Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:du_formos

Darbo užmokesčio spausdinimo formos/deklaracijos

1. Nustatymai

1.1. Darbo užmokesčio formulės

Darbo užmokesčio formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti reikšmes „Klasė“ bei „PD“.

:!: Vieną PD galite naudoti keliose formulėse.

1. Klasė:

 • „NUOMA_RENT“ – renkamasi kai formulė yra nuomos skaičiavimui, pvz. automobilio nuoma;
 • „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi kai formulė yra komandiruočių skaičiavimui;
 • „DU_SALARY“ – renkamasis kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui;
 • AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasis kai formulė yra autorinių skaičiavimui;

2. PD:

 • „01_PAGRINDINIS_MAIN“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami pagrindinis darbo užmokestis, valandinis darbo užmokestis, darbas švenčių ir poilsio dienomis, darbas slenkančiu grafiku;
 • „01_PRIEDAS_BONUS“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami priedai;
 • „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;
 • „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija
 • „01_LIGA_SICK“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojami liga;
 • „01_PRASTOVA“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos;
 • „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;
 • „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas;
 • „01_NATURA_KIND“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išmokos natūra;
 • „24_AUTO_NUOMA_CAR_RENT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama automobilio nuoma
 • „23_PATALPU_NUOMA_PREMISES_RENT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama patalų nuoma
 • „05_KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama komandiruotė;
 • „KITI_DU_OTHER_SAL“ – renkamasi kitais atvejais.

1.2. Mokesčių formulės

Mokesčių formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti „PD“.

:!: Vieną PD galite naudoti keliose formulėse.

1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:

 • „GPM_PIT“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM;
 • „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos;
 • „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos;
 • „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos;
 • „PENSIJA_PENSION“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos;
 • „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai.

1.3. PD aprašymas/kūrimas

Papildomus PD galite įsivesti nustatymuose: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→FINANSŲ NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS KODAI

:?: „Darbo užmokesčio formulės kodai“ – mokesčių formulėse bei darbo užmokesčio formulės šis požymis atitinka „PD“.

Dalis sukurtų PD bus naudojami darbo užmokesčių formulėse, dalis mokesčių formulėse. Šiuo metu yra sukurti šie PD:

Darbo užmokesčio formulėse naudojami PD:

 • 01_PAGRINDINIS_MAIN;
 • 01_PRIEDAS_BONUS;
 • 01_ATOSTOG_HOL;
 • 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H;
 • 01_NATURA_KIND;
 • 01_LIGA_SICK;
 • 01_PRASTOVA;
 • ANTSTOLIS_SEIZURE;
 • AVANSAS_ADVANCE;
 • KITI_DU_OTHER_SAL;
 • 05_KOMANDIRUOTE_TRIP;
 • 24_AUTO_NUOMA_CAR_RENT;
 • 23_PATALPU_NUOMA_PREMISES_RENT;
 • 61_AUTORINIAI_AUTHORS;

Mokesčių formulėse naudojami PD:

 • GPM_PIT;
 • GPM_L_PIT_S;
 • SODRA_IM_SOCIAL_COMP;
 • SODRA_ZM_SOCIAL_EMP;
 • PENSIJA_PENSION;
 • KITI_MOK_OTHER_TAX.

Darbo užmokesčio formulės kodų (PD) kūrimas

Kai kurie darbo užmokesčio formulėse naudojami PD prasideda skaičiais bei yra atskiriami apatiniu brūkšneliu. Skaičių reikšmės atitinka metinės GPM deklaracijos (GPM312) formos „L5 – išmokos rūšis“ laukelį, t. y. pagal šiuos požymius atitinkamai užsipildys metinė deklaracija:

Jei pastebėjote, kad sukurtų PD nepakanka, juos galite susikurti aukščiau minimame nustatyme.

:!: Svarbu, kad:

 • PD kuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN
 • Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,01_PRIEDAS_BONUS

1.4. Transporto parametrai

Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS

 • „PARAMETRAS 2“ - įrašius reikšmę „Salary“ galite atsifiltruoti reikiamsu užpildyti parametrius;
 • „PARAMETRAS 1“ - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija;
 • „InsurerCode“ - atsidarius šį parametrę „PARAMETRAS 1“ laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį);
 • „AuthorizedPerson“ - atsidarius šį parametrę „PARAMETRAS 1“ laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį);
 • „PreparatorDetails“ - atsidarius šį parametrę „PARAMETRAS 1“ laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį)

Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklracijoje automatiškai užsipildys:

 • 4 - draudėjo kodas;
 • 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo;
 • 14 - pranešimą užpildes asmuo

1.5. 1/2 SD nustatymai

Darbuotojo kortelėje, burbuliuke „ Pridėti laukai“ reikia užpildyti 1 SD ir 2 SD formoms skirtus duomenų laukus.

