Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:per_palk

Čia yra sena dokumento versija!


Darbo užmokesčio priskaitymas

Norėdami priskaičiuoti darbo užmokestį, eikite: PAGRINDINIS MENIU→PERSONALAS→Darbo užmokestis

Spaudžiate F2 arba mygtuką F2-Naujas

1. Fiksuotas darbo užmokestis

Pildomi laukai:

  Data – DU priskaitymo data (paskutinė mėnesio diena),
  Laikotarpio pr. – laikotarpio, už kurį priskaitomas DU, pradžia,
  Pabaiga – laikotarpio, už kurį priskaitomas DU, pabaiga,
  Mėn. kodas – mėnesio, už kurį daromas DU priskaitymas, kodas. 

2. Vidurkių skaičiavimas ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai

Kuriant priskaitymo dokumentą, kuris turi įtakos vidurkių skaičiavimui ilgesniam laikotarpiui nei trys mėnesiai patikrinkite Salary periodization nustatymą: NUSTATYMI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→FINANSŲ NUSTATYMAI→Salary periodization:

  • with transaction - priskaitymo dokumento korespondencija bus išskaidyta į laikotarpius;
  • only calculation - priskaitymo dokumento korespondencija nebus skaidoma į laikotarpius, tačiau darys įtaką vidurkio skaičiavimui.

Kuriant darbo užmokesčio dokumentą:

  • Laikotarpio pr. ir Pabaiga - nurodykite laikotarpį kuriam šis priedas darys įtaką vidurkio skaičiavimui;
  • Pažymėkite Išskaidyti į periodus;
  • Užpildykite dokumento eilutes ir patvirtinkite dokumentą.

lt/per_palk.1571563460.txt.gz · Keista: 2019/10/20 12:24 vartotojo lida