Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:purchase_settings

Ostureskontro seadistused

 • Hankija asetamisel ostuarvele/tasumisele teatab ettemaksust -
 • Hankijaklass on kohustuslik - JAH puhul ebaõnnestub hankijakaardi salvestamine, kui täidetud ei ole hankijaklass
 • Hankijakoodide numeratsiooni algus - kust alates uue hankijakaardi tegemisel luuakse vaikimisi kaardi kood seeriavahemiku määramata jätmisel
 • Hankijakoodide numeratsiooni lõpp - mis numbrini võivad automaatsed hankijakoodid minna
 • Hankijate ettemaksud - hankijate ettemaksu puhul kreedit konto
 • Hankijate tasumata arved - hankijatele võlgnevuse konto. Ostuarve kasutab kreeditina, tasumine deebetina
 • Kas ostutellimusest saab teha mitu kinnitamata sissetulekut? -
 • Kasutatakse paki kogust -
 • Kasutusel on koguse hind -
 • Kinnitatud ostutellimuse koguseid saab muuta -
 • KMD INF1 piirmäär -
 • Koondostutellimuse loomine suleb algsed -
 • Koostatud ostutellimuse artiklite järjestus -
 • Menetletud ostutellimuse ostuarve lubatud summa ületamise % - Sellese lahtrisse sisestatakse %, mille puhul juba menteletud ostutellimust ei pea ostuarvel menetlema. Töötab koos alljärgneva seadistusega.
 • Menetletud ostutellimuse ostuarvet peab menetlema - Valiku JAH puhul, menetletakse nii ostutellimust kui ostuarvet. Valiku EI puhul menetletakse neid ostuarveid, kus ostutellimus puudub või mille summa on suurem kui eelmises punktis mainitud seadistusse lisatud %. Vaata lisaks
 • Objekti tasemed, mida arvestatakse ettemaksu ostuarve või tasumisega tasaarveldamisel -
 • Ostu ettemaksuarveid arvestatakse ostutellimuste põhiselt -
 • Ostu jaoks lõpetatud tellimuse staatused -
 • Ostu käibemaks - ostu käibemaksu konto
 • Ostuartiklitel on projektipõhised hinnad - kui JAH, siis tekib artiklikaardi Ostuartiklid saki alla projekti tulp, mis võimaldab salvestada projektipõhiseid ostuhindasid
 • Ostuarve avamisel teatab hankija ettemaksust -
 • Ostuarve ettemaksu seos ostutellimusega alates -
 • Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt -
 • Ostuarve käibemaks on eraldi ajas -
 • Ostuarve kasutab kulutuse tüüpe -
 • Ostuarve kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist -
 • Ostuarve kinnitamisel kasutatakse ära hankija ettemaks -
 • Ostuarve kontrollib hankija pangakonto vastavust -
 • Ostuarve manustes on ka seotud sissetulekute omad -
 • Ostuarve menetleja teavituse algus (mitu päeva enne tasumisaega) - antud seadistus on abiks, kui ei soovita enne hakata menetlejatele e-maili teavitusi saatma kui alles kindlad päevad enne ostuarve tasumistähtaega.
 • Ostuarve menetlus ei luba allkirjastada enne kui ostuarve on jagatud - ostuarvet ei saa enne keegi allkirjastada, kuni Jagatav summa pole täielikult ostuarve ridade vahel ära jagatud, ehk Erinevus peab olema 0.00.
 • Ostuarve menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti -
 • Ostuarve menetlus lubab Info rollis kasutajate lisamist ka kinnitatud dokumendile - kui on Jah, siis saab Info rollis kasutajaid lisada ka kinnitatud ostuarvele. Ei puhul kinnitatud ostuarvele kasutajaid lisada ei saa.
