Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_kampaaniad

Kampaaniad

Kampaaniad on mõeldud kasutamiseks jaemüügis ja need toimivad kassaarve dokumendil. Kampaania abil saab tingimuste täitmisel rakendada automaatseid soodustusi.

Näiteid rakendamisvõimaluste kohta:

  • Osta Toode1 ja Toode2, saad Toote2 X% soodsamalt
  • Osta Toode1 ja Toode2, saad need kokku hinnaga X eurot (eraldi ostes Y eurot)
  • Osta Toode1, Toode2 ja Toode3, saad neist soodsaima TASUTA
  • 100 esimest ostjat saavad Toote1 X% allahindlusega
  • Püsikliendile suunatud kampaania, kus klient saab iga X päeva tagant Toote1 X% soodustusega.

Seadistamine

Register

Kampaaniaid saab lisada ja olemasolevaid muuta:
Seadistused → Müügi seadistused → Kampaaniad

:?: Selleks, et Kampaaniad Müügi seadistuste alla tekiks, tuleb kasutajale/grupile anda dokumendi 'kampaania' õigused.

Kampaania kaart

Päis

Päises kirjeldatakse üldised tingimused.

Kood - Tekib automaatselt järgmine vaba number või saab ise sisestada meelepärase lühikoodi.

Hinnad - juhul, kui on tingimustes või tulemuses hinna järgi käivaid piiranguid või tulemus, siis kas see on koos käibemaksuga või ilma. Kuna kasutatakse kassaarvel, siis enamasti valik 'Käibemaksuga'.

Mitu korda ja Kehtivus - need kaks sätet käivad koos. Mitu korda see kampaania rakendub ja milline on selle ulatus. Kui 'Mitu korda' on tühi, siis 'Kehtivus' piirangut ei rakendata.

Rakendub 100 korda üle kõigi sama kliendi tehingute, nt avamispakkumine (müüakse anonüümsele/vaikimisi kliendile):

Rakendub määramatu arv kordi, kuid ühel tehingul ainult 1 kord:

Rakendub 365 päeva jooksul 1x, nt püsikliendipakkumine (kampaania on kliendi küljes):

Nimi - kampaania nimi/sisu. Seda kuvatakse mullina kassaarve ridadel, mis on kampaaniaga seotud.

Hoiatus - hoiatus, mis kuvatakse, kui kassaarvele asetatakse artikkel, mis on kampaanias. Mõistlik täita, kuna annab vihje müüjale pakkuda juurde nt teine toode, et kampaania kehtiks.

Uuringu tüüp - millise uuringu tüübiga see kampaania rakendub.

Prioriteet - samad tooted võivad olla mitmes erinevas kampaanias. Prioriteet määrab, millises järjekorras need rakenduvad. Mida väiksem prioriteet, seda eespool see on.

Maks.ale% - maksimaalne allahindlus peale kampaania lisandumist. Nt võib allahindlus juba tuleneda hinnavalemist ja kampaaniaga antakse lisaallahindlus. Selle välja abil seatakse piir.

Tingimused

Tingimuste ridadel määratakse, millised artiklid peavad olema kassaarvel, et tulemus (kampaania) rakenduks. Tingimuste seas peab olema ka tulemuste seas olev toode. Nt kui on kampaania 'Osta püksid, saad püksivöö 50% soodsamalt', siis tingimuste ridadel (ehk siis kassaarvel) peavad sisalduma nii püksid kui ka püksirihm, sest kuidas teha allahindlust püksirihmale, kui seda arvel ei ole.

Kampaania tingimustena/filtritena saab kasutada peale konkreetsete artiklikoodide ka artikliklassi, varianti, hankijat ja artikli lisavälja ja neid võib ka kombineerida.

Klass - kassaarve real on sellesse (master)klassi kuuluv artikkel.

Artikkel - kassaarve real on see artikkel.

Variant - kassaarve real on selle variandiga artikkel.

