Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:support

Satura rādītājs

Directo Supporta Wikijs

Darītā lieta

- Datums - Klients - Problēmas apraksts - Risinājums - Statuss


Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits

Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji.


Atskaites ātrais taustiņš

Shift + ENTER


Kases aparāti

Firmas, kas piedāvā kases aparātu pakalpojumus:
NR data -
CTL +
StrongPoint +


PFPISK un DDZ

PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, bet gada - par palikušajiem.
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf

Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams:
- DDZ 2021
- DDZ 2021 as table
Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam.
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf


PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem

Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.
Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.
https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#izmainas_darba_attiecibas

PFPISK as table norāda mēnesi un tad iegūst pārskatāmu sarakstu, kuru var izgūt arī Excel.
PFPISK 2021 šo atlaisto darbinieku sarakstu var izgūt XML failā, ko pēc tam ielādē vid eds.

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf


DDZ atskaite

Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!
Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots).

Sagatavojot DDZ, noteikti ir jānorāda ne tikai mēnesis, par kuru jāsagatavo atskaite, bet arī mēnesim atbilstošais mēneša kods.
Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), gan arī maijam atbilstošo mēneša kodu (202106), atskaitē tiek parādīts arī IIN: ——-

Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info

Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana, jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.
- lēns internets
- jāiztīra kešatmiņa / cookies
- lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200


Priekšapmaksa no maksājuma

vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām.

Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā.


Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020

 • - 09.20.2020
 • - Leinnonen db duck_republik_lv
 • - Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā
 • - Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos, un mātes uzņēmuma datu bāzē jāieliek šis konts
 • - done ?!

Koncerna uzstādījumi

Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – Koncerna uzstādījumi

Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā. Ar GOD MODE var pārlikt uz - nē.

Uzstādījums: Koncerna sākuma kompānijas ID - norādīts mātes firmas numurs no Koncerna uzstādījumiem.

Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā Parent company. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA.

Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot.

In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic 'Account can only be from the group's chart of accounts'. If the base is no longer the group's base, it must be changed to 'no'.


Ja ir atnācis CREDIT NOTE no piegādātāja, preču atgriešana, kredītrēķins

Mums ienācis rēķins no Piegādātāja un arī preču saņemšana SREC.

Tad mēs atgriežam preci piegādātājam, veidojam SREC ar - mīnuss zīmi, lai prece aiziet prom no noliktavas un veidojam ienākošo rēķinu ar šo piegādātāju ar - mīnuss zīmi. Šis ienākošais rēķins ar - zīmi arī ir CREDIT NOTE jeb kredītrēķins, ko mēs saņēmām no Piegādātāja, kad tika atgrieztas preces.

No pirmā ienākošā reķina ar pogu Kreditēt var izveidot uzreiz kredītrēķinu, kuram Maksājuma termiņš būs K un summas ar - zīmi.


Kredītrēķins

Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins, kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts.


Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020

Šobrīd aktīvas ir trīs bankas:

 • - Swedbanka (Sistēmas uzstādījumi)
 • - Citadele (Rekins&Rekins_Pavadzime kopā ar Swed)
 • - Luminor (LUM_ izdrukas)

Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās.

Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt.


Kopēt rindas

Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem:

1) ALT + C Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām;
2) CTRL + ALT + V iekopē datus Excelī.


PVN deklarācija

Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db.
Vajag PVN kodu kartītēs salikt Datulaukus, atzīmēt Papildus info. Tad info ielasīsies pielikumos, piem. 1.1, 1.2., utt.
https://wiki.directo.ee/lv/finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana

Lai PVN galva būtu korekta, jākonfigurē PVN deklarācija
https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu

Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem.


Pārkopēt PVN deklarāciju

Uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi - PVN deklarācija
PVN deklerācijai nosaukumam jābūt PVN. Visās pielāgotās atskaites izmanto pvn dokumentu ar kodu PVN, citi kodi var būt tikai kā rezerves varianti.

Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.
Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas:
• ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.
• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!!

Pielāgotās atskaites, tās kas zem Sistēma - Atskaites - Pielāgotās atskaites, piem. PVN tiek kopētas ar SQL tabulu, lasīt šeit:
http://wiki.directo.ee/tech/custom_reports


PVN deklarācijas iekopēšana un darbs pēc tam

Ja vēlas izmantot PVN deklarāciju, tā ir jāiekopē pie Pielāgotajām atskaitēm. Pēdējā versija ir PVN.

Tālāk ir jāveic pvn dekl konfigurēšana, lai tā strādātu korekti. Varbū jau ir datubāze no kuras var nokopēt esošu konfigurāciju. https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu

Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija.


Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020

 1. Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu.
 2. Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - Pirkuma uzstādījumi –> Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus

Uzstādījumi - cenu formula ar recepti

Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie


Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta

Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz „āmurīša“ un opcija - New card does NOT open…


4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020

http://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_menetlus Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli.

Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, kas nozīmē to, ka Lietotājs ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par “gala apstiprinātāju”. Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tad, kad mazāko punktu lietotāji ir to apstiprinājuši.

Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (noņem parakstus) pēc izmaiņām Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu, jāraksta ir vērtības no .xml': p - header sekcija ; r - rows Piemēri: p.summa - Dokumenta summa;r.konto - izevumu konts


Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?

Atskaitē – Stock Level jeb Noliktavas atlikums, jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID).


Kā pieslēgt algu moduli

Ja vēlas grāmatot/rēķināt algas, tad ar GOD MODE (zem SPEC settings) vai zem: Sistēmas uzstādījumi - Speciāls - pieslēdz norādot cilvēku skaits pie Max algu lietotāji

Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu.

Lai atslēgtu iespēju rēķināt/grāmatot algas, tad var norādīt Max algu lietotāji 0

Jautājumi klientam:
1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 45.00 eur/mēnesī +pvn, par ko nepieciešams akcepts no Jūsu puses;
2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam?


Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai

Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām:

 • palk – Algas
 • per-tasu – Algu maksājumi
 • per_palgamoodul – Personāla algu modulis

Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI


Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020

Iet uz: login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp

Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:
Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]

Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:
Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]

Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:
Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]

Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:
update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054


Rulonas, ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020

Spiežot Apstiprināt jāizlasa kļūdas paziņojums!

Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.

Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija.

Pasūtījumā jāpārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - Rēķins piestādīts. Tur jānomaina rindās uz 0, lai sistēma saprot, ka artikuls nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad pasūtījumā nomainīsies uz 1.

Uzstādījumos POGA - Tiešais rēķins, var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, par visu pasūtījumu arī kas nav piegādāts.

POGA vienkārši Rēķins ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma, tad rēķins ir kā noliktavas mainošs.


Arxco - SPF validation failed 20.10.2020

Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP. Directo - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… SMTP - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus.


Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020

URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print  page setup  Headers and Footer.


Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020

Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz.

Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur Ieskaitīšanas Prognozi: Pārdošana – Atskaite - Ieskaitīšanas Prognoze.

Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – Veidot Maksājumus. Labāk to darīt pa klientiem, vai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos.

Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi), transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi.

Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt Pārdošanas reģistrs ar Virsgrāmatu.


Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020

Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu. Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē.


Kā nosūtīt e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo

Uz Notikumu:

E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee, piem. telema_lv@event.data.directo.ee. E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo.

Kā pielikumu:

E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir datubāzes nosaukums@data.directo.ee, piem. telema_lv@data.directo.ee.

Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb Pielikumi, pie Tipa/Type izvēloties Nepiesaistītie pielikumi jeb Unbound attachments.

Lai augšuplādētos datus pārvērstu piem. par ienākošo rēķinu un izveidotu dokumentu ir jāspiež poga RADĪT.


Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020

Viņi veido Rēķinus no Piedāvājuma –> Pasūtījuma –> Rēķins un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs.


Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020

Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta „Finanses“ + enter un jānomaina finanšu periods uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas.


Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk

Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts vairumimporta modulis un/vai vairumeksporta modulis (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas - Mainīt tiesības, pēdējā logā Cits pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts.


Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem

Graanul Pellets, graanulinvest.
Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē?

Nevar

Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri.


PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē

Alphalane.
Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams, ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitei.
C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.).

Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1:

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Datuluku tipi


Kā saglabāt logo no datubāzes

Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:
Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.
Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Uzņēmuma logo URL
https://login.directo.ee/logos/files/citrus_solutions_lv_1.jpg


Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā

Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV

ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.
ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.
isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums


4room nevar apstiprināt EKA rēķinu

4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS.

Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā, jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē.

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Darba vietas. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic.


Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu

Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls … nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi.


Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam

Visi izejošie rēķini Directo ienāk kā EKA jeb kases rēķini. Līdz ar to pašiem samainīt no piem. samaksas termiņa 7 uz K kredītrēķins, nav iespējams.
Uz K kredītrēķinu varam samainīt tikai mēs ar SQL.

POS reķinā jālabo Samaksas termiņš:

update mr_arved set tingimus='BOLT' where number='2416794'

update mr_arved set tingimus='K' where number='2416795'

tingimus ir termiņš

Termiņu samainījām, bet diemžēl nav iespējas piešķirt tiesības to darīt ārpus administratora konta. Vislabākais risinājums būtu tāds, ka tiktu mainīta rēķinu importa procedūra, lai tie rēķini, kas nav kases dokumenti, tiktu importēti kā parasti rēķini, kuriem šī informācija būtu viegli rediģējama.


Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk

Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu

Tāpēc uzliku settingu uz Nē


Inventarizācijas dokumenta atvēršana

Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA


Profikss nevar apstiprināt rēķinu

Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd summa 348,63 Euro uzrādās papildu anulētajam rēķinam.

Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, bet es noņēmu apstiprinājumu, domājot ka varu šo to izlabot, bet tas nepalīdzēja jo tgd nevar apstiprināt, sakarā ar saistīto pasūtījumu/piegādi….

Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, ka ir pasūtījums, ir piegāde un var apstiprināt rēķinu. Nākošais solis ir pasptiprināt atgriešanu un tad varēsi apstiprināt kredītrēķinu

viņi jau tos id ir atdevuši ar kādu citu dokumentu.

Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :) Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus.


PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā

Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. Pašlaik mēs katram šādam rēķinam veidojam 2 transakcijas: piemērojot PVN, par bruto summu norādot aprēķināto summu pēc atskaitāmā PVN, un atsevišķi atlikušo rēķina summu, neatskaitot no tā PVN. Tā kā pašreizējais rēķina ievades veids nav efektīvs un uzskatu, ka pie jums jau ir griezušies klienti ar līdzīgu jautājumu, lūdzu, sniedziet mums risinājumus, kā šajos gadījumos rēķinu ievadi var padarīt efektīvāku, t.i., sistēma pati aprēķina neatskaitāmo PVN un varam veikt rēķina ievadi ar 1 grāmatojumu.

Ir jāizveido jauns pvn kods (jāpārkopē 11tais) un tajā kodā jānorāda proporcija.. kur Puchase VAT Proportion norāda to, cik % no PVNa nonāks priekšnodoklī

Doma tāda, ka 100eur ir summa bez pvn, un 21eur ir pvn. MK noteikumi nosaka, ka priekšnodoklī drīkst piemērot tikai daļu no pvna, teiksim 40%. tad sanāk ka atlikušie 60% no pvna aizies klāt pie izmaksām.


Directo uzstādījums, ka automātiski tiek izmests cilveks, kurš piemēram 1h neko nedara Directo

Gan pie lietotāju grupām, gan pie master settings (sistēmas uzstādījumi) ir iespējams noradīt “automātiskā atslēgšanās stundās”


Apollo group datubāzēs RepHop atskaite neatlasa datus

Apollo grupas datubāzē nestrādā RepHop atskaite. RepHop atkaiste ir pielāgotā atskaite, tā datubāze ir iekopēta.

Lai dati ielasītos, jāievada Transporta parametri. Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Transporta parametri.


Apollo grupa REPHOP atkaites

bet taatad iekopejot rephop kas ir butiskai:
1) iekopet ar sql;
2) salikt transpsorta parametru;
3) salikt datulauku tipus;
4) salikt datulaukus vajadzigajiem kleintiem, pieg, konta


Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam

Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec?

Risināums: Personāla kartītē, 3 bumbiņā ALgas modulis, jāieliek algas formulas par visiem objektiem, kuros strādā. Pie algas formulām ir jābūt arī otram objektam norādītai stundas likmei.
Otrs variants, ja likme visos objektos vienāda, tad nenorādīt objektu pie likmēm, tikai lietotāju. Atstāt bez objekta.


Nepareizi iegrāmatotas transakcijas, bilancē parādās nepareiza summa

Apollo APL Restaurants. Atskaitē Bilance, nepareizi skaitļi, iegrāmatojusies summa uz iepriekšējo finanšu gadu. Kā to atrast un labot?

Jāatrod transakcija par noteiktu periodu, kurā ir veiktas izmaiņas vēlāk, parasti tā ar ir, ka vajag pagājušo gadu, kas labots šogad, es parasti izmantoju dokumentu sarakstu Transakcijas, šādi: Transakcijas datumā ielieku transakcijas datuma periodu un sakārtoju pēc Mainīts, lai nesenāk mainītās būtu pašā augšā.

Un pēc būtības, ja skatāmies problēmu, ka kaut kas ir mainījās jau slēgtā periodā, (kas nozīmē, ka tas kaut kādos laikos ir bijis atvērts, ko var redzēt sistēmas uzstādījumu izmaiņās), tad vēl var pārbaudīt, kas tika dzēsts tajos laikos, kad bija atvērts tas slēgtais periods. Un vai nav kaut kas atgrāmatots palicis.


Speciālie simboli kuru nevar izmantot

Speciālo simbolu saraksts, kas nav atļauti xml datos, jo tiek izmantoti xml struktūras veidošanai, un tāpēc tie ir jāaizvieto atbilstoši tabulai: Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem.


SN sērijas numura lauka garums

SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs…


Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs

Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). Kā arī ja ir pārdota prece (Artikula ID numurs ir izejošajā Rēķinā), tad ar to pašu ID noliktavas numuru prece ir jāsaņem atpakaļ, ja tiek atgriezta no klienta puses.

Vienam artikulam var būt vairāki SN numuri (sērijas numuri), pareizi ir izvēlēties vispirms Noliktavas ID numuru un tad, ja uzstādījumos ir noteikt, automātiski pielasīsies pareizais SN numurs.

Ar dubultklikšķi SN numura kolonnā var redzēt visus artikula SN numurus.
Ar dubultklikšķi Noliktavas ID numuru kolonnā var redzēt visus brīvos artikulus un ID numurus.


Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite

Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti.

Transakciju saraksts ir apjomīga atskaite, tāpēc arī domāšanas ilgums var aizņemt vairākas minūtes. Iesaku veikt datu izvadi periodā norādot 7 dienas un tā katrai nedēļai.

Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk.

Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.
1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata;
2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts;
Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim.
3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/auditorium, vajadzīgo datu apskatīšanai.


Transakciju atskaite Excel

Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet.

Līdz ar to ir divi varianti:
- Veidot katram mēnesim savu failu,
- Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts.


Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO

Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN.

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Noliktavas ID ievietošanas kārtība: FIFO = A - min noliktavas ID; B - max noliktavas ID; C - mazākās izmaksas; D - lielākās izmaksas.

Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, bet neesmu redzējusi darbībā citus variantus, izņemot A. ID dalīšana aizpilda Sērijas Numuru = ID split fills Serial Numbers: according to best before.


Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus?

To dara ar noliktavas saņemšanu, tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā), ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju.


Algu lapiņas izdruka

Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav.

Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas.

Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - Uzsturēšana - Drukas izkārtojums - Algu atskaites.


Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis

Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, sadaļā - Piegādātāji - Maksājumu uzdevumi aizpildīt kolonnas sekojoši:
1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);
2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī.
Reference - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.
Atsauce ir maksājuma galva un Atsauksme rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).
Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram.


Maksājuma uzdevumi, maksājumi

Maksājuma uzdevuma dokumentā zem āmurīša ir dažādi uzstādījumi:
būtiskākais, Eksports neapvieno tā paša piegādātāja maksājumus. T.n. lai ietaupītu komisijas maksu/apstrādes naudu, ja ir mazāk rindu, izdevīgāk.


Backup routine and politics

Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:
who is doing backups (or who is responsible about this process)
where they are stored
how long they are stored

Backup is part of the hosting service Telia Eesti AS provides us. Telia sysadmins are responsible for monitoring the process. Backups are stored on hard disk and duplicated to private tape storage, also managed by Telia. There is physical separation, ie backup tapes are stored in different location than production servers. Location is still in Estonia. Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups.


FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, atgriešāna

piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu
tas nav bijis izrakstīts rēķinā, tāpēc to arī nevar atgriezt
tas ir pasūtītījuma 3 gab, piegādāts 3 gab, rēķinus abus pārbaudot, var redzet, ka 1 gab ir izrakstīts tomēr reķinā
tātad, mainot Kl.Pasūtīumā kolonā `Rēķinā izrakstīts` daudzumu uz 1, varēs reķinu ar -1 apstiprināt

tātad, kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ pie rēķins piestādīts ir bijis 0, lai gan vienā no rēķiniem, apstiprinātā, šis artikuls ir bijis iekšā 1 gb

rēķina 2402246 rādās 32 un 33 rindiņa
un tur ir tā, ka nav rēķinu pie pasūtījuma..
ar god mode mēs jau varam jebko uzrakstīt, arī ka ir bijis rēķins, ja nav bijis, bet es tad parasti pajautāju lietotājam
var redzet, ka saveidoti tikko pasūtījumi un piegades, bet rēķini nav bijusi izrakstīti un tagad grib mīnusot
lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot
jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi.


Pasūtījums un noliktavas saņemšana

par tiem pasūtījumiem/saņemšanās - to ierobežojumu, ka jāsakrīt summai/daudzumam var noņemt settingos, jo reizēm sāk lietot un pēc noklusējuma ir uzlikts, ka jāsakarīt, bet nevajag, otrs - ir settings, ka pakalpojumiem nav jābūt piegādātiem uz rēķinu.

Uzstādījums nepieciešams un tas atkarīgs no tā, cik precīzi viņi paši vēlas ievērot to pasūtīšanu/saņemšanu.


Statusi kolonnai D A

D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, I - invoiced.

Stabiņš D - par piegādēm statuss;
Stabiņš I - par rēķiniem statuss.
Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtijuma rindās redzams, cik ir invoiced un cik ir delivered, kaut kur reizi stundā.

Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:
PP - no shipment, no invoice
LP - shipment is, no invoice
OO - partial shipment, partial invoice
OA - partial shipment, invoice is
LO - shipment is, partial invoice
OP - partial shipment, no invoice
LA - sent and settled

D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins
P M - kad ir gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas piegādes/daļējas piegādes, nav rēķins.
P M ir partially delivered, nothing invoiced

Piemēram, ja kredītrēķins un atgriešana maina piegādātā/rēķinā izrakstītā daudzumu, tad sanāks PP nevis DI, jo pasūtītā daudzums jau paliks kāds bija.

master settingos ir visādi uzstādījumi par to, ko dara kredītrēķins un atgriešana, tā kā, ja piemēram, klients negrib lai pēc atgirešanām ir P, tad var noderēt šis:
Return diminishes Order quantities - YES
pieļauju, ja šeit būtu yes, tad jāmainās pasūtītā daudzumam, ne tikai piegādātā


Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu

Ja nepieciešams izveidot kodu ar kādu no simboliem, to manuāli nevar izdarīt.
Tad jāizmanto Vairumimports.
Piem. piegādātājs LUCY_&_LEO. Sistēma manuāli neļauj izveidot šādu kartiņu, ar vairumimporta tabulu Piegādātāji var pievienot šādu kodu.


Pielikumu mape pilna, arhīva izveidošana, dzēšana

Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.

Vieta atbrīvojas tikai pēc arhīvā novietoto dokumentu dzēšanas (pēdējais punkts).
https://wiki.directo.ee/lv/yld_dok#pielikumu_arhivesana

Bet pirms dzēšanas būtu labi pārliecināties, ka lejuplādēto dokumentu kopējais izmērs un skaits sakrīt ar arhīvā atlasīto dokumetu izmēru un skaitu, kas būs redzams atskaitē.


Neatver Directo lapu, drošības paziņojums

Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), pareizi ir šāda adrese: https://login.directo.ee/ocra_dimela_veta_lv

Ir iespējams arī spiest uz apmeklēt vietni Directo.gate.ee (nav droša) un piekrist, viņš pārvietos Jūs uz īsto lapu.

Iesakām Grāmazīmēs (favorītos) saglabājiet pareizo pieslēgšanās lapu, lai vienmēr būtu pareizi.


Intervālam beidzies derīguma termiņš, bet dokuments izveidots ar nākamo mēnesi

Situācijas:
1. Es vēlējos uzzināt kādas ir iespējas piegādēm atstāt tos numurus (2020.gada) kad piegāde ir izveidota, bet kuras nosūta šogad.
Atbilde: pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);

2. Tiem dokumentiem, kas sākas ar 200… (2020), bet kuriem datums ir šogad 2021. Nevar apstiprināt, kļūdas paziņojums par datumu, kas nav intervālā un šī intervāla derīgums beidzies 31.12.2020.
Tādā situācijā var:
1) pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);
2) vai, ja nevar pagarināt, tad jāizmanto 2021. gada intervāls.

http://wiki.directo.ee/lv/yld_numbriseeriad#intervala_piesaiste_lietotajam

Ja izvēlaties lietot jaunu intervālu nevis pagarināt 2020. gada termiņu, tad jāņem vērā, ka diemžēl nomainīt intervālu jau izveidotajos maksājumos nevar. Vispirms lietotājā jāizvēlas jaunais intervāls, tad jāveido maksājumi no jauna vai jākopē esošie.


Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt

Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka igauņiem - datu atjaunošana no backupa, tā kā backup tiek veidots pamatā naktīs, tad nevar atjaunot to, kā vakar vēl nebija. Var atjaunot uz vakardienu, aizvakardienu, aizaizvakardienu utt. Katrā gadījumā var precizēt indivuduāli, cik senu atjaunošanu vajag un kāda ir pieejama. Pēc līguma max vecums ir 7 dienas, bet ir bijis, ka atjauno arī vairākus mēnešus vecu info. Šis ir vairāk tad, kad ir apjomīgs datu zudums.
Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu.

Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku.


Izdzēstu dokumentu atjaunot jāatjauno

Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. Bet, protams, var gadīties dažādas situācijas, tāpēc vienmēr pastāv iespēja veikt backup.
Saistībā ar 210014 kavējumu dokumentu – Lietojuma reģistrā redzu, ka tas 9:42 ir ticis izdzēsts. Backup ir maksas pakalpojums, ziņojiet ja tas ir nepieciešams.

Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. Bet, protams, var gadīties dažādas situācijas, tāpēc vienmēr pastāv iespēja veikt backup.
Saistībā ar 210014 kavējumu dokumentu – Lietojuma reģistrā redzu, ka tas 9:42 ir ticis izdzēsts. Backup ir maksas pakalpojums, ziņojiet ja tas ir nepieciešams.

Vai ir iespējams atjaunot tikai šo vienu failu? Un cik tas maksās, ja tas ir maksas pakalpojums?

Jā, ir iespējams iegūt šī faila backup. Naudas izteiksmē tie būs 65Eur bez PVN. Darba ilgums būs atkarīgs no saziņas ar EE, viņi piešķir piekļuvi šiem backup datiem.


Noliktavas gada apgrozījums

kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā?
Ir tāda atskaite kā Realizācija, tajā ir divi skati, Pārdošana (ar vai bez art. Norakstīšanas, tad pie Sales cost ir Rēķini+Piegādes+Atgriešanas+Inventarizācija).
Un otrs skats Krājumu līmeņa izmaiņas, te tad izmaksas ir sadalītas pa dokumentu veidiem:


Salīdzināšanas akti un saderības skats

Salīdzināšanas akti debitoru un/vai kreditoru ir nepārskatāmi, slikti izskatās.
Mainījās directo adrese, tāpēc jaunā adrese arī ir jāpievieno saderības skatam IE. Te ir aprakstīts kā to izdarīt, izmainīt saderības skatu jeb Compatibility view:

http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#compatibility_view


Jauns gads, jauni intervāli

Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli:
1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti; 2) Finanšu intervāli transakcijām.

Lietotājam pašam savā lietotāja kartiņā jānomaina piesaistītais intervāls. To var izdarīt arī SUPER users, katram lietotājam jānomaina.
Visērtāk, ja lietotāja Personālas kartiņā, bumbiņas sadaļā Administrators, pie intervāla norāda - Pēdējo reizi saglabātais. Financial series - finašu intervālu. Tad veidojot dokumentu, jāizvēlas vajadzīgais intervāls un pēc saglabāšanas, nākamajā reizē automātiski ieleks tas pats intervāls.


Kontakti

Saņēmām atbildi no izstrādatājiem, ka informācijas ielase no kontakta notiek tikai tad, ja šis kontakts ir klienta kartiņā ielikts kā klienta pārstāvis. Līdz ar to, lai nenotiktu nevēlāmas informācijas izmaiņas pasūtījumos un rēķinos (piegādes adresēs, e-pasti) ir jānoņem informācija par pārstāvi no klientu kartiņas (pats kontaksts var palikt ar visu info): Savukārt, ja ir svarīgi, lai tomēr būtu aizpildīts lauks Pārstāvis, tad tam jāizmanto kontakts bez adreses un e-pasta.
Vairumā iztukšot varam palīzēt.


Nevaram apstiprināt EKA rēķinu 10150565 Charlot

Ir nepieciešams atvērt rēķinu nr. 10157140, tad apstiprināt rēķinu 10150565 un pēc tam apstirpināt 10157140. Jo pirmā pozīcija savādāk nav vairs pieejama uz 01.12.2020. Vēl trešajā pozīcijā bija artikuls ar 12% pvn, bet klientam kartiņā bija ielikts, ka visam jābūt ar 21% pvn. Un nav ievadīta saņemtās naudas summa.


Salīdzināšanas akti tiek sūtiti uz grāmatvedības e-pastu

1) var izveidot klientam/piegādātājam datulauku un tad to var aktos pie āmurīša izvēlēties kā e-pastu.
2) vai vnk pievienot e-pasta laukā vel vienu e-pastu, ar semikolu atdalot.

Ar vairumimportu Piegādātāju kartiņā var ieimportēt e-pastus pie datulauka: Grāmatveža epasts aktiem.
Datulaukā var ievietot vienu, vai vairākus e-pastu atdalot tos ar semikolu ;
Pašā atskaitē, pirms drukāšanas caur ”āmurīti” jāuzliek – Grāmatveža e-pasts aktiem. Akti tiks nosūtīti uz e-pastiem, kas norādīti datulaukā, ja datulauks pie Piegādātāja būs tukšs, tad automātiski tik paņemt e-pasts no kartiņas e-pasta lauka.


Riska nodeva algu aprēķinā

Riska nodeva algu aprēķinā aprēķinājusies dubultā.

Riska nodeva aprēķināta dubultā, jo slimības lapa ir ielikta mēneša aprēķinā kopā ar citām formulām. Slimības formulu var izmantot tikai, ja nekā cita tajā mēnesī nav, tādēļ tā jāizņem ārā, lai viss būtu korekti.


Ja galvenajā sarakstā trūkst kāda atskaite

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas vai lietotājam pie Mainīt tiesības jāatzīmē, lai redz atskaiti piem. Priekšapmaksu saraksts.


VID EDS nevar ieimportet failu ar PVN deklarāciju

XML formāta faili saskaņā ar VID publicēto XML faila aprakstu un validēti atbilstoši dokumenta XSD shēmai

Viņiem tur veca versija, pamainīju izdrukā, lai ir arī pēc 2018. gada
Šādi pamainīju, pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds

Samainījuun pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds…..Vēlnegāja, otrādi vajadzēja lielāks vai vienāds, tagad ir ok, bet es 4energia ieliku, pvn ver2, nebija minēts kāda db un kura atskaite
(bilde)


Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs

Auditoriem nepieciešama debitoru (izejošie rēķini) vecumu/vecuma struktūra.

Pārdošanas reģistrs ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. http://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro

Pirkumu reģistrs ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. http://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro

Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).


Priekšapmaksas un rēķini

Datu bāzē SIA “Parrot Telpa”, iegrāmatojot pardošanas rēķinu (ja tam ir bijis avanss), veidojas nepareiza transakcija saistībā ar saņemtā avansa PVN daļu. Rēķins Nr. 210006.
Pārbaudiet, lūdzu, vai saņemtajā maksājumā pašās rindas beigās ir PreID aizpildījies (tam jānotiek automātiski, kopš aptuveni 10. decembra), ja tā tur nav, tad nepieciešams atgrāmatot un no jauna iegrāmatot maksājumu, tad atvērt un vēlreiz iegrāmatot rēķinu. Ja maksājumā preID ir, bet rēķins ir iegrāmatots pirms 15.01, tad nepieciešams tikai atgrāmatot un iegrāmatot rēķinu atpakaļ! Diemžēl kopš aptuveni 10.12.2020 līdz aptuveni 15.01.2020 priekšapmaksu piesaiste dēļ jauninājumiem strādāja kļūdaini, tieši tai momentā, ka netika izmantot pvn priekšapmaksu konts rēķinos:
Nepareizs gramatojums: Pareizs grāmatojums:


kļūdas paziņojums

Kļūdas paziņojums: Projekts tiek lietots - nevar izdzēst helpdesk: (int_konto_ajalugu)/23.11.2020….. Jāpalaiž Uzturēšanā - Atjaunot kokntu vēsturi


Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru

Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu
Sagatavojiet debitoru salīdzināšanas aktu, aizpildot atskaites filtru kā redzams attēlā (klients kā piemērs), bilances vērtība -10000, un pēc tam nospiediet pogu ATSKAITE. Atksaitē jāparādās 0.00 vērtībām:


Datubāzes DB slēgšana

Jāieslēdz „God mode“ un tad Max lietotāji jāuzliek uz „0“ un Magab.


