Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:personalas

Personalas

1. Valandinis darbo užmokestis

1.1. Prekės kortelė

Susikurkite naują prekės kortelę bei prekės klasę. Jų kodus padarykite vienodus, tipas turi būti Paprasta/paslauga pvz.:

1.2. Darbo užmokesčio formulė

Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tokia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS Daugiau informacijos kaip sukurti šią formulę galite rasti: Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas

Jei darbo užmokesčio formulė jau sukurta, patikrinkite, ar yra skyltyje Kaip nurodyta naujai sukurtos prekės klasė. Jei ne - pakeiskite prekės klasę bei išsaugokite formulę. Taip pat būtinai patikrinkite burbuliukus Mokesčių formulės ir Nedarbingumo tipai. Jei reikia, priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus ar pakeiskite buhalterines sąskaitas.

1.3. Darbuotojo kortelė

Darbuotojo kortelėje, burbuliuke Darbo užmokestis:

 • Mokestis – įrašykite valandinį įkainį;
 • Formulė – pasirinkite darbo užmokesčio formulę skirtą valandiniam skaičiavimui;
 • Vartotojas – pasirinkite tą patį darbuotoją, kurio kortelėje atliekate veiksmus;
 • Pradžios data – nurodykite, nuo kada pradėti taikyti šią formulę:

Daugiau informacijos apie darbo užmokesčio formules galite rasti: Darbuotojai

1.4. Ataskaitoje: Darbo laiko apskaita

1.4.1. Nustatymai

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita plaktuko ikonėlėje, Redaguojamos darbo valandos įrašykite naujai sukurtos prekės kodą, pvz. Valanda

1.4.2. Valandų įvedimas

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita užsidėjus filtrus:

 • Asmuo – pasirinkite asmenį, kuriam norite vesti valandas;
 • Laikotarpis – pasirinkite laikotarpį;
 • Rodyti – pasirinkite Tabelio informacija;
 • Uždėkite varnelę Pasikeitimas ir spauskite Ataskaita;
 • Susiraskite prekę, kurią sukūrėte valandoms apskaityti ir suveskite reikiamas valandas. Spauskite Išsaugoti (išsaugojus susikurs išteklio dokumentas):

:?: Išsaugojus suvestas valandas susikurs išteklio dokumentas. Daugiau apie išteklio dokumentą galite rasti: Ištekliai

Atlikus aprašytus veiksmus galite skaičiuoti darbo užmokestį. Kaip tai padaryti galite rasti: Darbo užmokesčio priskaitymas

2. Metinė premija

Jei skaičiuojate metinį priedą, kurio priskaityta suma turi daryti įtaką vidurkio skaičiavimui per visus metus Jums reikia atlikti veiksmus aprašytus: Vidurkiu skaiciavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys menesiai

3. Viršvalandžių pridėjimas prie pagrindinio darbo užmokesčio

Šioje skiltyje bus aprašoma, kaip pridėti dirbtas viršvalandžių valandas dienos ir nakties metu.

3.1. Prekės kortelė

Susikurkite naujas prekių korteles bei prekių klases. Jų kodus padarykite vienodus, tipas turi būti Paprasta/paslauga. PVZ.:

Pirmoji prekė - viršvalandžių vedimui dienos metu:

Antroji prekė - viršvalandžių vedimui nakties metu:

3.2. Darbo užmokesčio formulė

Sukurkite naujas darbo užmokesčio formules, jei tokių dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS. Spaudžiate F-2 naujas.

Pirmoji darbo užmokesčio formulė – viršvalandžiai dieną

Pildoma informacija:

 • Kodas
 • Aprašymas - DU formulės aprašymas.
 • Tipas - valanda.
 • Varnelė - veikia vidutinį darbo užmokestį.
 • Varnelė - grafikas
 • Skiltyje „Kiekis“ laukelyje dauginamas įrašome 1, laukelyje „NUO“ pasirenktame „Išteklių kiekis“ ir laukelyje „Kaip“ įrašome sukurtą prekės klasę „HOUR_VIRS“. Tai reiškia, kad kai pildysite dirbtus viršvalandius nedarbingumo ataskaitoje, susikurs ištkelių dokumentas, kurio valandos bus dauginamos iš 1.

