Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:ladu_tellimus

Laotellimused

Laotellimuse dokumendi leiad siit: Ladu→ DOKUMENDID → Laotellimused.

Laotellimuse dokumendiga saab väljendada ettevõtte ühe lao soovi teisest laost kaupa saada ehk see on tellimus ettevõtte sees. Laotellimuse dokument on võrreldav müügitellimusega, mis on väljastpoolt ettevõttet tulnud tellimus ehk väljendab kliendi soovi saada kaupa. Nii nagu müügitellimus, ei ole ka laotellimus ise ladu muutev dokument, vaid sellele järgneb ladu muutev tegevus: müügitellimuse puhul lähetus, laotellimuse puhul liikumine.

Laotellimuse järgdokumenti e. liikumise dokumenti saab kasutada ka ilma laotellimuseta, aga vaatame üle, miks on ikkagi tark võtta teatud juhtudel kasutusele ka laotellimus.

Kui ettevõttel on keskladu, kust mitmed teised sama ettevõtte laod saavad kaupa, siis need laod teevad kesklaole laotellimusi. Keskladu loob vastavalt kokkulepitud aegadele laotellimustelt liikumised sellele kaubale, mida saab liigutada. Seejuures on võimalik seadistada, millised kauba kogused (laos, vaba vms) liikumisele lähevad. Eriti oluline on see olukorras, kus kasutatakse välist laopartnerit ja noppimisse ei saa saata suuremaid kauba koguseid, kui seda kaupa reaalselt laos olemas on.

Kui vormistada ilma laotellimusteta näiteks 2 liikumist, mõlemal kogus 10, aga laos on seda toodet 13, siis kauba komplekteerija läheks mõlemal juhul otsima kümmet ühikut. Kui luua need liikumised aga laotellimustelt, siis saab seadistada nii, et liikumisele läheks vaid vabad kogused ehk ühele 10 ja teisele 3. Nii on juba komplekteerimisdokumendi (liikumise) loomisel teada, kes kui palju kaupa saab.

Kui kaupa antakse vastutavale hoiule ehk realisatsiooni ja kliendi kohta peetakse ladu, siis saab samuti kasutada laotellimust. Ka Directo D2D transpordis on võimalik ostutellimus muuta laotellimuseks.

Laotellimus on seotud liikumistega ja sellele jäävad nõudlusena alles veel liigutamata kogused. Seega on ka kaupa tellival laol hea ülevaade, mis on veel kohale toomata. Laotellimusi on võimalik koondada ja ka sulgeda.

Kasutamine

Selleks, et laotellimust kasutada, tuleb sisse lülitada süsteemiseadistus ja anda kasutajatele ka selle dokumendi õigus:

:?: Selle tulemusel ei saa teatud dokumentidel ja aruannes enam luua otsedokumendina liikumist vaid laotellimust.

Samas tuleks otsustada, kas liikumisi võib teha ka ilma laotellimusteta või mitte:
Enamasti praktikas lubatakse see tegevus, aga lepitakse ettevõtte sees kokku, millisel juhul kasutatakse laotellimusi ja millal vaid liikumisi. Näiteks kasutatakse kesklaost kauba tellimisel alati laotellimusi, aga kauba tagasi liigutamisel vaid liikumisi.

Paljud süsteemiseadistused, mis mõjutavad liikumist, mõjutavad ka laotellimust.Põhitõed laotellimuse dokumendi tegemisel

Laotellimuse dokumendi loomiseks mine Ladu→ DOKUMENDID → Laotellimused ja vajuta registris nuppu LISA UUS.

Laotellimuse dokumendi loomisel tuleb minimaalselt täita järgmised väljad:

 • Laost - millisest laost kaupa soovitakse
 • Lattu - millisesse lattu kaupa soovitakse
 • Ridadele tuleb sisestada Artikkel ja soovitud Kogus. Artiklid peavad olema artiklite registrisse loodud. Tee väljal hiire topeltklikk või vajuta Ctrl+Enter, et avada artiklite registri otsingu aken artikli asetamiseks.

Dokumendi salvestamisel on see valmis ja tekitab laonõudluse ühest laost teise.

