Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:saft

SAF-T

SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

 • F - pilnas teikimas;
 • GL - didžiosios knygos duomenys;
 • MG - prekių judėjimas;
 • SI - pardavimų duomenys;
 • PI - pirkimų duomenys;
 • PA - mokįjimų duomenys;
 • AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

2. Sąskaitų plano paruošimas

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

 • SAF-T sąskaitos numeris
 • SAF-T sąskaitos pavadinimas

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

 • EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
 • TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
 • TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

4. Rinkmenos formavimas

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

 • Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
 • Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
 • Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
 • Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
 • Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

 • 1. Antraštė
 • 2.1 Didžioji knyga
 • 2.2 Pirkėjas
 • 2.3 Tiekėjas
 • 2.8 Prekės/paslaugos
 • 2.9 Atsargos
 • 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.)

FIXME

1. Antraštė

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.

 • 1.1. AuditFileVersion - FIXME
 • 1.2. AuditFileCountry - FIXME
 • 1.3 AuditFileDateCreated - FIXME
 • 1.4. SoftwareCompanyName - FIXME
 • 1.5. SoftwareID - FIXME
 • 1.6. SoftwareVersion - FIXME
 • 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
 • 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
 • 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
 • 1.7.4.1. StreetName - FIXME
 • 1.7.4.2. Number - FIXME
 • 1.7.4.3. City - FIXME
 • 1.7.4.4. PostalCode - FIXME
 • 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
 • 1.7.4.6. AddressType - FIXME
 • 1.7.4.7. Region - FIXME
 • 1.7.4.8. FullAddress - FIXME
 • 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
 • 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
 • 1.7.5.2. Telephone - FIXME
 • 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas.
 • 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
 • 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
 • 1.7.6.3. Country - FIXME
 • 1.7.7.1. IBANNumber - FIXME
 • 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
 • 1.8. DefaultCurrencyCode - FIXME
 • 1.9.1. SelectionStartDate - FIXME
 • 1.9.2. SelectionEndDate - FIXME
 • 1.9.3. PeriodStart - FIXME
 • 1.9.5. PeriodEnd - FIXME
 • 1.10. TaxAccountingBasis - FIXME
 • 1.11. FiscalYearFrom - FIXME
 • 1.12. FiscalYearTo - FIXME
 • 1.13. Entity - FIXME
 • 1.14. DataType - FIXME
 • 1.15. NumberOfParts - FIXME
 • 1.16. PartNumber - FIXME

2.1 Didžioji knyga

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

 • 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
 • 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
 • 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
 • 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
 • 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
 • Debeto arba kredito reikšmės:
  • 2.1.1.6. OpeningDebitBalance - FIXME
  • 2.1.1.8. ClosingDebitBalance - FIXME
  • 2.1.1.7. OpeningCreditBalance - FIXME
  • 2.1.1.9. ClosingCreditBalance - FIXME
 • 2.1.1.10. GroupingCategory - FIXME
 • 2.1.1.11. GroupingCode - FIXME

