Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:absences

Darbinieku darba kavējumi un dienas, kurās darbinieki nav veikuši darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, jāreģistrē dokumentos “Kavējumi”. Viens no parametriem, kas noteikti jānorāda kavējumu dokumentos, ir kavējuma tips. Lai reģistrētie kavējumi korekti ietekmētu darbinieku uzkrātās ikgadējā atvaļinājuma dienas utml., katra kavējumu tipa kartītē jānorāda, kā kavējumam jāietekmē dažādi faktori.

Kavējumu tipu kartītes

Apskatīt un, ja nepieciešams, arī rediģēt, esošās kavējumu tipu kartītes un izveidot jaunas var personāla uzstādījumu sadaļā Kavējumu tipi.

• Lai atvērtu kavējuma tipa kartīti, personāla uzstādījumu sadaļā Kavējumu tipi ir jāuzklikšķina uz kavējumu tipa koda.
• Savukārt, lai izveidotu jaunu kavējumu tipu, kavējumu tipu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Kavējumu tipu kartīšu lauciņiem ir sekojoša nozīme:
Kods – kavējumu tipa īsais apzīmējums. Kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes, speciālos simbolus. Pēc kartītes saglabāšanas kodu vairs nevarēs nomainīt.
Nosaukums – kavējumu tipa nosaukums.
Īsais kods – kavējuma tipa apzīmējums darba laika uzskaites tabelē.
Krāsa – kavējuma tipa krāsa dienas tabelē.
Izmanto atvaļinājuma dienas – ja pie šī nosacījuma atzīmē “Jā”, tad kavējums noņem no darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma uzkrāto dienu skaita atvaļinājuma dienas. Ja pie nosacījuma atzīmē “Nē”, tad nenoņem.
Rēķināt atv. uzkrājumu – nosaka, vai kavējuma periods ietilpst laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
“Jā” jānorāda kavējumiem, kuri dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. “Nē” jānorāda kavējumiem, kuri nedod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
Aprēķinā – nosaka, kad algu aprēķinā nonāks par kavējumu izmaksājamā summa.
Samazina TAX FREE – nosaka, vai kavējums samazina neapliekamā minimuma apjomu un atvieglojumu par apgādājamajiem.

lv/absences.txt · Labota: 2019/08/13 15:29 , labojis lasma