendab laoID tekste - „jah“ valiku puhul saab kinnitatud sissetulekul rea kommentaari muuta (Sissetuleku kinnita - kinnitatud või jah õigusega), „ei“ valiku puhul kinnitatud sissetuleku rea kommentaari muuta ei saa.
 • Ostus saab kasutada olematut numbrilist tingimust kui maksepäevi -
 • Koondlähetus -
 • Kui liikumise saadud kogus on suurem laotellimuse kogusest, siis suureneb laotellimuse kogus -
 • Kuluarvestuse artiklid massasetatakse objekti filtriga -
 • Ladu, kuhu pakendid liigutatakse Veoväljastuse töötlemise käigus -
 • Lähetada saab ainult pakitud koguseid -
 • Lähetuse deebet - kaubakulu konto. Lähetuse ja ladumuutva arve deebet
 • Lähetuse kandele läheb kliendiks tellimuse arvetasub -
 • Lähetuse kinnitaja paneb alati kinnitamise aja -
 • Lähetuse kulu on arve kandes -
 • Lähetuse staatused, mis ei luba koguseid muuta -
 • Lähetuse staatused, mis määravad lähetuse lukku -
 • Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto. Lähetuse ja ladumuutva arve kreedit
 • Lähetusega seotud sündmuse tüüp -
 • Lähetusel toodete kogused loomisel - tellimuselt lähetuse tegemised on lähetatud kogused eeltäidetud vastavalt seadistusele, kas 0 - null, 1 - sama, mis tellimusel, 2 - maksimaalne, kas tellitud või laos olev kogus. Seerianumbriga artiklitel on vastav kogus, kas 0 või 1 ning settingu 2 puhul nii mitu ühega, kuni laos jätkub, 3 - vaba - nagu laos, aga arvestatakse nõudlusega.
 • Lähetusel toodete max kogus loomisel -
 • Lähetuselt sündmusele minev koguse artikkel -
 • Lähetuselt sündmusele minev lisaartikkel -
 • Lähetust kasutatakse - kui ei, siis tehakse tellimusest otse arve, mis muudab ladu.
 • Lähetusviis, mille puhul saadetakse arve laopidajale -
 • Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali -
 • Lao sissetuleku deebet - varude konto. Kasutab tootmistellimus, hinnamuutus, laoinventuur ja sissetulek deebetina.
 • Lao sissetuleku kreedit - kaubaliikumise vahekonto, millele ostetakse ostuarvega hankijalt kaup. Sissetuleku kreedit.
 • Lao sissetuleku transpordikulu meetod on valitav -
 • Laod, millesse tehtud liikumised edastatakse laopidajale -
 • Laod, millesse tehtud ostutellimused edastatakse laopidajale -
 • Laodokumentidele asetub artikli ladu -
 • Laoid asetamise järjekord (spetsiifilise laomudeli korral) - mis järjekorras näidatakse laoid asetamisel artikleid ning millises järjekorras võetakse esimene laoid artikli asetamisel. A - väikseim laoid (lattu võtmise järjekorras - FIFO), B - suurim laoid (LIFO), C - väikseim ostuhind, D - suurim ostuhind. Võib kasutada kuni kahte seadisust korraga. Näiteks väikseim hind ja FIFO oleks CA.
 • Laoid ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri -
 • Laoid-ed saab ise asetada -
 • LaoID-ede jagamisel arvestakse OID-d -
 • Laoidede jagamisel arvestatakse projekti -
 • Laoliikumine on sisemüük - kui JAH, siis lisandub laoliikumisele müügihind ning müügi ja ostuhinna vahe tõstetakse ühe objekti müügikontolt teisele.
 • Laoliikumise salvestamine lööb retseptiga tooted laiali -
 • Laoliikumise väljatrükil on ka müügihind - kuni laoliikumise väljatrükkija on veel mittekujundatav, siis vastavalt settingule, kas on müügihinnad või mitte. Vajalik näiteks kliendile ajutise väljastuse andmisel.
