Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:per_palk

Darbo užmokesčio priskaitymas

Bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis, tenkantis vienam samdomajam darbuotojui (neatskaičius fizinių asmenų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo mokesčių, kuriuos moka darbuotojas).

Norėdami priskaičiuoti darbo užmokestį, eikite: PAGRINDINIS MENIU→PERSONALAS→Darbo užmokestis

Spaudžiate F2 arba mygtuką F2-Naujas

1. Priskaitymas

Pildomi laukai:

 • Data – darbo užmokesčio priskaitymo data (paskutinė mėnesio diena);
 • Laikotarpio pr. – laikotarpio, už kurį priskaitomas darbo užmokestis, pradžia;
 • Pabaiga – laikotarpio, už kurį priskaitomas darbo užmokestis, pabaiga;
 • Mėn. kodas – mėnesio, už kurį daromas DU priskaitymas, kodas. Dokumente esantis Mėn. kodas gali apjungti keletą priskaitymų, atliekamų ta patį mėn.

 • Jei norite užpildyti darbo užmokesčio dokumentą vienam darbuotojui, užpildžius ir išsaugojus dokumento antraštę, spauskite Pridėti padalinio darbuotojus. Naujai atsidariusiame lange ištrinkit visus darbuotojus, išskyrus tą, kuriam norite paskaičiuoti darbo užmokestį ir spauskite Užpildyti dokumentą Jei viskas teisinga, išsaugokite dokumentą spausdami mygtuką Išsaugoti. Jei dokumentas baigtas pildyti, spauskite Patvirtinti ir Išsaugoti;
 • Jei darbo užmokestį norite skaičiuoti visiems darbuotojams, užpildžius ir išsaugojus dokumento antraštę, spauskite Pridėti padalinio darbuotojus. Naujai atsidariusiame lange spauskite Užpildyti dokumentą - užsipildžius dokumento eilutėms galite jį išsaugoti arba atlikti reikiamus pakeitimus:

 • Jei visų darbuotojų kortelėse nurodoma, kad tai tam tikro padalinio darbuotojai (pavyzdžiui, DU ir NUOMA), tuomet įvedamas tam tikras padalinys ir dokumentą reikia išsaugoti. Tada atsiranda mygtukas Pridėti padalinio darbuotojus. Atsiradusioje lentelėje spausti mygtuką Užpildyti dokumentą, tada visi darbuotojai su savo formulėmis ir įkeliami į dokumentą. Analogiškai veikia mygtukas Objekto darbuotojai. Jei viskas teisingai užpildyta, spauskite mygtukus Patvirtinti ir Išsaugoti.

2. Vidurkių skaičiavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai

Kuriant priskaitymo dokumentą, kuris turi įtakos vidurkių skaičiavimui ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai patikrinkite DU išskaidymas į periodus nustatymą: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DU išskaidymas į periodus:

 • su korespondencija - priskaitymo dokumento korespondencija bus išskaidyta į laikotarpius;
 • tik skaičiavimas - priskaitymo dokumento korespondencija nebus skaidoma į laikotarpius, tačiau darys įtaką vidurkio skaičiavimui.

Kuriant darbo užmokesčio dokumentą:

 • Laikotarpio pr. ir Pabaiga - nurodykite laikotarpį, kuriam šis priedas darys įtaką vidurkio skaičiavimui;
 • Pažymėkite Išskaidyti į periodus;
 • Užpildykite dokumento eilutes ir patvirtinkite dokumentą.

3. Nedarbingumų atvaizdavimas DU dokumente

Įvedus neatvykimai į darbą dokumentą ir nurodžius nedarbingumą (pvz. Atostogos), Darbo užmokesčio dokumente įsikels DU formulė su susijusiu nedarbingumu bei laukelyje PASTABA bus atvaizduojamas nedarbingumo laikotarpis:

Darbo užmokesčio ataskaita su filtru PRELIMINARUS, taip pat galima matyti nedarbingumo laikotarpį:

lt/per_palk.txt · Keista: 2021/10/19 11:09 vartotojo ieva