Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:saft

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:saft [2020/02/05 09:41]
lida [4.3 Mokėjimai]
lt:saft [2020/02/16 11:43] (esamas)
lida [5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.)]
Linija 77: Linija 77:
  
  
-===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.) =====+===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.) =====
 FIXME FIXME
 ==== 1. Antraštė ==== ==== 1. Antraštė ====
Linija 472: Linija 472:
     * Kasos čekio dokumento suma.     * Kasos čekio dokumento suma.
  
 +==== 4.4 Prekių judėjimas ====
  
 +FIXME
 +
 +  * **4.4. MovementOfGoods** - Prekių judėjimas
 +  * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - Bendras gautų prekių skaičius Bendras gautų prekių skaičius.
 +  * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** -Bendras išduotų prekių skaičius Bendras išduotų prekių skaičius.
 +  * **4.4.4. * StockMovement** - Atsargų judėjimas Atsargų judėjimas.
 +  * **4.4.4.1. * MovementReference** - Judėjimo (gabenimo) nuoroda Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda (vardas, santrumpa, numeris), identifikuojanti atsargų judėjimo operaciją. ​
 +  * **4.4.4.2. * MovementDate** - Judėjimo data Atsargų judėjimo dokumento data.
 +  * **4.4.4.3. ​ MovementPostingDate** - Judėjimo apskaitos data Judėjimo dokumento apskaitos data (gali skirtis nuo atsargų judėjimo dokumento datos).
 +  * **4.4.4.4. TaxPointDate** - Apmokestinimo data Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data. 
 +  * **4.4.4.5. * MovementType** - Judėjimo tipas Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai:​ „PARD“ (Pardavimas),​ „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija),​ „PG“ (Pardavimų grąžinimas),​ „PRG“ (Pirkimų grąžinimas),​ „VP“ (Vidinis perkėlimas),​ „N“ (Nurašymas),​ „KT“ (Kita). ​
 +  * **4.4.4.6. ​ SystemID** - Sistemos Nr. Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu. ​
 +  * **4.4.4.7. ​ DocumentReference ** - Dokumento nuoroda Atsargų judėjimą pagrindžiančio dokumento duomenys.
 +  * **4.4.4.7.1. * DocumentType ** -  Dokumento tipas Dokumento tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.
 +  * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - Dokumento Nr. Dokumento numeris. ​
 +  * **4.4.4.7.3. ​ DocumentLine ** - Eilutės numeris Dokumento eilutės numeris.
 +  * **4.4.4.8. * Lines  ** - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai.
 +  * **4.4.4.8.1. * Line ** - Eilutė Dokumento eilutė / įrašas.
 +  * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber ** - Eilutės Nr. Eilutės / įrašo numeris.
 +  * **4.4.4.8.1.2. * AccountID ​ ** - Sąskaitos identifikacinis Nr. Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės atsargų sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
 +  * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
 +  * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID ​ ** - Pirkėjo Nr. Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
 +  * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID ​ ** - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
 +  * **4.4.4.8.1.6. ​ ShipsTo ** - Informacija apie pristatymą Informacija apie pristatymą.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1. ​ ShipTo ** - Pristatymo duomenys Pristatymo duomenys.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.1. ​ DeliveryID ** - Krovinio/​siuntos Nr. Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais,​ pateikiami visų važtaraščių Nr.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.2. ​ DeliveryDate ** - Krovinio/​siuntos data Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.3. ​ WarehouseID ** - Sandėlio Nr. Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4. ​ Address ** - Adresas Adresas.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.1. ​ StreetName ** - atvės pavadinimas Gatvės pavadinimas.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.2. ​ Number ** - Numeris Pastato, buto numeris.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City ** - Miestas Miestas.
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode ** - Pašto kodas Pašto kodas. ​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country ** - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos,​ neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją,​ elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType ** - Adreso tipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas). ​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.7. ​ Region ** - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją,​ neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), ​ nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.8. ​ FullAddress ** - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
 +  * ** 4.4.4.8.1.7. ​ ShipsFrom ** - Išsiuntimo informacija Išsiuntimo informacija.
 +  * **4.4.4.8.1.7.1. ​ ShipFrom ** - Išsiuntimo duomenys Išsiuntimo duomenys.
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.1. ​ DeliveryID ** - Krovinio/​siuntos Nr. Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais,​ pateikiami visų važtaraščių Nr.
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.2. ​ DeliveryDate ** - Krovinio/​siuntos data Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.3. ​ WarehouseID ** - Sandėlio Nr. Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu. 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4. ​ Address ** - Adresas Adresas. ​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.1. ​ StreetName ** - Gatvės pavadinimas Gatvės pavadinimas. ​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.2. ​ Number ** - Numeris Pastato, buto numeris.
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City ** - Miestas Miestas.
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode ** - Pašto kodas Pašto kodas.
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country ** - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos,​ neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją,​ elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT). 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType ** - Adreso tipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), ​ „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas). ​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region ** - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją,​ neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), ​ nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.8. ​ FullAddress ** - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto. ​