 • 1SD - A9 Valstybinio socialinio draudimo prad=ios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke „Darbo santykiai“ skiltyje „Pradžios data“
 • 2SD - A10 Valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke „Darbo santykiai“ skiltyje „Pabaigos data“

2. Deklaracijos

2.1. GPM312 (metinė)

2.1.1. GPM312L priedas

Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD) galite formuoti GPM312 deklaraciją.

Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės kurių PD turi numerį kodo pradžioje.

Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis.

Pvz.

Jei darbo užmokesčio formulėje pasirinkote:

 • Klasė: „DU_SALARY“
 • PD: 01_PAGRINDINIS_MAIN

Ataskaitos informacija užsipildys:

 • „L4“ – „A“;
 • „L5“ – „01“;
 • „L8“ – priskaityta suma;
 • „L9“ – 15.00;
 • „L10“ – išmokėta suma;

Jei mokesčių formulėse bus pasirinkta:

 • PD: „GPM_PIT“
 • PD: „GPM_L_PIT_S“

Ataskaitos informacija užsipildys:

 • „L10“ – priskaityta GPM suma;
 • „L11“ – išmokėta GPM suma;

2.1.2. GPM312U priedas

Jei įmonėje dirba užsieniečiai, kurių informacija turi patekti į GPM312U priedą:

 • Darbuotojo kortelėje reikia sukurti papildomą duomenų lauką: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→DUOMENŲ LAUKO TIPAI
 • Kodas – „UZSIENIETIS“;
 • Pavadinimas – „Ar užsienio pilietis?“;
 • Reikšmės – „,TAIP“

 • Darbuotojų kortelėse, kurių informacija turi patekti į priedą GPM312U sukurtame duomenų lauke pažymime „Ar užsienio pilietis?“ „TAIP“;
 • Metinėje deklaracijoje ši informacija automatiškai neužsipildys. Ją reikės suvesti rankiniu būdu.

2.1.3. Deklaracijos formavimas

Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Pasirenkame:

 • Laikotarpis – nurodome visus metus;
 • „Rodyti“ – pasirenkame „Iš apmokėjimų“;
 • Uždėkite varneles ties reikšmėmis:
  • DU formulės;
  • Naudojami mokesčiai;
 • Spaudžiame „Ataskaita“;
 • Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.

2.2. GPM313

2.2.1. GPM313 požymiai

 1. „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“;
 2. „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“, t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“;
 3. „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu.

2.2.2. Deklaracijos formavimas

Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Pasirenkame:

 • Laikotarpis – nurodome mėnesio laikotarpį;
 • „Rodyti“ – pasirenkame „visi dokumentai“;
 • Pažymėkite požymį „Naudojami mokesčiai“;
 • Pažymėkite požymį „DU formulės“;
 • Spaudžiame „Ataskaita“;
 • Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.

2.3. SAM

Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti SAM deklaraciją.

2.3.1. SAM požymiai

 • Kad informacija patektų į SAM ataskaitą, turi būti sukurtas priskaitymo dokumentas;
 • Jei darbuotojui neskaičiuojamas atlyginimas, tačiau jo informacija turi patekti į SAM deklaraciją - būtina formuoti priskaitymo dokumentą.

:!: Priskaitymo metu turi būti pažymėtos reikiamos mokesčio formulės. Jei šios informacijos nebus priskaitymo metu (nors suma ir lygi 0) - deklaracijoje neužsipildys P3 laukelis „P3-bendras įmokų tarifas“.

Jei įmonėje dirba užsienietis, kurio informacija neturi patekti į SAM deklaraciją:

 • Darbuotojo kortelėje reikia sukurti papildomą duomenų lauką: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→DUOMENŲ LAUKO TIPAI
 • Kodas – „UZSIENIETIS“;
 • Pavadinimas – „Ar užsienio pilietis?“;
 • Reikšmės – „,TAIP“
 • Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenis jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke „Darbo santykiai“ bus nurodyta data laukelyje „Pabaigos data“

Jei darbuotojas serga du ir daugiau mėnesių

Jei darbuotojas serga du ir daugiau mėnesių, tačiau į SAM deklaraciją turi jį traukti su reikiamu procentu, turi būti sukurtas priskaitymo dokumentas su 0 suma, tačiau naudojant formule, kuri turi visus reikiamos SAM deklaracijai mokesčius.

