Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:eksportimine_panka

Maksājuma veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam

“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus var importēt “Directo”. No „Directo“ importētajiem datiem var izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.).

:!: Lai varētu veikt maksājumu importu un eksportu, ir jābūt korekti aizpildītai “Directo” izveidotajā maksājuma dokumentā (piemēram, avansa norēķinu izmaksu dokumentā, ienākošajā maksājumā) norādītā, bankai atbilstošā, maksājuma veida kartītei.
Maksājuma veida kartīti var izveidot un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā Samaksas veidi, un bankai atbilstošajā kartītē jābūt norādītai sekojošajai informācijai:

  • KODS – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.
  • KOMENTĀRS – maksājuma veida nosaukums (lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu).
  • KONTS – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620).
  • BANKAS KONTS – bankas konta numurs.
  • BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE) - bankas konta numurs.
  • BANKA - maksājuma veidam atbilstošā banka.
  • EKSPORTA TIPS - maksājumu eksporta failu formāts. No „Directo“ varēs iegūt norādītā formāta failus.
  • MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA - jābūt „Jā“, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.Lai saglabātu kartītē norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

lv/eksportimine_panka.txt · Labota: 2020/09/11 16:37 , labojis marija