Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:saft

Čia yra sena dokumento versija!


SAF-T

SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

 • F - pilnas teikimas;
 • GL - didžiosios knygos duomenys;
 • MG - prekių judėjimas;
 • SI - pardavimų duomenys;
 • PI - pirkimų duomenys;
 • PA - mokįjimų duomenys;
 • AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

2. Sąskaitų plano paruošimas

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

 • SAF-T sąskaitos numeris
 • SAF-T sąskaitos pavadinimas

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

 • EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
 • TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
 • TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

4. Rinkmenos formavimas

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

 • Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
 • Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
 • Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
 • Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
 • Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

 • 1. Antraštė
 • 2.1 Didžioji knyga
 • 2.2 Pirkėjas
 • 2.3 Tiekėjas
 • 2.8 Prekės/paslaugos
 • 2.9 Atsargos
 • 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.)

FIXME

1. Antraštė

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.

 • 1.1. AuditFileVersion - FIXME
 • 1.2. AuditFileCountry - FIXME
 • 1.3 AuditFileDateCreated - FIXME
 • 1.4. SoftwareCompanyName - FIXME
 • 1.5. SoftwareID - FIXME
 • 1.6. SoftwareVersion - FIXME
 • 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
 • 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
 • 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
 • 1.7.4.1. StreetName - FIXME
 • 1.7.4.2. Number - FIXME
 • 1.7.4.3. City - FIXME
 • 1.7.4.4. PostalCode - FIXME
 • 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
 • 1.7.4.6. AddressType - FIXME
 • 1.7.4.7. Region - FIXME
 • 1.7.4.8. FullAddress - FIXME
 • 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
 • 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
 • 1.7.5.2. Telephone - FIXME
 • 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas.
 • 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
 • 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
 • 1.7.6.3. Country - FIXME
 • 1.7.7.1. IBANNumber - FIXME
 • 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
 • 1.8. DefaultCurrencyCode - FIXME
 • 1.9.1. SelectionStartDate - FIXME
 • 1.9.2. SelectionEndDate - FIXME
 • 1.9.3. PeriodStart - FIXME
 • 1.9.5. PeriodEnd - FIXME
 • 1.10. TaxAccountingBasis - FIXME
 • 1.11. FiscalYearFrom - FIXME
 • 1.12. FiscalYearTo - FIXME
 • 1.13. Entity - FIXME
 • 1.14. DataType - FIXME
 • 1.15. NumberOfParts - FIXME
 • 1.16. PartNumber - FIXME

2.1 Didžioji knyga

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

 • 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
 • 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
 • 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
 • 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
 • 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
 • Debeto arba kredito reikšmės:
  • 2.1.1.6. OpeningDebitBalance - FIXME
  • 2.1.1.8. ClosingDebitBalance - FIXME
  • 2.1.1.7. OpeningCreditBalance - FIXME
  • 2.1.1.9. ClosingCreditBalance - FIXME
 • 2.1.1.10. GroupingCategory - FIXME
 • 2.1.1.11. GroupingCode - FIXME

2.2 Pirkėjai

FIXME

 • 2.2.1.1. RegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
 • 2.2.1.2. Name - pirkėjo pavadinimas;
 • 2.2.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.3.5. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informacija;
 • 2.2.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T kliento adreso tipas. Galimi pasirinkimai:
  • BA - Buveinės adresas;
  • KA - Korespondencijos adresas;
  • RA - Registracijos adresas;
  • KT - Kitas adresas;
 • 2.2.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.8. FullAddress - FIXME
 • 2.2.1.4.1. ContactPerson - kontaktinis asmuo;
 • 2.2.1.4.1.1. FirstName - FIXME
 • 2.2.1.4.1.2. LastName - FIXME
 • 2.2.1.4.2. Telephone - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.4.3. Email - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelis PVM mok. k. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte 2.2.1.5.2. TaxType FIXME
 • 2.2.1.5.2. TaxType - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė PVM. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas. Galimi pasirinkimai: FIXME
  • MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
  • PVM - PVM mokėtojo kodas;
  • UUK - Ūkininko ūkio kodas;
  • KT - Kita;
 • 2.2.1.5.3. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.6.2. BankAccountNumber - iš pirkėjo kortelės laukelio Bankas, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.7. CustomerID - pirkėjo Nr.;
 • 2.2.1.8. SelfBillingIndicator - pirkėjo kortelės duomenų laukas SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.9.1. AccountID - pirkėjo skolos sąskaita;
 • Debeto arba kredito reikšmės:
  • 2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance - FIXME
  • 2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance - FIXME
  • 2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance - FIXME
  • 2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance - FIXME
  • 2.2.1.14.1.1. InvoiceNo - FIXME
  • 2.2.1.14.1.2. InvoiceDate - FIXME
  • 2.2.1.14.1.3. GLPostingDate - FIXME
  • 2.2.1.14.1.4. TransactionID - FIXME
  • 2.2.1.14.1.5. Amount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 - FIXME
  • 2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.9. CurrencyCode - FIXME
  • 2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator - FIXME

2.3 Tiekėjai

FIXME

 • 2.3.1.1. RegistrationNumber - teikęjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
 • 2.3.1.2. Name - tiekėjo pavadinimas;
 • 2.3.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.3.5. Country - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija;

2.4 Mokesčių klasifikatoriai

FIXME

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

 • 2.4.1.1. TaxType - įsirašo reikšmė PVM;
 • 2.4.1.2. Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
 • 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
 • 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
 • 2.4.1.3.5. TaxPercentage:
  • Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
  • Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
 • 2.4.1.3.6.1. Amount - FIXME
 • 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode - FIXME
 • 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount - FIXME
 • 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS
 • 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;

:!: Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

:?: Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%

2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

 • 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
 • 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.