2.2 Pirkėjai

FIXME

 • 2.2.1.1. RegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
 • 2.2.1.2. Name - pirkėjo pavadinimas;
 • 2.2.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.3.5. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informacija;
 • 2.2.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T kliento adreso tipas. Galimi pasirinkimai:
  • BA - Buveinės adresas;
  • KA - Korespondencijos adresas;
  • RA - Registracijos adresas;
  • KT - Kitas adresas;
 • 2.2.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.8. FullAddress - FIXME
 • 2.2.1.4.1. ContactPerson - kontaktinis asmuo;
 • 2.2.1.4.1.1. FirstName - FIXME
 • 2.2.1.4.1.2. LastName - FIXME
 • 2.2.1.4.2. Telephone - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.4.3. Email - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelis PVM mok. k. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte 2.2.1.5.2. TaxType FIXME
 • 2.2.1.5.2. TaxType - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė PVM. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas. Galimi pasirinkimai: FIXME
  • MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
  • PVM - PVM mokėtojo kodas;
  • UUK - Ūkininko ūkio kodas;
  • KT - Kita;
 • 2.2.1.5.3. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.6.2. BankAccountNumber - iš pirkėjo kortelės laukelio Bankas, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.7. CustomerID - pirkėjo Nr.;
 • 2.2.1.8. SelfBillingIndicator - pirkėjo kortelės duomenų laukas SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.9.1. AccountID - pirkėjo skolos sąskaita;
 • Debeto arba kredito reikšmės:
  • 2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance - FIXME
  • 2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance - FIXME
  • 2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance - FIXME
  • 2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance - FIXME
  • 2.2.1.14.1.1. InvoiceNo - FIXME
  • 2.2.1.14.1.2. InvoiceDate - FIXME
  • 2.2.1.14.1.3. GLPostingDate - FIXME
  • 2.2.1.14.1.4. TransactionID - FIXME
  • 2.2.1.14.1.5. Amount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 - FIXME
  • 2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount - FIXME
  • 2.2.1.14.1.9. CurrencyCode - FIXME
  • 2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator - FIXME

2.3 Tiekėjai

FIXME

 • 2.3.1.1. RegistrationNumber - teikęjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
 • 2.3.1.2. Name - tiekėjo pavadinimas;
 • 2.3.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.3.5. Country - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija;

2.4 Mokesčių klasifikatoriai

FIXME

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

 • 2.4.1.1. TaxType - įsirašo reikšmė PVM;
 • 2.4.1.2. Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
 • 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
 • 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
 • 2.4.1.3.5. TaxPercentage:
  • Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
  • Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
 • 2.4.1.3.6.1. Amount - FIXME
 • 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode - FIXME
 • 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount - FIXME
 • 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS
 • 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;

:!: Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

:?: Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%

2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

 • 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
 • 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.

2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius

Informacija apie projektus ir objektus.

 • 2.6.1.1. AnalysisType:
  • Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
  • Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
 • 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
 • 2.6.1.3. AnalysisID
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
 • 2.6.1.4. AnalysisIDDescription
  • Objekto pavadinimas;
  • Projekto pavadinimas.
 • 2.6.1.5. STIAnalysisID -

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai

FIXME

Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

 • 2.7.1.1. MovementType
  • PARD - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
  • PIR - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
  • PP - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS;
  • PG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS;
  • PRG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
  • VP - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
  • N - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
  • KT - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS;
 • 2.7.1.2. Description
  • Jei kodas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
  • Jei kodas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
  • Jei kodas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
  • Jei kodas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
  • Jei kodas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
  • Jei kodas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
  • Jei kodas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
  • Jei kodas KT - aprašymas įsikels Kita.

2.8 Prekės/paslaugos

FIXME

Informacija apie prekes ir paslaugas.

 • 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas;
 • 2.8.1.2. GoodsServicesID:
  • pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
   • PS - jei tipas Paprasta/paslauga;
   • PR - jei tipas Sandėlio prekė;
   • PS - jei tipas Rental;
 • 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas;
 • 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas;
 • 2.8.1.5. ValuationMethod - FIXME
 • 2.8.1.6. UOMBase - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.8.1.7. UOMStandard - prekės kortelės laukelis VIENETAS;
 • 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM;
 • 2.8.1.9.2. TaxCode - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės.

2.11 Savininkai, akcininkai

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP

 • 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
 • 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
 • 2.11.3. AccountID - FIXME
 • 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis;
 • 2.11.4.6. AddressType - FIXME
 • 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.8. FullAddress - FIXME
 • 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama;

4.3 Mokėjimai

FIXME

Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.

