Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:tasumine

Maksājumu uzdevumi

Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem (kreditoriem) veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, kā arī piegādātājiem veiktos priekšapmaksas maksājumus. Maksājuma uzdevumos reģistrē arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.

:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm, atskaitēm par ar kreditoriem saistītajiem maksājumiem un kreditoru dokumentu bilancēm, ar kreditoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.

Dokumenta izveidošana

Visbiežāk maksājuma uzdevumu dokumenti tiek veidoti, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze. Atskaitē var atzīmēt neapmaksātos ienākošos rēķinus, kuri jāapmaksā, un pēc tam no atskaites izveidojot maksājuma dokumentu. .

Izejošos maksājumus kreditoriem var izveidot, arī atverot dokumentu sarakstu Maksājumu uzdevumi (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PIEGĀDĀTĀJI).

Pēc tam maksājuma uzdevumu sarakstā ir jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma dokuments, kurš jāaizpilda.

Dokumenta aizpildīšana

Dokumentā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:
Numurs – jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.
Datums – jānorāda maksājuma veikšanas datums.
Maksājuma veids – jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums.

Pēc tam jāaizpilda maksājuma rindas:
• Ja ar maksājumu tiek apmaksāts ienākošais rēķins, tad laukā Rēķins jānorāda rēķina numurs.
• Ja ar maksājumu tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā Pirkuma Pasūtījums jānorāda pasūtījuma numurs. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.
• Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista pasūtījumam, tad lauciņā Piegādātājs jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.

Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:
• Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā Datums norāda maksājuma veikšanas datumu tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš norādīts dokumenta augšdaļā laukā Datums. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts dokumenta galvā norādītais datums.
• Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas laukā Objekts jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā Objekts ir jānorāda objekta kods.
• Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas laukā Projekts jānorāda projekta kods. Savukārt, ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā Projekts jānorāda projekta kods.

10) Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga Saglabāt. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.
Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga SEPA EST vai FiDAViSta un jālejupielādē maksājuma fails.


:?: Dokumenta komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā iekļauto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu, jāatver jebkurš maksājumu uzdevums un jāuzklikšķina uz tā labajā stūrī esošās āmura ikonas. Tad parādīsies lodziņš, kurā jāieliek ķeksītis pie „Piegādātāja nosaukums tiek attēlots komentārā“ un jānospiež poga Saglabāt.

lv/tasumine.txt · Labota: 2021/02/25 09:29 , labojis lasma