 +  * **4.4.4.8.1.8. * ProductCode ** - Prekės/ paslaugos kodas Prekės / paslaugos kodas.
 +  * **4.4.4.8.1.9. * Quantity ** - Kiekis Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis. ​
 +  * **4.4.4.8.1.10. ​ UnitOfMeasure ** - Matavimo vienetas Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.
 +  * **4.4.4.8.1.11. ​ UOMToUOMPhysical ** - StockConversionFacto r Matavimo vienetų konversijos koeficientas Matavimo vienetų konversijos koeficientas,​ keičiant iš standartinio į atsargų.
 +  * **4.4.4.8.1.12. * BookValue ** - Balansinė vertė Balansinė vertė. ​
 +  * **4.4.4.8.1.13. * MovementSubType ** - Prekių judėjimo potipis (porūšis) Detalesnis prekių judėjimo / būklės apibūdinimas,​ pvz., prekės gaminamos, baigta gamyba, netektis ir pan. 
 +  * **4.4.4.8.1.14. ​ MovementComments ** - Judėjimo aprašymas Prekių judėjimo aprašymas. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15. ​ TaxInformations ** - Mokesčių informacija Mokesčių informacija.
 +  * **4.4.4.8.1.15.1. ​ TaxInformation ** - Informacija apie mokesčius Informacija apie mokesčius. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.1. ​ TaxType ** - Mokesčių tipas  Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.2. ​ TaxCode ** - Mokesčio kodas  Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.3. ​ TaxPercentage ** - Mokesčio tarifas Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis). ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.4. ​ TaxBase ** - Mokesčio bazė Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.5. ​ TaxBaseDescription ** - Mokesčio bazės aprašymas Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount ** - Mokesčio suma Informacija apie mokesčių sumą. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount ** - Suma Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.2. ​ CurrencyCode ** - Valiutos kodas Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui,​ USD – JAV doleriams. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.3. ​ CurrencyAmount ** - Valiutos suma Suma atitinkama valiuta. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.7. ​ TaxExemptionReason ** - Mokestinės lengvatos Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas. ​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.8. ​ TaxDeclarationPeriod ** -  Mokesčio deklaravimo laikotarpis Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį,​ į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.
 +  * **4.4.4.8.1.16. ​ MovementType** -  Judėjimo tipas Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai:​ „PARD“ (Pardavimas),​ „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija),​ „PG“ (Pardavimų grąžinimas),​ „PRG“ (Pirkimų grąžinimas),​ „VP“ (Vidinis perkėlimas),​ „N“ (Nurašymas),​ „KT“ (Kita). ​
 +  * **4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator ** - Debeto arba kredito požymis Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas). ​
 +  * **4.4.4.9. ​ GLTransactionID ** - Didžiosios knygos įrašo Nr. Elementas, skirtas susieti pirminį dokumentą su Didžiosios knygos elementu Nr. 
 + 
 +
 +==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ====
 +
 +FIXME
 +
 +  * **4.5. ​  ​AssetTransactions ** - Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto). ​
 +  * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) skaičius Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) skaičius.
 +  * **4.5.2. * AssetTransaction ** - Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis. ​
 +  * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas.
 +  * **4.5.2.2. * AssetID ** - Turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas Unikalus turto identifikacinis kodas. ​
 +  * **4.5.2.3. * AssetTransactionType ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas. Pasirinkimai:​ „I“ (Įsigijimas),​ „NUR“ (Nurašymas),​ „NUS“ (Nusidėvėjimas),​ „VJ“ (Vidinis judėjimas),​ „KT“ (Kita). ​
 +  * **4.5.2.4. ​ Description ** - Aprašymas Detalesnis ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas, pvz., ilgalaikio turto įsigijimas išperkamosios nuomos būdu ir kt.
 +  * ** 4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis. ​
 +  * **4.5.2.6. Supplier ** - Tiekėjas Tiekėjas. ​
 +  * ** 4.5.2.6.1. * SupplierName ​ ** - Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo pavadinimas.
 +  * **4.5.2.6.2. * SupplierID ​ ** - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
 +  * **4.5.2.6.3. * PostalAddress ** - Adresas Informacija apie turto tiekėjo adresą.
 +  * **4.5.2.6.3.1. ​ StreetName ** - Gatvės pavadinimas Gatvės pavadinimas. ​
 +  * **4.5.2.6.3.2. ​ Number ** - Numeris Pastato, buto numeris.
 +  * **4.5.2.6.3.3. * City ** - Miestas Miestas.
 +  * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - Pašto kodas Pašto kodas.
 +  * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos,​ neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją,​ elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT). 
 +  * **4.5.2.6.3.6. * AddressType ** - Adresotipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas). ​
 +  * **4.5.2.6.3.7. ​ Region ** - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją,​ neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), ​ nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
 +  * **4.5.2.6.3.8. ​ FullAddress ** - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
 +  * **4.5.2.7. * TransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
 +  * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės. ​
 +  * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė.
 +  * **4.5.2.8.1.1. ​ AssetValuationType ** - Turto įvertinimo būdas Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo. Pasirinkimai:​ „IS“ (Įsigijimo savikaina), „PV“ (Perkainojimo vertė), „KT“ (Kita). ​
 +  * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction ** - Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ​ Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.
 +  * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - Turto balansinė vertė ​ Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai. ​
 +  * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma (tikroji vertė).
 +  * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - Debeto arba kredito požymis Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas). ​
  
lt/saft.1580888500.txt.gz · Keista: 2020/02/05 09:41 vartotojo lida