 • Laoliikumisele retseptiga toote asetamine lisab kohe ka komponendid -
 • Laoliikumist saab teha ilma laotellimuseta -
 • Laoseisu aruandel läheb rida punaseks, kui kate on väiksem -
 • Laosissetuleku salvestamine lööb retseptiga tooted laiali -
 • Laosissetulekule retseptiga toote asetamine lisab kohe ka komponendid -
 • Laotellimust kasutatakse -
 • Liigutada on lubatud kuni -
 • Liigutamisel muudab kogus saadud kogust -
 • Liikumine arvestab projekti lao vajadusega -
 • Liikumine muudab laohinda -
 • Liikumine muudab müügihinda -
 • Liikumine tuleb lukustada -
 • Liikumise hinnamuutuse konto -
 • Liikumise kinnita grupi õigus -
 • Liikumise kinnitamisel pannakse ajaks kinnitamise aeg -
 • Liikumise staatused -
 • Liikumise staatused, mis vajavad tähtaega -
 • Liikumise toodete kogused laotellimusest -
 • Liikumise tüübid -
 • Liikumise väljatrüki XML sisaldab antud artikliklassi laoseisu -
 • Liikumisel on lao klient kohustuslik -
 • Liikumisel toodete max kogus loomisel -
 • Liikumiselt läheb kandele artikli objekt -
 • Liikumiselt läheb kandele km kood -
 • Lisakulu konto - laosissetulekul kreedit konto lisakulu arvelt. Näiteks garantiifondi hoidmiseks. Lisakulu saab määrata nii artiklilt kui ka artikliklassilt.
 • Lisakulu läheb ostuarvele -
 • Mahakandmine võtab tühja kulukonto asemel artikli kaubakulu konto -
 • Mahakandmise kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist -
 • Mahakandmise menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti -
 • Mahakandmise menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv -
 • Mahakandmise menetluse tüüp -
 • Mahakandmise vaikimisi konto -
 • Mahakandmisel võib olla teenusartikleid -
 • Mahakandmiselt tehtava sissetuleku artiklid peavad vastama -
 • Mahakandmiselt tehtava sissetuleku kogused peavad vastama -
 • Mahakandmiselt tehtava sissetuleku summa peab vastama -
 • Mahakandmise staatused -
 • Mahakandmise tüübid -
 • Mille järgi arvutatakse transpordi kulu -
 • Minimaalne aeg „parim enne“ kuupäevani müügis -
 • Minimaalne vaba enda lao seis tellimusel -
 • Müügi- ja laodokumentidel kasutatakse kogust kahes ühikus -
 • Müügidokumentide ridadel on mõõdud -
 • Null lähetust saab kinnitada - Kui seadistus on „ei“ peal, ei lase programm kinnitada lähetust, millel on ainult 0 kogustega read. Kui seadistus on „jah“ peal, laseb programm ka ainult 0 kogustega lähetuse kinnitada.
 • Ostudokumentidel kasutatakse kogust kahes ühikus -
 • Ostuhinna kontroll sissetulekul -
 • Ostuhinna kontrolli alus -
 • Ostupakkumisele asetuv artikli hind -
 • Ostutellimuse loomine -
 • Ostutellimuse manustes on näha ka seotud sissetuleku manused -
 • Ostutellimusele asetuv artikli hind -
 • Ostutellimuselt sissetulekule minevad kogused -
 • Ostutellimusest rohkem sissevõtmine suurendab ostutellimusel olevat kogust - kui ostutellimusega seotud sissetulekul on suurem kogus, siis peale sissetuleku kinnitamist suurendatakse ka ostutellimuse kogus sama suureks, kui on sissetulekul. Algset kogust on võimalik vaadata ostutellimusel kolmanda saki alt väljalt „Algkogus“.
 • Pakkeüksusel võib olla kliendi mitme tellimuse kaubad -
 • Põhiladu liikumiste jaoks -
 • Range kronoloogia, ei luba sisse võtta või müüa valel ajal - soovitav olek JAH.