 • Skiltyje „Viso“ įrašome kiek bus dauginama bei kokio darbo užmokesčio formulės.

Antroji darbo užmokesčio formulė – viršvalandžiai naktį

Darbo užmokesčio formulę kuriame taip pat, kaip buvo sukurta formulė viršvalandžiai dieną, tik skiltyje VISO pakeičiame kokiu tarifu bus dauginamas DU.

3.3. Darbuotojo kortelė

Darbuotojų kortelėse turėsite užpildyti susikurtas šias dvi naujas darbo užmokesčio formules:

3.4. Ataskaitoje: Darbo laiko apskaita

3.4.1. Nustatymai

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita plaktuko ikonėlėje, Redaguojamos darbo valandos įrašykite naujai sukurtų prekių kodus, pvz. HOUR_VIRS ir HOUR_VIRS_NIGHT

3.4.2. Valandų įvedimas

Ataskaitoje Darbo laiko apskaita užsidėjus filtrus:

 • Asmuo – pasirinkite asmenį, kuriam norite vesti valandas;
 • Laikotarpis – pasirinkite laikotarpį;
 • Rodyti – pasirinkite Tabelio informacija;
 • Uždėkite varnelę Pasikeitimas ir spauskite Ataskaita;
 • Susiraskite prekę, kurią sukūrėte valandoms apskaityti ir suveskite reikiamas valandas. Spauskite Išsaugoti (išsaugojus susikurs išteklio dokumentas):

:?: Išsaugojus suvestas valandas susikurs išteklio dokumentas. Daugiau apie išteklio dokumentą galite rasti: Ištekliai

Atlikus aprašytus veiksmus galite skaičiuoti darbo užmokestį. Kaip tai padaryti galite rasti: Darbo užmokesčio priskaitymas

4. Atostoginių skaičiavimas

Norint, kad į priskaitymo dokumentą įsikeltų atostoginių suma, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • Susikurti darbo užmokesčio formulę atostoginių skaičiavimui. Kaip susikurti DU formulę galite rasti: Atostogų formulės kūrimas
 • Einate: PERSONALAS → Dokumentai → Neatvykimai į darbą. Spaudžiate F-2 naujas. Įvedate, kada darbuotojas atostogavo. Pasirenkate laikotarpį bei nedarbingumo tipą.

:?: Jeigu darbuotojas nėra išdirbęs trijų mėnesių, tuomet vidutinį dienos darbo užmokestį reikia įrašyti patiems į priskaitymo dokumentą. Kai darbuotojas bus išdirbęs tris mėnesius, tuomet sistema pati paskaičiuos vidutinį dienos DU ir įkels į priskaitymo dokumentą.

5. Ligos skaičiavimas

Norint, kad į priskaitymo dokumentą įsikeltų nedirbtų dienų (ligos) suma, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • Susikurti darbo užmokesčio formulę ligos skaičiavimui. Kaip susikurti DU formulę galite rasti: Ligos formulės kūrimas
 • Einate: PERSONALAS → Dokumentai → Neatvykimai į darbą. Spaudžiate F-2 naujas. Įvedate, kada darbuotojas sirgo. Pasirenkate laikotarpį bei nedarbingumo tipą.

:?: Jeigu darbuotojas nėra išdirbęs trijų mėnesių, tuomet vidutinį dienos darbo užmokestį reikia įrašyti patiems į priskaitymo dokumentą. Kai darbuotojas bus išdirbęs tris mėnesius, tuomet sistema pati paskaičiuos vidutinį dienos DU ir įkels į priskaitymo dokumentą.

6. Papildomos atostogų dienos

Norint, kad sistema pridėtų papildomą atostogų dieną, reikia susikurti papildomą „Nedarbingumo tipą“, kurį naudosite žymint, kiek papildomų dienų pridėti prie kaupiamų atostogų skaičiaus.