Datubāzes iemidzināšana

IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.
Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek Magab


Kā izmainīt PL pamatlīdzekļus vērtību uz nulli

Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, lai parādās atskaitēs un varētu vēlāk izmantot šo pamatlīdzekli ar citu vērtību, ja nepieciešams.
Jāizmanto Value correction
Pamatlīdzekļa kartiņā ir jānorāda korekcija, tad mainās pamatlīdzekļa vērtība. Papildus tam ir ar roku jāveido grāmatojums Šī vērtību izmaiņa atskaitē parādīsies atsevišķi.. tātad tas nav nolietojums, bet vērtības izmaiņa. Vari pamēģināt kādā pamatlīdzeklī.. šīs rindas var pēc tam izdzēst Izmaiņām nav paredzēts mass imports..

Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu.


Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture

Ja rodas problēmas piem. aprēķināt nolietojumu, izmet kļūdas paziņojumu, ka: Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebutu transakciju.
Jāskatās, ko rādas PL kartiņas sadaļā IZMAIŅAS.
Ja nv izveidojusies transakcija, vai kļūdainas, tad jāizdzēš.
Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE.


Pamatlīdzekļi PL nepareizs simbols, mainīts nosaukums

Ja ir neatļāuts simbols nosaukumā, dēļ kura neļauj xml izprintēt PL kartiņu, tad jāmaina nosaukums.
Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija.


Noliktavas/materiālu/artikulu kustība noliktavā - Realizācijas atskaite

Atskaite, kuru izmantot, lai redzētu materiālu kustību (iegādi, pārdošanu, norakstīšanu, utml.) ir REALIZĀCIJA.
Šeit ir arī apraksts par kolonnu nozīmi un kā lietot filtrus:
https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_realisatsioon


Realizācijas atskaite

Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats „Krājumu līmeņu izmaiņas“ un jāieķeksē „nauda“


Atskaite REALIZĀCIJA

Lūdzu aprakstiet, kādas tieši darbības ar krājumiem jūs gribētu salīdzināt starp noliktavas atskaitēm un PZ datiem?
Vai izdevumus preču norakstīšanai no noliktavas par noteiktu periodu?
Šim mērķim tad jāizmanto atskaite Realizācija, varam atsūtīt detalizētaku aprakstu, kas tajā atskaitē ir kas. Vai ko citu varam izvērst, bet vispirms mums jāsaprot, kāda tieši informācija ir vajadzīga?

Atskaitē ‘noliktavas ātrums’ ir kolonna “Apgrozījums”.
1) Vai šis Ir apgrozījums izmaksām, kas tiek norakstītas uz 71XXX grupu PZ kontos? Jeb apgrozījums realizācijas cenās?
2) Kāds ir algoritms krājumu vecuma dienu aprēķinam?
Mēs šobrīd analizējam krājumus uz 31.08.2021 un krājumu kustību 8M periodā.

Šajā atskaitē summa kolonnā Apgrozījums ir noliktavas izmaksās (t.i., pašizmaksā). Tās ir tās izmaksas, kas norakstās uz 71XXX kontiem, bet tikai no rēķiniem un piegādēm, t.i., šajā summā neietilpst dažāda veida korekcijas – artikulu norakstīšanas dokumenti, inventarizācijas dokumenti, manuālas transakcijas.

“Noliktavas ātrums” šajā atskaitē tiek iegūts šādi:

Vid.nol.vērt. = (līmenis perioda sakumā + līmenis perioda beigās)/2
Apgr.frekv. = apgrozījuma summa/vid.nol.vērt
Apgrozījuma ātrums (“Noliktavas ātrums”) = dienu skaits periodā/apgr.frekv.


Salīdzināšanas akti izdrukas info

Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, tā ir jānorāda sistēmas uzstādījumos. Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki: Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi: Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu.


Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem

Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct http://wiki.directo.ee/et/google_calendar


Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas

Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.
Kartes maksājums tāpat kā tips Skaidra nauda pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.
Parastiem rēķini ir tips Normāls.

Klienta kartiņā var piesaistīt Maksājuma veidu. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. (Huppa)


EKA POS rēķins neparādās samaksas veidi Rēķinu žurnālā

Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term.

EKA rēķinā tiek izmantoti vairāki samaksas veidi, klients samaksā gan skaidrā naudā, gan ar karti. Ja rēķinā viss ir kārtībā, problēma rodas Rēķinu žurnālā, ja nav ielikts ķeksis, tad rāda tikai vienu rindu ar Samaksas termiņu, visa summa piem. tikai pie skaidras naudas. Ja ielikt filtrā ķeksi, tad rādīs 2 rindas, gan skaidru naudu, gan karti.


Koriģēt Noliktavas daudzumu

Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:
1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;
2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.

Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu:
https://wiki.directo.ee/lv/sissetulek#cenu_maina_apstiprinata_dokumenta_sanemtas_preces

Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot.
Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos:
- ja notika kļūda ievadot informāciju
- ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, kas nemaina preču daudzumu, bet maina preču cenu.


Labot, dzēst, norakstīt noliktavas preci, atlikumu

Vajadzētu risinājumu, kā no galvenās noliktavas pārvietot (Vai norakstīt, vai pārdot – jebkādas darbības) šīs preces. Šīs preces pieņemtas noliktavā bez sērijas numuriem, tāpēc nevaru veikt nekādas darbības ar tām.

Kad šādā situācijā redzams, ka artikula vēsturē nav nekādu darbību ar SN, bet kartiņā ir ielikts, ka jābūt SN, var šo vērtību kartiņā pamainīt ar importa moduli (laukā Sn atsekošana ielikt 0).

Otram artikulam vēsturē jau bija darbības ar SN, tāpēc piešķīru to tur, kur trūka (ieliku noliktavas ID).

Tagad vajadzētu būt iespējamam abus artikulus norakstīt un pieņemt atpakaļ ar atbilstošiem SN. Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību.


Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno

Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.
Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis.
Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādāš arī poga - Nodzēst norakstīšanu.


Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana

Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, tad sekojoši varianti:
Ja viens pats PL nolietojuma transakcijā, tad izdzēš transakciju un viss kārtīā.

Ja Jums vienā nolietojuma transakcijā ir vairāki pamatlīdzekļi, tad sekojoši varianti:

1) Var izdzēst visu transakciju, norakstīt vajadzīgo PL un tad par jaunu visiem PL aprēķināt nolietojumu par izdzēsto mēnesi;
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas.


Kā izdzēst PL pamatlīdzekli

Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. un var rēķināt no jauna.

Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums, jāmaina uz mazv.inventārs. Jāsaglabā vairākas reizes, tad jāieliek ķeksis pie slēgts, salgabāt un dzēst.


Pamatlīdzekļu norakstīšana vairumā PL

Ar atskaiti Pamatlīdzekļu vēsture, norādot Norakstīšanas iemeslu un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi, kuriem PL kartiņas datulaukā būs norādīts attiecīgais datulauks. Var atķeksēt vajadzīgos un spiest pogu Write off.

Lai izveidotu jaunu Datulauku tipu, kuru piešķirt vajadzīgajiem PL, kas jānoraksta, nepieciešams veikt sekojošas darbības: 1) Jāizveido Datalauku tips (Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Datulauku tipi). Pievienot jaunu un aizpildīt obligātos laukus: Kods, Nosaukums, KLASE - Aktīvs.

Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/Eksports - Vairumievietne – jāizvēlas tabula Pamatlīdzekļi un sekojošas kolonnas: Kods un Datulauks, kurš iepriekš tika izveidots. Vai arī konkrētiem PL kartiņās manuāli atzīmēt šo datulauku.

Ja ar vairumievietošanu, tad sagatavo Exceli, kur pirmajā kolonnā ir tie PL kodi, kurus nepieciešams norakstīt. Otrajā kolonnā var ievietot piezīmi: piem. jā.

Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru Pamatlīdzekļu vēstures atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga Write Off.


Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties

Labdien,

Veiciet lūdzu sekojošus soļus:

1) Izdzēsies interneta pārlūkprogrammas vēsturiskos datus jeb Cookies.
Atkarībā no pārlūka - Internet Explorer, Chrome, MS Edge, u.c., var izlasīt instrukciju mūsu Wiki, kā to darīt: http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana

2) Izdzēsiet saglabāto Grāmatzīmi jeb ātro ceļu uz esošo Directo;

3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/

4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem (ja tādus izmantojiet).

Ātrais risinājums, var pamēģināt izmantot citu pārlūkprogrammu.
Ja rodas kadi jautājumi, lūdzu ziņojiet mums.


Nerāda / nestrādā izdruka

Iespējams izdrukai nav ieķeksēti vajadzīgie XML lauki.
Pie izdrukām, kur Lauki ir poga Izvēlēties.
Tālāk Izvēlēties XSLā lietoto, automātiski ieķeksēsies tie lauki, kuri tiek izmantoti izdrukā. Un Saglabāt.


Nerāda kolonnu Cena un %

Tiesībās jāatzīmē uzstādījums zem Cits - Visibility rights - Izmaksu un tīrās peļņas skats


Kā veidojas preces pašizmaksa

Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru noliktavā būs ienākusi prece ar atšķirīgām cenām?
Piemēram, ja 10 tonnas būs par 3,00eur/kg un 5 tonnas par 3,70eur/kg, tad vidējā cena būs ~3,23eur/kg, kas arī tiks ņemta vērā izrakstot rēķinu?

Jā, tieši tā tam būtu jābūt!
Ja prece tiek norakstīta no noliktavas ar rēķinu, tad to matemātiku var arī redzēt, apstiprinātā dokumentā veicot dubultklikšķi laukā stock id. Bet ja prece norakstās ar piegādi, tad to informāciju tur nevar redzēt, un ir sistēmas uzstādījumi, kas regulē, no kādām tieši piegādēm tiks atlasīta informācija, lai aprēķinātu pašizmaksu priekš rēķina. Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa).


Vai kredītrēķins ietekmē preces pašizmaksu

Par kredītrēķiniem. Var būt dažādi, gadās, ka kredītrēķins mīnuso daļu no summas, nemainot preču skaitu, t.i., piemēram, ja aizmirsa piemērot atlaidi. Tad jāizmanto tā Jaunā cena preču saņemšanās.

Atsūtiet lūdzu piemēru, kāds ir rēķins un kāds kredītrēķins, lai ir redzams, kas īsti ir kreditēts ?

Pašā Directo kredītrēķini piegādātāju modulī ietekmē tikai norēķinus ar piegādātājiem. Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās.


Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa

Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.
bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.
t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?
klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina tips un jakoriģē dokuments.
jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.
ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, tad šis darījums uzrādīsies pie izejošajiem maksājumiem, t.i., kā avanss piegādātajam. tas tad vnk jāignorē, nav jāapstrādā nekā.
viņi var izrakstīt rēķinu, kas neatjauno noliktavu, un tad tādu pašu kredītrēķinu.
rēķinam var piesaistīt priekšapmaksu, lai gan tur jāpadomā, varbūt labak arī nepeisaistīt, vispirms jāsaprot, vai tas avanss ir bijis deklarācijā, t.i., vai tai maksājumā ir bijis pvn kods, ja nav maksājumā pvn koda, tad vnk maksājums ar - zīmi un miers.
jāpaskatās, vai ja tagad uztaisa vnk maksājumu ar - zīmi viss aizies korekti un nomīnusosies. lai rēķins neietu atkārtoti, tas jāsedz ar priekšapmaksu. bet ja to sedz ar priekšapmaksu, visdrīzāk, ka nesanāks izveidot saistītu kredītrēķinu, t.i., kredītrēķinam būs jādzēš tā atsauce uz sākotnējo rēķinu. t.i., kredītrēķins tad būs nesaistīts un to varēs „apmaksāt“, kas arī izveidos maksājumu ar - zīmi. īsumā - rēķins jāsedz ar priekšapmaksu un kredītrēķins tapat kā jau apmaksāta rēķina gadījumā.
jo ja nav piegdes, tas rēķinam no pasūtījuma obligāti jāatjauno nolitkava un nevar izrakstī rēķinu, kas nav noliktavu mainošs.

ar ISKU ir pārbaudīts, ka nepietiek ar maksājumu ar - zīmi un pvn kodu norādītu? Ja PVN kods ir maksājumā, tad tas ieiet PVN deklaracijā.
par ISKU , ja maksājumā ar - zīmi ir norādīts PVN kods, tad tas automātiski aiziet uz PVN dekl. un līdz ar to, viņi novembrī smaksāto PVN par saņemto avansu atgūs ? Ja jaa, tad problema atrisinata.
jā, ar pvn kodu tam summai būtu jāatskaitās.


ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām

nordfix_latvia_lv. maksājums 190118. Rēķins nr.190842 un 190854.
kā ir pareizāk šo summu atgriezt? es varu veidot maksājuma uzdevumā rindu ar šo summu -?
maksājums ar „-“ burtiski tulkojot nozīmē - piegādātājs ir atskaitījis tev uz kontu atpakaļ šo naudu.
parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.
10. marta rēķinā nav summa samazināta, nekas nav par depozīta atgriešanu. depozīta atgriešana ievadīta ar 15.03. kā kredītrēķins , un šis reķins ir salikts maksājumā kopā ar 10.03 marta reķinu. šajā gadījumā sanāk tā, ka vnk samaksāja mažāk. bet 15.03 kredītrēķinam nav nekāda dokumenta klāt. pie tam iekļāva maksājumā -700 kopā ar rēķinu par 196.06. kas nozīmē, ka it kā atlikusī summa ir atmaksāta uz kontu. nevaram pateikt, vai ir pareizi, ja nezinām, vai atmaksāja. varbūt vini vnk izdomāja nemaksāt tam piegādātājam un pārtraukt nomu? parasti jau piegādātāju bridina par to, ka pārtrauc attiecības un tad vai nu viņš atmaksā depozītu vai noņem depozīta summu no pēdejiem rēķiniem. jo ja neatmaksāja to naudu, tad maksājumā jāsamazina summa, lai ir vienāda ar rēķina summu.


