Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:per_aru_palgad

Darbo užmokesčio ataskaita

1. Ataskaitos formavimas

Darbo užmokesčio ataskaitoje galite peržiūrėti informaciją apie priskaitytą ir mokėtiną darbo užmokestį, apie atliktus apmokėjimus, pasižiūrėti darbo užmokesčio istoriją ir kt.

Eikite PERSONALAS→Ataskaitos→Darbo užmokesčio ataskaita.

Pagrindiniai ir dažniausiai naudojami ataskaitos filtrai:

 • Mėn.kodas – mėnesio, kurio informaciją norite pamatyti, kodas (galima filtruoti kelis mėnesius iškart, intervalas tarp mėnesių turi būti atskiras dvitaškiu, pavyzdžiui, 201901:201906),
 • Laikotarpis – pasirenkamas norimas laikotarpis,

Varnelės:

 • DU formulės – rodoma informacija darbo užmokesčio formulių lygmeniu,
 • Naudojami mokesčiai – matysite tik tas mokesčių formules, pagal kurias pasiskaičiavo tam tikra suma mokesčių.

Dar vienas labai svarbus filtras yra „Rodyti“:

 • Nustatytas –informacija iš darbuotojų kortelių,
 • Preliminarus – preliminarus darbo užmokestis pagal į sistemą įvestus duomenis (darbuotojo kortelė, nedarbingumai, dirbtos valandos),
 • Priskaitymai – informacija iš sukurtų darbo užmokesčio priskaitymo dokumentų – matysite, koks priskaitytas DU, koks mokėtinas, kiek kokių mokesčių priskaičiuota,
 • Iš apmokėjimų – informacija iš sukurtų darbo užmokesčio apmokėjimo dokumentų,
 • Skirtumai – matysite, kiek dar liko išmokėti darbuotojui, t.y., bus rodoma informacija apie priskaitytą, išmokėtą darbo užmokestį ir skirtumą tarp jų,
 • Visi dokumentai – matysite išvardintus visus dokumentus, pagal pasirinkitą mėnesio kodą arba laikotarpį,
 • Vidurkiai – informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį už pasirinktą laikotarpį.

Nuorodos:

lt/per_aru_palgad.txt · Keista: 2019/10/21 16:24 vartotojo ieva