Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:yld_retsept

Šī ir veca dokumenta versija!


IZLABO Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!
(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)

Ražošanas receptes

Lai izveidotu ražošanas receptes, jeb artikulu komplektu, spiežam uz pogu „Artikuli“.

Atvērsies logs kurā būs redzami visi izveidotie artikuli un vel vairākas papildus funkcijas. Izvēlamies „Pievienot jaunu“.

Izveidojot jaunu artikulu komplektu nepieciešams norādīt artikulas kodu, nosaukumu, klasi, veids, kurš ir jānorāda, kā „tiešs/serviss“ un cena kurai ir jābūt vienādai ar komplektā iekļauto artikulu cenu summu. Tālāk klikšķinam uz lauku „Receptūra“. Atvērsies logs kurā būs jau izveidoti komplekti un citas opcijas. Izvēlamies „Izveidot jaunu“

Tālāk Atvērtajā receptūrā pievienojam artikulus kuri veidos komplektu. Beigās pievienojam arī pašu komplektu klāt ar negatīvu zīmi, lai izlīdzinātos. Artikulu skaitu norādām šādās iekavās „{}“.

Kad tas ir izdarīts saglabājam artikulu saraktu un pašu komplektu. Komplekts ir izveidots. Lai pārliecinātos, ka komplekts ir veiksmīgi izveidots veicam pārbaudi izveidojot rēķinu. Rēķinā ievietojam artikulu, mūsu gadījumā ar nosaukumu „kanc_kompl“ Redzams, ka sākumā nekur neparādās komplektā esošie artikuli, bet uzspiežot„Saglabāt“ viss uzreiz parādās.

Redzams, ka komplekts ir viens, bet katram artikulam ir savs daudzums. Svarīgi, lai visam komplektam ir RR vienāds. Kā pēdējais artikuls redzams ir komplekts ar negatīvu zīmi.

lv/yld_retsept.1468487004.txt.gz · Labota: 2016/07/14 12:03 , labojis dairis