Transakciju saraksts auditoriem

Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši:
1) Sadaļā zem Pielāgotās atskaites – atskaite Transakciju saraksts, iespējams izgūt nepieciešamo informāciju Excelī:
2) Var izmantot ari atskaiti, kas atrodama kolonnā Finanses - Atskaites - Transakciju saraksts un izgūt Excelī:
3) Kā arī izmantot atskaiti Virsgrāmata:
4) Ir iespējams arī izveidot auditoram lietotāju un piesķirt piekļuvi sistēmas atskaitēm Virsgrāmata un Transakciju saraksts.
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums 32.50 eur + pvn.


Mainīt tiesības

Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts?!
Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas.


Tiesības pievienot, skatīt, mainīt, dzēst

Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā Uzstādījumi jāieķeksē pie Pārdošanas uzstādījumi vajadzīgās opcijas.
Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda Uzstādījumu sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši.


Lietotāja tiesības

Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie DOKUMENTI pievienot Moduli Piegādātāji. Atķeksēt tikai šķirstīt, kolonnas, skatīt.

Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie Kopētājs. Tad varēs izvēlēties un ievietot.

Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā uzstādijumi jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem skatīt, pievienot, mainīt.


Rēķins valūtā, maksājums EUR

Selecta db ir ienāk. rēķini: Pieg.rēķ.Nr.1010176, 1010174. Maks.uzd.Nr.1001587 Bankā samaksāts EUR 5826,85 par abiem rēķiniem. Directo sareķinājis pēc kursa kopā 5875.93 EUR. rēķini ar 04.02.2021. lai sakristu ar banku, viņi var labot kursu rēķinā un līz ar to maksājumā uz tādu, kāds tika izmantots attiecīgajā bankas maksājumā?!
rēķinā noteikti nē, rēķinā jābūt uz rēķina dienu apstirpinātam kursam ECB. t.i., tas pats, ko directo iedod automātiski. maksājumā var bankas kursu norādīt, ja viņi no eur konta maksā.
un atšķirību kontē uz konta piem.. .Izdevumi uz valūtas kursu svārstībām., pareizi!?
jā, un atšķirībai jabūt tikai EUR, valūtā rēķina un maksājuma summām jāsakrīt (ja viņi pilnībā apmaksā).
apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02…. bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02… jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu.


PVN kodi PVN deklarācija

No Avansa maksājumiem, no rēķiniem, kā var pateikt, ka reversais PVN ir aprēķināts dubultā. Vai ir aizgājis uz PVN dekl. ?
JA ir atgrāmatots, tagad jau neko nevar pateikt, kāpēc, jo neredzam, kā bija, iespējams, ka nebija pareiza priekšapmaksa piesaistījusies. tagad jāuztaisa uzturēšana un jāmēģina vēlreiz apstiprināt, lai izveidojas grāmatojums.
tam pvn kodam nemaz nav priekšapmaksas pvn iesttaījumu, kas redzami PVN kodu kartiņā kur priekšapmaksa konti utt, tā kā nevarēja no maksājuma aprēķināties, ja nu vienīgi cits kods bija maksājumā.
pateikt var no grāmatojumiem tikai
tā kā vnk jāmēģina viss vēlreiz izdarīt un jāskatās, kas sanāks, un jānoskaidro, vai viņi deklarēja to pvn februārī no maksājuma, jo šobrīd tur pvn koda nav. ja februārī bija un deklarēja, tad jāliek tas tagad maksājumā un jāmaina pvn koda kartiņā uzstādījumi, jāpieliek tur priekšapmaksas pvn konti. lai gan nevar būt, ka februārī deklarēja, jo Kārlis rakstīja, ka tikai pēc precu saņemšanas var iekļaut pvn deklarācijā

t.n. Deklarācijā pareizi ir iekļaut tad, kad ir izrakstīs rēķins?

nea, tik tad, kad saņemtas preces kopā ar to rēķinu-pavadzīmi, tas attiecībā uz pirkumiem no ES.
bet mēs toreiz noskaidrojām, ka jaunā pvn versija iekļauj avansu pie 1.2, ja pvn kods ir ielikts, tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar.


Izveidot jaunu PVN kodu

Mums vajadzētu izveidot jaunu PVN kodu 5% par saņemtajiem rēķiniem. Kā pareizi to piesaistīt PVN deklarācijas pielikumam?

Paskatieties, lūdzu, vai ar šeit publicēto informāciju pietiek un viss izdodas? https://wiki.directo.ee/lv/finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana

Būtībā ir nepieciešams atzīmēt atbilstošu pielikumu pie papildus_info, un darījuma veidu pie atbilstoša datulauka no DarTips. Tie butu 5% pie 1.1 pielikuma vai kaut kas cits?


Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa

Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, bet bankā mēs saņemam nedaudz mazāku summu, jo webshop uzturētāji paņem komisiju. Kā to reģistrēt directo?

Ar papildu samaksas veidu, Līdzīgi kā ieskaits, Jo būs arī rēkins ienakosais par tam komisijam pec tam. T.i., uztaisit samaksas veidu webshop komisija un ar to apmaksat rekina atlikusho summu.


Izdrukas

I created a mini quide for you about print form changes: Changes in print form xsl are version tracked, it is always possible to restore ir, but for your own peace it may be good to save original in txt file easy available for you, before you try to make any changes. Or to create a copy of original form first and then train on it 😊 It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data.


Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu

Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.
Tādā gadījumā nepieciešams nokopēt konta kartiņu un saglabāt to ar kodu bez svītriņas. Tad tajā transakcijā, kur ir konts ar svītriņu izmantots, jāsamaina konts uz jauno kontu bez svītriņas. Un tad var to konta kartiņu, kur ir svītriņa, dzēst.


PZ peļņas zaudējumu aprēķins, Income statement

Directo shows on invoice the item price as it has to be, but the item cost is somehow 0 and because of that the sales cover is 100 %, what is wrong. This will affect the incom statement, I'm I right? Or should I just ignore that?
Yes, value of this field will affect incom statement and it is good to pay attention to it. In this invoice it is 0 because this item isn’t delivered yet (delivery is unconfirmed).


Pasta sūtīšanai Subject nomaiņa

Ja jānomaina nosaukums Pasta sūtījumam, tad tajā izdrukā kuru sūta, ir jāieliek šāds ar vajadzīgo tekstu:
<!–mailsubject:Pasūtījuma apstiprinājums {nr}–>
<!–mailattachment:Pasūtījuma_Apstiprinājums_{nr}–>


Algas, uzkrātais atvaļinājums

https://wiki.directo.ee/lv/per_aru_tooajad#uzkratas_un_izmantotas_atvalinajuma_dienas
Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Atskaite Kavējumi: Skatīt: Atvaļinājums:
Uzkrāts – līdz 01.03.2021 16.61 diena, Atlikums – līdz 19.03.2021 17.65 dienas. Zem āmurīša var uzlikt, lai rāda vairāķ zīmes aiz komata, lai precīgāk


Algas, vidējā izpeļņa

Vidējā izpeļņa par pēdējiem 6 mēnešiem. Algu atskaite: Skats: Vidējā alga.
Ieliek Datumu 6 mēneši, nenorāda Mēneša kodu: Vidējā bruto 80.58


Algas, cik vajadzētu pēc Directo būt algai

Algu atkaite: skats Provizorisks, cik pēc Directo aprēķina vajadzētu būt algai Bruto par 15 darba dienām: piem. 1200 (mēneša neto) eur dalīt ar darba dienu skaitu mēnesī x dienas, cik nostrādātas:


Algas, Atvaļinājuma bilances ievadīšana

Sākot lietot Directo algu moduli, vienmēr aktuāls ir jautājums, kā tad labāk ievadīt atvaļinājumu bilances (atlikumus)?! https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#atvalinajuma_bilances_ievadisanakorigesana


Algas, neapliekamais minimums

Personas prognozētā neapliekamā minimuma norādīšana https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#personas_prognozeta_neapliekama_minimuma_noradisanaSaslēgums ar kasēm, POS terminālu

Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data.
No Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, veidosies arī mūsu izcenojumi.

POS termināli - bankas karšu lasītāji.
GNS - saslēgums, kas ir speciāliem kases aparātiem, kad saslēdzas ar Directo.


Jauns veikals, jauns kases aparāts, POS termināls

SIA NL Latvija plāno atvērt jaunu Skechers veikalu TC Olimpia. VIņiem ir GNS kases aparāti (kas ir saslēgums ar DIrecto). Šobrīd esam pasūtījuši pie SIA NRDATA kases sistēmu, kas tiek lietota visus Skechers veikalos. Lūdzu, dodiet ziņu kāda papildus informācija Jums ir nepieciešama?
Jādara sekojošais:
1) Jāizveido darba vieta: Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Darba vietas. Pievērsiet uzmanību laukiem:
- Maksājuma termiņš,
- Karšu maksājums,
- Objekts,
- Noliktava,
- KARŠU MAKSĀJUMA TERMINĀLA DATU RINDA 2 - norāda kases nr. pēc kārtas. (pēdējais laikam nr. 8 ) .

2) Darbiniekiem/lietotājiem kartiņā jāpievieno:
- Objeks,
- Darba vietas.
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti.


Jauna kase un POS termināls

Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?
PIEM> Saistībā ar SIA NORDFIX LATVIA uzstādīto kases aparātu un POS (apkalpo NR data), vai tas process ir tāds pats kā piem. NL Latvija, Pēc tāda paša apraksta/uzstādījumiem vadīties saliekot uzstādījumu Directo?

jā, par darbavietas izveidošanu tur viss līdzīgi, galvenais ir kases numuru norādīt un maksājuma termiņus izveidot, bet tas viss nestrādās bez integrācijas ar GNS, tā integrācija vēl jāpiesaka tech, lai tiek uzlikta un tas viss, ja viņiem vispār ir tas gns. Varbūt viņiem kases aparāts bez gns.
t.i., sākumā viņiem jāprecize info par to, kāds tieši aparāts uzlikts, kāda tur sistēma, jo saslēgums ir tikai ar gns.
Citos variantos vai nu vada dienas ieņemumus transakcijā, vai vienā eka dokumentā dienas beigās.

Tas GNS ir kases sistēma, bet ne visi tādu kases sistemu pērk, jo tā ir dikti dārga. Ja nav daudz darījumu, tad parasti izvēlas vienkaršāku aparātu un ar tiem nav nekāds saslēgums iespējams, likums neļauj.
t.i., tehniski jau mēs varētu, tapat kā igaunijā un lietuvā tas notiek, bet likums diemžel neļauj saslēgties, jo likums ļauj saslēgt kasi tikai ar sistēmu uz latvijas serveriem.
Ar gns likums tiek apiets tādā veidā, ka šis nav īsti saslēgums tādā nozīmē, ka mēs kaut ko sūtītu kasei, jo uz gns mēs neko nesūtam, viss notiek pašā gns un tā sistēma tik pieprasa no mums datus par cenām utt. un beigās atsūta datus par jau notikušu pirkumu.

Kā piemēru, kurā DB ir kases aparāts bez gns ? kur vada tran ar roku ?
kaut kādās apollo db transakcijas par dienas ieņemumiem tiek iesūtītas. AlgoritmL vada paši kases transakcijas. Abakhan nesen stāstīts, ka dienas beigās viss vienā eka rēķinā tiek savadīts.

Atšķirība ir tajā, vai vajag noliktavu atjaunot no kases darījumiem, ja vajag, tad labāk vadīt eka rēķinu, ja nevajag, tad pietiek ar tran. Algoritmam kasē ir tikai pakalpojumi, tāpēc pietiek ar transakciju. Bet Abakhan vajag arī noliktavu atjaunot, jo pārdota prece caur kasi.
Ja vajadzēs vadīt eka rēķinus manuāli, tad vajadzēs darbavietu, jo tad ērtāk.
Savukārt, ja pietiks tikai ar transakciju, tad nevajag darbavietu. Vēl ir variants transakcija par ieņemumiem plus artikulu norakstīšana. Viņiem jāraksturo tas viņu darbs ar kasi, tad varēs saprast, kāds variants labak der, jo tas gns un integrācija - tas ir tādiem gadījumiem labs, kad ir jāseko līdzi klientu statistikai, kad ir klientu kartes, bonusi, cenu formulas utt.
Bet ja tā visa nav, tad tie ieguldījumi neapmaksājas, tad tiešām optimālāk ir vnk reģistrēt dienas ieņēmumus plus tas gns ir vajadzīgs, kad ir jāseko līdzi noliktavas atlikumu izmaiņām reālajā laikā.

Noskaidrot informāciju mēs jau paši noteikti varam, klientam tad vnk jāpārsūta jautājums tam, kas bija atbildīgs par tā kases aparāta uzlikšanu.


Kases aparāts POS termināls

Vai būtiski ir vēl ko noskaidrot? viņiem jau būs jāierāda, kā tagad darboties?!
es gan nezinu, ko viņi pārdod/piegādā, pēc menedžera apraksta izskatās, ka vajag apmaksas veidu sakonfigurēt, izklausās kaut kas līdzīgi kā huppai, ja apmaksas veidam tips būs nauda, tad rēķins konvertēsies par čeku lielākoties tas nav dikti ērti nez, kā ir ar pieteikumu ee par apmaksas tipy nauda, kas nekonvertējas par čeku, jo tāds būtu ērtāk darbam t.i., viņi jau taisa Directo pasūtījumus un rēķinus un ar kasi strādās nesaistīti ar directo vnk viņiem vajadzēs rēķinos samaksas termiņu skaidra nauda, no otras puses, parastajam rēķinam nav divu samaksas termiņu, ir tikai viens, tāpēc, ja viņi gribēs, lai var daļēji skaidrā, daļēji ar karti, tad būs jālieto eka reķini.
template jau parasti ir naudas termiņš, bet grāmatvedim jānočeko vai konti ir tie, kurus viņi vēlas izmantot, naudas konts..
jā, ir arī master settingos vien kopējais, bet var būt katram maksājuma termiņam savs, t.i. tas konts, kurā bilance ir naudas atlikums kasē, ja parasto rēķinu izraksta, tad klients ir debitors, kopējā summa iet debetā debitoru kontā, t.i., klients it būtībā parādnieks.
un kā ir ar kartes maksājumiem, tur arī tips nauda , bet atkal attiecīgi naudas konts cits (skatos kā huppai) ?
bet ja ir apmaksas skaidrā naudā, tad kopējā summa ir debets kases kontā t.i., ta ir saņemtā nauda kartes maksājumiem protams, ka savs konts, jo to naudu uzņēmums uzreiz nesaņem labāk varbūt paskatīties kādam reālam veikalam jo huppai nav grāmatvedības directo. kartes maksājumiem naudas konts ir starpkonts, parasti ar nosaukumu nauda ceļā vai tml jo reāli bankas kontā tā nauda nonāks vēlāk un tad būs grāmatojums no bankas importa, kur no tā starpkonta nauda ieskaitās bankas kontā.

kā tālāk rīkojamies saistībā ar NORDFIX LATVIA jauno kasi ?

tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei, ka no uzstādījumiem vienīgi ja grib mainīt skaidras naudas kontu, tad to var samaksas termiņā S norādīt un ka maksājumam ar karti ir savs termiņš Karte izveidots tur arī jānorāda konts kartes maksājumiem.
šobrīd viņiem debeta konts tur ir no master settingiem: EKA rēķina debets.