2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius

Informacija apie projektus ir objektus.

 • 2.6.1.1. AnalysisType:
  • Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
  • Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
 • 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
 • 2.6.1.3. AnalysisID
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
 • 2.6.1.4. AnalysisIDDescription
  • Objekto pavadinimas;
  • Projekto pavadinimas.
 • 2.6.1.5. STIAnalysisID -

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai

FIXME

Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

 • 2.7.1.1. MovementType
  • PARD - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
  • PIR - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
  • PP - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS;
  • PG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS;
  • PRG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
  • VP - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
  • N - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
  • KT - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS;
 • 2.7.1.2. Description
  • Jei kodas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
  • Jei kodas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
  • Jei kodas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
  • Jei kodas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
  • Jei kodas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
  • Jei kodas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
  • Jei kodas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
  • Jei kodas KT - aprašymas įsikels Kita.

2.8 Prekės/paslaugos

FIXME

Informacija apie prekes ir paslaugas.

 • 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas;
 • 2.8.1.2. GoodsServicesID:
  • pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
   • PS - jei tipas Paprasta/paslauga;
   • PR - jei tipas Sandėlio prekė;
   • PS - jei tipas Rental;
 • 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas;
 • 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas;
 • 2.8.1.5. ValuationMethod - FIXME
 • 2.8.1.6. UOMBase - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.8.1.7. UOMStandard - prekės kortelės laukelis VIENETAS;
 • 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM;
 • 2.8.1.9.2. TaxCode - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės.

2.11 Savininkai, akcininkai

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP

 • 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
 • 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
 • 2.11.3. AccountID - FIXME
 • 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis;
 • 2.11.4.6. AddressType - FIXME
 • 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.8. FullAddress - FIXME
 • 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama;

4.3 Mokėjimai

FIXME

Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.

 • 4.3.4.1. PaymentRefNo
  • Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
  • KIO arba KPO dokumento Nr.;
  • Kasos čekio dokumento Nr.;
 • 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.3. TransactionID
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
  • KIO arba KPO dokumento Nr.;
  • Kasos čekio dokumento Nr.;
 • 4.3.4.4. TransactionDate
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
  • KIO arba KPO dokumento data;
  • Kasos čekio dokumento data;
 • 4.3.4.5. PaymentMethod
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
   • BP - Banko pavedimas;
   • KPO - Kasos pajamų orderis;
   • KIO - Kasos išlaidų orderis;
   • KV - Kasos kvitas;
   • CP - Cash pool;
   • C - Čekis;
   • U - Užskaita;
   • KT - Kita;

:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė BP. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus 4.3.4.5. punkte.

 • KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KIO;
 • KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KPO;
 • Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė C;
 • 4.3.4.6.1. IBANNumber
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
 • KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.7. Description
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
 • FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis Aprašymas, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumento laukelis Pastaba, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.1. LineNumber
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
 • KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
 • FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
 • 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.3. AccountID
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
 • KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
 • Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio GRYNŲJŲ SĄSKAITA;
 • 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės:
 • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
 • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
 • 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės:
 • Objekto kodas;
 • Projekto kodas;
 • 4.3.4.9.4.3.1. Amount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
 • Kasos čekio dokumento bendra suma;
 • 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
 • Kasos čekio dokumento valiuta;
 • 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma„ informacija;
 • Kasos čekio dokumento suma;
 • 4.3.4.9.5. CustomerID
 • pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 • KIO laukelis paliekamas tuščias;
 • KPO dokumento laukelio Pirkėjas informacija;
 • Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
 • 4.3.4.9.6. SupplierID
 • apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 • KIO dokumento laukelio Tiekėjas informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • KPO laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.7. TaxPointDate
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
 • KIO arba KPO dokumento data;
 • Kasos čekio dokumento data;
 • 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:
 • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
  • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
  • K - jei pinigų gavimas neigiamas;
  • K - jei apmokėjimas teigiamas;
  • D - jei apmokėjimas neigiamas;
  • D - jei KPO teigiamas;
  • K - jei KPO neigiamas;
  • K - jei KIO teigiamas;
  • D - jei KIO neigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
  • K - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
 • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
  • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
  • D - jei pinigų gavimas neigiamas;
  • K - jei apmokėjimas teigiamas;
  • K - jei apmokėjimas neigiamas;
  • D - jei KPO teigiamas;
  • D - jei KPO neigiamas;
  • K - jei KIO teigiamas;
  • K - jei KIO neigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
 • 4.3.4.9.10.1. Amount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
 • Kasos čekio dokumento suma;
 • 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
 • Kasos čekio dokumento valiuta;
 • 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
 • Kasos čekio dokumento suma;
 • 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.3. GrossTotal
 • apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
 • KIO arba KPO dokumento suma;
 • Kasos čekio dokumento suma.
lt/saft.1580888500.txt.gz · Keista: 2020/02/05 09:41 vartotojo lida