Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:support

Satura rādītājs

Directo Supporta Wikijs

Darītā lieta

- Datums - Klients - Problēmas apraksts - Risinājums - Statuss


Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits

Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji.


Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info

Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana, jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.
- lēns internets
- jāiztīra kešatmiņa / cookies
- lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200


Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020

 • - 09.20.2020
 • - Leinnonen db duck_republik_lv
 • - Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā
 • - Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos, un mātes uzņēmuma datu bāzē jāieliek šis konts
 • - done ?!

Koncerna uzstādījumi

Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – Koncerna uzstādījumi

Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā. Jāparliek uz - nē.

Uzstādījums: Koncerna sākuma kompānijas ID - norādīts mātes firmas numurs no Koncerna uzstādījumiem.

Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā Parent company. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA.

Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot.

In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic 'Account can only be from the group's chart of accounts'. If the base is no longer the group's base, it must be changed to 'no'.


Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020

Šobrīd aktīvas ir trīs bankas:

 • - Swedbanka (Sistēmas uzstādījumi)
 • - Citadele (Rekins&Rekins_Pavadzime kopā ar Swed)
 • - Luminor (LUM_ izdrukas)

Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās.

Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt.


Pārkopēt PVN deklarāciju

Uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi - PVN deklarācija
PVN deklerācijai nosaukumam jābūt PVN. Visās pielāgotās atskaites izmanto pvn dokumentu ar kodu PVN, citi kodi var būt tikai kā rezerves varianti.

Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.
Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas:
• ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.
• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!!

Pielāgotās atskaites, tās kas zem Sistēma - Atskaites - Pielāgotās atskaites, piem. PVN tiek kopētas ar SQL tabulu, lasīt šeit:
http://wiki.directo.ee/tech/custom_reports


Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020

 1. Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu.
 2. Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - Pirkuma uzstādījumi –> Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus

Uzstādījumi - cenu formula ar recepti

Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie


Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta

Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz „āmurīša“ un opcija - New card does NOT open…


4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020

http://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_menetlus Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli.

Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, kas nozīmē to, ka Lietotājs ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par “gala apstiprinātāju”. Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tad, kad mazāko punktu lietotāji ir to apstiprinājuši.

Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (noņem parakstus) pēc izmaiņām Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu, jāraksta ir vērtības no .xml': p - header sekcija ; r - rows Piemēri: p.summa - Dokumenta summa;r.konto - izevumu konts


Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?

Atskaitē – Stock Level jeb Noliktavas atlikums, jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID).


Kā pieslēgt algu moduli

Ja vēlas grāmatot/rēķināt algas, tad ar GOD MODE (zem SPEC settings) vai zem: Sistēmas uzstādījumi - Speciāls - pieslēdz norādot cilvēku skaits pie Max algu lietotāji

Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu.

Lai atslēgtu iespēju rēķināt/grāmatot algas, tad var norādīt Max algu lietotāji 0

Jautājumi klientam:
1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 45.00 eur/mēnesī +pvn, par ko nepieciešams akcepts no Jūsu puses;
2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam?


Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai

Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām:

 • palk – Algas
 • per-tasu – Algu maksājumi
 • per_palgamoodul – Personāla algu modulis

Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI


Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020

Iet uz: login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp

Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:
Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]

Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:
Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]

Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:
Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]

Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:
update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054


Rulonas, ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020

Spiežot Apstiprināt jāizlasa kļūdas paziņojums!

Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.

Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija.

Pasūtījumā jāpārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - Rēķins piestādīts. Tur jānomaina rindās uz 0, lai sistēma saprot, ka artikuls nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad pasūtījumā nomainīsies uz 1.

Uzstādījumos POGA - Tiešais rēķins, var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, par visu pasūtījumu arī kas nav piegādāts.

POGA vienkārši Rēķins ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma, tad rēķins ir kā noliktavas mainošs.


Arxco - SPF validation failed 20.10.2020

Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP. Directo - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… SMTP - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus.


Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020

URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print  page setup  Headers and Footer.


Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020

Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz.

Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur Ieskaitīšanas Prognozi: Pārdošana – Atskaite - Ieskaitīšanas Prognoze.

Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – Veidot Maksājumus. Labāk to darīt pa klientiem, vai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos.

Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi), transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi.

Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt Pārdošanas reģistrs ar Virsgrāmatu.


Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020

Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu. Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē.


Kā nosūtīt e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo

Uz Notikumu:

E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee, piem. telema_lv@event.data.directo.ee. E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo.

Kā pielikumu:

E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir datubāzes nosaukums@data.directo.ee, piem. telema_lv@data.directo.ee.

Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb Pielikumi, pie Tipa/Type izvēloties Nepiesaistītie pielikumi jeb Unbound attachments.

Lai augšuplādētos datus pārvērstu piem. par ienākošo rēķinu un izveidotu dokumentu ir jāspiež poga RADĪT.


Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020

Viņi veido Rēķinus no Piedāvājuma –> Pasūtījuma –> Rēķins un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs.


Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020

Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta „Finanses“ + enter un jānomaina finanšu periods uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas.


Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk

Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts vairumimporta modulis un/vai vairumeksporta modulis (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas - Mainīt tiesības, pēdējā logā Cits pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts.


Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem

Graanul Pellets, graanulinvest.
Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē?

Nevar

Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri.


PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē

Alphalane.
Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams, ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitei.
C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.).

Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1:

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Datuluku tipi


Kā saglabāt logo no datubāzes

Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:
Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.
Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Uzņēmuma logo URL
https://login.directo.ee/logos/files/citrus_solutions_lv_1.jpg


Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā

Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV

ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.
ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.
isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums


4room nevar apstiprināt EKA rēķinu

4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS.

Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā, jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē.

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Darba vietas. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic.


Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu

Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls … nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi.


Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk

Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu

Tāpēc uzliku settingu uz Nē


Inventarizācijas dokumenta atvēršana

Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA


Profikss nevar apstiprināt rēķinu

Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd summa 348,63 Euro uzrādās papildu anulētajam rēķinam.

Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, bet es noņēmu apstiprinājumu, domājot ka varu šo to izlabot, bet tas nepalīdzēja jo tgd nevar apstiprināt, sakarā ar saistīto pasūtījumu/piegādi….

Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, ka ir pasūtījums, ir piegāde un var apstiprināt rēķinu. Nākošais solis ir pasptiprināt atgriešanu un tad varēsi apstiprināt kredītrēķinu

viņi jau tos id ir atdevuši ar kādu citu dokumentu.

Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :) Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus.


PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā

Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. Pašlaik mēs katram šādam rēķinam veidojam 2 transakcijas: piemērojot PVN, par bruto summu norādot aprēķināto summu pēc atskaitāmā PVN, un atsevišķi atlikušo rēķina summu, neatskaitot no tā PVN. Tā kā pašreizējais rēķina ievades veids nav efektīvs un uzskatu, ka pie jums jau ir griezušies klienti ar līdzīgu jautājumu, lūdzu, sniedziet mums risinājumus, kā šajos gadījumos rēķinu ievadi var padarīt efektīvāku, t.i., sistēma pati aprēķina neatskaitāmo PVN un varam veikt rēķina ievadi ar 1 grāmatojumu.

Ir jāizveido jauns pvn kods (jāpārkopē 11tais) un tajā kodā jānorāda proporcija.. kur Puchase VAT Proportion norāda to, cik % no PVNa nonāks priekšnodoklī

Doma tāda, ka 100eur ir summa bez pvn, un 21eur ir pvn. MK noteikumi nosaka, ka priekšnodoklī drīkst piemērot tikai daļu no pvna, teiksim 40%. tad sanāk ka atlikušie 60% no pvna aizies klāt pie izmaksām.


Directo uzstādījums, ka automātiski tiek izmests cilveks, kurš piemēram 1h neko nedara Directo

Gan pie lietotāju grupām, gan pie master settings (sistēmas uzstādījumi) ir iespējams noradīt “automātiskā atslēgšanās stundās”


Apollo group datubāzēs RepHop atskaite neatlasa datus

Apollo grupas datubāzē nestrādā RepHop atskaite. RepHop atkaiste ir pielāgotā atskaite, tā datubāze ir iekopēta.

Lai dati ielasītos, jāievada Transporta parametri. Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Transporta parametri.


Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam

Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec?

Risināums: Personāla kartītē, 3 bumbiņā ALgas modulis, jāieliek algas formulas par visiem objektiem, kuros strādā. Pie algas formulām ir jābūt arī otram objektam norādītai stundas likmei.
Otrs variants, ja likme visos objektos vienāda, tad nenorādīt objektu pie likmēm, tikai lietotāju. Atstāt bez objekta.


Nepareizi iegrāmatotas transakcijas, bilancē parādās nepareiza summa

Apollo APL Restaurants. Atskaitē Bilance, nepareizi skaitļi, iegrāmatojusies summa uz iepriekšējo finanšu gadu. Kā to atrast un labot?

Jāatrod transakcija par noteiktu periodu, kurā ir veiktas izmaiņas vēlāk, parasti tā ar ir, ka vajag pagājušo gadu, kas labots šogad, es parasti izmantoju dokumentu sarakstu Transakcijas, šādi: Transakcijas datumā ielieku transakcijas datuma periodu un sakārtoju pēc Mainīts, lai nesenāk mainītās būtu pašā augšā.

Un pēc būtības, ja skatāmies problēmu, ka kaut kas ir mainījās jau slēgtā periodā, (kas nozīmē, ka tas kaut kādos laikos ir bijis atvērts, ko var redzēt sistēmas uzstādījumu izmaiņās), tad vēl var pārbaudīt, kas tika dzēsts tajos laikos, kad bija atvērts tas slēgtais periods. Un vai nav kaut kas atgrāmatots palicis.


Speciālie simboli kuru nevar izmantot

Speciālo simbolu saraksts, kas nav atļauti xml datos, jo tiek izmantoti xml struktūras veidošanai, un tāpēc tie ir jāaizvieto atbilstoši tabulai: Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem.


SN sērijas numura lauka garums

SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs…


Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs

Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). Kā arī ja ir pārdota prece (Artikula ID numurs ir izejošajā Rēķinā), tad ar to pašu ID noliktavas numuru prece ir jāsaņem atpakaļ, ja tiek atgriezta no klienta puses.

Vienam artikulam var būt vairāki SN numuri (sērijas numuri), pareizi ir izvēlēties vispirms Noliktavas ID numuru un tad, ja uzstādījumos ir noteikt, automātiski pielasīsies pareizais SN numurs.

Ar dubultklikšķi SN numura kolonnā var redzēt visus artikula SN numurus.
Ar dubultklikšķi Noliktavas ID numuru kolonnā var redzēt visus brīvos artikulus un ID numurus.


Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite

Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti.

Transakciju saraksts ir apjomīga atskaite, tāpēc arī domāšanas ilgums var aizņemt vairākas minūtes. Iesaku veikt datu izvadi periodā norādot 7 dienas un tā katrai nedēļai.

Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk.

Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.
1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata;
2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts;
Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim.
3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/auditorium, vajadzīgo datu apskatīšanai.


Transakciju atskaite Excel

Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet.

Līdz ar to ir divi varianti:
- Veidot katram mēnesim savu failu,
- Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts.


Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO

Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN.

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Noliktavas ID ievietošanas kārtība: FIFO = A - min noliktavas ID; B - max noliktavas ID; C - mazākās izmaksas; D - lielākās izmaksas.

Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, bet neesmu redzējusi darbībā citus variantus, izņemot A. ID dalīšana aizpilda Sērijas Numuru = ID split fills Serial Numbers: according to best before.


Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus?

To dara ar noliktavas saņemšanu, tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā), ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju.


