Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:yld_retsept

Šī ir veca dokumenta versija!


Receptes (komplekti)

Lai izveidotu recepti (jeb artikulu komplektu) spiežam uz pogu „Artikuli“.

Atvērsies logs, kurā būs redzami visi izveidotie artikuli un vēl vairākas papildus funkcijas. Ja komplektam vēl nav izveidots savs artikuls, tad izvēlamies „Pievienot jaunu“.

Izveidojot jaunu komplekta artikulu nepieciešams norādīt artikula kodu, nosaukumu un klasi, veids ir jānorāda kā „tiešs/serviss“ un cenai ir jābūt vienādai ar komplektā iekļauto artikulu cenu summu. Tālāk klikšķinam uz lauku „Receptūra“. Atvērsies logs kurā būs redzamas jau iepriekš izveidotas receptes. Ja ir jāizveido jauna recepte, tad izvēlamies „Izveidot jaunu“.

Tālāk receptūrā pievienojam artikulus, kas veidos komplektu. Beigās pievienojam arī pašu komplekta artikulu klāt ar negatīvu zīmi, lai izlīdzinātos. Artikulu skaitu norādām šādās iekavās „{}“.

Kad tas ir izdarīts, saglabājam artikulu sarakstu un pašu komplekta artikulu. Komplekts ir izveidots. Lai pārliecinātos, ka komplekts ir veiksmīgi izveidots, veicam pārbaudi, izveidojot rēķinu. Rēķinā ievietojam artikulu, mūsu gadījumā ar nosaukumu „kanc_kompl“ Redzams, ka sākumā nekur neparādās komplektā esošie artikuli, bet uzspiežot„Saglabāt“ viss uzreiz parādās.

Redzams, ka komplekts ir viens, bet katram artikulam ir savs daudzums. Svarīgi, lai visam komplektam ir RR vienāds. Kā pēdējais artikuls redzams ir komplekts ar negatīvu zīmi.

lv/yld_retsept.1555498135.txt.gz · Labota: 2019/04/17 13:48 , labojis marija