Hankija - kassaarve real on selle hankija artikkel.

lisaväli - kassaarve real on valitud lisavälja sisu omav artikkel.
Nt:

Kogus - kassaarve rea kogus vastab sisestatule. Kui on tühi, siis ei kontrollita vastavust.

Summa - kassaarve rea summa vastab sisestatule. Kui on tühi, siis ei kontrollita vastavust.

Ja/Või - kui on vaja määrata tingimust 'osta see VÕI teine', siis teise rea järele valida Või. Muul juhul võib ka valimata olla, see tähendab Ja.

Tulemused

Tulemuste tabelis kirjeldatakse, mis juhtub, kui tingimused on täidetud.

Mõjub ja Väärtus - rippmenüüst saab valida mis tüüpi on antav soodustus ja järgnevale väljale sisestatakse selle väärtus. Valida saab 5 erineva tüübi vahel:

  1. Summa - tingimustele vastavate ridade summaks on väärtuse välja sisu. Nt on filmi klassi kuuluvate toodete hinnad vahemikus 4-5 eurot. Kui aga ostad 3 filmi, siis saad need kokku 9 euroga.
  2. Ale summa - tingimustele vastavate ridade allahindluse summaks on väärtuse välja sisu.
  3. % - tingimustele vastavate ridade allahindlus (olemasolev kirjutatakse üle)
  4. +% - tingimustele vastavatele ridadele lisatav allahindlus liitmise teel (nt püsiklient saab hinnavalemiga 5% ja kampaanias on soodustus 15%, selle valiku puhul allahindlused liidetakse ja klient saab 5+15=20% allahindlust)
  5. *% - tingimustele vastavatele ridadele lisatav allahindlus korrutamise teel (allahindlusi mitte ei liideta vaid arvutatakse järjest. Kõigepealt tehakse püsikliendi allahindlus ja seejärel kampaania allahindlus)

Lisaks saab panna tulemuse reale lisaks piiranguid, millisele tingimuste seas olevale tootele/reale tulemus mõjuma peab:
Hinna filter ja Filtri kogus - tulemus saab mõjuda odavamale/kallimale tootele ja mitmele neist.

Klass - tulemus mõjub selle klassi artiklile.

Artikkel - tulemus mõjub sisestatud artiklile.

Variant - tulemus mõjub sisestatud variandile.

Hankija - tulemus mõjub sisestatud hankija artiklile.

lisaväli - tulemus mõjub valitud lisavälja sisu omavale artiklile.

Kampaania sisselülitamine

Peale kampaania loomist on vaja see ka sisse lülitada ehk öelda, mis seda esile kutsub. Selleks on 3 moodust:

1. Hinnavalem
Kõige sagedamini seotakse kampaania hinnavalemiga, sest hinnavalemid on tavaliselt seotud kas kindlate müügikohtade ja/või kliendiklassidega. Ehk kassaarvele asetub tavaliselt hinnavalem ja kui selle külge on pandud kampaania, siis see ka rakenduda saab.

Hinnavalemi dokumendil on eraldi lehekülg 'Kassaarve soodustused', mille alumises osas on 'Kampaaniad' sektsioon.

Sellesse tabelisse saab asetada kampaaniaid ja neid ka ajastada ehk määrata kehtivuse perioodi/aja.

2. Artikkel
Kampaaniat saab esile kutsuda ka konkreetne artikkel. See artikkel on kirjeldatud ka kampaania tingimustes. Sageli kasutatakse seda varianti olukorras, kus reklaamkupongi esitamisel rakendub soodustus. Siis on kupong loodud Directosse teenusartiklina ja lisatud kampaania tingimuste hulka.

Artiklikaardil on väli 'Kampaaniad', millele võib komaeraldajaga lisada ka mitu kampaaniat:

3. Klient
Harvemini seotakse kampaania konkreetse kliendiga. Seda kasutatakse nt püsiklientidele teatud regulaarsusega allahindluste andmiseks. Nt iga 30 päeva tagant saab ühe piruka tasuta kui ostab ka kohvi.