:?: Laotellimuste dokumentide kohta on ka aruanne Laotellimused. Loe lähemalt, mida seal teha saab.Laotellimuse loomine aruandest Ostusoovitus

Ostusoovituse aruannet saab kasutada lisaks hankijatele ostutellimuste loomisele ka teisest laost kauba tellimiseks ehk laotellimuste loomiseks.

 1. Vali, mis lattu kaupa soovid
 2. Vali, mis laost kaupa soovid - seda ei pea täitma, kuid se toob nähtavale selle lao laoseisu ja see annab võimaluse sellga arvestada
 3. Vali, milliseid artikleid näidata
 4. Kas näidata ainult ostmist vajavaid artikleid
 5. Vali, kuidas need aruandes grupeeritud on, et annaks parema ülevaate
 6. Kas arvestada ka müügiga
 7. Vaja tulpa kuvatakse soovitus nõudluse ja müügi järgi, mida juurde liigutada oleks vaja. Soovi korral muuda koguseid.

Filtreid on veel, mida kasutada vajadusel saad. Vajutades nupule Koosta Laotellimused luuakse laotellimuse dokument kõigi ridadega, millel on Vaja väljal kogus.

Laotellimuste register

Seadista käepäraselt ka laotellimuste dokumentide register, et saada kiire ülevaade laotellimuste staatuste ja oleku kohta.

Näiteks tulbas Olek olev täht viitab, kas laotellimuselt on kõik kogused liikunud (L), on need liikunud osaliselt (O) või pole midagi veel liikunud (P). Lisaks on võimalik kuvada ka liikumise dokumendi number. Juhul kui Olek on näiteks P ja liikumise tulbas on dokumendi number, siis see tähendab, et liikumine on küll loodud, kuid ei ole veel kinnitatud.Laotellimuse dokumendi nupud ja väljad

Laotellimuse nupud

 • Sule - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
 • Uus - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
 • Koopia - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
 • Jäta - värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
 • Salvesta - salvestab dokumendi. Kui on valitud ridu mida tarvis kustutada, siis salvestamisel kustutab valitud read.
 • Trüki - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Eelvaate nägemiseks tuleb all hoida Shift klahvi ja seejärel vajutada nuppu Trüki. Parem hiireklahv nupul avab väljatrükkide valiku.
 • Meil - võimaldab dokumenti mailiga saata.
 • Kustuta - võimaldab dokumenti kustutada, kui sellele ei ole tehtud veel liikumisi.
 • Kirjaklamber - võimaldab dokumendiga siduda manuseid.
 • Liiguta - loob liikumise dokumendi ridade ja kogustega vastavalt seadistusele. Kui valida read, siis luuakse liikumine valitud ridadega.
 • Tooda - loob tootmistellimused valitud ridadele.
 • Osta - avab vaheakna, milles saab luua ostutellimuse.
 • Sündmus - teeb laotellimuse dokumendiga seotud sündmuse. Kui sündmusi on dokumendilt loodud, siis tekib link ja arv, millele vajutades avatakse seotud sündmuste register.
 • Massasetaja - lubab asetada dokumentidele korraga palju ridu artikleid näiteks Exceli tabelist.
 • Arvuta hinnad uuesti - OK värskandab välja Ostuhind ja RSKM, Cancel ainult välja Ostuhind.Laotellimuse päise väljad


Esimene lehekülg

 • Olek - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
  • „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata
  • „Vaata“- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
  • „Muudetud“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
  • „Liikunud“ - dokumendilt on midagi liigutatud ehk on seotud liikumise dokument
 • Number - dokumendi number. Uue laotellimuse loomisel näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. Salvestamisel salvestub seeriast järgmine vaba number.
 • Laost - millisest laost kaupa soovitakse.
 • Lattu - millisesse lattu kaupa soovitakse.
 • Suletud - täidetud valikukast tähendab, et laotellimus on suletud ja see ei tekita enam laonõudlust.
 • * Aeg - dokumendi kuupäev. Uut laotellimust luues on see loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Tavaliselt dokument luuakse hetkeaega.
 • Objektist Objekti ja Kontolt Kontole - need väljad ei ole vaikimisi nähtavad, neid juhib seadistus:


Objektid ja kontod asetuvad ladude asetamisel laokaardilt.