Einate: NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Nedarbingumo tipai. Spauždiate F2-naujas.

Nedarbingumo tipe reikia užpildyti:

 • Kodas;
 • Aprašymas - nedarbingumo tipo aprašymas;
 • Sutrumpintas kodas - nedarbingumo tipo kodo sutrumpinimas, kuris bus atvaizduojams tabelio informacijoje;
 • Baigiasi“ – „Ne“ – nedarbingumo metu yra dirbama;
 • „Mažina atostogų dienas“ – „Adds“ – nemažina;
 • „Didina sukauptas atostogas“ – „Taip“ – didina;

Pavyzdys:

Jei darbuotojas dirbo lapkričio 1 d. ir norime jam paskaičiuoti dvi papildomas atostogų dienas:

Dokumente „Nedarbingumo žymėjimas“ pasirenkame nedarbingumo tipą „DP“ tą dieną, kada jis dirbo, t. y. lapkričio 1 d.; Jei norime, už lapkričio 1 d., darbuotojui suteikti papildomą atostogų dieną, kitoje eilutėje renkamės naujai sukurtą nedarbingumo tipą „DP1“ ir nurodome pradžios ir pabaigos laikotarpį, kad gautųsi reikiamas atostogų dienų skaičius, pvz. „Dienos“ = 1

Suvedus tokį nedarbingumo dokumentą, sistema supras, kad darbuotojas dirbo šventinę dieną ir jam yra priskiriamos dvi papildomos atostogų dienos.

 • Tabelio informacija:

 • Atostogų likutis:

7. Papildomos atostogų valandos

Norint Directo sistemoje vesti papildomas atostogų valandas reikia:

 • Sukurti prekės kortelę:
  • Tipas - Paslauga
  • Kodas - pvz. ATOSTOGOS_VAL
  • Klasė - sukuriama klasė kurios kodas atitinkama prekės kodą, pvz. ATOSTOGOS_VAL
  • Pavadinimas - pvz. Papildomos atostogų valandos

 • Ataskaitoje Darbo laiko apskaita - plaktuko ikonėlėje, laukeliuose Redaguojamos darbo valandos ir Vacation items norodomas sukurtos prekės kodas:

 • Papildomos atostogų valandos yra vedamos ataskaitoje Darbo laiko apskaita. Ataskaitoje atliekami šie veiksmai:
  • Rodyti: - Tabelio informacija
  • Pažymimas požymis - Pasikeitimas
  • Ties reikiama diena ir sukurtos prekės kodu įvedamas papildomų atostogų valandų skaičius;
  • Spaudžiamas mygtukas - išsaugoti (susiformuoja išteklis)

 • Papildomos atostogų valandų panaudojimas taip pat yra vedamos ataskaitoje Darbo laiko apskaita. Ataskaitoje atliekami šie veiksmai:
  • Rodyti: - Tabelio informacija
  • Pažymimas požymis - Pasikeitimas
  • Ties reikiama diena ir sukurtos prekės kodu įvedamas naudojamas papildomų atostogų valandų skaičius su - simboliu;
  • Spaudžiamas mygtukas - išsaugoti (susiformuoja išteklis)

 • Papildomos atostogų valandų likutį galima patikrinti ataskaitoje Darbo laiko apskaita. Ataskaitoje atliekami šie veiksmai:
  • Rodyti: - Atostogų likutis
  • Rezultatas atvaizduojamas stulpeliuose:
   • Hour previous balance - balansas laikotarpio pradžioje
   • Sukaupta - įvesta per laikotarpį
   • Atostogose - įvesta atostogų panaudojimo per laikotarpį
   • Balansas - likutis pabaigai

8. Prastovos

Prieš pradedant skaičiuoti prastovas, reikia susikurti nedarbingumo tipą prastovoms. Einate: NUSTATYMAI → PERSONALO NUSTATYMAI → NEDARBINGUMO TIPAI → Sapudžiate F2 - naujas.

