Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:users

Lietotāji

Lai varētu ielogoties uzņēmuma „Directo“ datubāzē un veidot tajā dokumentus un atskaites, ir nepieciešams lietotāja konts, kuram ir piešķirtas tiesības un parole vai iespēja ielogoties „Directo“ ar Smart-ID.

Sava lietotāja konta paroles nomainīšana

Lai nomainītu sava lietotāja konta paroli:

1) Galvenajā izvēlnē jāuzspiež uz sava vārda un uzvārda.

2) Tad tiks atvērti lietotāja konta uzstādījumi.
Laukā Pašreizējā parole ir jāieraksta Jūsu konta pašreizējā parole, un laukos Jauna parole un Vēlreiz jauno jāieraksta jaunā parole.

3) Jānospiež poga Saglabāt. Tā atrodas lapas apakšā.

Jauna lietotāja konta izveidošana

Lai izveidotu jaunu lietotāja kontu, jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāji → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna lietotāja kartīte.

Jāaizpilda lietotāja kartīte:
Kods – jaunā konta lietotājvārds. Tajā nav ieteicams iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes, īpašos simbolus. Pēc lietotāja kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.
Nosaukums – darbinieku kartīšu nosaukumā norāda vārdu un uzvārdu.
Grupa – grupa, kuras tiesības jāpiešķir lietotājam.
E-pasts – ja lietotājam no „Directo“ būs jāsūta e-pasti (piemēram, rēķini klientiem), tad jānorāda e-pasta adrese, ar kuru lietotājs no „Directo“ sūtīs e-pastus. Ja lietotāja kartītē nav norādīta e-pasta adrese, tad lietotājs no „Directo“ nevar nosūtīt e-pastus.
Jauna parole - lietotāja konta parole.
• Pie REDIĢĒT PASTU jānosaka, vai lietotājs varēs mainīt no „Directo“ sūtīto e-pasta ziņojumu tekstus. Ja tiks norādīta opcija , tad lietotājs nevarēs mainīt e-pasta ziņojumu tekstus, bet, ja tiks norādīta opcija , tad varēs.
• Ja par lietotāju ir jāizveido arī darbinieka kartīte, tad lietotāja kartītē pie PERSONĀLS ir jāatzīmē .

Ja nepieciešams, aizpilda arī laukus:
Intervāls - norāda intervālu, kurš automātiski nonāks lietotāja izveidotajos dokumentos.
Finanšu intervāls - norāda finanšu intervālu, kurš automātiski nonāks lietotāja veidotajās transakcijās un finanšu budžetos.
Noliktava - norāda ar darbinieku saistīto noliktavu. Ja noliktava ir norādīta, tad tā automātiski nonāks lietotāja veidotajos dokumentos un, ja lietotājam ir ierobežotās tiesības uz ar noliktavu saistītajiem dokumentiem, tad viņam būs piekļuve dokumentiem un atskaitēm, kuras saistītas ar konkrēto noliktavu.
Objekts - norāda ar darbinieku saistīto objektu/objektus.

Lai saglabātu lietotāja kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Jauna lietotāja konta izveidošana, kopējot cita lietotāja kontu

Lai izveidotu jaunu lietotāja kontu, var kopēt jau esošā lietotāja kontu. Lai to izdarītu:

1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāji

2) Jāuzspiež uz tā lietotāja koda, kura kontu nepieciešams kopēt. Tad tiks atvērta lietotāja kartīte.

3) Lietotāja kartītē jānospiež poga Kopēt.

4) Tad tiks atvērta jaunā lietotāja kartīte, kurā jānomaina lietotāja kods jeb lietotājvārds, nosaukums un cita informācija, piemēram, e-pasta adrese.

Lietotāja konta parole jānorāda laukā Jauna parole.

5) Kad lietotāja kartīte ir aizpildīta, tad, lai to saglabātu, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Lietotāja konta paroles nomainīšana vai piešķiršana

Lai kādam no lietotāju kontiem nomainītu vai piešķirtu paroli:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāji
Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.

2) Lietotāju sarakstā jāatver lietotāja kartīte. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz attiecīgā lietotāja koda.

3) Lietotāja kartītes laukā Jauna parole ir jāieraksta jaunā parole.

Drošībai ir vēlams aktivizēt opciju Lietotājam nākamajā ielogošanās reizē jānomaina parole, lai lietotājam nākamajā ielogošanās reizē būtu jānomaina parole.

4) Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Lietotāja konta paroles noņemšana

Lai lietotāja kontam noņemtu paroli:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāji. Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.

2) Lietotāju sarakstā jāuzspiež uz lietotāja koda, kura kontam ir jānoņem parole. Tad tiks atvērta lietotāja kartīte.

3) Lietotāja kartītē ir jānospiež poga Noņemt paroli.

4) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām lietotāja kontam jānoņem parole. Lai noņemtu paroli, uznirstošajā logā jānospiež poga OK.

Parole lietotāja kontam būs noņemta tad, kad parādīsies uznirstošais logs ar paziņojumu, ka parole ir noņemta.

Pieslēgšanās "Directo" ar Smart-ID

Apraksts par iestatījumiem, kuri jāveic, lai varētu ielogoties „Directo“ izmantojot Smart-ID, ir pieejams šeit.

lv/users.txt · Labota: 2021/11/11 10:13 , labojis lasma