Algu lapiņas izdruka

Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav.

Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas.

Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - Uzsturēšana - Drukas izkārtojums - Algu atskaites.


Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis

Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, sadaļā - Piegādātāji - Maksājumu uzdevumi aizpildīt kolonnas sekojoši:
1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);
2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī.
Reference - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.
Atsauce ir maksājuma galva un Atsauksme rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).
Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram.


Backup routine and politics

Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:
who is doing backups (or who is responsible about this process)
where they are stored
how long they are stored

Backup is part of the hosting service Telia Eesti AS provides us. Telia sysadmins are responsible for monitoring the process. Backups are stored on hard disk and duplicated to private tape storage, also managed by Telia. There is physical separation, ie backup tapes are stored in different location than production servers. Location is still in Estonia. Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups.


FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, atgriešāna

piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu
tas nav bijis izrakstīts rēķinā, tāpēc to arī nevar atgriezt
tas ir pasūtītījuma 3 gab, piegādāts 3 gab, rēķinus abus pārbaudot, var redzet, ka 1 gab ir izrakstīts tomēr reķinā
tātad, mainot Kl.Pasūtīumā kolonā `Rēķinā izrakstīts` daudzumu uz 1, varēs reķinu ar -1 apstiprināt

tātad, kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ pie rēķins piestādīts ir bijis 0, lai gan vienā no rēķiniem, apstiprinātā, šis artikuls ir bijis iekšā 1 gb

rēķina 2402246 rādās 32 un 33 rindiņa
un tur ir tā, ka nav rēķinu pie pasūtījuma..
ar god mode mēs jau varam jebko uzrakstīt, arī ka ir bijis rēķins, ja nav bijis, bet es tad parasti pajautāju lietotājam
var redzet, ka saveidoti tikko pasūtījumi un piegades, bet rēķini nav bijusi izrakstīti un tagad grib mīnusot
lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot
jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi.


Statusi kolonnai D A

D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, I - invoiced.

Stabiņš D - par piegādēm statuss;
Stabiņš I - par rēķiniem statuss.
Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtijuma rindās redzams, cik ir invoiced un cik ir delivered, kaut kur reizi stundā.

Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:
PP - no shipment, no invoice
LP - shipment is, no invoice
OO - partial shipment, partial invoice
OA - partial shipment, invoice is
LO - shipment is, partial invoice
OP - partial shipment, no invoice
LA - sent and settled

D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins
P M - kad ir gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas piegādes/daļējas piegādes, nav rēķins.
P M ir partially delivered, nothing invoiced

Piemēram, ja kredītrēķins un atgriešana maina piegādātā/rēķinā izrakstītā daudzumu, tad sanāks PP nevis DI, jo pasūtītā daudzums jau paliks kāds bija.

master settingos ir visādi uzstādījumi par to, ko dara kredītrēķins un atgriešana, tā kā, ja piemēram, klients negrib lai pēc atgirešanām ir P, tad var noderēt šis:
Return diminishes Order quantities - YES
pieļauju, ja šeit būtu yes, tad jāmainās pasūtītā daudzumam, ne tikai piegādātā


Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu

Ja nepieciešams izveidot kodu ar kādu no simboliem, to manuāli nevar izdarīt.
Tad jāizmanto Vairumimports.
Piem. piegādātājs LUCY_&_LEO. Sistēma manuāli neļauj izveidot šādu kartiņu, ar vairumimporta tabulu Piegādātāji var pievienot šādu kodu.


Pielikumu mape pilna

Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.

——-

Neatver Directo lapu, drošības paziņojums

Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), pareizi ir šāda adrese: https://login.directo.ee/ocra_dimela_veta_lv

Ir iespējams arī spiest uz apmeklēt vietni Directo.gate.ee (nav droša) un piekrist, viņš pārvietos Jūs uz īsto lapu.

Iesakām Grāmazīmēs (favorītos) saglabājiet pareizo pieslēgšanās lapu, lai vienmēr būtu pareizi.


Intervālam beidzies derīguma termiņš, bet dokuments izveidots ar nākamo mēnesi

Situācijas:
1. Es vēlējos uzzināt kādas ir iespējas piegādēm atstāt tos numurus (2020.gada) kad piegāde ir izveidota, bet kuras nosūta šogad.
Atbilde: pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);

2. Tiem dokumentiem, kas sākas ar 200… (2020), bet kuriem datums ir šogad 2021. Nevar apstiprināt, kļūdas paziņojums par datumu, kas nav intervālā un šī intervāla derīgums beidzies 31.12.2020.
Tādā situācijā var:
1) pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);
2) vai, ja nevar pagarināt, tad jāizmanto 2021. gada intervāls.

http://wiki.directo.ee/lv/yld_numbriseeriad#intervala_piesaiste_lietotajam

Ja izvēlaties lietot jaunu intervālu nevis pagarināt 2020. gada termiņu, tad jāņem vērā, ka diemžēl nomainīt intervālu jau izveidotajos maksājumos nevar. Vispirms lietotājā jāizvēlas jaunais intervāls, tad jāveido maksājumi no jauna vai jākopē esošie.


Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt

Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka igauņiem - datu atjaunošana no backupa, tā kā backup tiek veidots pamatā naktīs, tad nevar atjaunot to, kā vakar vēl nebija. Var atjaunot uz vakardienu, aizvakardienu, aizaizvakardienu utt. Katrā gadījumā var precizēt indivuduāli, cik senu atjaunošanu vajag un kāda ir pieejama. Pēc līguma max vecums ir 7 dienas, bet ir bijis, ka atjauno arī vairākus mēnešus vecu info. Šis ir vairāk tad, kad ir apjomīgs datu zudums.
Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu.

Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku.


