Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:per_palk

Čia yra sena dokumento versija!


Darbo užmokesčio priskaitymas

FIXME

Norėdami priskaičiuoti darbo užmokestį, eikite: PAGRINDINIS MENIU→PERSONALAS→Darbo užmokestis

Spaudžiate F2 arba mygtuką F2-Naujas

1. Priskaitymas

Pildomi laukai:

 • Data – darbo užmokesčio priskaitymo data (paskutinė mėnesio diena);
 • Laikotarpio pr. – laikotarpio, už kurį priskaitomas darbo užmokestis, pradžia;
 • Pabaiga – laikotarpio, už kurį priskaitomas darbo užmokestis, pabaiga;
 • Mėn. kodas – mėnesio, už kurį daromas DU priskaitymas, kodas. Dokumente esantis Mėn. kodas gali apjungti keletą priskaitymų, atliekamų ta patį mėn.

 • Jei norite užpildyti darbo užmokesčio dokumentą vienam darbuotojui, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant laukelio darbuotojas ir pasirinkite darbuotoją iš sąrašo. Jei viskas teisinga, išsaugokite dokumentą spausdami mygtuką Išsaugoti. Jei dokumentas baigtas pildyti, spauskite Patvirtinti ir Išsaugoti;
 • Jei darbo užmokestį norite skaičiuoti visiems darbuotojams, užpildžius ir išsaugojus dokumento antraštę, spauskite Pridėti padalinio darbuotojus. Naujai atsidariusiame lange spauskite Užpildyti dokumentą - užsipildžius dokumento eilutėms galite jį išsaugoti arba atlikti reikiamus pakeitimus:

 • Jei visų darbuotojų kortelėse nurodoma, kad tai tam tikro padalinio darbuotojai (pavyzdžiui, DU ir NUOMA), tuomet įvedamas tam tikras padalinys ir dokumentą reikia išsaugoti. Tada atsiranda mygtukas Pridėti padalinio darbuotojus. Atsiradusioje lentelėje spausti mygtuką Užpildyti dokumentą, tada visi darbuotojai su savo formulėmis ir įkeliami į dokumentą. Analogiškai veikia mygtukas Objekto darbuotojai. Jei viskas teisingai užpildyta, spauskite mygtukus Patvirtinti ir Išsaugoti.

2. Vidurkių skaičiavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai

Kuriant priskaitymo dokumentą, kuris turi įtakos vidurkių skaičiavimui ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai patikrinkite Salary periodization nustatymą: NUSTATYMI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→FINANSŲ NUSTATYMAI→Salary periodization:

 • with transaction - priskaitymo dokumento korespondencija bus išskaidyta į laikotarpius;
 • only calculation - priskaitymo dokumento korespondencija nebus skaidoma į laikotarpius, tačiau darys įtaką vidurkio skaičiavimui.

Kuriant darbo užmokesčio dokumentą:

 • Laikotarpio pr. ir Pabaiga - nurodykite laikotarpį kuriam šis priedas darys įtaką vidurkio skaičiavimui;
 • Pažymėkite Išskaidyti į periodus;
 • Užpildykite dokumento eilutes ir patvirtinkite dokumentą.

lt/per_palk.1571565303.txt.gz · Keista: 2019/10/20 12:55 vartotojo lida