 • Projektist Projekti - juhul kui ladu peetakse projektiarvestusega, siis saab liigutada ka projektist projekti. Projektid tuleb ise täita.
 • Klient - kliendikood, mida saab asetada. Klient võib asetuda ka Lattu välja täitmisega laokaardilt. Levinud, kui liikumisi kasutatakse realisatsiooni kauba müümisega või kui laotellimus tehakse kesklaost eesmärgiga, et see on mõeldud kindlale kliendile üleandmiseks teises laos.
 • Kontaktisik - asetub kliendi küljest.
 • Tähtaeg - kuupäeva väli väljendamaks, millal tuleks kaup liigutada, et teine ladu saaks selle soovitud ajal kätte (võib kasutada lähtuvalt oma protsessist).
 • Soov.tähtaeg - kuupäeva väli väljendamaks, millal sihtladu soovib kaupa kätte saada (võib kasutada lähtuvalt oma protsessist).
 • Hinnavalem - asetub kliendilt, ridade müügihinnad arvutatakse selle valemi järgi.
 • Lähetusviis - asetub Lattu lao küljest. Kui laokaardil on lähetusviis täitmata, siis kliendi küljest.
 • Tehinguliik ja Sihtriik - asetuvad kliendilt ja on seotud Intrastat aruandega.
 • Kasutaja - automaatselt asetub lahtrisse kasutajana dokumendi looja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. Kui kasutaja on valitud, võimaldab avada valitud kasutajakaardi.
 • Hinnamuutus ja Konto - võimaldab ühest laost teise liikumisel lao omahinda muuta kõrgemaks või madalamaks. Vaikimisi ei ole need väljad nähtavad, neid juhib seadistus:


Konto võetakse süsteemiseadistusest:

Vaikimisi uue hinna saab määrata selle seadistusega:

 • Staatus - laotellimuse staatus. Laotellimuse staatuseid saab defineerida Seadistused→ Lao seadistused → Laotellimuse staatused:


Kui selles nimetatud tabelis ei ole kirjeldatud ühtegi staatust, siis kasutatakse laotellimuste staatustena liikumiste staatusi, mis on defineeritud süsteemiseadistustes:

 • Tüüp - laotellimuse tüüp. Tüübid saab defineerida süsteemiseadistustes:

 • Tekst - vabatekst kommentaari või märkuse sisestamiseks.
 • Sorteeritud - näitab mille järgi on dokumendi read sorteeritud ja soovi korral on võimalik sorteeringut muuta.
 • Uushind kokku - see väli on nähtav ainult juhul, kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus 'Liikumine muudab laohinda' ja väljendab uut laohinda kokku.
 • Netohind kokku - väljandab summat ilma käibemaksuta müügihinnas.
 • Müügihind kokku - väljendab summat ilma käibemaksuta müügihinnas enne allahindlust. See väli on nähtav ainult juhul, kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus 'Liikumine on sisemüük'.
 • Saadud - dokumendi ridade Kogus kokku. Selle välja järel olev väli on summa ostuhinnas (hetkel teadaolev).Teine lehekülg - Lisaväljad

 • Lisaväljad - laotellimusel on 7 lisavälja ja need on ühised müügiarvega. Neid saab seadistada ehk määrata neile nime ja sisestatava andmetüübi registris Seadistused>Üldised seadistused>Lisaandmed, valides klassiks 'Arve'.Kolmas lehekülg

 • Tekst1, Tekst2 ja Sisekommentaar - vabatekstiväljad täiendava info sisestamiseks. Alt+T klahvikombinatsiooniga saab väljale asetada eelsisestatud tekste.Laotellimuse ridade väljad

Laotellimuse ridadel vaikimisi ei ole lehekülgi ja kõik andmeväljad mahuvad ühele leheküljele. Need tekivad juhul, kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus 'Liikumine on sisemüük'.


Esimene lehekülg

 • NR - rea number
 • Artikkel - artiklikood. Otsinguaken avaneb hiire topeltklõpsuga või Ctrl+Enter klahvidega, miniotsing avaneb peale otsisõna sisestamist parema hiireklahviga.
 • Variant - artikli variandi kood. Välja näidatakse vaid juhul, kui variante kasutatakse.
 • Kogus - kogus, mida sellest laost soovitakse ära liigutada.
 • Ühik - artikli ühik. Asetub artiklikaardilt.
 • Nimetus - artikli nimetus. Asetub artiklikaardilt.
 • Seerianr - artikli seeria/partiinumber. Laotellimuse dokumendil ei ole kohustuslik täita, kuid liikumisel peab olema täidetud.
 • Ostuhind - asetub keskmine laohind
 • % - kui liikumine saab olema omahinda muutev, siis millne % arvutatakse juurde või maha.
 • Uushind - uus lao omahind sihtlaos. NB! Laotellimusel on hinnanguline, kuna arvutatakse keskmise pealt.