 • 4.3.4.1. PaymentRefNo
  • Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
  • KIO arba KPO dokumento Nr.;
  • Kasos čekio dokumento Nr.;
 • 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.3. TransactionID
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
  • KIO arba KPO dokumento Nr.;
  • Kasos čekio dokumento Nr.;
 • 4.3.4.4. TransactionDate
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
  • KIO arba KPO dokumento data;
  • Kasos čekio dokumento data;
 • 4.3.4.5. PaymentMethod
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
   • BP - Banko pavedimas;
   • KPO - Kasos pajamų orderis;
   • KIO - Kasos išlaidų orderis;
   • KV - Kasos kvitas;
   • CP - Cash pool;
   • C - Čekis;
   • U - Užskaita;
   • KT - Kita;

:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė BP. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus 4.3.4.5. punkte.

 • KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KIO;
 • KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KPO;
 • Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė C;
 • 4.3.4.6.1. IBANNumber
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
 • KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.7. Description
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
 • FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis Aprašymas, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumento laukelis Pastaba, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.1. LineNumber
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
 • KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
 • FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
 • 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.3. AccountID
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
 • KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
 • Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio GRYNŲJŲ SĄSKAITA;
 • 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės:
 • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
 • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
 • 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės:
 • Objekto kodas;
 • Projekto kodas;
 • 4.3.4.9.4.3.1. Amount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
 • Kasos čekio dokumento bendra suma;
 • 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
 • Kasos čekio dokumento valiuta;
 • 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma„ informacija;
 • Kasos čekio dokumento suma;
 • 4.3.4.9.5. CustomerID
 • pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 • KIO laukelis paliekamas tuščias;
 • KPO dokumento laukelio Pirkėjas informacija;
 • Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
 • 4.3.4.9.6. SupplierID
 • apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 • KIO dokumento laukelio Tiekėjas informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • KPO laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.7. TaxPointDate
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
 • KIO arba KPO dokumento data;
 • Kasos čekio dokumento data;
 • 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:
 • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
  • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
  • K - jei pinigų gavimas neigiamas;
  • K - jei apmokėjimas teigiamas;
  • D - jei apmokėjimas neigiamas;
  • D - jei KPO teigiamas;
  • K - jei KPO neigiamas;
  • K - jei KIO teigiamas;
  • D - jei KIO neigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
  • K - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
 • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
  • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
  • D - jei pinigų gavimas neigiamas;
  • K - jei apmokėjimas teigiamas;
  • K - jei apmokėjimas neigiamas;
  • D - jei KPO teigiamas;
  • D - jei KPO neigiamas;
  • K - jei KIO teigiamas;
  • K - jei KIO neigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
 • 4.3.4.9.10.1. Amount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
 • Kasos čekio dokumento suma;
 • 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
 • Kasos čekio dokumento valiuta;
 • 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
 • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
 • Kasos čekio dokumento suma;
 • 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.3. GrossTotal
 • apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
 • KIO arba KPO dokumento suma;
 • Kasos čekio dokumento suma.