Noliktavas gada apgrozījums

kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā?
Ir tāda atskaite kā Realizācija, tajā ir divi skati, Pārdošana (ar vai bez art. Norakstīšanas, tad pie Sales cost ir Rēķini+Piegādes+Atgriešanas+Inventarizācija).
Un otrs skats Krājumu līmeņa izmaiņas, te tad izmaksas ir sadalītas pa dokumentu veidiem:


Salīdzināšanas akti un saderības skats

Salīdzināšanas akti debitoru un/vai kreditoru ir nepārskatāmi, slikti izskatās.
Mainījās directo adrese, tāpēc jaunā adrese arī ir jāpievieno saderības skatam IE. Te ir aprakstīts kā to izdarīt, izmainīt saderības skatu jeb Compatibility view:

http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#compatibility_view


Jauns gads, jauni intervāli

Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli:
1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti; 2) Finanšu intervāli transakcijām.

Lietotājam pašam savā lietotāja kartiņā jānomaina piesaistītais intervāls. To var izdarīt arī SUPER users, katram lietotājam jānomaina.
Visērtāk, ja lietotāja Personālas kartiņā, bumbiņas sadaļā Administrators, pie intervāla norāda - Pēdējo reizi saglabātais. Financial series - finašu intervālu. Tad veidojot dokumentu, jāizvēlas vajadzīgais intervāls un pēc saglabāšanas, nākamajā reizē automātiski ieleks tas pats intervāls.


Kontakti

Saņēmām atbildi no izstrādatājiem, ka informācijas ielase no kontakta notiek tikai tad, ja šis kontakts ir klienta kartiņā ielikts kā klienta pārstāvis. Līdz ar to, lai nenotiktu nevēlāmas informācijas izmaiņas pasūtījumos un rēķinos (piegādes adresēs, e-pasti) ir jānoņem informācija par pārstāvi no klientu kartiņas (pats kontaksts var palikt ar visu info): Savukārt, ja ir svarīgi, lai tomēr būtu aizpildīts lauks Pārstāvis, tad tam jāizmanto kontakts bez adreses un e-pasta.
Vairumā iztukšot varam palīzēt.


Nevaram apstiprināt EKA rēķinu 10150565 Charlot

Ir nepieciešams atvērt rēķinu nr. 10157140, tad apstiprināt rēķinu 10150565 un pēc tam apstirpināt 10157140. Jo pirmā pozīcija savādāk nav vairs pieejama uz 01.12.2020. Vēl trešajā pozīcijā bija artikuls ar 12% pvn, bet klientam kartiņā bija ielikts, ka visam jābūt ar 21% pvn. Un nav ievadīta saņemtās naudas summa.


Salīdzināšanas akti tiek sūtiti uz grāmatvedības e-pastu

1) var izveidot klientam/piegādātājam datulauku un tad to var aktos pie āmurīša izvēlēties kā e-pastu.
2) vai vnk pievienot e-pasta laukā vel vienu e-pastu, ar semikolu atdalot.

Ar vairumimportu Piegādātāju kartiņā var ieimportēt e-pastus pie datulauka: Grāmatveža epasts aktiem.
Datulaukā var ievietot vienu, vai vairākus e-pastu atdalot tos ar semikolu ;
Pašā atskaitē, pirms drukāšanas caur ”āmurīti” jāuzliek – Grāmatveža e-pasts aktiem. Akti tiks nosūtīti uz e-pastiem, kas norādīti datulaukā, ja datulauks pie Piegādātāja būs tukšs, tad automātiski tik paņemt e-pasts no kartiņas e-pasta lauka.


Riska nodeva algu aprēķinā

Riska nodeva algu aprēķinā aprēķinājusies dubultā.

Riska nodeva aprēķināta dubultā, jo slimības lapa ir ielikta mēneša aprēķinā kopā ar citām formulām. Slimības formulu var izmantot tikai, ja nekā cita tajā mēnesī nav, tādēļ tā jāizņem ārā, lai viss būtu korekti.


Ja galvenajā sarakstā trūkst kāda atskaite

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas vai lietotājam pie Mainīt tiesības jāatzīmē, lai redz atskaiti piem. Priekšapmaksu saraksts.


VID EDS nevar ieimportet failu ar PVN deklarāciju

XML formāta faili saskaņā ar VID publicēto XML faila aprakstu un validēti atbilstoši dokumenta XSD shēmai

Viņiem tur veca versija, pamainīju izdrukā, lai ir arī pēc 2018. gada
Šādi pamainīju, pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds

Samainījuun pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds…..Vēlnegāja, otrādi vajadzēja lielāks vai vienāds, tagad ir ok, bet es 4energia ieliku, pvn ver2, nebija minēts kāda db un kura atskaite
(bilde)


Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs

Auditoriem nepieciešama debitoru (izejošie rēķini) vecumu/vecuma struktūra.

Pārdošanas reģistrs ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. http://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro

Pirkumu reģistrs ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. http://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro

Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).


Priekšapmaksas un rēķini

Datu bāzē SIA “Parrot Telpa”, iegrāmatojot pardošanas rēķinu (ja tam ir bijis avanss), veidojas nepareiza transakcija saistībā ar saņemtā avansa PVN daļu. Rēķins Nr. 210006.
Pārbaudiet, lūdzu, vai saņemtajā maksājumā pašās rindas beigās ir PreID aizpildījies (tam jānotiek automātiski, kopš aptuveni 10. decembra), ja tā tur nav, tad nepieciešams atgrāmatot un no jauna iegrāmatot maksājumu, tad atvērt un vēlreiz iegrāmatot rēķinu. Ja maksājumā preID ir, bet rēķins ir iegrāmatots pirms 15.01, tad nepieciešams tikai atgrāmatot un iegrāmatot rēķinu atpakaļ! Diemžēl kopš aptuveni 10.12.2020 līdz aptuveni 15.01.2020 priekšapmaksu piesaiste dēļ jauninājumiem strādāja kļūdaini, tieši tai momentā, ka netika izmantot pvn priekšapmaksu konts rēķinos:
Nepareizs gramatojums: Pareizs grāmatojums:


kļūdas paziņojums

Kļūdas paziņojums: Projekts tiek lietots - nevar izdzēst helpdesk: (int_konto_ajalugu)/23.11.2020….. Jāpalaiž Uzturēšanā - Atjaunot kokntu vēsturi


Saslēgums ar kasēm, POS terminālu

Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data.
Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, veidosies arī mūsu izcenojumi.


Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru

Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu
Sagatavojiet debitoru salīdzināšanas aktu, aizpildot atskaites filtru kā redzams attēlā (klients kā piemērs), bilances vērtība -10000, un pēc tam nospiediet pogu ATSKAITE. Atksaitē jāparādās 0.00 vērtībām:


Datubāzes iemidzināšana

IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.
Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek Magab


Kā izmainīt PL vērtību uz nulli

Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, lai parādās atskaitēs un varētu vēlāk izmantot šo pamatlīdzekli ar citu vērtību, ja nepieciešams.
Jāizmanto Value correction
Pamatlīdzekļa kartiņā ir jānorāda korekcija, tad mainās pamatlīdzekļa vērtība. Papildus tam ir ar roku jāveido grāmatojums Šī vērtību izmaiņa atskaitē parādīsies atsevišķi.. tātad tas nav nolietojums, bet vērtības izmaiņa. Vari pamēģināt kādā pamatlīdzeklī.. šīs rindas var pēc tam izdzēst Izmaiņām nav paredzēts mass imports..

Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu.


Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture

Ja rodas problēmas piem. aprēķināt nolietojumu, izmet kļūdas paziņojumu, ka: Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebutu transakciju.
Jāskatās, ko rādas PL kartiņas sadaļā IZMAIŅAS.
Ja nv izveidojusies transakcija, vai kļūdainas, tad jāizdzēš.
Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE.


Realizācijas atskaite

Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats „Krājumu līmeņu izmaiņas“ un jāieķeksē „nauda“


Salīdzināšanas akti izdrukas info

Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, tā ir jānorāda sistēmas uzstādījumos. Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki: Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi: Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu.


Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem

Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct http://wiki.directo.ee/et/google_calendar


Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas

Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.
Kartes maksājums tāpat kā tips Skaidra nauda pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.
Parastiem rēķini ir tips Normāls.

Klienta kartiņā var piesaistīt Maksājuma veidu. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. (Huppa)


Koriģēt Noliktavas daudzumu

Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:
1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;
2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.

Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu:
https://wiki.directo.ee/lv/sissetulek#cenu_maina_apstiprinata_dokumenta_sanemtas_preces

Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot.
Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos:
- ja notika kļūda ievadot informāciju
- ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, kas nemaina preču daudzumu, bet maina preču cenu.


Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno

Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.
Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis.
Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādāš arī poga - Nodzēst norakstīšanu.


Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana

Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, tad sekojoši varianti:
Ja viens pats PL nolietojuma transakcijā, tad izdzēš transakciju un viss kārtīā.

Ja Jums vienā nolietojuma transakcijā ir vairāki pamatlīdzekļi, tad sekojoši varianti:

1) Var izdzēst visu transakciju, norakstīt vajadzīgo PL un tad par jaunu visiem PL aprēķināt nolietojumu par izdzēsto mēnesi;
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas.


Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties

Labdien,

Veiciet lūdzu sekojošus soļus:

1) Izdzēsies interneta pārlūkprogrammas vēsturiskos datus jeb Cookies.
Atkarībā no pārlūka - Internet Explorer, Chrome, MS Edge, u.c., var izlasīt instrukciju mūsu Wiki, kā to darīt: http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana

2) Izdzēsiet saglabāto Grāmatzīmi jeb ātro ceļu uz esošo Directo;

3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/

4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem.

Ātrais risinājums, var pamēģināt izmantot citu pārlūkprogrammu.
Ja rodas kadi jautājumi, lūdzu ziņojiet mums.


Nerāda / nestrādā izdruka

Iespējams izdrukai nav ieķeksēti vajadzīgie XML lauki.
Pie izdrukām, kur Lauki ir poga Izvēlēties.
Tālāk Izvēlēties XSLā lietoto, automātiski ieķeksēsies tie lauki, kuri tiek izmantoti izdrukā. Un Saglabāt.


Nerāda kolonnu Cena un %

Tiesībās jāatzīmē uzstādījums zem Cits - Visibility rights - Izmaksu un tīrās peļņas skats


Kā veidojas preces pašizmaksa

Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru noliktavā būs ienākusi prece ar atšķirīgām cenām?
Piemēram, ja 10 tonnas būs par 3,00eur/kg un 5 tonnas par 3,70eur/kg, tad vidējā cena būs ~3,23eur/kg, kas arī tiks ņemta vērā izrakstot rēķinu?

Jā, tieši tā tam būtu jābūt!
Ja prece tiek norakstīta no noliktavas ar rēķinu, tad to matemātiku var arī redzēt, apstiprinātā dokumentā veicot dubultklikšķi laukā stock id. Bet ja prece norakstās ar piegādi, tad to informāciju tur nevar redzēt, un ir sistēmas uzstādījumi, kas regulē, no kādām tieši piegādēm tiks atlasīta informācija, lai aprēķinātu pašizmaksu priekš rēķina. Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa).


DDZ atskaite

Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!
Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots).


Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa

Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.
bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.
t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?
klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina tips un jakoriģē dokuments.
jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.
ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, tad šis darījums uzrādīsies pie izejošajiem maksājumiem, t.i., kā avanss piegādātajam. tas tad vnk jāignorē, nav jāapstrādā nekā.
viņi var izrakstīt rēķinu, kas neatjauno noliktavu, un tad tādu pašu kredītrēķinu.
rēķinam var piesaistīt priekšapmaksu, lai gan tur jāpadomā, varbūt labak arī nepeisaistīt, vispirms jāsaprot, vai tas avanss ir bijis deklarācijā, t.i., vai tai maksājumā ir bijis pvn kods, ja nav maksājumā pvn koda, tad vnk maksājums ar - zīmi un miers.
jāpaskatās, vai ja tagad uztaisa vnk maksājumu ar - zīmi viss aizies korekti un nomīnusosies. lai rēķins neietu atkārtoti, tas jāsedz ar priekšapmaksu. bet ja to sedz ar priekšapmaksu, visdrīzāk, ka nesanāks izveidot saistītu kredītrēķinu, t.i., kredītrēķinam būs jādzēš tā atsauce uz sākotnējo rēķinu. t.i., kredītrēķins tad būs nesaistīts un to varēs „apmaksāt“, kas arī izveidos maksājumu ar - zīmi. īsumā - rēķins jāsedz ar priekšapmaksu un kredītrēķins tapat kā jau apmaksāta rēķina gadījumā.
jo ja nav piegdes, tas rēķinam no pasūtījuma obligāti jāatjauno nolitkava un nevar izrakstī rēķinu, kas nav noliktavu mainošs.

ar ISKU ir pārbaudīts, ka nepietiek ar maksājumu ar - zīmi un pvn kodu norādītu? Ja PVN kods ir maksājumā, tad tas ieiet PVN deklaracijā.
par ISKU , ja maksājumā ar - zīmi ir norādīts PVN kods, tad tas automātiski aiziet uz PVN dekl. un līdz ar to, viņi novembrī smaksāto PVN par saņemto avansu atgūs ? Ja jaa, tad problema atrisinata.
jā, ar pvn kodu tam summai būtu jāatskaitās.


ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām

nordfix_latvia_lv. maksājums 190118. Rēķins nr.190842 un 190854.
kā ir pareizāk šo summu atgriezt? es varu veidot maksājuma uzdevumā rindu ar šo summu -?
maksājums ar „-“ burtiski tulkojot nozīmē - piegādātājs ir atskaitījis tev uz kontu atpakaļ šo naudu.
parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.
10. marta rēķinā nav summa samazināta, nekas nav par depozīta atgriešanu. depozīta atgriešana ievadīta ar 15.03. kā kredītrēķins , un šis reķins ir salikts maksājumā kopā ar 10.03 marta reķinu. šajā gadījumā sanāk tā, ka vnk samaksāja mažāk. bet 15.03 kredītrēķinam nav nekāda dokumenta klāt. pie tam iekļāva maksājumā -700 kopā ar rēķinu par 196.06. kas nozīmē, ka it kā atlikusī summa ir atmaksāta uz kontu. nevaram pateikt, vai ir pareizi, ja nezinām, vai atmaksāja. varbūt vini vnk izdomāja nemaksāt tam piegādātājam un pārtraukt nomu? parasti jau piegādātāju bridina par to, ka pārtrauc attiecības un tad vai nu viņš atmaksā depozītu vai noņem depozīta summu no pēdejiem rēķiniem. jo ja neatmaksāja to naudu, tad maksājumā jāsamazina summa, lai ir vienāda ar rēķina summu.


Transakciju saraksts auditoriem

Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši:
1) Sadaļā zem Pielāgotās atskaites – atskaite Transakciju saraksts, iespējams izgūt nepieciešamo informāciju Excelī:
2) Var izmantot ari atskaiti, kas atrodama kolonnā Finanses - Atskaites - Transakciju saraksts un izgūt Excelī:
3) Kā arī izmantot atskaiti Virsgrāmata:
4) Ir iespējams arī izveidot auditoram lietotāju un piesķirt piekļuvi sistēmas atskaitēm Virsgrāmata un Transakciju saraksts.
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums 32.50 eur + pvn.


Mainīt tiesības

Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts?!
Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas.


Rēķins valūtā, maksājums EUR

Selecta db ir ienāk. rēķini: Pieg.rēķ.Nr.1010176, 1010174. Maks.uzd.Nr.1001587 Bankā samaksāts EUR 5826,85 par abiem rēķiniem. Directo sareķinājis pēc kursa kopā 5875.93 EUR. rēķini ar 04.02.2021. lai sakristu ar banku, viņi var labot kursu rēķinā un līz ar to maksājumā uz tādu, kāds tika izmantots attiecīgajā bankas maksājumā?!
rēķinā noteikti nē, rēķinā jābūt uz rēķina dienu apstirpinātam kursam ECB. t.i., tas pats, ko directo iedod automātiski. maksājumā var bankas kursu norādīt, ja viņi no eur konta maksā.
un atšķirību kontē uz konta piem.. .Izdevumi uz valūtas kursu svārstībām., pareizi!?
jā, un atšķirībai jabūt tikai EUR, valūtā rēķina un maksājuma summām jāsakrīt (ja viņi pilnībā apmaksā).
apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02…. bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02… jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu.


