Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:yld_aru_projekt_koond

Projekti kokkuvõte

Aruanne näitab valitud projektiga seotud rahalisi toiminguid. Projekte käsitletakse hierarhiliselt.

Projektide hierarhia

Iga projekt võib omada viidet peaprojektile. Kui projektiaruannet koostades leitakse projekte, mis viitavad vaadeldavale projektile, näidatakse ka nende projektide toiminguid. Kui nende alamprojektide hulgas on selliseid, millele viitavad mingid muud projektid, kaasatakse ka nende muude projektide andmed. Hierarhia sügavus ei ole piiratud. Aruanne näitab ühe dokumenditüübi piires iga esineva projekti andmeid ainult ühe korra, vältides niimoodi ringviiteid. Iga aruanderea kohta näidatakse vastavate ikoonide abil antud rea projekti kaugust algse projekti suhtes.

Võimalikud valikud

Aruannet tellides on võimalik piirata esitatavaid andmeid projekti, oleku ja tüübi järgi. Juhul, kui projekt jäetakse valimata, näidatakse tehinguid, kus on projektiväli täitmata. Kui aruandes ei soovita näidata mingit konkreetset tüüpi toiminguid, võib vastava linnukese välja lülitada.

Aruande tulemused

Kõik aruande rahalised tulemused esitatakse baasvaluutas.

  • Arved: näidatakse nende müügiarvete käivet ja katet, mille päises on vajalik projekt. Netosummad.
  • Ostuarved: näidatakse nende ostuarve ridade summat, millel on vajalik projekt. Kui ostuarve real puudub projekt, kasutatakse ostuarve päise projekti. Netosummad.
  • Laekumised: näidatakse nende laekumiste ridade summat, mis viitavad vajaliku projektiga seotud arvele või tellimusele. Kui laekumise rida ei viita ühelegi tellimusele või arvele, kasutatakse laekumise päise projekti. Brutosummad.
  • Kassa sissetulekud: näidatakse nende kassa sissetulekuorderite summat, millel on vajalik projekt. Brutosummad.
  • Tasumised: näidatakse neid tasumiste ridasid, mis viitavad ostuarvetele, mille ridadel on vajalik projekt. Kui viidatud ostuarve ridadel puudub projekt, kasutatakse vastava ostuarve päises määratud projekti. Kui viidatud ostuarve õige projektiga ridade summa on väiksem kui tasumisel näidatud summa, näidatakse ainult õige projektiga ostuarve ridade summat. Kui tasumise rida ei viita ostuarvele, siis kasutatakse tasumise päises määratud projekti. Brutosummad.
  • Kassa väljaminekud: näidatakse nende kassa väljaminekuorderite summat, millel on vajalik projekt. Brutosummad.
et/yld_aru_projekt_koond.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:27 persoon ott