Kliendikaardil on väli 'Kampaaniad', millele võib komaeraldajaga lisada ka mitu kampaaniat:

Kampaania toimimine kassaarvel koos näidetega

Järgnevalt on toodud mõningad konkreetsed näited, milliseid kampaaniaid saab Directo kassaarvel toimima panna. Variante on veel, aga kõikmõeldavad kombinatsioonid siiski võimalikud ei ole. Iga kampaania eel on mõistlik võimalikult vara läbi proovida, kas ideed on võimalik kassas teostada. Küsimuste korral tasub pidada nõu Directo klienditoe või kliendihalduriga.

NÄIDE1:
Soov on korraldada kampaania, kus ostes 3 filmi, on soodsaim poole hinnaga.

Kampaania kaardi täitmisel tuleb tingimustesse lisada 3 rida soovitud artikliklassiga ja tulemustes välja tuua rakenduv soodustus:

Kampaania seotakse kaupluse tavahinnavalemiga:

Kassaarvele sisestatakse tooted ja oluline on ka kassaarve salvestada, sest alles salvestamisel rakendatakse kampaania tulemus.
Nagu näha, siis on arvel 3 DVD-d ja kõige soodsamale on rakendunud allahindlus 50%:

Kui arvele panna nt 5 filmi, siis kampaania leiab nö kolmese komplekti:

Kui aga arvele panna nt 6 filmi, siis rakendub sama kampaania 2x:

:?: Kui arve on salvestatud ja kampaania read nö lukus, siis kampaania kihi eemaldamiseks tuleb klikkida ridade peal ja see eemaldab kampaania. Uuel salvestamisel kampaania jällegi rakendub.

NÄIDE2:
Ostes 3 filmi, on kokku hind 9 eurot!

Kampaania tingimuste osa näeb välja täpselt samamoodi, kuid tulemus tuleb kirjeldada 'Summa' kaudu ja väärtuse väljale panna hind kokku.

Arvel leitakse allahindlus kõigile toodetele, et toodete summa oleks kokku 9:

NÄIDE3:
Püsikliendipakkumine: Saad desserdi tasuta, kui ostad eel- ja pearoa!

Kampaania rakendumiseks peab kassaarvel olema vähemalt 1 rida klassi EELROOG kuuluv toode, 1 rida klassi PEAROOG kuuluv toode ja 1 rida klassi DESSERT kuuluv toode. Kõik kogusega 1.

Kampaania kaart:
Tulemustes on pandud lisafilter KLASS, et see 100% allahindlus mõjuks justnimelt desserdile ja lisaks ka kõige odavamale. Võimalik on ju ka nii, et klient ostab mitu desserti.

Kuna pakkumine on mõeldud vaid püsiklientidele, siis on antud kampaania seotud püsiklientide hinnavalemiga.

Tulemus kassaarvel:

NÄIDE4:
Esitades Xkupongi, saad joogi tasuta!

Kampaania kaart:

Kampaania jaoks on loodud teenusartikkel koodiga KUPONG1 ja kampaania on seotud selle artikliga.

Tulemus kassaarvel:

NÄIDE5:
Valentinipäev: Kõik punast värvi tooted allahindlusega 14%!

Kampaania kaart:

Hinnavalemisse on lisaks pandud ka kehtivus:

Tulemus kassaarvel:
(Tulbana on nähtavale pandud artikli lisaväli Värv illustreerimaks näidet)

Aruanded

Artikli statistika

Artikli statistika aruandes on Kampaania filter. Tulemuseks näidatakse filtris oleva kampaania müüdud artikleid. Toimivad erinevad vaated, nt tükeldatud perioodiks jne.

Tavaline top:

Tükeldatud kuupäevaks:

Arvete nimekiri

Arvete nimekirja aruandes on samuti Kampaania filter ja tulemuses näidatakse arveid, mille mõnel real on kampaania.

Kui valida linnuke 'read', siis kuvatakse read, mis on kampaaniaga seotud. Aruande all on võimalik näha ridade summat.

et/mr_kampaaniad.txt · Viimati muutnud: 2023/01/18 16:55 persoon evelin