Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:hooldus

Šī ir veca dokumenta versija!


Ja ir nepieciešams atjaunot “Directo” redzamos datus (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), jādodas uz finanšu kolonnā esošo atskaiti Uzturēšana. Pēc tam jāatver atskaites sadaļa Uzturēšana un izvēlnes lodziņā jāizvēlas, kāda veida datus nepieciešams atjaunot.

Piedāvāto variantu nozīme:
Atjaunot pārdošanas un pirkumu virsgrāmatas – noder, ja pēc rēķinu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas ir nesakritības klientu un/vai piegādātāju bilancēs.
Atjaunot kontu vēsturi – noder, lai atjaunotu datus peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bilancē.
Atjaunot noliktavas līmeņa tabulu – noder, ja ir nesakritības preču noliktavas līmeņos (piemēram, ja ir atkārtoti apstiprināti dokumenti Saņemtās preces).

Kad ir izvēlēts, kādus datus nepieciešams atjaunot, jānospiež poga UZTURĒT!.

lv/hooldus.1543830670.txt.gz · Labota: 2018/12/03 11:51 , labojis lasma