 • Realisatsiooni aruande Laoseisu muutuse mahakande kontod -
 • Ressurss tekitab laonõudluse -
 • Riiul on kohustuslik sisse -
 • Riiul on kohustuslik välja -
 • Sissetulek lähetab seotud tellimuse -
 • Sissetulek loob variantidest -
 • Sissetulek muudab artikli ladude riiulikoodi -
 • Sissetulek muudab artikli riiulikoodi -
 • Sissetulek muudab müügihinda -
 • Sissetulek teostab kinnitamise kontrolli enne haldajale saatmist -
 • Sissetulek vajab artiklile seerianumbrit -
 • Sissetulek vajab varianti -
 • Sissetuleku aja kontroll ostutellimuse suhtes -
 • Sissetuleku hinnamuutus arvutab allahindlusprotsendi -
 • Sissetuleku kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist -
 • Sissetuleku kreedit vähendab ostutellimuse saadud koguseid -
 • Sissetuleku manustes on näha ka seotud ostuarve manused - sissetulekute manustes kuvatakse seotus ostuarve manuseid.
 • Sissetuleku manustes on näha ka seotud ostutellimuse manused -
 • Sissetuleku menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti -
 • Sissetuleku menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv -
 • Sissetuleku menetluse tüüp -
 • Sissetuleku ostuarve ümarduse konto - Kui lao sissetulekult luuakse ostuarve siis ümarduse reale peaks asetuma antud konto ning käibemaksukood ümarduse konto küljest kui seal on märgitud.
 • Sissetuleku reasumma ümardus, mitu kohta pärast koma -
 • Sissetuleku staatused -
 • Sissetuleku staatused, millest tohib teha ostuarvet -
 • Sissetuleku tüübid -
 • Sissetulekul ei tohi artikli hinnad erineda ostutellimusest -
 • Sissetulekul on hankija arve kohustuslik -
 • Sissetulekul on kao kogus -
 • Sissetulekul on katte % -
 • Sissetulekul on projekt kohustuslik -
 • Sissetulekul võib olla teenusartikleid -
 • Sissetulekule asetuv artikli hind - vastavalt seadistusele, kas 0 - keskmine, 1 - ostuhind, 2 - viimane ost.
 • Sissetulekut saab siduda ostutellimusega -
 • Sissetulekut saab teha ka kinnitamata ostutellimuselt -
 • Sissetulekute artiklite kontroll ostutellimuse suhtes -
 • Sissetulekute koguste kontroll ostutellimuste suhtes - seadistus mõjutab seda, kas sissetulek kinnitub, kui artiklil on suurem kogus kui seotud ostutellimusel või mitte. Kogust kontrollitakse artiklikoodi põhiselt ehk real peab olema sama artikkel, mis ostutellimusel.
 • Sissetulekute summade kontroll ostutellimuse suhtes -
 • Staatus, mille määramisel saadetakse lähetus elektrooniliselt koheselt (ilma lähetust kinnitamata) -
 • Staatus, mille puhul lähetus on laopidajal poolt tühistatud -
 • Staatus, mille puhul lähetus on laopidajalt tagastatud -
 • Staatus, mille puhul lähetus saadetakse laopidajale -
 • Staatus, mille puhul lähetust EI saadeta elektrooniliselt -
 • Staatus, mille puhul liikumine on laopidajalt tagastatud -
 • Staatus, mille puhul liikumine saadetakse laopidajale -
 • Staatus, mille puhul sissetulek on haldajalt tagastatud -
 • Staatus, mille puhul sissetulek saadetakse haldajale -
 • Tagastada saab ka teenuseid -
 • Tagastus vähendab tellimuse koguseid -
 • Teenus peab olema lähetatud, et läheks tellimusest arvele -
 • Tellimusest rohkem lähetamine suurendab tellimusel olevat kogust - kui tellimusega seotud lähetusel on suurem kogus, siis peale lähetuse kinnitamist suurendatakse ka tellimuse kogus sama suureks, kui on lähetusel lähetatud kogus. Tellimusel on võimalik algset kogust vaadata neljanda saki alt väljalt „Algkogus“.
 • Transpordi konto -
 • Variandi ribakood on hankija artikkel -
 • Variante sisestatakse rea lõikes kokku -
 • Veosobivuse liigid -
 • Veoväljastuse pakendi artiklid kokku pakendite kuvamiseks -
 • Veoväljastuse pakenditagastuse artiklid -
et/stock_settings.txt · Viimati muutnud: 2022/08/10 11:55 persoon evelint