Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_hinnakiri

Hinnakiri

Üldine

Hinnakirja kujundamise lehel on neli tulpa artiklikoodide jaoks ja kaks tulpa vahepealkirjade jaoks. Esimesed kaks tulpa on hinnakirja esimese lehe vasaku ja parema tulba toodete jaoks, järgneb esimese lehekülje pealkirjade tulp, siis teise lehekülje toodete tulbad ja teise lehekülje pealkirjad. Rippmenüüst saab valida, millise hinnakirjaga töö käib. TÄHELEPANU!! Kui vahetada hinnakirja enne salvestamist, siis kaotate tehtud töö. Hinnakirjade arv süsteemis pole piiratud. Neid saab juurde teha ja kustutada vastava Müügiseadistuse alt. Salvesta nupp salvestab ainult valitud hinnakirja, lehekülgede trükkimine arvestab kah valikuga. Vastava koodi kõrval olevale K tähele klikkimine kustutab rea, L täht vastavalt lisab tühja rea.

Kuidas koode panna

Võib niisama kirjutada, võib topeltklõpsuga asetada. Kui väljal on juba mingi tekst, mis ei ole number, siis topeltklõps kasutab seda teksti esimeseks artikliotsinguks. Näiteks kirjutades mingi koodi kohale essent ja topeltklikkides tulevad nimekirja juba igasugused essentiad.

Kuidas pealkirju teha

Kui te kirjutate mingisse pealkirjalahtrisse teksti, siis ilmub see hinnakirja väljatrükil vastaval real olevate koodide ette.

Kuidas trükkida

Kõigepealt tuleb muidugi oma töö salvestada. Hinnakirja kummagi lehe vaatamiseks kaks linki. Üks neist manab ekraanile (ja paberile) tooted koos pikkade kirjeldustega, teine ainult toodete nimed ja hinnad. Kui te jääte ekraanil oleva pildiga rahule, vajutage ctr-p ja asi trükibki.

Muu

Kui mingil real on mõlema tulba koodi kohad tühjad, siis jäetakse see rida väljatrükis vahele. Kui mingil real on täidetud ainult ÜKS KOOD, siis trükitakse see toode laias, üle terve lehekülje laiuse ulatuvas veerus Kuigi editoris on ruumi 120 toote kirja panemiseks, sõltuvad reaalsed võimalused sellest, kui pikad kirjeldused mingitel toodetel on. Seega tuleb kasutada trüki-ja-kontrolli meetodit soovitud tulemuse saavutamiseks.

et/mr_hinnakiri.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 15:19 persoon ott