:?: Väljad % ja Uushind on näidatavad ainult juhul, kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus 'Liikumine muudab laohinda'.

 • Müügihind - ilma käibemaksuta ühe tüki müügihind valemist. Kui valem puudub, siis müügihind artiklikaardilt
 • % - allahindlus. Asetub valemist, aga on võimalik täita või muuta.
 • Netohind - ilma käibemaksuta ühe tüki müügihind peale allahindlust.
 • Summa - ilma käibemaksuta reasumma müügihinnas peale allahindlust.
 • TKKM - koos käibemaksuga tühi hind peale allahindlust.

:?: Väljad Müügihind, %, Netohind, Summa ja TKKM on näidatavad ainult juhul, kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus 'Liikumine on sisemüük'.

 • RSKM - reasumma müügihinnas koos käibemaksuga.
 • Laost - saab määrata erineva lao päise laost. Sellisel juhul luuakse niimitu laoliikumist, mitmest erinevast laost kaupa soovitakse. Võimalik on sisse lülitada ka seadistus, mille korral tekib vaheaken, kus saab määrata, millistest ladudest sel hetkel liikumine luua:


 • Laoid - topeltklõpsuga saab vaadata, milliste hindadega millised kogused on hetkel laos.
 • Lattu kogus - kogus, mis on Lattu lao laoseisus.
 • Saaks - kogus, mida on võimalik liigutada.
 • OID
 • Tootmine - tootmise dokumendi linkTeine lehekülg

 • Soov.tähtaeg - kuupäeva väli väljendamaks, millal sihtladu soovib kaupa kätte saada, täpsustab/võidab päise samasisulist välja (võib kasutada lähtuvalt oma protsessist).
 • Tähtaeg - kuupäeva väli väljendamaks, millal tuleks kaup liigutada, et teine ladu saaks selle soovitud ajal kätte, täpsustab/võidab päise samasisulist välja (võib kasutada lähtuvalt oma protsessist).
 • Aksept.aeg - kuupäeva väli
 • Valmis aeg - kuupäeva väli

:?: Väljad Soov.tähtaeg, Tähtaeg, Aksept.aeg ja Valmis aeg on näidatavad ainult juhul, kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus 'Liikumine on sisemüük'.

 • Kommentaar - vajalik Intrastat aruande jaoks. Asetub artiklikaardilt. Kui täitmata, võetakse päisest.Kolmas lehekülg

 • Liikunud - kogus, mis on liikunud (kogus kinnitatud liikumise dokumentidel)
 • Liikumisel - kogus, mis on liikumise dokumentidel (liikumised võivad olla kinnitatud, aga ei pea olema)
 • Toodetud - kogus, mis on toodetud (kinnitatud tootmise dokumentidel)
 • Tootmisel - kogus, mis on tootmise dokumentidel (need võivad olla nii kinnitatud kui ka mitte)
 • Tootmata - kogus, mis on veel tootmata.

:?: Tootmise kogustega väljad on nähtavad vaid juhul, kui on kasutusel Directo tootmismoodul.Laotellimuse peenhäälestus

 • Artikli eristumise tingimus - saab määrata mis juhul kuvatakse väljale punane hüüumärk
 • Tootmise loomisel toodetud koguse kontroll - luues laotellimuselt tootmist, siis milliste kogustega see luuakse. Kas võetakse arvesse ainult kinnitatud tootmise dokumendid või arevstatakse ka juba loodud ja veel kinnitamata tootmise dokumentidega.
 • Dokumendil kuvatavad artikli väljad - sellele nupule vajutamisel saad valida, milliseid artiklikaardi välju näidatakse laotellimuse dokumendil. Näiteks on valitud artikliklassi nimi ja hankija nimi:
et/ladu_tellimus.txt · Viimati muutnud: 2024/05/22 09:03 persoon evelin