Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:tagastuskood

Tagastuskoodid

Tagastuskoode kasutatakse juhul kui on soov või vajadus märkida kassaarvele ja/või arvele põhjus, miks kaupa/teenust tagasi ostetakse. Arve ei kinnitu ilma tagastuskoodi lisamata juhul kui sellel on negatiivse kogusega artikleid, mis pole 'kinkekaardi' tüüpi.

Seadistamine

Tagastuskood ilmub kassaarvele/arvele ja kinnitamise kontroll hakkab rakenduma juhul, kui süsteemiseadistustes soovitud valik teha:

Tagastuskoode saab lisada ja olemasolevaid muuta:
Seadistused → Müügi seadistused → Tagastuskoodid


:?: Selleks, et Tagastuskoodid Müügi seadistuste alla tekiks, tuleb kasutajale/grupile anda dokumendi 'tagastuskood' õigused.

Tagastuskoodi kaardil täidetakse kood ja nimi:

Toimimine

Kui arvel on negatiivse kogusega artikleid, mis ei ole kinkekaardi tüüpi, siis sellisel juhul tuleb arve päises täita väli Tag.kood.

Juhul kui see on täitmata, siis kinnitada arvet ei saa ja tuleb ka vastavasisuline teade:

Aruanded

Artikli statistika

Artikli statistika aruandes on Tagastuskood filter. Tulemuseks näidatakse artikleid, mille arve päises on kasutatud filtris olevat tagastuskoodi. Toimivad erinevad vaated, nt tükeldatud perioodiks jne.

Tavaline top artiklitest:

Ainult negatiivse kogusega artiklid:

Tagastatud kogused tükeldatud perioodiks:

Arvete nimekiri

Arvete nimekirja aruandes on samuti Tagastuskood filter ja tulemuses näidatakse arveid, mille päises on kasutatud märgitud tagastuskoodi.

Tükeldatud vaates saab näha tulemust tagastuskoodide lõikes kokku:

et/tagastuskood.txt · Viimati muutnud: 2021/05/19 12:57 persoon evelin