Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:per_palk

Čia yra sena dokumento versija!


Darbo užmokesčio priskaitymas

Norėdami priskaičiuoti darbo užmokestį, eikite: PAGRINDINIS MENIU→PERSONALAS→Darbo užmokestis

Spaudžiate F2 arba mygtuką F2-Naujas

1. Priskaitymas

Pildomi laukai:

  • Data – darbo užmokesčio priskaitymo data (paskutinė mėnesio diena);
  • Laikotarpio pr. – laikotarpio, už kurį priskaitomas darbo užmokestis, pradžia;
  • Pabaiga – laikotarpio, už kurį priskaitomas darbo užmokestis, pabaiga;
  • Mėn. kodas – mėnesio, už kurį daromas DU priskaitymas, kodas. Dokumente esantis Mėn. kodas gali apjungti keletą priskaitymų, atliekamų ta patį mėn.

2. Vidurkių skaičiavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai

Kuriant priskaitymo dokumentą, kuris turi įtakos vidurkių skaičiavimui ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai patikrinkite Salary periodization nustatymą: NUSTATYMI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→FINANSŲ NUSTATYMAI→Salary periodization:

  • with transaction - priskaitymo dokumento korespondencija bus išskaidyta į laikotarpius;
  • only calculation - priskaitymo dokumento korespondencija nebus skaidoma į laikotarpius, tačiau darys įtaką vidurkio skaičiavimui.

Kuriant darbo užmokesčio dokumentą:

  • Laikotarpio pr. ir Pabaiga - nurodykite laikotarpį kuriam šis priedas darys įtaką vidurkio skaičiavimui;
  • Pažymėkite Išskaidyti į periodus;
  • Užpildykite dokumento eilutes ir patvirtinkite dokumentą.

lt/per_palk.1571563659.txt.gz · Keista: 2019/10/20 12:27 vartotojo lida