Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:document_closure

Lai konkrēta veida dokumentiem noteiktu perioda slēgšanas datumu (jeb padarītu neiespējamu pirms norādītā datuma apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu apstiprināšanu ar datumu, kurš ir pirms slēgšanas datuma):

  • jāatver galveno uzstādījumu sadaļa Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana,
  • sadaļā esošajā tabulā pie konkrētā dokumentu veida kolonnā Slēgšana jānorāda dokumentu veida slēgšanas datums.
  • Lai saglabātu norādīto slēgšanas datumu, jānospiež poga Saglabāt.

Savukārt, ja jāatslēdz kāda dokumentu veida finanšu periods, tad:

  • no lauciņa jāizdzēš slēgšanas datums vai
  • lauciņā jānorāda datums, kurš ir agrāks nekā to dokumentu datums, kurus nepieciešams atgrāmatot vai izveidot.

P.S. Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana var noteikt konkrētu dokumentu veidu slēgšanas datumu.

lv/document_closure.txt · Labota: 2020/05/08 12:11 , labojis lasma