PVN kodi PVN deklarācija

No Avansa maksājumiem, no rēķiniem, kā var pateikt, ka reversais PVN ir aprēķināts dubultā. Vai ir aizgājis uz PVN dekl. ?
JA ir atgrāmatots, tagad jau neko nevar pateikt, kāpēc, jo neredzam, kā bija, iespējams, ka nebija pareiza priekšapmaksa piesaistījusies. tagad jāuztaisa uzturēšana un jāmēģina vēlreiz apstiprināt, lai izveidojas grāmatojums.
tam pvn kodam nemaz nav priekšapmaksas pvn iesttaījumu, kas redzami PVN kodu kartiņā kur priekšapmaksa konti utt, tā kā nevarēja no maksājuma aprēķināties, ja nu vienīgi cits kods bija maksājumā.
pateikt var no grāmatojumiem tikai
tā kā vnk jāmēģina viss vēlreiz izdarīt un jāskatās, kas sanāks, un jānoskaidro, vai viņi deklarēja to pvn februārī no maksājuma, jo šobrīd tur pvn koda nav. ja februārī bija un deklarēja, tad jāliek tas tagad maksājumā un jāmaina pvn koda kartiņā uzstādījumi, jāpieliek tur priekšapmaksas pvn konti. lai gan nevar būt, ka februārī deklarēja, jo Kārlis rakstīja, ka tikai pēc precu saņemšanas var iekļaut pvn deklarācijā

t.n. Deklarācijā pareizi ir iekļaut tad, kad ir izrakstīs rēķins?

nea, tik tad, kad saņemtas preces kopā ar to rēķinu-pavadzīmi, tas attiecībā uz pirkumiem no ES.
bet mēs toreiz noskaidrojām, ka jaunā pvn versija iekļauj avansu pie 1.2, ja pvn kods ir ielikts, tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar.


Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa

Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, bet bankā mēs saņemam nedaudz mazāku summu, jo webshop uzturētāji paņem komisiju. Kā to reģistrēt directo?

Ar papildu samaksas veidu, Līdzīgi kā ieskaits, Jo būs arī rēkins ienakosais par tam komisijam pec tam. T.i., uztaisit samaksas veidu webshop komisija un ar to apmaksat rekina atlikusho summu.


Izdrukas

I created a mini quide for you about print form changes: Changes in print form xsl are version tracked, it is always possible to restore ir, but for your own peace it may be good to save original in txt file easy available for you, before you try to make any changes. Or to create a copy of original form first and then train on it 😊 It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data.


Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu

Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.
Tādā gadījumā nepieciešams nokopēt konta kartiņu un saglabāt to ar kodu bez svītriņas. Tad tajā transakcijā, kur ir konts ar svītriņu izmantots, jāsamaina konts uz jauno kontu bez svītriņas. Un tad var to konta kartiņu, kur ir svītriņa, dzēst.


PZ peļņas zaudējumu aprēķins, Income statement

Directo shows on invoice the item price as it has to be, but the item cost is somehow 0 and because of that the sales cover is 100 %, what is wrong. This will affect the incom statement, I'm I right? Or should I just ignore that?
Yes, value of this field will affect incom statement and it is good to pay attention to it. In this invoice it is 0 because this item isn’t delivered yet (delivery is unconfirmed).


Pasta sūtīšanai Subject nomaiņa

Ja jānomaina nosaukums Pasta sūtījumam, tad tajā izdrukā kuru sūta, ir jāieliek šāds ar vajadzīgo tekstu:
<!–mailsubject:Pasūtījuma apstiprinājums {nr}–>
<!–mailattachment:Pasūtījuma_Apstiprinājums_{nr}–>


Algas, uzkrātais atvaļinājums

https://wiki.directo.ee/lv/per_aru_tooajad#uzkratas_un_izmantotas_atvalinajuma_dienas
Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Atskaite Kavējumi: Skatīt: Atvaļinājums:
Uzkrāts – līdz 01.03.2021 16.61 diena, Atlikums – līdz 19.03.2021 17.65 dienas. Zem āmurīša var uzlikt, lai rāda vairāķ zīmes aiz komata, lai precīgāk


Algas, vidējā izpeļņa

Vidējā izpeļņa par pēdējiem 6 mēnešiem. Algu atskaite: Skats: Vidējā alga.
Ieliek Datumu 6 mēneši, nenorāda Mēneša kodu: Vidējā bruto 80.58


Algas, cik vajadzētu pēc Directo būt algai

Algu atkaite: skats Provizorisks, cik pēc Directo aprēķina vajadzētu būt algai Bruto par 15 darba dienām: piem. 1200 (mēneša neto) eur dalīt ar darba dienu skaitu mēnesī x dienas, cik nostrādātas:


Algas, Atvaļinājuma bilances ievadīšana

Sākot lietot Directo algu moduli, vienmēr aktuāls ir jautājums, kā tad labāk ievadīt atvaļinājumu bilances (atlikumus)?! https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#atvalinajuma_bilances_ievadisanakorigesana


Algas, neapliekamais minimums

Personas prognozētā neapliekamā minimuma norādīšana https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#personas_prognozeta_neapliekama_minimuma_noradisana


Jauns veikals, jauns kases aparāts, POS termināls

SIA NL Latvija plāno atvērt jaunu Skechers veikalu TC Olimpia. Šobrīd esam pasūtījuši pie SIA NRDATA kases sistēmu, kas tiek lietota visus Skechers veikalos. Lūdzu, dodiet ziņu kāda papildus informācija Jums ir nepieciešama?
Jādara sekojošais:
1) Jāizveido darba vieta: Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Darba vietas. Pievērsiet uzmanību laukiem:
- Maksājuma termiņš,
- Karšu maksājums,
- Objekts,
- Noliktava,
- KARŠU MAKSĀJUMA TERMINĀLA DATU RINDA 2 - norāda kases nr. pēc kārtas.

2) Darbiniekiem/lietotājiem kartiņā jāpievieno:
- Objeks,
- Darba vietas.
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti.


Valūtu kursu starpība

Eksporetēju LPB karšu kontu, sanāca. Bet jautājums par valūtas kursa starpību:
Rēķins 4000 USD samaksāts no karšu konta pēc LPB kursa, norakstīts no konta 3424.32 EUR, es noslēdzu rēķinu programmā uz maksājumu, bet nemāku norādīt, kur likt kursa starpību?
Maksājumā, kurā rēķins, kas ir dolāros, tiek apmaksāts eiro valūtā, jānorāda:
• Rēķina numurs.
• Bankas valūta (EUR).
• Rēķina valūta (USD).
• Rēķina summa (4000).
• Samaksātā summa (3424.32) ir jānorāda laukā Bankas summa.
Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā Kursa serviss:
Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet, vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams.


Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā

Dokumentu nevar apstiprināt, kamēr nav aizpildīti obligāti atzīmētie lauki. To var izdarīt zem Uzstādījumiem - Galvenie uzstādījumi - Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana:


Uzstādījumi par apstiprināšanu

Uzstādījumi Pirkuma pasūtījums (Purchase Order) un Pirkuma piedāvājums (Purchase Quotation):
- Purchase Quotation must be confirmed; Pirkuma piedāvājumam ir jābūt apstiprinātai
- Purchase Order must be confirmed; Pirkuma Pasūtījumam jābūt apstiprinātam

Dokumentam ir jābūt apstiprinātam vai nav jābūt apstiprinātam.
- Purchase Quotation confirmation prerequisite; Pirkuma piedāvājuma apstiprināšanas priekšnosacījumi


Atjaunot izdzēstu dokumentu

Rēķinu atjaunot tā vienkārši nevar, tā ir procedūra, kas jāpiesaka igauņiem un datus varēs atgūt tikai nākamnedēļ, kā arī tas ir maksas pakalpojums.
Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:
http://wiki.directo.ee/lv/yld_numbriseeriad#dokumenta_numura_korigesana


Bankas importa noteikumi

https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid
Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?
Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, viņiem ik jāsaprot, vai visas komisijas uz vienu kontu, vai nē, un tad var attiecīgi, pievienojot to noteikumu, izvēlēties, ko atstāt nosacījumos.
pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram.


drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus

kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?
Diemžēl neatradu masveida drukāšanas opciju norakstīšanām, uzjautāšu izstrādātājam, vai tāda ir iespējama. Mazliet vieglāk varētu būt, lai nav katrs dokuments jāver vaļā, tad var mainīt dokumenta numuru adresē, no kuras viens no tiem tiek drukāts:


Algu modulis pieslēgšana, ieviešana

Būtu labi, ja jūs apkopotu informāciju, kādas būs vajadzības šajā datubāzē algu modulī, kā arī, kas būs līdzīgi Hagberg, bet kas savādāk.
Lai mēs saprotam, kas vēl varētu būt vajadzīgs uzstāījumos un kādas lietas varam pārkopēt no hagberg db.


Rindas dokumentā

Lietotāja kartiņā jānorāda Rindas dokumentā piem.max 200.
Rindas pārlūkotas jeb Rindas sarakstā max.100.


Cenu maiņa noliktavsa saņemšana dokumentā

Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu: https://wiki.directo.ee/lv/sissetulek#cenu_maina_apstiprinata_dokumenta_sanemtas_preces

Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot. Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos: - ja notika kļūda ievadot informāciju - ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, kas nemaina preču daudzumu, bet maina preču cenu.

Lai apstiprinātos dokumentos „Saņemtās preces“ varētu pievienot un mainīt transporta un pievienotās izmaksas, ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt:
Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā.


Transporta izmaksas

Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:


Iepirkumu cena artikulu kartītē

Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.
Artikula pašizmaksa var rādīties no pēdējā iepirkuma vai no vidējā iepirkuma cenas.
Uzstādījumos var norādīt, kādiem dokumentiem jāizmanto kura iepirkuma cena.

Artikula kartītes lauku „No saņemšanas“ var izmainīt manuāli katrai kartiņai, vai ar Vairumimportu tabulu Artikuli (0, 1, 2).


Apmācības

Kā palīdzību Directo lietošanā, var izmantot mūsu WIKI https://wiki.directo.ee/lv/dokumendid , kurā meklēt informāciju pa tematiem, vai esot Directo konkrētā dokumentā vai kartītē uzspiest pogu F1

- E-pasts uz kuru pārsūtīt ienākošos rēķinus u.c. failus uz Directo ir demo_lv@data.directo.ee
Iesūtītie pielikumi jāmeklē sadaļā zem Common – Reports – Attachments (Pielikumi). Pamācību var izlasīt šeit: https://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_manused

- Bankas imports atrodas sadaļā Finance – Documents – Bank Statements.
Pamācība atrodama šeit: https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote

Noderīgas atskaites sadaļā Purchase – Reports:

1) Purchase invoices (Ienākošie rēķini) – kas nav apmaksāts, kas nav apstiprināts;
2) Payment forecast (Apmaksas prognose) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus
3) Payments (Apmaksas žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasumised
4) Purchase Ledger (Pirkumu reģistrs) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro

Noderīgas atskaites sadaļā Sales – Reports:

1) Invoices list (Rēķinu žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved
2) Unpaid Invoices (Nesamaksātie rēķini) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved_maksmata
3) Receipts (Maksājumu žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_laekumised


Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā

Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.
Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.
Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas.


Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija

Objekti - pievienošana darbiniekam

Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus.


Apollo grupa datubāzes

Visas Apollo grupas datubažu saraksts:
1. apl_fresh_food_lv
2. apl_restaurants_lv
3. piano_lv
4. apl_restaurants_rp_lv
5. apl_restaurants_or_lv
6. apl_skypark_lv
7. piano_riga_plaza_lv
8. apollo_cafe_lv
9. apollo_kino_lv
10. Piano_rp_lv


PVN dekl.

Kur es varu redzēt vai atšīfrēt tos darījumus, kas iekļauja pvn 1.3 zem T ?
limits jauzliek 0.01
Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).

TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu.


Saņemtajās precēs iegādes cena

Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums.
Uzstādījums - Kvīts artikula cena kopējot


PVN kods

Kāds PVN kods jāliek, ja ienākošais rēķins no LV, kur piem. valsts nodeva , kas neapliekas ar pvn jeb 0% ?

Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, tad jāizvēlas vai jāizveido tāds, kas ir atbilstošiem uzstādījumiem.


lv/support.txt · Labota: 2021/04/15 19:24 , labojis dagne