Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:darbuotojai

Darbuotojų kortelių sukūrimas ir pagrindinės informacijos pildymas

Darbuotojų kortelių kūrimas

Darbuotojų korteles galima sukurti dviem būdais:

 • Pirmas būdas. Jei darbuotojas turi prisijungimą prie Directo sistemos, galime automatiškai sukurti darbuotojo kortelę. Eikite Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai. Atsidarykite vartotojo kortelę ir prie nustatymo „Darbuotojas“ parinkite TAIP.

 • Antras būdas. Jei darbuotojas sistema nesinaudoja, iškart yra kuriama darbuotojo kortelė. Eikite PERSONALAS→Dokumentai→Darbuotojai. Spauskite F2-NAUJAS. Įrašykite darbuotojo kodą (be lietuviškų raidžių) ir darbuotojo vardą, pavardę. Spauskite IŠSAUGOTI.

Informacija apie darbuotoją

Pirmiausia reikėtų užsipildyti bendrąją informaciją apie darbuotoją. Eikite: PERSONALAS →Dokumentai→Darbuotojai. Atsidarykite darbuotojo kortelę.

Pagrindinė informacija

Šioje skiltyje pildoma bendra informacija apie darbuotoją. Čia svarbiausia įrašyti:

 • asmens kodą,
 • gimimo datą,
 • adresą.

Taip pat galima įrašyti jo darbo bei asmeninį numerį, el.pašto adresą, parašą laiškuose ir įvesti kitą informaciją.

Darbo santykiai

Kita darbuotojų kortelės skiltis – darbo santykiai. Šioje skiltyje pildoma informacija:

 • Tipas – gali būti: sutartis, sutarties pakeitimas, sutarties nutraukimas, praktikos sutartis ir kt.
 • Etapas – terminuota, neterminuota, bandomasis laikotarpis ir kt.
 • Sutartis – sutarties numeris.
 • Pradžios data – pirmoji darbuotojo darbo diena.
 • Darbo krūvis – darbo etatas.
 • Padalinys – galima suskirstyti į departamentus, padalinius, skyrius.
 • Pareigos – galima priskirti darbuotojams pareigas,
 • Vadovas – tiesioginis vadovas (pvz., skyriaus vadovas).

Jei darbuotojas įmonėje nebedirba, stulpelyje Pabaigos data įrašykite paskutinę jo darbo dieną ir uždėkite varnelę Uždarytas.

Jei keitėsi darbo sutartis, pildykite kitą eilutę su nauja informacija ir uždarykite prieš tai buvusią eilutę (įrašykite Pabaigos datą ir pažymėkite Uždarytas).

Jei darbuotojui yra paskirtas bandomasis laikotarpis, jo pabaigą galite nurodyti laukelyje „Band. l-pis“.

Darbo užmokestis

Viena svarbiausių skilčių darbuotojo kortelėje – Darbo užmokesčio modulis. Ši dalis yra padalinta į keturias dalis:

1 dalis – informacinio pobūdžio. Svarbūs laukai:

 • Bankas – parinkite darbuotojo banką.
 • Banko sąskaita – įrašykite darbuotojo banko sąskaitą.
 • NPD – visada turi būti parinkta Taip. Tai reiškia, kad darbuotojui bus skaičiuojamas NPD.
 • Atostogų metodas – visada turi būti parinkta Taip. Šį nustatymą reikia pasirinkti, norint, kad darbuotojui būtų kaupiamos atostogos.
 • El. paštas DU lapeliams – jei planuojate siųsti darbo užmokesčio lapelius darbuotojui iš Directo sistemos, čia įrašykite jo asmeninį el.paštą.
 • PDF slaptažodis – įrašykite unikalų slaptažodį, kurį darbuotojas turės įvesti, kai norės peržiūrėti darbo užmokesčio lapelį gautą į el. pašto dėžutę.

2 dalis – darbo užmokesčio formulės:

 • Mokestis – įrašome darbuotojo mėnesį (jei asmuo gauna fiksuotą DU) arba valandinį (jei darbuotojui yra taikomas valandinis DU) darbo užmokestį prieš mokesčius.
 • Formulė – iš sąrašo parinkite darbo užmokesčio formulę:
 1. MAIN arba PAGR – pagrindinis darbo užmokestis, jei darbuotojas dirba įprastu darbu grafiku, t.y. 40 valandų per savaitę,
 2. SHIFT arba PAGR_SL – jei darbuotojas dirba slenkančiu grafiku ir gauna fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį,
 3. HOUR arba VALANDA – jei darbuotojui yra taikomas valandinis darbo užmokestis.
 • Vartotojas – turi būti parinktas pats darbuotojas. Šis nustatymas reikalingas, jegu dirbama HOUR arba SHIFT.
 • Pradžios data – diena, nuo kada yra taikomas toks darbo užmokestis.

Jei darbuotojui keičiasi darbo užmokestis, esamoje eilutėje reikia įrašyti pabaigos datą ir pildyti naują eilutę.

3 dalis – mokesčių formulės. Čia turi būti:

Uždėta viena iš GPM formulių:

 1. PIT_0 (GPM_0) – jei darbuotojui netaikomas NPD,
 2. PIT_F (GPM_F) – jei darbuotojui NPD skaičiuojamas pagal formulę.

Varnelė PENSION (PENSIJA) turi būti uždėta, jei darbuotojas kaupia pensiją.

Kitų varnelių dėti nereikia.

4 dalis – atostogos:

 • Prie kiekvienų metų įrašytas skaičius dienų, kiek per tuos metus darbuotojas gali sukaupti atostogų.
 • Laukelyje „BalansasII“ įrašomas atostogų likutis dienai prieš, nuo kada pradedama vesti informacija apie darbuotojo nedarbingumus Directo sistemoje. Pavyzdžiui, jei Directo sistemoje nedarbingumus pradėsite žymėti nuo 20×7 m. sausio 1 d., laukelyje „Balansas“ įrašykite darbuotojo nepanaudotų atostogų likutį 20×6 m. gruodžio 31 d.

:?: BalansasI - žymimas atostogų likutis kalendorinėmis dienomis.

:?: BalansasII - žymimas atostogų likutis darbo dienomis.

Jeigu darbuotojui nuo X dienos prisideda papildomos atostogų dienos, pvz. nuo 20XX m. rugpjūčio 1 d. darbuotojui už nepertraukiamą darbą suteikiama papildomai 1 diena. Tuomet laukelyje papildomos dienos vedame:

Jeigu darbuotojui nuo X dienos kaups mažiau 1 diena. Tuomet laukelyje DATA įrašome nuo kada bus sumažintas atostogų skaičius, o laukelyje DIENOS įrašome -1.

Kita informacija apie darbuotoją

Kitos skiltys, esančios darbuotojo kortelėje:

 • Išsilavinimas – galite įsivesti informaciją apie darbuotojo išsilavinimą.

 • Dokumentai – galite įsivesti informaciją apie darbuotojų asmens tapatybės dokumentus, aukštosios mokyklos diplomus ar kt.

 • Susiję asmenys – galite įsivesti informaciją apie darbuotojo šeimos narius ar kitus asmenis, kurie yra susiję su darbuotoju.

 • Turtas – galite priskirti įmonei priklausantį turtą, kuris yra perduotas naudoti darbuotojui.

Papildoma informacija

Jei norite įsivesti daugiau informacijos apie darbuotoją ir neradote reikiamo laukelio darbuotojo kortelėje, galite susikurti papildomus laukus.

Nuorodos:

lt/darbuotojai.txt · Keista: 2020/04/24 17:07 vartotojo modesta