POS EKA rēķinā čekā nevar labot datumu

EKA rēķinā Datuma lauks rādās pelēks un nav iespējams to labot.
Čeks Tad sistēmas uzstādījumos jāuzliek, ka ir iespējams labot, citādi rēķinam automātiski piešķiras datums apstiprināšanas brīdī.


Neienāk kases čekā summa

DB Nl_Latvia: Kā jau teicu, tur fiziski nav iespejams veikt kļūdu kur iesitas čeks ar summu 0 jo viss iet caur sistēmu un tiek pārbaudīts divreiz. Visas summas ir paraditas. Tā ir kautkādā sistēmas kļūda,ņemot vērā ka veikals nebija atvērts puss gadu,un tā bija pirmā veikala atveršanas diena. Čekiem kas ir ar lielaku summu viss tika izsistspilnīgi tāpat kā šis konkrētais čeks.

Nepieciešama Jūs palīdzība, mums neienāk nauda no POS termināla par šo pirkumu 219EUR. Veikala vadītājs, informēja, ka nav iespējams izsist čeku ja netiek veikti norēķins ar kredītkarti. Kā varēja rasties šāda situācija, ka čeks ir izsists bet nauda neienāk un čekā apakšā kur pirkuma summa ir 0?

Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, katram darījumam.


Valūtu kursu starpība

Eksporetēju LPB karšu kontu, sanāca. Bet jautājums par valūtas kursa starpību:
Rēķins 4000 USD samaksāts no karšu konta pēc LPB kursa, norakstīts no konta 3424.32 EUR, es noslēdzu rēķinu programmā uz maksājumu, bet nemāku norādīt, kur likt kursa starpību?
Maksājumā, kurā rēķins, kas ir dolāros, tiek apmaksāts eiro valūtā, jānorāda:
• Rēķina numurs.
• Bankas valūta (EUR).
• Rēķina valūta (USD).
• Rēķina summa (4000).
• Samaksātā summa (3424.32) ir jānorāda laukā Bankas summa.
Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā Kursa serviss:
Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet, vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams.


Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā

Dokumentu nevar apstiprināt, kamēr nav aizpildīti obligāti atzīmētie lauki. To var izdarīt zem Uzstādījumiem - Galvenie uzstādījumi - Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana:


Uzstādījumi par apstiprināšanu

Uzstādījumi Pirkuma pasūtījums (Purchase Order) un Pirkuma piedāvājums (Purchase Quotation):
- Purchase Quotation must be confirmed; Pirkuma piedāvājumam ir jābūt apstiprinātai
- Purchase Order must be confirmed; Pirkuma Pasūtījumam jābūt apstiprinātam

Dokumentam ir jābūt apstiprinātam vai nav jābūt apstiprinātam.
- Purchase Quotation confirmation prerequisite; Pirkuma piedāvājuma apstiprināšanas priekšnosacījumi


Atjaunot izdzēstu dokumentu

Rēķinu atjaunot tā vienkārši nevar, tā ir procedūra, kas jāpiesaka igauņiem un datus varēs atgūt tikai nākamnedēļ, kā arī tas ir maksas pakalpojums.
Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:
http://wiki.directo.ee/lv/yld_numbriseeriad#dokumenta_numura_korigesana


Bankas importam met kļūdu

Ja nevar iegūt XML failu, piem no Maksājuma Uzdevumu, kuru pēc tam ieimportēt Bankā, izmet kļūdu.
Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem.
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem.


drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus

kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?
Diemžēl neatradu masveida drukāšanas opciju norakstīšanām, uzjautāšu izstrādātājam, vai tāda ir iespējama. Mazliet vieglāk varētu būt, lai nav katrs dokuments jāver vaļā, tad var mainīt dokumenta numuru adresē, no kuras viens no tiem tiek drukāts:


Algu modulis pieslēgšana, ieviešana

Būtu labi, ja jūs apkopotu informāciju, kādas būs vajadzības šajā datubāzē algu modulī, kā arī, kas būs līdzīgi Hagberg, bet kas savādāk.
Lai mēs saprotam, kas vēl varētu būt vajadzīgs uzstāījumos un kādas lietas varam pārkopēt no hagberg db.


Rindas dokumentā

Lietotāja kartiņā jānorāda Rindas dokumentā piem.max 200.
Rindas pārlūkotas jeb Rindas sarakstā max.100.


Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā

Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu: https://wiki.directo.ee/lv/sissetulek#cenu_maina_apstiprinata_dokumenta_sanemtas_preces

Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot. Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos: - ja notika kļūda ievadot informāciju - ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, kas nemaina preču daudzumu, bet maina preču cenu.

Lai apstiprinātos dokumentos „Saņemtās preces“ varētu pievienot un mainīt transporta un pievienotās izmaksas, ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt:
Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā.


Cenu maiņa

problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, ka vairs nav šie skaitļi, bet ir citi. Izrādījās, ka viņi sākuma atlikumiem pielika transaporta izmaksas. Rezultātā protams mainījās pašizmaksa, un pārrakstījās lērums transakciju kopš paša sākuma. Viņu gadījumā tas uzcenojums pie pārvietošanas ir pvn, tā kā sačakarējās pvn dati. Es to stāstu ar mērķi pievērst uzmanību, ka cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā ir nopietns pasākums, kam jāpieet ļoti uzmanīga, apsverot, vai tiešām to var darīt. It sevišķi, ja tas ir dokuments par jau slēgtu periodu. Laikam jāpieraksta to wiki, 👀 un jāpārbauda, vai directo to ļāuj darīt, ja periods ir slēgts.


Transporta izmaksas

Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:


Iepirkumu cena artikulu kartītē

Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.
Artikula pašizmaksa var rādīties no pēdējā iepirkuma vai no vidējā iepirkuma cenas.
Uzstādījumos var norādīt, kādiem dokumentiem jāizmanto kura iepirkuma cena.

Artikula kartītes lauku „No saņemšanas“ var izmainīt manuāli katrai kartiņai, vai ar Vairumimportu tabulu Artikuli (0, 1, 2).


Apmācības

Kā palīdzību Directo lietošanā, var izmantot mūsu WIKI https://wiki.directo.ee/lv/dokumendid , kurā meklēt informāciju pa tematiem, vai esot Directo konkrētā dokumentā vai kartītē uzspiest pogu F1

- E-pasts uz kuru pārsūtīt ienākošos rēķinus u.c. failus uz Directo ir demo_lv@data.directo.ee
Iesūtītie pielikumi jāmeklē sadaļā zem Common – Reports – Attachments (Pielikumi). Pamācību var izlasīt šeit: https://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_manused

- Bankas imports atrodas sadaļā Finance – Documents – Bank Statements.
Pamācība atrodama šeit: https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote

Noderīgas atskaites sadaļā Purchase – Reports:

1) Purchase invoices (Ienākošie rēķini) – kas nav apmaksāts, kas nav apstiprināts;
2) Payment forecast (Apmaksas prognose) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus
3) Payments (Apmaksas žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasumised
4) Purchase Ledger (Pirkumu reģistrs) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro

Noderīgas atskaites sadaļā Sales – Reports:

1) Invoices list (Rēķinu žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved
2) Unpaid Invoices (Nesamaksātie rēķini) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved_maksmata
3) Receipts (Maksājumu žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_laekumised


Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā

Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.
Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.
Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas.


Masu e-pasta sūtīšana

Pieslēgt var zem Uzturēšana - Imports/Eksports, aktivizējot linku


Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija

Objekti - pievienošana darbiniekam

Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus.


Apollo group/grupa datubāzes

Visas Apollo grupas datubažu saraksts:
1. apl_fresh_food_lv
2. apl_restaurants_lv
3. piano_lv
4. apl_restaurants_rp_lv
5. apl_restaurants_or_lv
6. apl_skypark_lv
7. piano_riga_plaza_lv
8. apollo_cafe_lv
9. apollo_kino_lv
10. Piano_rp_lv


East Capital Real Estate AS

Līgums ar: East Capital Real Estate AS, Viru väljak 2, 10111 Tallinn
Saistītās Datubāzes:
GR Holdco
ZEMITĀNA CENTRS
P14 ( pievienots ECB4)
ECB4
Latone - ocra_epf_latone_lv
ECB1
ECB3
Aivii Centrs (pārdots - vēsture glabājas)
P5 ( pievienots ECB2 - vēsture) - ocra_ps_lv
ECB2
Jeruzalemes


PVN dekl.

Kur es varu redzēt vai atšīfrēt tos darījumus, kas iekļauja pvn 1.3 zem T ?
limits jauzliek 0.01
Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).

TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu.


Saņemtajās precēs iegādes cena

Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums.
Uzstādījums - Kvīts artikula cena kopējot


PVN kods

Kāds PVN kods jāliek, ja ienākošais rēķins no LV, kur piem. valsts nodeva , kas neapliekas ar pvn jeb 0% ?

Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, tad jāizvēlas vai jāizveido tāds, kas ir atbilstošiem uzstādījumiem.


PVN kodi pārbaude

Kā pārbaudīt, vai PVN kodi tiek izmantoti pareizi.
Atskaitē Klienta statistika, var pārbaudīt vai izejošajos rēķinos PVN kodi tiek izmantoti pareizi: Jānorāda, piem. Periods Gads un Dalīts : uz PVN.

Atskaitē Piegādātāju statistika, var apskatīties kādi PVN kodi izmantotie ienākošajiem rēķiniem. Periods gads, dalīt uz PVN.

Piemēram, atskaitē Piegādātāju statistika redzu, ka no Piegādātāja SIA Directo ienākošie rēķini ir iegrāmatoti ar PVN odu 0, kas ir PVN 0%. Uzspiežot uz cipara 2626.78 , atversies reķinu saraksts, kur šie kodi parādās.
Atverot ienākošo rēķinu, redzam pašā rēķinā ka jālieto PVN 3 kods, kas ir no iegādēm 21%.
PVN kods automātiski ienāk rēķinā no Piegādātāja kartiņas, kur PVN zona - Iekšzemes, jābūt PVN kods 3 (PVN 21% no iegādēm).


PVN kodi

Atskaitē KLienta statistika redzam, ka klienta izejošajos reķinos ir izmantoti gan PVN kods 0 un PVN kods 9, kas abi ir PVN 0%.
Izejošajā rēķinā, ceturtajā bumbinā redzam PVN kodus un kontus, kas izmantoti.
Atverot rēķina transakciju , PVN kodi un konti ir salaboti pareizi.

Lai vienmēr uzreiz automātiski izejošajos rēķinos ielekt pareizi PVN kodi un konti, lūdzu aizpildīt Artikulu klases. Jo katram artikulam tiek piesaistīta artikulu klase, kurā tiek definētsi gan PVN kodi, gan konti, kuri auzotmātiski arī parādīsies rēķinos, atkarībā no darījuma.

PVN kods 1 - Realizācija 21% (vietējā pārdošana);
PVN kods 9 - PVN 0% Realizācija uz ES preces (ES pārdošana);
PVN kods 0 - PVN 0% (Eksporta pārdošana).


Transporta izmaksu pievienošana rēķinā

Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?
Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.
Cik saprotu šobrīd to neļauj izdarīt piegādes dēļ, jo šī pozīcija neatrodas piegādes dokumentā.

Ja rēķina rindās vēlaties izrakstīt Transporta izdevumus vai jebkādu servisa artikulu, tad vispirms tas jāieliek arī Kl.Pastījumā un dokuemnts jāsaglabā.
Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt.

Uzstādījumos ir šāds nosacījums, kuru jauzliek uz NĒ:


Noapaļošana par vienu centu

Jāsakrīt zīmju skaitam izdrukā un dokumentā. Vai nu izdrukā jāliek vairāk zīmes aiz komata, vai dokumentā mazāk.

Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, lai saskaitot gan pvn, gan summu sanāk arī šie 272.00eur! Kā to, lūdzu, izdarīt?

Šajā situācijā neviens sistēmas uzstādījums nevarēja izmainīt pvn summas, jo sakrita tādi skaitļi, kas neapaļojās uz augšu.
Var mēģināt noapaļošanu no 4 zīmēm uzlikt uz 2:
Uzstādījumos var uzlikt summu ar pvn noapaļošanu līdz 2 zīmēm.
Tur vnk tās pvn summas nav 10.41 un 22.71, jo sie ir noapaļoties skaitļi, bet saskaitās nenoapaļoti.

Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.

Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā.

Izdruka:


Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu

Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums:

Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli.


Anulēt kredītrēķinu

Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu:

Paskaties to stock id artikulu kustības pārskatā, un tad redzu, ka delivery (piegāde) ir neilgi pēc tam.
Piem. Iedomājies situāciju dzīvē, es atnāku pie tevis un atgriežu preci, tu man izraksti kredītrēķinu. Tad tu šo preci pārdod un piegādā kādam un tad es atnāku un saku, ka pārdomāju anulē man kredītrēķinu un atdod manu preci atpakaļ.
bet teiksim, ka man tur cenas ir jāmaina.
sistēma jau nezin, ko tu gribi darīt. tā tikai redz, ka tu gribi anulēt tās preces atgiešanu, kas jau ir tālāk piegādāta.

Tāpēc, ja tu gribi anulēt atgriešanu, tad vispirms jāatgriež tā prece noliktavā, anulējot piegādi/pārdošanu, kas ir notikusi pēc tam. Nav citas opcijas atgrāmatot kredītrēķinu, ja atlikums tā stock id ir 0, kā vien atgrāmatot vispirms kādu citu dokumentu, kas atgriezīs preci noliktavā.


Banku Gateway

Latvijā SWED Gateway izrādās joprojām nav, bet ir EE.. ta, ka runa šobrīd ir tikai par Seb Gateway.

SEB GATEWAY
Pagaidām, uzņēmumiem, kas vēlas noslēgt līgumu varat nosūtīt manu kontaktinformāciju (zemāk) un es parūpēšos par līguma noformēšanu un pakalpojuma pieslēgšanu.