Pildoma informacija:

 • Kodas - nedarbingumo kodas;
 • Pavadinimas - nedarbingumo pavadinimas;
 • Sutrumpintas kodas - nedarbingumo tipo suptrumpintas kodas, kuris bus atvaizduojamas darbo laiko apskaitos ataskaitoje;
 • Baigiasi - pasirenkame TAIP. Tai reiškia, kad darbuotojas šio nedarbingumo metu nedirbo.
 • Mažina atostogų dienas - pasirenkame NE. Tai reiškia, kad darbuotojui nemažina jo kasmetinių atostogų skaičiaus.
 • Didina sukauptas atostogas - pasirenkame TAIP. Tai reiškia, kad šio nedarbingumo metu, darbuotojas kaupia atostogas.

7.1 Prastovų skaičiavimas, kai mokamas vidutinis DU

7.1.1 Prastova iki 1 darbo dienos

Kai darbdavys paskelbia prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, darbuotojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis.

Prastovų skaičiavimui reikia susikurti darbo užmokesčių formulę. Einate: NUSTATYMAI → PERSONALO NUSTATYMAI → DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS → Sapudžiate F2 - naujas.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio pavadinimas;
 • Debetas / Kreditas - buh. sąskaitos;
 • Tipas - pasirenkame MĖNUO;
 • Uždedame varnelę Veikia vidutinį darbo užmokestį. Tai reiškia, kad ši DU formulė turės įtakos vidutiniam DU skaičiavimui;

 • DU formulės skiltyje VISO pasirenkame VIDUTINIS DU. Tai reiškia, kad bus skaičiojamas vidutinis darbo užmokestis ir įrašome skaičių 1.

 • DU formulės skiltyje MOKESČIŲ FORMULĖS pasižymime, kurios formulės bus taikomos šiai DU formulei;

 • DU formulės skiltyje NEDARBINGUMO TIPAI prie sukurto prastovų nedarbingumo įrašome 1.

7.1.2 Prastova iki 3 darbo dienų

Kai darbdavys paskelbia prastovą ilgesniam laikotarpiui negu viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms. Buvimo darbovietėje per prastovą laiku jam mokamas vidutinis jo darbo užmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama du trečdaliai vidutinio jo darbo užmokesčio.

Norint, kad būtų mokamas du trečdaliai Vidutinio DU, Jums reikia susikurti naują nedarbingumo tipą, kuris galėtų atrodyti, taip, kaip prastovų nedarbingumo tipas, tik su nauju kodu ir sutrumpintu žymėjimu.

Prastovų darbo užmokesčio formulės skiltyje NEDARBINGUMO TIPAI prie naujai sukurto nedaringumo tipo įrašome skaičių 0,6666, t.y. du trečdaliai.

7.1.3 Prastova ilgiau nei 3 darbo dienos

Kai darbuotojo prastovos laikas yra daugiau nei 3 dienos, tuomet jam mokamas keturiasdešimt procentų vidutinio jo darbo užmokesčio.

Reikia susikurti naują prastovų nedarbingumo tipą, kuriame pasikeičiate kodą ir suptrumpintą kodą, visi kiti parametrai išliekai kaip įprasto prostovų nedarbingumo tipo.

Prastovų darbo užmokesčio formulės skiltyje NEDARBINGUMO TIPAI prie naujai sukurto nedaringumo tipo įrašome skaičių 0,4, t.y. 40 proc.

7.1.4 Prastova, kai mokamas ne mažesnis nei MMA

Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

7.1.4.1 Prekės kortelė

Susikurkite naują prekės kortelę bei prekės klasę. Jų kodus padarykite vienodus, tipas turi būti Paprasta/paslauga pvz.:

7.1.4.2 Darbo užmokesčio formulė

Susikurkite naują darbo užmokesčio formulę. Einate: NUSTATYMAI → PERSONALO NUSTATYMAI → DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS → Sapudžiate F2 - naujas.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio pavadinimas;
 • Debetas / Kreditas - buh. sąskaitos;
 • Tipas - pasirenkame VALANDA;
 • Uždedame varnelę Veikia vidutinį darbo užmokestį. Tai reiškia, kad ši DU formulė turės įtakos vidutiniam DU skaičiavimui;
 • Uždedame varnelę Grafikas. Tai reiškia, kad leis įvesti darbuotojo valandas prastovų metu.