 • Ostuarve menetlus on reapõhine - Ostuarvete menetlus muutub reapõhiseks (ilma eranditeta). Allkirjastajad peavad ostuarve ridadel võtma endale mingi osa jagatavast summast ja ostuarve reale tekib vastava kasutaja kood, kes selle summa on enda omaks tunnistanud. Viimane allkirjastaja ei saa anda allkirja enne, kui Jagatava summa erinevus on 0.00
 • Ostuarve menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv -
 • Ostuarve menetluse tüüp -
 • Ostuarve rea objekt on rea kasutaja põhine -
 • Ostuarve ressursi järgi jagamisel kasutatakse müügiinfot -
 • Ostuarve vajab hankija arvet - välistab ostuarve kinnitamise, kui sama hankija numbriga ostuarve on juba olemas
 • Ostuarve vajab kogust ja klienti artikli puhul - kui JAH, siis ei luba kinnitada, kui ostuarvel on artikkel, aga pole kogust või klienti samal real
 • Ostuarve vajab projekti - kui JAH, siis ei luba kinnitada, kui päises/real on projekt puudu või vale
 • Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse) - selle seadistusega on võimalik ära kirjeldada dokumendi väljad, mille muutmine eemaldab juba lisatud allkirjad. Näiteks kui muudetakse projekti, tuleb dokument kõikide menetlejate poolt uuesti üle vaadata.
 • Ostuarvel asendub loetletud tasemetel päise objekt rea omaga -
 • Ostuarvel on müügihind -
 • Ostuarvel saab muuta ostutellimuse numbrit -
 • Ostuarvel saab muuta sissetuleku numbrit -
 • Ostuarvele saab asetada ainult hankija artikliga seotud ostukontosid -
 • Ostuarvest ja kulutusest koostatud ressursi rea kirjeldus -
 • Ostuarvete staatused -
 • Ostuarvete tüübid -
 • Ostudokumentide manustes on ka seotud artiklite omad -
 • Ostudokumentide ridadel on mõõdud -
 • Ostudokumentidele asetub lao objekt -
 • Ostupakkumine peab olema kinnitatud -
 • Ostupakkumise kinnitamise eeldus -
 • Ostupakkumise salvestamine lööb retseptiga tooted laiali -
 • Ostupakkumise tüübid -
 • Ostus saab kasutada olematut numbrilist tingimust kui maksepäevi -
 • Ostutellimus peab olema kinnitatud -
 • Ostutellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud ostuarve -
 • Ostutellimuse kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist -
 • Ostutellimuse kinnitamise eeldus -
 • Ostutellimuse kinnitamisel hoiatab, kui aeg pole samas perioodis -
 • Ostutellimuse kinnitamisel moodustatakse sündmused -
 • Ostutellimuse laos kogus -
 • Ostutellimuse menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti -
 • Ostutellimuse menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv -
 • Ostutellimuse menetluse tüüp -
 • Ostutellimuse väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse) -
 • Ostutellimuselt tulevad menetlejad ostuarvele kaasa -
 • Ostutellimusest ostu tegemisel kaasatakse teenusartikli kirjeldust -
 • Ostutellimusest ostu tegemisel kaasatakse teenusartiklid eraldi -
 • Ostutellimuste staatused -
 • Ostutellimuste tüübid -
 • Ostupakkumiste staatused -
 • Pakis kogus võetakse artiklikaardilt -
 • Ostupakkumise kinnitamisel hoiatab, kui aeg pole samas perioodis -
 • Projektist ostupakkumine on ridadega -
 • Ressursi rida on pärast ostuarvega sidumist muudetav -
 • Ressursist ostuarve looja kasutab hankija käibemaksukoodi - Kui seadistus on „ei“ peal, võetakse ressursist ostuarve loomisel käibemaksukood ressursi realt, kui ressursi real on käibemaksukood täitmata, siis esimene käibemaksukood käibemaksukoodide listist. Kui seadistus on „jah“ peal, siis võetakse käibemaksukood hankija kaardilt.
 • Sisenevate ostu dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi -
 • Uus hankija saab vaikimisi kasutaja objekti -
et/purchase_settings.txt · Viimati muutnud: 2022/08/04 13:24 persoon triinp