Labdien, Gribētu informēt, ka esam nodrošinājusi iespēju Jūsu klientiem pieteikties SEB Baltic Gateway līgumam uzņēmumu internetbankā.
Pielikumā nosūtu sagatavoto materiālu, ko Jūs varat pārsūtīt klientiem. Tajā ir aprakstīts, kā uzņēmuma pārstāvis var pieteikties operatoru lietotāju Baltic Gateway līgumam.
Ja rodas kādi jautājumi, labprāt palīdzēšu.

Ar cieņu,
__ Jūlija Grantiņa
Naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja
Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvalde
AS „SEB banka“

Tālr.: +37167779827; Mob. tālr.: +371 25680840
Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076.
E-pasts: Julija.Grantina@seb.lv
www.seb.lv


Naudas pārvietošana

Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.
Visbiežāk naudas pārvietošanas dokumenti reģistrē dienas naudas ielikšanu kasēs sākoties maiņai, un dienas ieņēmumu izņemšanu maiņai beidzoties.
Parasti katrai kasei vai citai naudas uzglabāšanas vietai ir savs finanšu konts, kas tiek norādīts maksājuma veidā, bet ir iespējams izmantot arī dažādus objektus viena konta ietvaros.
Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto.


Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā

Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā.

Piem.4pellet. tā kā tur viņiem klienti bez pvn reģ. nr., tad es taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin, kam nav pvn. reģ. nr. Plus tur vēl jāņem vērā priekšapmaksu konta atlikums. t.i., jāpaskatās, vai priekšapmaksu kontā nav kļūdaini darījumi bez pvn koda (pvn kods tukšs), vai ar kodu 0. Šoreiz it kā viss labi, šī summa 8205.75 sakrīt ar rēķinu summu mīnuss priekšapmaksu konta izmaiņas ar 12 pvn kodu.

Pielikuma 1.3.
Te būs piemērs X aprēķinam: Priekšapamksu summa 36010000 Prepayments (customer advances) ir 347.76/1.12=310.50 eur (bez pvn). Rēķinu summa bez pvn klientiem bez pvn reģ. nr. = 8516.25
Saskaitot kopā (atņemam, jo priekšapmaksas ir debetā) = 8205.75
Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150.


Kontu izmaiņas, nomaiņa

Kontu maiņu artikulu kartītēs vai Artikulu klasēs. Vai vēsture arī izmainīsies, vai jaunie konti piemērosies tikai no brīža, kad tiks uzlikti?
Protams, ka nemainīsies, tikai nakamos reķinus ietekmēs.


Bankas imports

kā rīkojas/uzskaita Bankas importā radušos šādus izejošos maksājumus:
- iemaksa valsts kasē ?!
Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.

Ja nav rēķina, tad transakcija, ja ir rēķins, tad jāievada reķins. ja nav rēķina, ko tad apmaksās, uz kā pamata norēķini? piegādātāju modulī tikai ar rēķiniem norēķini. viss pārējais manuālas transakcijas.

- maksa par līgumu. Nerādās ne rēķins, ne piegādātājs.
ja tas līgums ir kaut kāds līzings, kuram ir rēķini, tad jāliek rēķinos. Vajadzētu veidot ien.rēķinu, piegādātāju.
bet ja tas ir kredītlīgums ar banku bez rēķiniem, tad transakcija.


Bankas imports transakcijas

 1. Ir iespējams bankas importa saņemšanas vai maksājumus sadalīt katru par atsevišķu transakciju, nevis visas redzet vienā?

- - Nav iespējams.
parasti jautājums nav par to, lai dalītu, bet par to, ka nav aizildīts klients/piegādātājs transakcijā, jo ja tas ir aizpildīts, tad summas var redzēt VG atsevišķi. - viņi gribēja zināt vai var sadalīt, jo aditori grib atskaitē redzēt par katru transakciju ?!
izklausās pēc nonsense, jo katru transakcijas rindu var redzēt atsevisķi, bet grupējot pēc klienta/piegādātāja ir tas rezultāts, kāds būtu, ja tās būtu atsevisķas transakcijas, no otras puses uzražot no importa 100 atsevisķus dokumentus, kuriem visiem jāiet cauri - ir nonsense, gan jau, ka patiesībā ir cita vajadzība tam apakšā, t.i., nezina, kā atrast vajadzīgo informāciju. protams, tādiem klientiem, kuriem importā par mēnesi ir pāris desmiti darījumu, šis varētu būt aktuāli, bet ne tiem, kam dienā simtiem operāciju.
tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, plus jāmaina katrai rindiņai tips manuali. tās transakcijas gan ģenerējas katra savā dokumentā, par ko grāmatveži parasti ir apbēdināti. bet maksājumi noklusējumā ir visi vienā dokumentā un vienā transakcijā.
ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā.


Transakciju atvēršana , atgrāmatošana

TRAN tipa grāmatojumi, ja nepieciešams labot kontus un kuriem nav ATVĒRT pogas ir tie, kas veidoti no Banku importa un lai tos labotu, jāiet uz saistīto banku importu, jāspiež krustiņš, lai atsaistītu transakciju un poga SAGLABĀT.
Tad var kolonnā KONTS norādīt vajadzīgo DEBETA kontu.
KREDĪTĀ ir finanšu konts, kas nāk no Samaksas veida kartītes, piem. samaksas veida Luminor bankas konts.


PVN deklarācija konfigurācija

gan ieņēmumu puse (K atlikums) gan izdevumu puse (D atlikums) atskaitē rādās ar vienādu zīmi. Tas ļoti apgrūtina atskaites lietošanu. Vai ir iespējams šo kaut kā sakārtot? ,
Debets un Kredīts ir tie ar kuriem regulē zīmi.

Šim mērķim atskaitē ir izvēlne Klase, kas darbojas kā zīmes noteicējs.
Ja ir izvēlēts Kredīts, tad zīme izmaiņām kontā būs tāda pati kā VG (ja kredīts lielāks par debetu, tad mīnuss, ja debets lielāks, tad pluss), savukārt, ja Klasē ir izvēlēts Debets, tad zīme mainīsies uz pretējo tai, kāda ir VG. Ja nekas netiek izvēlēts, tad noklusējuma vērtība klasei ir Debets.


Receptes komplekti

Notestējot secinājām, lai Artikulam pievienotā recepte/komplekts parādītos Invoice, Artikula kartiņā jāuzliek uzstādījums pie On invoice – “on save” un tad iegūstam vajadzīgo rezultātu. Diemžēl ar “on paste” tas nenostrādā. par recepti - man ar nesanāk ar to ievietošanas brīdī variantu, bet es vnm esmu lietojusi pēc saglabāšanas variantu


Saistītie artikuli

Kas attiecas uz Related Items, tas ir informatīvs lauks kartiņā, kuru izmanto, lai piem. pārdevējam būtu vieglāk piedāvāt alternatīvas prece, ja gadījumā konkrētā nav pieejama. Esot kādā dokumenta (piedāvājumā, rēķinā), ar kombināciju Alt+R izlec ārā artikula saistīto artikulu saraksts.
igauņu lapā bij rakstīts, ka tas kā palīdzība kasieriem, bet protams arī citiem mērķiem var noderēt, pie pasūtījumu pieņemšanas varbūt.


Igauņi Directo jaunumi WIKI

Jaunums par Directo var lasīt:
Ziņas ar izmaiņām Directo, igauņi publicē mājaslapā vienreiz mēnesī, skatīt pabraucot mazliet uz leju pie All articles vai Updates: http://www.directo.ee/meist/
Vienīgi jāieslēdz tulkošana pārlūkā no igauņu valodas uz angļu, ja ir interese iepazīties.
Kamēr latviešu valodā jauninājumi vēl nav tapuši, par izmainīto meklētāju var lasīt arī pārtulkojot uz angļu valodu rakstu no Igauņu Wiki:

Nosūtu informāciju, kur iespējams sekot līdzi jaunumiem Directo sistēmā:

1) Latviešu WIKI lapas sadaļā Jaunumi, vairāki raksti pabraucot uz leju: https://wiki.directo.ee/lv/news
2) Ziņas ar izmaiņām Directo, igauņi publicē mājaslapā vienreiz mēnesī, skatīt pabraucot mazliet uz leju pie All articles vai Updates: http://www.directo.ee/meist/ Jaunumu apraksta beigās ir Instrukcija jeb INSTRUCTION, kas aizved uz Igauņu WIKI un pārtulkojot pārlūku no igauņu uz angļu valodu, var iepazīties ar sīkāku aprakstu.

Tad vēl ik dienu Igauņi veic dažādus atjauninājumus/uzlabojumus, par kuriem nav ārējo aprakstu, mums iekšienē atnāk mazi ziņojumi ar paveikto. Tāds bija arī saistībā ar atskaiti, kuras filtrs nesen ietekmēja Jums nepieciešamo rezultātu. Parasti tādas izmaiņas atklājas praksē.


Noma rent

Kulli stāstīja par noma/rent. Asset ir Rental, pie asset lejā norāda, kas tas būs par artikulu un kāds tam ir derīgums. Period ir par kādu periodu būs artikula cena lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar.


Silvano neiet/neskenē svītrukodu

Janoskaidro kāds svītrukods neiet, vai tas vispār ir izveidots? Vai nu nav pievienoti, vai neatbilst kāds cipars. Lai veikals atsūta vismaz vienu svītrukodu, kas neiet. Vai paši paskatās, vai tāds svītrukods tur ir iekšā.
Artikula kartītes sadaļā Iegādes artikuli ir redzami visi svītrukodi, kādi varianti, krāsa, izmērs.
Variants veidojas no krāsa un izmēra koda.
Ja nāk klāt jauna krāsa, izmērs vai bez-komb, tad jāizveidoj jauni zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Variants. Tie saraksti gan milzīgi, tā kā lai pārbaudītu, kas jau ir, jākopē ārā kaut kur. To viņi paši visu dara.

Ja svītrukods vnk nepareizs, tad veikals var manuāli artikulu ielasīt, bet ja nav vispār pievienots artikulam nekas ar tādu krāsu/izmēru, tad neko. Bet pievienot to svītrukodu artikulam gan jau, ka var arī veikalā. Ja nav tāds svītrukods, tad vienkārši sadaļā Iegādes artikuli liek klāt jaunu rindiņu ar svītrukodu, krāsu, vairantu utt.

Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana ir pie saņemšanas.


Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi

Noliktavas Atlikuma atskaitē, meklējot pēc Artikula un atzīmējot Svītrukodu, var redzēt tos variantus, kuriem trūkst svītrukodu. Svītrukodu vietā ir 02131.
Šis parasti notiek ar tiem artikuliem, kuriem to svītrukodu ir ļoti daudz. Tā kā tur jādomā par to, ka jādala tie artikuli vairākos artikulos. Tas gan pie jaunas saņemšanas. Jo to, kas jau ir noliktavā īsti nevar sadalīt.

Atskaite - Noliktavas Atlikums

Bet sanāk, ja izveido svītrukodu, un grib skenēt un pārdot, tad jau vspirms pēc izveidošanas tie ir jāpienem noliktavā…. bet reiz jau viņi ir tikuši pieņemti, kā tad tas tur tālāk saslēdzas. Directo atpazīst, vai vēlreiz jāpieņem ?!
- Atpazīs, jo variants jau tas pats.


Silvano rēķinos error

Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti,piem. pēdejo 3 gadu laikā, tos var dzēst. Ja 1 rēķinā ieliek pārāk daudz artikulus, kuri pārsniedz atļauto variantu, tad ERROR.
Jādala vairākos rēķinos, nevar likt 200 rindas.


Biomotorai atskaite Automatizēts klientu saraksts

Lai rādītu atskaitē Automatizēts klientu saraksts korektu informāciju un ienāk vajadīgais, nepieciešams aizpildīt obligāti:
- Piegādātāja kartiņā VAT kods. Piem. VAT code 3
- Tur no koda tā kā izriet, ka jābūt tiem diviem datulaukiem piegādātājā (auto_mail un auto_recur) un jābūt resursam, kur rindā ir datums, kas iekrīt atskaites periodā un šis piegādātājs.
- auto_mail ir e-pasts
- auto_recur ir For what period of time…. - pievērst uzmanību vajadzīgajiem datulaukiem Piegādātāja kartiņā.


Vēlamies saglabāt skatīšanas iespējas un arhīvu programmai

Ir dažādi variant, bet diemžēl “tikai skatīšanās režīma” iespējas mums nav.
1) Vainu pilna piekļuve, vai bez piekļuves.
2) Dusošā datubāze – slēgta piekļuve, līdz pieprasījumam atjaunot piekļuvi. Cena ir 18EUR mēnesī. Tiek piemērota līguma cena, kad piekļuve datubāzei tiek atjaunota.
3) Datubāze tiek slēgta pavisam. Jūs saņemtu exceli ar datiem no datubāzes tabulām. Tās nebūtu atskaites, bet dati no kā atskaites tiek taisītas.
Jebkurā gadījumā, iesaku jau iepriekš saglabāt atskaites excelī.


TELEMA Līguma numurs projekta kartiņā

PROJECT kartiņai nevar pieveinot CONTRACT nummuru
PROJECT kartiņai nevar pieveinot CONTRACT nummuru Tāpat līguma nummurs projekta kartiņā neatspoguļojas arī tad, ja tas pievienots CONTRACT manuāli. Lūgums šo sakārtot!
Lūdzu izlabot šo situāciju un infomēt, kad tas izdarīts. Projekta kartītē nevaru projektam piesaistīt esošu līgumu, Directo tikai piedāvā izveidot jaunu līgumu.
Ja es līgumā piesaistu projektu, tad tas tāpat neparādās projekta kartiņā. Te ir ierakstīts projekta numurs (uzbraucot uz numura, pat parādās projekta nosaukums), bet no projekta to nevar atvērt.

Uzbraucot uz līguma lauciņa projekta kartiņā parādās teksts - Link to existing contract, will appear automatically.

Es varu tikai minēt, ka šī info varētu nākt no klienta kartiņas… bet redzu, kas šo pielāgoto izkārtojumi ir pēdējais mainījis, varbūt ir vērts griezties pie šīs personas pēc plašākiem skaidrojumiem, kāda īsti ir tā kārtība: Ja jums būs pieejams kāds dokuments jebkādā valodā, kas satur informāciju par šo izstrādi un skaidrojumus/norādījumus, mēs labprāt to izvietotu telema directo wiki lapā, lai tas visiem ir pieejams un šī informācija nepazūd. ?!

tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, ka nāk no klienta kartiņas. viņiem ir pielāgots projekta kartiņas xsl, nav standarta skats.