 • DU formulės skiltyje KIEKIS:
 1. laukelyje DAUGINAMA įrašome 1.
 2. laukelyje NUO pasirenkame IŠTEKLIŲ KIEKIS.
 3. laukelyje KAIP įrašome sukurtos prekės klasės kodą, t.y. PRASTOVA.

Tai reiškia, kad prastovų kiekis bus įmamas iš susikūrusių išteklių, kur prekės klasė bus PRASTOVA, ir dauginama iš 1.

 • DU formulės skiltyje VISO pasirenkame HOURLY RATE, o į laukelį DAUGINAMA įrašome 1. Tai reiškia, kad bus skaičiojamas valandinis įkainis, kuris dauginamas iš 1.

 • DU formulės skiltyje MOKESČIŲ FORMULĖS pasižymime, kurios formulės bus taikomos šiai DU formulei;
 • DU formulės skiltyje NEDARBINGUMO TIPAI paliekame nedarbingumo tipus tuščius.

7.1.4.3 Darbuotojo kortelė

Darbuotojo kortelėje, burbuliuke Darbo užmokestis:

 • Mokestis – įrašykite mokestį;
 • Formulė – pasirinkite darbo užmokesčio formulę PRASTOVA;
 • Pradžios data – nurodykite, nuo kada pradėti taikyti šią formulę:

7.1.4.4 Prastovos vedimas Darbo laiko apksaitos ataskaitoje

Darbo laiko apskaitos ataskaitoje reikia prisidėti prekę PRASTOVA, kad galėtumėte pildyti valandas. Ataskaitoje spauskite ant plaktuko ikonėlės ir į laukelį Redaguojamos darbo valandos įrašykite sukurtą prekę PRASTOVA.

Kai atliksite šį pakeitimą, tuomet formuojate tabelį, kuriame vesite valandas prastovos eilutėje. Įvedus valandas spausite mygtuką IŠSAUGOTI.

Toliau darote, kaip įprastai priskaitymą ir apmokėjimą.

7.2 Prastovų atvaizdavimas DU žiniarašytyje

Norint, kad prastovos būtų atvaizduojamos DU žiniaraštyje svarbu nustatymuose pasipildyti PD: 01_PRASTOVA.

EINATE: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → Darbo užmokesčio formulės kodai.

Į nustatymą įsirašote 01_PRASTOVA.

Taip pat, svarbu prastovų darbo užmokesčio formulėje pasižymėti šį PD, tik tuomet bus atvaizduojamos prastovų sumos DU žiniaraštyje.

9. Darbuotojo atleidimas

Atleidžiant darbuotoją svarbu nurodyti atleidimo priežastį. Atleidimo priežastį nurodome darbuotojo kortelėje darbo santykių laukelyje DK STRAIPSNIS.

Iš darbuotojo kortelės galima formuoti naują priskaitymo dokumentą arba pridėti DU priskaitymus prie jau esamo dokumento Directo sistemoje. Darbutojo kortelėje spaudžiame mygtuką DARBO UŽM.:

Galima padaryti, kad susijusios DU formulės įkristų į priskaitymo dokumentą, kai darbuotojas yra atleidžiamas (pvz. atostogų kompensacija).

Einate: NUSTATYMAI → PERSONALO NUSATYMAI → Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo. Atsidarius atleidimo priežastį laukelyje SUSIJUSI DU FORMULĖ pasirenktae DU formulę, kuri įkris kai bus formuojamas Darbo užmokesčio (priskaitymo) dokumentas.

10. DU pasikeitimai nuo 2021-01-01

Nuo 2021-01-01 keičiantis Gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimo formulei, reikalinga atlikti pakeitimus ir Directo sistemoje - mokesčių formulėse.