Pavyzdžiui, jei darbuotojui yra skaičiuojamas darbo užmokestis, pagal „HOUR“ formulę, kurioje yra pažymėta, kad darbuotojui bus taikoma Sodros mokesčiai: 19,5 %, pensija 3 % bei darbdavio mokesčiai 1,77 %, ši formulė turi būti priskaitymo dokumente ir antrą mėn. kuomet darbuotojas sirgo.

Darbuotojas Petras sirgo nuo 23.04.2019 iki 31.05.2019. Jis dirba pagal valandinį darbo užmokestį (darbo užmokesčio formulė „HOUR“). 05.2019 mėn. priskaitymo dokumente turi būti formulė „HOUR“ su nuliniu priskaitymu, kad formuojant SAM deklaraciją į ją patektų reikiami darbuotojo mokesčių procentai:

:?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelė „Always“. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai, net ir tais atvejais jei suma bus lygi nuliui.

2.3.2. Deklaracijos formavimas

Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Pasirenkame:

 • Mėn. kodas - nurodome mėnesio kodą;
 • „Rodyti“ – pasirenkame „priskaitymai“;
 • Pažymėkite požymį „Naudojami mokesčiai“;
 • Pažymėkite požymį „DU formulės“;
 • Spaudžiame „Ataskaita“;
 • Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.

:?: Kaip suvesti duomenis į Directo, kad 'deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis, t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai, skaitykite nustatymų skiltyje '2.1.4. Transporto parametrai„.

2.4. 1SD

:?: 1SD deklaracija yra formuojama kiekvienam darbuotojui atskirai.

Deklaracija formuojama iš darbuotojo kortelės: PERSONALAS→DOKUMENTAI→DARBUOTOJAS

 • Susiraskite reikiamą darbuotoją ir atsidarykite jo kortelę;
 • Patikrinkite ar suvesti informacija aprašyta „1.5. 1/2 SD nustatymai“ punkte;
 • Dešiniu pelės klavišu spauskite ant „Spausdinti“ ikonėlės ir pasirinkite 1SD spausdinimo formą;
 • Formą išsisaugokite savo kompiuteryje. Patikrinus ar teisingai užpildyta reikiama informaciją - pateikite Sodrai.

2.5. 2SD

:?: 2SD deklaracija gali būti formuojama vienam arba keliems darbuotojams.

Deklaracija formuojama iš Darbo užmokesčio ataskaitos: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 • Patikrinkite ar suvesti informacija aprašyta „1.5. 1/2 SD nustatymai“ punkte;
 • Pasirinkite mėnesio kodą „Mėn. kodas“;
 • „Asmuo“ - išvardinkite darbuotojus kuriuos norite įtraukti į 2SD formą;
 • „Rodyti“ - pasirinkite „Priskaitymai“;
 • Pasirinkite reikiamą spausdinimo formą ir spauskite „Ataskaita“

:!: Darbuotojus reikia išvardinti per kablelį, nepaliekant jokių papildomų tarpelių pvz. Jonas,Petras,Tadas

3. Spausdinimo formos

3.1. Žiniaraštis

Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio žiniaraštį.

3.1.1. Žiniaraščio požymiai

 • Žiniaraščio informaicja priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias;
 • Tabelio numerio informacija užsipildys jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke „Vartotojo modulis“ ties „Tabelio numeris“ bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje „Tabelio numeris“ atvaizduos darbuotojo kodo informaciją

3.1.2. Žiniaraščio formavimas

Spausdinimo forma yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS–>ATASKAITOS–>DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Pasirenkame:

 • Mėn. kodas - nurodome mėnesio kodą;
 • „Rodyti“ – pasirenkame „visi dokumentai“;
 • Pažymėkite požymį „Naudojami mokesčiai“;
 • Spaudžiame „Ataskaita“;
 • Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“

3.2. Darbo užmokesčio pažyma

Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą.

3.2.1. Pažymos požymiai

 • Darbo užmokesčio pažymos informaicja priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias;

3.2.2. Pažymos formavimas

Pažyma yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS–>ATASKAITOS–>DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Pasirenkame:

 • Mėn. kodas - nurodome mėnesio kodą. Mėnesio kodus galite nurodyti kelis, priklauso nuo reikiamo laikotarpio informacijos;

:?: Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903

 • „Asmuo“ - pasirenkamas asmuo kuriam bus formuojama pažyma;
 • „Rodyti“ – pasirenkame „visi dokumentai“;
 • Pažymėkite požymį „Naudojami mokesčiai“;
 • Spaudžiame „Ataskaita“;
 • Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“

:!: 2, 3, 4 ir 16 stulpelių informacija automatiškai neužsipildo. Šią informaciją reikia užpildyti rankiniu būdu.

Nuorodos:

lt/du_formos.txt · Keista: 2020/05/11 14:54 vartotojo ieva