Vidustransakcija

- vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc - t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām - tā ir kā tāds PZ uz gada beigām, re, tik mums ir ieņēmumos un tik izdevumos un rezultātā mums ir šāda peļņā, - bet ja mainījies ir daudz kas, tad vieglāk var būt izdzēst dokumentu vai tā rindas un ielasīt no jauna divi dokumenti uz vienu datumu protams, ka nedrīkst būt, ja vien tie nav savstarpēji papildinoši.
- Tātad, teorētiski var veidot kaut 2 vidustransakcijas ar vienu datumu, bet tad lai konti nedubultojas ?!
- ja, teorētiksi var būt vairākas, ja tās ir tā speciāli veidotas, lai summētos.


Atskaite Klientu Statistika

Nepieciešama atskaite pa klientiem un pārdošanu, apgrozījums.
Klientu Statistika, summas redzamas bez PVN. Var uzlikt filtrā, lai Dalīt uz PVN. Un ieķeksēt PVN reģ.nr., lai redzētu, kurš ir PVN maksātājs.


Vai un kā lietotāja kartītes laukā „Paraksts“ var iestatīt, lai parakstā būtu ne tikai teksts, bet arī uzņēmuma logo?

https://login.directo.ee/logos/files/alphalane_lv_1.png

nosaukumā jābūt faila nosaukumam kurš ir uzturēšanā.
bolds būs <b>Teksts</b>
slīps būs <i>teksts</i>

HTML pamacība https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp

Klientei parakstā ir:
<i>Ar cieņu,

<b>Līga Kalniņa Nosova</b>
Finanšu speciāliste
SIA Latvija
<img SRC=http://login.directo.ee/logos/files/hrx_sia_lv_3.jpg alt=„logo“ width=„100“ height=„100“>
Mob.: + 371 675
e-pasts: liga.kaln@sia.lv
www.sia.lv
</i>

Dokumentā spiežot Pasts pogu, būš HTML formātā. Jo text formātā logo pazūd.

vai no „Directo“ puses ir iespējams iestatīt, lai Outlookā būtu redzams logo, nevis šāds simbols? „Directo“ pirms rēķins sūtīšanas logo ir redzams.
tas ir atkarīgs no outlook iestatījumiem, bet es paskatīšos, varbūt protokols jāpamaina. Izskatās, ka citādāk nevarēs. Outlook neļauj default no nepazīstama servera lejupielādēt bildi. Lietotājam ir jāatļauj.


Stock-ID ir pārdots vajag atgriezt

ir saņemšana no februāra kura ir iegrāmatota, bet prece nav atnākusi. viņu vajag kreditēt, bet ir vairāki artikuli kuriem šis stock ID ir pārdots. es varu šos rēķinus atvērt, lai tas stok id atbrīvojās, bet man ir kaut kam papildus jāpievērš uzmanība?

Jāskatās, vai būs kas cits, ko tais rēķinos likt iekšā. Rēķinu atgrāmato, kurā tika pārdots vajadzīgais Stock-ID, un stockID laukā pret artikulu pievienoju stock ID kurš tika nākamais pieņemts noliktavā. No saraksta brīvo.
Tad vajadzīgie Stock-ID ir pieejami un var izrakstī kredītrēķinu un preci atgriezt.


Iepakojums Batch Batches kolonna saņemšanā

Ja noliktavas uzskaite nepieciešams uzskaitī par kastēm, iepakojumiem, Batches, tad jāuzliek šis uzstādījuma:
Iepakojuma uzskaite tiek izmantota


Obejkti hierarhija

Objektu hierarhijā atdala ar komatu? Man viņš pazūd un es nevaru saprast kāpēc? teiksim KL1,PV1 pārvēršas par KL1PV1.

Tas ir uzstādījums - Objektu hierarhijas ir rediģējamas. Citiem default ir off

Klientam un Piegādātājam konti

Debeta kontu klientam var noradit klienta klasē.
Ja klientam nepieciešams norādīt atsevišķu debeta kontu, to var izdarīt piešķirot KLienta kartiņai KLienta klasi jeb Kategoriju. Klientu klases var atrast zem Uzstādījumi – Pārdošanas uzstādījumi – Klientu klases. Un tā kartiņā ir DEBITORU KONTS.

Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus.


Noapaļošana

Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot?

Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml.


Drošības nauda

Vai directo ir kaut kāds īpašs variants kā ievadīt saņemtās drošības naudas? Vai arī princips ir tāds pats kā visiem rēķiniem?

No klientiem saņemtās drošības naudas ievada dokumentos Receipts. Ja drošības nauda ir jāpiesaista rēķinam, tad laukā ”Invoice” norāda rēķina numuru. Savukārt, ja drošības nauda nav jāpiesaista rēķinam, tad lauku “Invoice” atstāj tukšu.

Lai maksājums tiktu iegrāmatots uz drošības naudas kontu, maksājuma dokumenta laukā “Account” ir jānorāda konts, kurā jāiegrāmato drošības nauda.


Kredītrēķins kļūda

Spiežot kredīts pogu rēķinā, kuram ir preču atgriešana, parādās šis kļūdas paziņojums.
Vajag no jauna Atvērt un Apstiprināt piegādi, vai arī ir bijs ka tas nenostrādā, Ar GOD MODE jāpaskatās , kas rādās KL.Pasūtījumā pie rēķinā izrakstīts.


E-pasta epasta uzstādījumi sūtīšanai no Directo

Tātad, var būt viens no variantiem:

smtp.office365.com:25
smtp.office365.com:587
smtp.office365.com

pie SSL jāizvēlas: StartSSL/SSL/TLS

pie username un password ir jābūt jūsu e-pastam un e-pasta parolei, tiem, ko jūs lietojat, kad pieslēdzaties e-pastam.

Šie visi uztādījumi ir nepieciešami tad, ja e-pastus gribat izsūtīt caur savu office365 kontu, bet ir arī citi varianti:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi


Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas

Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt?
Tad var izmantot šos laukus (iekrāsoti ar dzeltenu):
Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.
Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.
P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu.


Periodizācijas anulēšana

Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē:


Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības

Atšķirības PL kontos ar virsgrāmatu. Vai var ar transakciju koriģēt PL kontus?
Nē, manuālas transakcijas neietekmē directo PL atskaites, ne PL sarakstu, ne PL vēsturi. Jāskatās atskaiti PL vēsture par katru mēnesi atpakaļ vēsturē, lai atklātu, no kura mēneša ir nesakritības ar VG un tad jāpārbauda, kas tajā mēnesī ir darīts VG.


Atrast dzēstos dokumentus, kļūdas

Dzēstos dokumentus var redzēt lietojuma reģistrā ar skatu Dzēstie (https://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_log)
Rēķins ar šādu numuru tiešām ir dzēsts kaut kad senāk, bet es pārbaudīju, ka tas nav bijis iegrāmatots, līdz ar to nevarēja būt par iemeslu atšķirībām. Pieņēmums par to, ka jāmeklē kāds pazudis rēķina grāmatojums man likās ļoti pareizs, tāpēc iedomājos paskatīties atgrāmatotos rēķinus. (Arī, lai dzēstu kādu rēķinu, tas vispirms jāatgrāmato, savukārt no VG ieraksts pazūd tikko dokuments ir atgrāmatots.)
Atgrāmatotos dokumentus var atrast ar šādu kontroles opciju pie Uzturēšanas (https://wiki.directo.ee/lv/hooldus#kontroles_atskaites)
Izskatās, ka rēķins 200004 varētu būt pie vainas, tas nav izdzēsts, tikai atgrāmatots.

Lai izvairītos no tā, ka slēgtajā periodā nejauši tiek atgrāmatots kāds dokuments (dēļ numuru sakritības) var izmantot šādas opcijas:

- Perioda slēgšana https://wiki.directo.ee/lv/yld_settings#finansu_perioda_slegsana
- Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https://wiki.directo.ee/lv/document_closure
- Saite dokumentu atgrāmatošanai https://wiki.directo.ee/lv/hooldus#saite_dokumentu_atgramatosanai

Parasti liek nākamā mēneša 1.datumu.

Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/ saskaņošana var noteikt konkrētu dokumentu veidu slēgšanas datumu.


Elektronisks elektroniskais rēķins EDI vai XML formāts

Vai Directo atbalsta elektroniskais rēķins – rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt ?
šeit ir runa par tādiem rēķiniem, kas nāk no piem. telemas ar xml un automātiski ielasās sistēmā. Teiksim Maxima no savas sistēmas sūta mums rēķinu caur telema un tas jau ar gatavu nr un visu info parādās directo.
agapics dokumentu transportā. tad ir klientu kartiņās kuriem ir šāds transports, tabs - transports. tur ir salikti uzstādījumi.
atbalsta, bet elektroniskie formāti ir daudz un dažādi.

bez integrācijām var izsūtīt formātā e-invoice, kas ir igaunijas standarta formāts e-rēķiniem, tur pie pdf e-pasta uzstādījumos ir pdf+e-rēķins. citi formāti caur integrācijām, vai nu standartizētās (telema, edisoft utt.), vai individuāli izstrādātās.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_invoicing
latvijas likumdošanā ir ierakstīts peppol formāts
https://en.wikipedia.org/wiki/PEPPOL

tad gan klientam gan piegādātājam abiem jābūt vienai sistēmai, piem. Telema, lai varetu sūtīt un saņemt ?

bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju.


E-rēķini

Ja visi klienti lieto TELEMU, tad var nodoršināt e-rēķinu sūtīšanu.

Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini.


Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%

Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas.
Konkrētajā Piedāvājumā ieliku Currency un GP un GP% sarēķinājās:

Ieleikot klientu, Currency jev Valūtas logam jāaizpildas automātiski, ja te nav Valūta, tad BP un BP% rādās 0.00.

Ir datubāzes , kur jānorāda uzstādījumos Valūta 2, lai ieliktos valūta EUR, ja klients ir no Latvijas SIA, citādi ja klients ir no LV tad neaizpildas tas lauks un tas jāievieto manuāli. Ārzemju klientam viss nostrādā korekti.


Preces artikula vidējā / pēdējā cena

Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums Kvīts artikula cena kopējot.
Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums, pirkums vai vidējais:


Bankas imports piegādātājs atgriež mūsu pārmaksu

Ja piegādātājs atmaksā pārmaksu, ko pie bankas importa liekam ?
Bankas importā jānorāda “Maksājums”, jo ar piegādātājiem saistītie maksājumi jāreģistrē dokumentos Maksājuma uzdevumi (arī tajos gadījumos, kad piegādātājs atgriež naudu). Maksājumā summa, kuru piegādātājs atgrieza, maksājuma uzdevuma dokumentā būs jānorāda negatīva: ar – zīmi.


INTRASTAT atskaite

Getz un Vallin neiet Intrastat atskaite. Stock - Reports - Intrastat. Atskaiti CSV formātā nevar dabūt, poga nereaģē (Tas ir iespējams Igauņiem), mēs varam iegut XML formātā, bet izdod neprecīzu atskaiti. Rindiņas dubultojas. Pirmajai un otrajai rindiņai vajadzētu būt kā vienai rindai ar Qty 50.00.

Gaidam, kad Igauņi sataisīs.


Duck Republik SCORO saslēgums

Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro.
No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinājums, kas vēl nav samaksāti.

Ien.maksājumi no Banku importa aiziet uz Scoro, bet problēmas šobrīd ar tiem, kas veidoti manuāli, tie neparādās Scoro.

Scoro pieprasa datus un tad viņi savelk ienākošos maksājumus ar rēķiniem. Kad veidojām, tad bija 1x, varbūt tgd kautkas ir mainījies.


Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu

Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt, Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju.

Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu. https://wiki.directo.ee/lv/yld_inventar#pamatlidzekla_kartites_izveidosana_pl_ar_uzkrato_nolietojumu

Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu.


Bankas importa noteikumi

https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid
Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?
Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, viņiem ik jāsaprot, vai visas komisijas uz vienu kontu, vai nē, un tad var attiecīgi, pievienojot to noteikumu, izvēlēties, ko atstāt nosacījumos.
pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram.


Bankas banku importa noteikumi, komisijas

Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, jeb kā nodefinēt noteikumus, lai bankas komisijas un citi maksājumi uzreiz grāmatotos uz vajadzīgo kontu un vajadzīgo dok.tipu.
Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid
Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT no Bankas importa dokumenta:
Definēt noteikumus:
Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts).

Zemāk redzamie lauki:
T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, kā nepieciešams;
Tips – Ien.maksājums, Maksājums (izejošais maksājums), Karšu maksājums (samaksā ar karti POS) vai Transakcija utt;
Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā;
Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu.

Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu Transakcija, tad banku komisiju kontu norāda pie KONTS.
Jāskatās, vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās vairākos, noteikumiem šo var definēt.
Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa noteikumi.


Banku pakalpojumu, komisijas maksas konts sistēmas uzstādījumos

Ja veido Maksājuma uzdevumu vai Banku importu, tad šie konti tur automātiski paradās.

Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu Banku pakalpojumi jeb Bank services.

Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu.

Uzstādījuma Bank Services konts automātiski nonāk Bankas importā Fee account kolonnā. Kolonnā Maksa jeb Fee nonāk komisijas maksas summa.


Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi

Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā “Karšu maksājums”:
• Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm).
• Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”).

Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”.


Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele

Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus.

Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.


Resursi nevar redzēt laukus kā vajag

Nepieciešams ieiet RESURSI, uzspiest uz Dokumenta lauki.

Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie „piešķirt lietotājam“ jābūt tam lietotājam, kuram tiek kopēti uzstādījumi:
Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.
Paziņojumā, kas parādīsies, jāizvēlas Ok.
Tā ir jāizdara visiem lietotājiem, kas grib redzēt resursu laukus šādā izkārtojumā.


Čekā ir gan skaidra nauda, gan ar karti, Directo rāda visu kopā

Maksājumi tiek dalīti, bet Directo parādās kā viens darijums citi darijumi, kapēc?

Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS , lai Directo izdalītu maksājuma veidus atsevišķi, ir jāieliek ķesis pie Vairāki maks. term.


Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls

Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie Viarāki maks.term. , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums:
POS invoice uses multiple Payment terms
EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus


Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti

Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte.

Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term.


Perioda finanšu slēgšana

Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu).

Ir iespējams arī slēgt konkrētus dokumentu tipus. To var atrast zem Uzstādījumi - Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana. Braucot līdz lejai jāmeklē šāda vieta, kur var norādīt nepieciešamo slēgšanas datumu.