Pakeitimus galite atlikti mokesčių formulėje. Einame NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Mokesčių formulės. Spaudžiame ant GPM formulės kodo.

Kairėje pusėje, informacijos bloke „Versijos“ sukuriame naują galiojimo terminą:

 • nuo 01.01.2021 iki 31.12.2021, spaudžiame mygtuką „PRIDĖTI“.

Kai esate užėję ant laikotarpio: nuo 01.01.2021 iki 31.12.2021, pakoreguojame reikšmes:

 • Neapmokestinama suma: 400
 • Laisvas %: -18
 • Free % after: 642

Ir spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“.

11. Komandiruotės automatinis skaičiavimas

Jei norite, kad komandiruočių suma būtų skaičiuojama automatiškai, Jums reikia:

 • Susikurti nedarbingumo tipą. Nedarbingumo tipų turi būti tiek, kiek bus skirtingų komandiruočių įkainių:
  • KODAS - nedarbingumo kodas, pvz. K_LT
  • APRAŠYMAS - komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva
  • SUTRUMPINTAS KODAS - kodas kuris bus rodomas tabelyje
  • BAIGIASI - NE
  • MAŽINA ATOSTOGŲ DIENAS - NE
  • DIDINA SUKAUPTAS ATOSTOGAS - TAIP

 • Sukurti darbo užmokesčio formulę. Darbo užmokesčio formų turi būti tiek, kiek skirtingų komandiruotės nedarbingumo tipų sukūrėte:
  • Kodas - darbo užmokesčio formulės komandiruotės kodas, pvz. K_LT
  • Aprašymas - darbo užmokesčio formulės komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva
  • Debetas - debeto buhalterinė sąskaita;
  • Kreditas - kredito buhalterinė sąskaita;
  • Tipas - Dvigubas DU
  • Klasė - KOMANDIRUOTE_TRIP
  • PD - 05_KOMANDIRUOTE_TRIP
  • Skiltyje Kiekis - informacija nepildoma
  • Skiltyje Viso - informacija nepildoma
  • Skiltyje Mokesčių formulės - pažymime kokie mokesčiai bus taikomi;
  • Skiltyje Nedarbingumo tipai - stuleplyje Dauginama ties reikiamu komandiruotės nedarbingumo tipu turi būti nurodyta reikšmė 1

 • Darbuotojo kortelėje, skiltyje Darbo užmokestis:
  • Formulė - parenkamos komandiruočių formulės
  • Mokestis - nurodomas dienos įkainis pagal reikiamą komandiruotės formulę

 • Vedamas nedarbingumo dokumentas pasirenkant reikiamą komandiruotės nedarbingumo tipą:

 • Vedamas priskaitymo dokumentas:

Sistema automatiškai paskaičiuoja dienas pagal įvestu nedarbingumo tipus, bei padaugina pagal darbuotojo kortelėjė įvestą dienos įkainį nurodyta ties darbo užmokesčio formulę, kurioje parinktas nedarbingumo tipas.

12. Anstoliai

Jei norite tam tikrą sumą išskaičiuoti iš darbuotojo algos, Jums reikia:

 • Susikurti naują darbo užmokesčio formulę ir joje:
  • Uždėkite varnelę išskaitymai
  • Taip pat peržiūrėkite ir jei reikia priskirkite mokesčių formules Mokesčių formulės (jei mokesčiai netaikomi, prie mokesčių formulių pažymėkite NE)
  • Taip pat, peržiūrėkite nedarbingumo tipus Nedarbingumo tipai – jei joks nedarbingumas neturi įtakos šiai formulei – nuimkite nedarbingumų požymius
  • Priskirkite klasę DU_SALARY
  • Priskirkite PD ANTSTOLIS_SEIZURE
  • Priskirkite reikiamas buhalterines debeto ir kredito sąskaitas

