Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:yld_artikkel

Čia yra sena dokumento versija!


Prekės

Prekės kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie prekę arba paslaugą.

1. Prekės kortelės įvedimas

Norėdami įvesti naują prekę, eikite: BENDRAS → Dokumentai → Prekės ir spaudžiame F2-Naujas.

Būtina užpildyti laukus:

 • Kodas - nurodomas prekės kodas (negalima naudoti lietuviškų raidžių ir skiriamųjų ženklų, tik skaičiai arba angliškos abėcėlės raidės);
 • Klasė - prekės klasė (pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei norimos klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2 - naujas“ mygtuką);
 • Tipas - reikia pasirinkti: sandėlio prekė arba paslauga;
 • Serijos numeris - nurodoma ar bus prekė apskaitoma su serijiniais numeriais;
 • Pavadinimas - įrašomas prekės pavadinimas (negalima naudoti dvigubų kabučių).

Galima įvesti informaciją:

 • Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina;
 • Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje;
 • Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju;
 • Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje;
 • Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama;
 • PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.

2. Prekės įvestų duomenų koregavimas

Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.

3. Prekės trynimas

Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas „Naikinti“. Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose, ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas į nurodytąjį, o jo kortelė išsitrins.

4. Kodo keitimas

Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

5. Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai

Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį.

6. Prekės uždarymas

Prekės kortelėje galima uždėti varnelę „Uždaryta“, uždėjus varnelę ir išsaugojus - tokia prekės kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti prekę, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte prekių sąrašą, „uždarytos“ prekės bus nerodomos.

:?: Prekės kortelėje „Uždaryta“ pasirinkimas bus tik tada, jei prekės nėra sandėlyje(iuose).

7. Pakeitimai

Prekės kortelėje galima nurodyti prekės duomenų pakeitimus. Pakeitimai gali būti kuriami tik ateities data.

 • Ką keisti - pasirenkame kokį duomenį norime pakeisti;
 • Nauja vertė - pasirenkame į kokią reikšmę pasirinktą duomenį norime pakeisti;
 • Naudojamas nuo - Naudojamas iki - nurodome datas nuo kada iki kada nauja reikšmė bus aktyvi;

pagal pvz reiškia, kad prekės pavadinimas nuo rugsėjo 15 iki rugsėjo 20 bus laikinas pavadinimas.

8. Susijusios prekės

Prekės kortelės burbuliuke Susijusios prekės galite parinkti prekes kurios yra šios prekės atitikmenys.

Pardavimo dokumente, ties prekės kodu, spauskite klavišų kombinaciją ALT+R

Naujame lange matysite prekių sąrašą, kurios yra priskirtos prekės kortelės burbuliuke Susijusios prekės

9. Prekės paveiksliuko atvaizdavimas

Prekės kortelės laukelyje URL nurodžius paveiksliuko adresą:

Jį galima atvaizduoti spausdinimo formose bei matyti ataskaitose (sandėlio kiekis, prekės statistika, rekomenduojami pirkimai, užsakymų sąrašas, pirkimo užsakymų sąrašas).

Norint, kad paveiksliuką rodytų ataskaitose, reikia atlikti šiuos nustatymus. Einame: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → BENDRA PAIEŠKA → F2-NAUJAS.

Reikia užpidlyti šiuos laukelius:

 • Kodas - įrašomas prekės modulio kodas ARTIKKEL;
 • Antraštė - įrašomas prekės laukelio pavadinimas URL;
 • Informacijos atvaizdavimas - pasirenkamas požymis TAIP. Tik tuomet rodys prekės paveiksliuką.

Jeigu paveiksliuko adresas nėra nurodomos prekės kortelės laukelyje URL, šią informaciją galite įrašyti prekės duomenų laukelyje. Taip pat, kad ši informacija būtų imama iš prekės kortelės konkretaus duomenų laukelio, reikia nustatyme pasirinkti duomenų lauką.

EINAME: NUSATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → Nustatymas:

:?: Paveiksliuko rodymą gali išjungti kiekvienas vartotojas. EINAME: NUSTATYMAI → ASMENINIAI NUSTATYMAI → VARTOTOJAS → Laukeliai kuriuose nerodoma išplėstinė info. Pažymime varnelę PREKĖ.

10. Prekės buhalterinė informacija

Prekės kortelės skiltyje Sąskaitos galima nurodyti prekei taikomą PVM kodą bei buhalterinę sąskaitą.

PVM ir buhalterinę sąskaitą galima pasirinkti kiekvienai PVM zonai. Pasirenkame reikiamą laukelį, ant jo kairiuoju pelės klavišu paspaudžiame du kartus ir iš atsidariusio sąrašo išsirenkame reikiamą PVM kodą. Atliekant tokius pat veiksmus galime įsivesti ir buhalterinę sąskaitą.

Nuorodos:

lt/yld_artikkel.1623411471.txt.gz · Keista: 2021/06/11 14:37 vartotojo ugne