Ja nepieiešams veikt dokumentos korekcijas, šo datumu var noņemt , vai uzlikt mazāku uz to brīdi.
Ir pieejams ari apraksts Directo WIKI: https://wiki.directo.ee/lv/yld_settings#finansu_perioda_slegsana


Lietotājam Tiesībās redzēt finanšu kontus

Saistībā ar tiesību uztādījumu, ka lietotājs var skatīties Virsgrāmatu un izvēlēties kontus.
Uzstādījumi ir sekojoši:
Pie Mainīt tiesības sadaļā Uzstādījumi, jāieķeksē kolonnā Skatīt, pie Finanšu uzstādījumiem
Sadaļā Cits, jāieķeksē, ka tiek atļauts Kopētājs


Slimības lapa algu aprēķinā, nepareizs dienu skaits

gym_latvija ir problēma, ka algu aprēķinā personai Rihards Vilnis , Marta algu aprēķinā lec SLimības lapa A 4 dienas, nevis 3 (marta jābūt 3 dienām). es saprotu, ka ja viņa labo uz tām 3 , tik un tā nākamoajos mēnešos sistēma ziņo par neapmaksātu slimības lapas dienu… vai varam sazvanīties un Tu paskaidro par tām lapām, algu aprēķins 1000008

Tas ir bug. Darbiniekam slimības lapa sākās februārī. Tā sākās pirmdienā un ilga 7 kalendārās dienas, 5 darba dienas. Bija jāapmaksā 4 darba dienas (jo pirmā slimības lapas diena nav jāapmaksā). Tās arī tika apmaksātas. Martā viņam 3 dienas turpinājās slimības lapa (visas šīs dienas bija darba dienas). To var redzēt arī kavējumu atskaites skatā Parasts. Bet Algu atskaites skatā provizorisks, kas rāda prognozējamo algu, rāda, ka jāapmaksā 4 slimības lapas A dienas, un tas nav korekti.
Turklāt slimības lapas A algas formulās ir iestatīts, ka ir jāapmaksā tikai darba dienas, nevis kalendārās dienas.

Risinājums: Algas aprēķina dokumentu var labot manuāli, bet iestatīt, lai sistēma neziņotu par neapmaksātu slimības lapas dienu laikam nevar (jo bug dēļ sistēma uzskata, ka viena diena ir neapmaksāta).


Algu modulis, darbinieks vairs nestrādā

Ir 3 vietas, kur var aizslēgts darbinieku.
1. Lietotāja kartiņā uzliekot Slēgts - tad ši persona vairs neparādīsies dokumentos, piem. Avansa noreķinu dokumenta izveidošanā;
2. Personāla kartiņā sadaļā Administrators ir iespējams ielikt ķeksi Slēgts. Bet tad viņš ir noslēgts Algu modulī. Citos moduļos , kā piem. zem Fiansēm - Avansa norēķini, persona vēlaizvien var parādīties.
Kad ir slēgts kādā no pirmajiem diviem variantiem, tas neietekmē atskaites, kas vēlāk jānodod par darbiniekiem (ddz un pfpisk);
3. Personāla kartiņā sadaļā Darba attiecības, rindas labajā pusē arī ir ķeksis Slēgts. Kad darbiniekam ir beigu datums, tad te var noslēgt. Bet šis gan ietekmē atskaites, kas vēlāk gada beigās ir jānodod, tāpēc nevajag likt Slēgts, kamēr nav nodotas visa vajadzīgāk atskaites par darbinieku. Ja uzliks Slēgts šeit, tad neparādīsies atskaitēs.


Maksājumu saslēgšana, priekšapmaksas un reķins

Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas?

Tad ir jāveido Payment un tajā:
• Vienā rindā jānorāda rēķins un laukā Bank sum jānorāda summa, par kuru šis rēķins jāapmaksā ar avansu.
• Otrā rindā jānorāda piegādātājs un laukā Bank sum jānorāda negatīva summa, par kuru šis rēķins jāapmaksā ar avansu.
Rezultātā laukā “Difference” jābūt 0.00:
• Laukā Date jānorāda datums, ar kuru šis rēķins jāapmaksā ar konkrēto avansu.
• Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts.


Bankas importa faila veids

ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso?
Es pamainīju bankas kasrtiņā tipus, bet neatradu kādu kurš citu formātu piedāvātu.

kaut kas savādāks ir priekš paypal aprakstīts ee, bet būtībā nav cita, tas vienīgais.
tas iso ir eu standarts.
katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, tāpēc tas starpvalstu standarts arī tika ieviests. varbūt ir vērts sazināties ar to banku, mazums, tomēr ir viņiem arī iso standartam atbilstoši faili.


Valoda datulauku valodas

kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk?

atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng.


Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā

Jaunajā veikalā OLIMPIA , pieslēdzām jaunu tehniku un skaneri no Galerijas centrs, EKA rēķinā skanējot preci artikuls skanējās labajā augšējā stūrī, tieši tāpat kā Spicē. Nav iespējams normāli strādāt, jālabo.

Krišjānis 29.07.2021 aizbrauca uz OLIMPIU. Silvano fashion skenera problēma ir daļēji atrisināta - Vaina ir skenera pusē. Skenerim ir uzlicies prefix izpildīt CTRL + F kombināciju skenējot preci, tāpēc atverās artikula kods find laukā. Šo var salabot konfigurējot skeneri (noņemot prefixus), bet viņu gadījumā tas ir pats lētākais skeneris un viņam šos uzstādījumus nav iespējams atrast. Rezultāts - Viņi pirks jaunus skenerus.


kases aparāts Charlot veikaliem

kāds zina nosaukumu kases sistēmai kuru izmanto charlot veikali un kā viņa strādā?
chd kkāds 300eur hibrīds. tā strādā ar macros metodi. charlot nav lētais hibrīds
https://www.chd.lv/produkti/hibrida-kases-aparati/hibrida-kases-aparats-chd-5850h

kā tas hibrīds strādā? Kāda man būtu atšķirība starp nrdatas risinājumu un chd, ja neskaita to, ka chd gadījumā man papildus datoram ir kases aparāts.

1. izmaksas, 2. tu strādā ar Directo un kases aparātā pabeidz darījumu.

Kas ietilpst pie pabeigt? Apstiprināt? Tev kasē parādās summa utt un tu nospied printēt čeku?

Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, izlec melns logs, un info aiziet uz kasi, tiek nosūtīts uz kases aparātu. Tad darbinieks nospiež makro taustiņu (ieprogrammētu), tiek uzdrukāti uz čeka artikuli, ekrānā parādās summa pa maksājuma metodēm un šīs summas tiek savadītas kases aparātā un pabeigts čeks. čeks tiek izdrukāts.


Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi

Nospiežot Directo Apstiprināt, neparādas melnais logs un čekas neaiziet uz kasi. Līdz ar to nevar izprintēt čeku klienam. ASAP

Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli. Piem. Don`t nedrīkst but `.
Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē.
Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt.


Kases rēķina iegrāmatošana, samaksa skaidrā naudā un ar karti

NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.

Šādos gadījumos Jums ir jāpieslēdzas atbilstošajai darba vietai, lai nerādītos paziņojums par nepareiziem naudas iestatījumiem.


JAHIPAUN

Jauniem tikko izveidotiem klientiem kase nepiešķir automātiski atlaidi, kāpēc ?

Tas tāpēc, ka klienta kartiņā nav ievietota cenu formula. Ar Daci runājām, ka pagaidām tā ir jāpieliek manuāli, kamēr nav izveidots automatizēts risinājums. ——

Algas ar stundu likmi

Mums nepieciešams aprēķināt darba algu darbiniekiem, kuriem noteikta stundas likme. Vai ir nepieciešami kaut kādi papildus uzstādījumi Directo?

Jā, tā kā tad, kad uzņēmumā tika ieviesta algu modulis, tajā nebija darbinieku, kuriem ir stundas likmes, tad šī iespēja netika iestatīta. Tādēļ, tā kā tagad šī nepieciešamība ir radusies, būtu jāiestata iespēja reģistrēt to darbinieku, kuriem ir stundas likmes, nostrādātās stundas un jāizveido papildu algu formulas.

Lai varētu sagatavot iestatīšanas cenu piedāvājumu, lūgums noprecizēt:
1) Vai katram darbiniekam, kuram ir stundas likme, ir viena stundas likme (respektīvi – vai nav tā, ka vienam darbiniekam ir vairākas atšķirīgas stundas likmes)?
2) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic nakts darbu?
3) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, strādā svētku dienās?
4) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic virsstundu darbu? Ja jā – kāds uzņēmumā ir virsstundu pārskata periods?
5) Uzņēmumā darbiniekiem, kuriem ir stundas likmes, slimības lapas A nauda tiek maksāta par visām dienām no pirmdienas līdz piektdienai, kuras ietilpst darbinieka slimības lapas A periodā un nav oficiālās brīvdienas vai arī tiek maksāta par darbinieka plānotajām darba stundām?


PVN kodi un finanšu konti Artikulu kartiņā

Ja ir norādīti pie Artikulu klases, tad ņems tos vērā, ja ir norādīti Artikulam kartiņā, tad tas būs galvenais.
Kartiņā kontus un PVN kodus norāda sadaļā KONTI:


PVN kodi

purch invoice no stock rec. kadi uzstadijumi man personai ir jasaliek, lai automatiski paraditos vat kods un un konts?

Tas nav personai, Tas ir vai nu piegādātajam, vai caur pvn zonām.


Hellmann pielāgotā atskaite savstarpējie norēķini, ieskaits akts

DB hellmann_lv savstarpējo norēķinu jeb ieskaitam ir izveidots akts, kas atrodas zem Pielāgotās atskaites - Savstarpējie norēķini.
Tur jānorāda klienta ienākošais maksājums (maksājuma nr.) un tā paša klienta, bet piegādātāja nr. izejošais maksājums. Tad aktā parādīsies informācija no maksājumiem, par kādiem rēķiniem, kādas summas un tās savstarpēji nolīdzinās.


Nevar iegrāmatot transakciju vai dokumentu

Piem. nevar iegrāmatot Avansa norēķinu dokumentu, izmet paziņojumu.

Jāieliek paziņojums Uzstādījumos meklētājā.

Šis paziņojums norāda Uzstādījumos lauku,kur ir norādīts konkrētais konts, kas ir nederīgs.

Jānomaina konts uzstādījumos, kļūdas paziņojuma norādītajā vietā.


pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa

ir kaut kāds uzstādījums, ka pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa? Tobiš, pārdot par pašizmaksu ?

cenu formula.
vēl var klienta kartiņā likt atlaidi ar mīnusu, tas būs uzcenojums virs pašizmaksas.
bet sarežģījums tajā, pa pašizmaksa ir piesaistīta noliktavas id, un tas nav droši rakstīts, kamēr rēķins nav apstiprināts.
t.i., standarta gadījumā, ja tas nliktavas id netiek rezervēts vēl neapstiprinātā.
tāpēc parasti izmanto iegādes cenu no artikula kartiņas.
ja izmantos iegādes cenu no artikula kartiņas, tad jāpaskatās arī uzstādījumu par to, kā tā tiek atjaunota un kā viņi vēlas, vai ar pēdējo, vai vidējo, kā ir salikts kartiņās un kāds ir noklusējums master settingos.
ir kas vispār ar importu atjauno reizi kaut kādā periodā visus artikulus un izvēlas, lai automātiski nemainās tā iegādes cena. t.i., viņiem atnāk aktuālais dīleru izcenojums un viņi saliek.


ARCXO Kl.pasūtījumos priekšapmaksas rēķina numurs

Arcxo tiek veidoti 2 savstarpēji saistīti jeb vienādi Kl.pasūtījumi, jo viņiem atšķiras priekšapmaksas summas, kas jāizraksta klientam.
Vajag , lai rēķina numurs būtu viens un tas pats, bet ar piebildi.
Tādiem pasūtījumiem laukā Klienta pasūtījuma nr. ieliek pasūtījuma nr. + identifikatori 1 vai 2.
Šis arī parādīsies kā dokumenta numurs izdrukā.


Bankas importa maksājuma numurs

Kaamos. Bankas importā pie maksājumiem (izejošie maksājumi) rādās izsaukuma zīmes, šajā gadījumā Maksājuma numuri atkāŗtojas jeb dublējas.
InstrID ir parametrs XML failā, kas ir unikāls maksājuma jeb transakcijas identifikators. Laukā norādītais identifikators paredzēts, lai klients savā pusē identificētu maksājumu.


P/Z aprēķinā atšķirības ar Virsgrāmatu kontam

PZ aprēķina konta 7750 vērtība 305 eur, bet 279.

Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, lai iegūtu jaunākos rezultātus.


TVNET darba attiecības personāla kartiņā

Mums šobrīd ir šāda problēma - vadot izmaiņas Directo, konkrētāk mainot slodzes daļai darbinieku, pēc kāda laika, ievadītais vienkārši pazūd. Saglabājas tikai dažiem.
Uzreiz redzu, ka atšķirība šim darbiniekam no citiem, ir Password sadaļā. Izskatās, ka šajā gadījumā nenotiek sasaiste ar citu mūsu sistēmu. (sasaiste visdrīzāk nenotiek tāpēc, ka šim konkrētajam darbiniekam, netīšām bija izveidotas 2 personāla kartiņas, bet tā kartiņa, ko izmantojam šobrīd, izskatās, ka nav sasaistīta).

Mums izskatās tā, ka dati tiek atjaunoti atbilstoši tam, kāda informācija ienāk no citas sistēmas. Tātad, ja ir nepieciešamas izmaiņas, tās primāri ir jāveic kaut kur citur. Pamēģiniet un dodiet ziņu, vai tas nostrādā! Ja jums atnāk kāds komentārs no kādas citas sistēmas IT cilvēkiem, tad mēs arī labprāt ar to iepazītos.

Diemžēl mums nekas nav zināms, izņemot to, ko varam nolasīt no ienākošo xml apstrādes koda, jo neviens no mūsu darbiniekiem nebija iesaistīts šīs sasaistes veidošanā. Varbūt ir vērts pajautāt kolēģiem no kāda grupas uzņēmuma Igaunijā, kuriem arī ir directo personāla modulis, vai ir pieejama kāda plašāka informācija par šo izstrādi? Mūsu EE kolēģi parasti veido wiki lapas par šādām individuālām izstrādēm, bet iekš Postimees Grupp wiki lapas nekas nav par personālu, tikai par līgumiem un artikuliem. Mēs no savas puses protams arī varam mēģināt noskaidrot atbildīgo personu EE un palūgt papildu informāciju.

Redzam, ka izmaiņas kartiņās veicis ARGO.REINTAL un salabojis problēmu.


API integrācijas savienojumi ar Directo

Ja ir piem. integrācija ar kādu citu programmu, kur veic noliktavas uzskaiti un tā informācija automātiski iesūtas ar XML uz Diercto un tā informācija parādās arī pie mums.

Lai sistēmas savienotu, nepieciešams kādam izstrādāt API un tad jau mēs varam izveidot integrāciju.

Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod.


lv/support.txt · Labota: 2021/10/06 10:51 , labojis dagne