Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:absences

Kavējumu tipi

Darbinieku prombūtnes jāreģistrē dokumentos Kavējumi.
Kavējumu dokumentos noteikti ir jānorāda darbinieka prombūtnei atbilstošais kavējuma tips.
Lai reģistrētie kavējumi korekti ietekmētu darbinieku uzkrātās ikgadējā atvaļinājuma dienas, algai piemērojamos atvieglojumus utt., ir jābūt korekti aizpildītām kavējumu tipu kartītēm.

Kavējumu tipu kartītes

Apskatīt un, ja nepieciešams, arī rediģēt, esošās kavējumu tipu kartītes un izveidot jaunas var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Personāla uzstādījumi → Kavējumu tipi

Tad tiks atvērts kavējumu tipu saraksts. Lai atvērtu kavējuma tipa kartīti, ir jāuzspiež uz kavējumu tipa koda, savukārt, lai izveidotu jaunu kavējumu tipu, ir jānospiež poga Pievienot jaunu.

Kavējumu tipa kartītes laukiem ir sekojoša nozīme:

Kods – kavējumu tipa kartītes kods. Kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes, speciālos simbolus. Pēc kartītes saglabāšanas kodu vairs nevarēs nomainīt.

Nosaukums – prombūtnes nosaukums.

Īsais kods – kavējuma tipa apzīmējums darba laika uzskaites tabelē.
:?: Ja īsais kods netiek norādīts, tad darba laika uzskaites tabelē tiek parādīts pirmais kavējuma tipa koda burts.

Krāsa – kavējuma tipa krāsa darba laika uzskaites tabelē.

Slimība – šis uzstādījums paredzēts Igaunijas algas aprēķinam. Latvijā kavējumu tipu kartītēs lauks pie Slimība ir jāatstāj tukšs.

Samazina darba laiku – nosaka, vai kavējums samazina darba laiku. Ja kavējuma tipa kartītē pie šī uzstādījuma norāda opciju , tad kavējums samazina darba laiku. Ja atzīmē , tad nesamazina. ir jānorāda komandējuma kavējuma tipam, jo komandējuma laikā darbinieks strādā, tādējādi nesamazinās darbinieka darba laiks.

Izmanto atvaļinājuma dienas – šis lauks nosaka, vai kavējums noņem no darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma uzkrāto dienu skaita dienas. Ja pie šī nosacījuma atzīmē , tad kavējums noņem no darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma uzkrāto dienu skaita atvaļinājuma dienas. Ja pie nosacījuma atzīmē , tad nenoņem. jāatzīmē atvaļinājuma kavējuma tipa kartītē.

Rēķināt atv. uzkrājumu – nosaka, vai šīs probūtnes periods ietilpst laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
jānorāda kavējumiem, kuri dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. jānorāda to kavējumu tipu kartītēs, kuri ir par prombūtnēm, kas nedod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (tie ir, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas daļa, kas ir ilgāka par četrām nedēļām viena gada laikā).

Aprēķinā – nosaka, kad algu aprēķinā nonāks par kavējumu izmaksājamā summa.

Periods - ja kavējuma tips ir saistīts ar algas formulu (piemēram, kavējuma tips ir par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, un tam ir piesaistīta atvaļinājuma naudas algas formula), tad kavējuma tipa kartītē jānorāda, kā algu aprēķinā jāiegrāmato saistītā algas formula gadījumos, ja kavējums ir 2 mēnešos.

Pie Periods norādot opciju , algas formula tiek iegrāmatota algas aprēķina dokumenta datumā.
Piemērā iegrāmatots atvaļinājuma naudas aprēķins. Atvaļinājuma periods ir 26.04.2021-09.05.2021, un atvaļinājuma sākumā tiek aprēķināta atvaļinājuma nauda par aprīli un maiju. Piemērā kavējuma tipā pie Periods ir norādīta opcija , tāpēc atvaļinājuma nauda tiek iegrāmatota algas aprēķina datumā 30.04.2021:

Pie Periods norādot opciju , grāmatojumā tiek veikts dalījums pa periodiem:
Uz grāmatojuma rindām, pie kurām laukos Datums ir norādīts datums, attiecas rindās norādītais datums, bet uz rindām, kurās lauki kolonnā Datums ir tukši, attiecas dokumenta datums, kas piemērā ir 30.04.2021.

Samazina TAX FREE – nosaka, vai kavējums samazina neapliekamā minimuma apjomu un atvieglojumu par apgādājamajiem. Ja nesamazina, tad jānorāda opcija , bet, ja samazina, tad jānorāda . ir jānorāda, piemēram, darbnespējas lapas B kavējuma tipam.

lv/absences.txt · Labota: 2022/06/08 15:14 , labojis lasma