 • Darbo užmokesčio priskaitymas
  • Vedant priskaitymo dokumentą, kitoje eilutėje pasirinkite darbuotoją ir naujai sukurtą darbo užmokesčio formulę (aukščiau pavyzdyje: ANSTOLIAI)
  • Priskaitymo kiekį nurodykite 1
  • Laukelyje Priskaitytas įrašykite reikiamą sumą su minuso ženklu:

 • Apmokėjimas anstoliui vedamas atskira korespondencija: PAGRINDINIS MENIU→FINANSAI→DOKUMENTAI→KORESPONDENCIJOS

:?: Jei darbuotojui išskaityti reikia kiekvieną mėn. tą pačią sumą, galite formulę ir neigiamą sumą priskirti darbuotojo kortelėje (skiltyje Darbo užmokestis)

13. Avansas

14. GPM formulių skaičiavimo pasikeitimai

Nuo 2023-01-01 keičiasi GPM skaičiavimas:

 • Jeigu DU yra mažiau lygu nei 1926 Eur, tuomet taikosi NPD = 625- 0.42 (DU - 840);

Directo sistomoje reikia susirasti GPM formulę, kurioje taikosi NPD = 540- 0.34 (DU - 730) ir pakeisti ją pagal naujus skaičiavimus GPM, kai NPD NPD = 625- 0.42 (DU - 840).

EINATE: NUSTATYMAI → PERSONALO NUSTATYMAI → MOKESČIŲ FORMULĖS.

Atliekami žingsniai:

 • Pridedamas laikotarpis 2022.01.01 - 2023.01.31, kuriame nurodote, kad taikysis NPD = 540- 0.34 (DU - 730);

 • Pridedamas laikotarpis nuo 2023.02.01, kuriame nurodote, kad taikysis NPD = 625- 0.42 (DU - 840)

Directo yra du transporto parametrai, kuriuose reikia pasikeisti laukelio PARAMETRAS 2 reikšmę į 1926. Ši reikšmė bus taikoma, kai darysite priskaitymą ir sistema pati pritaikys kurią GPM formulę taikyti.

EINATE: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → TRANSPORTO PARAMETRAI → TIPAS SALARY_TAX.

:!: SVARBU: turi būti vienas priskaitymo dokumentas!

:!: SVARBU: turi būti įjungtas nustatymas, kad funkcionalumas veiktų (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PERSONALO NUSTATYMAI):

16. Pajamos natūra

Galimos skirtingos situacijos, kaip tu būti vedamos Pajamos natūra Directo sistemoje, t.y. darbuotojas ar darbdavys sumoka paskaičiuotus mokesčius.

16.1. Jeigu darbuotojas sumoka mokesčius

Norint skaičiuoti Pajamas natūra, reikia susikurti darbo užmokesčio formulę. Pildoma:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės;
 • Debetas - buh. sąskaita, kuri debetuotis;
 • Kreditas - buh. sąskaita, kuri kredituosis;
 • Klasė - DU_SALARY;
 • PD - 01_NATURA_KIND.

Skiltyje Mokesčių formulės pasirenkame, kurios formulės turės taikytis Pajamų natūrai:

16.2. Jeigu darbdavys sumoka mokesčius

Norint skaičiuoti Pajamas natūra, reikia susikurti darbo užmokesčio formulę. Pildoma:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės;
 • Debetas - buh. sąskaita, kuri debetuotis;
 • Kreditas - buh. sąskaita, kuri kredituosis;
 • Klasė - DU_SALARY;
 • PD - 01_NATURA_KIND;
 • Uždedama varnelė MOKĖTINAS 0. Tai reiškia, kad paskaičiuoti mokesčiai neturės įtakos mokėtinam darbo užmokesčiui.

Skiltyje Mokesčių formulės pasirenkame, kurios formulės turės taikytis Pajamų natūrai:

:!: Svarbu, kad mokesčių formulėse būtų pažymėtas tipas → DARBDAVIO MOKESČIAI, kadangi darbdavys sumokės šiuos mokesčius:

Nuorodos

lt/personalas.txt · Keista: 2023/03/15 13:38 vartotojo ieva