4.4 Prekių judėjimas

FIXME

 • 4.4. MovementOfGoods - Prekių judėjimas
 • 4.4.2. * TotalQuantityReceived - Bendras gautų prekių skaičius Bendras gautų prekių skaičius.
 • 4.4.3. * TotalQuantityIssued -Bendras išduotų prekių skaičius Bendras išduotų prekių skaičius.
 • 4.4.4. * StockMovement - Atsargų judėjimas Atsargų judėjimas.
 • 4.4.4.1. * MovementReference - Judėjimo (gabenimo) nuoroda Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda (vardas, santrumpa, numeris), identifikuojanti atsargų judėjimo operaciją.
 • 4.4.4.2. * MovementDate - Judėjimo data Atsargų judėjimo dokumento data.
 • 4.4.4.3. MovementPostingDate - Judėjimo apskaitos data Judėjimo dokumento apskaitos data (gali skirtis nuo atsargų judėjimo dokumento datos).
 • 4.4.4.4. TaxPointDate - Apmokestinimo data Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
 • 4.4.4.5. * MovementType - Judėjimo tipas Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai: „PARD“ (Pardavimas), „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija), „PG“ (Pardavimų grąžinimas), „PRG“ (Pirkimų grąžinimas), „VP“ (Vidinis perkėlimas), „N“ (Nurašymas), „KT“ (Kita).
 • 4.4.4.6. SystemID - Sistemos Nr. Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
 • 4.4.4.7. DocumentReference - Dokumento nuoroda Atsargų judėjimą pagrindžiančio dokumento duomenys.
 • 4.4.4.7.1. * DocumentType - Dokumento tipas Dokumento tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.
 • 4.4.4.7.2. * DocumentNumber - Dokumento Nr. Dokumento numeris.
 • 4.4.4.7.3. DocumentLine - Eilutės numeris Dokumento eilutės numeris.
 • 4.4.4.8. * Lines - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai.
 • 4.4.4.8.1. * Line - Eilutė Dokumento eilutė / įrašas.
 • 4.4.4.8.1.1. * LineNumber - Eilutės Nr. Eilutės / įrašo numeris.
 • 4.4.4.8.1.2. * AccountID - Sąskaitos identifikacinis Nr. Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės atsargų sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
 • 4.4.4.8.1.3. * TransactionID - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
 • 4.4.4.8.1.4. * CustomerID - Pirkėjo Nr. Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
 • 4.4.4.8.1.5. * SupplierID - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
 • 4.4.4.8.1.6. ShipsTo - Informacija apie pristatymą Informacija apie pristatymą.
 • 4.4.4.8.1.6.1. ShipTo - Pristatymo duomenys Pristatymo duomenys.
 • 4.4.4.8.1.6.1.1. DeliveryID - Krovinio/siuntos Nr. Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
 • 4.4.4.8.1.6.1.2. DeliveryDate - Krovinio/siuntos data Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
 • 4.4.4.8.1.6.1.3. WarehouseID - Sandėlio Nr. Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
 • 4.4.4.8.1.6.1.4. Address - Adresas Adresas.
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.1. StreetName - atvės pavadinimas Gatvės pavadinimas.
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.2. Number - Numeris Pastato, buto numeris.
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City - Miestas Miestas.
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode - Pašto kodas Pašto kodas.
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType - Adreso tipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.7. Region - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.8. FullAddress - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
 • 4.4.4.8.1.7. ShipsFrom - Išsiuntimo informacija Išsiuntimo informacija.
 • 4.4.4.8.1.7.1. ShipFrom - Išsiuntimo duomenys Išsiuntimo duomenys.
 • 4.4.4.8.1.7.1.1. DeliveryID - Krovinio/siuntos Nr. Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
 • 4.4.4.8.1.7.1.2. DeliveryDate - Krovinio/siuntos data Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
 • 4.4.4.8.1.7.1.3. WarehouseID - Sandėlio Nr. Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
 • 4.4.4.8.1.7.1.4. Address - Adresas Adresas.
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.1. StreetName - Gatvės pavadinimas Gatvės pavadinimas.
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.2. Number - Numeris Pastato, buto numeris.
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City - Miestas Miestas.
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode - Pašto kodas Pašto kodas.
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType - Adreso tipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.8. FullAddress - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
 • 4.4.4.8.1.8. * ProductCode - Prekės/ paslaugos kodas Prekės / paslaugos kodas.
 • 4.4.4.8.1.9. * Quantity - Kiekis Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.
 • 4.4.4.8.1.10. UnitOfMeasure - Matavimo vienetas Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.
 • 4.4.4.8.1.11. UOMToUOMPhysical - StockConversionFacto r Matavimo vienetų konversijos koeficientas Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į atsargų.
 • 4.4.4.8.1.12. * BookValue - Balansinė vertė Balansinė vertė.
 • 4.4.4.8.1.13. * MovementSubType - Prekių judėjimo potipis (porūšis) Detalesnis prekių judėjimo / būklės apibūdinimas, pvz., prekės gaminamos, baigta gamyba, netektis ir pan.
 • 4.4.4.8.1.14. MovementComments - Judėjimo aprašymas Prekių judėjimo aprašymas.
 • 4.4.4.8.1.15. TaxInformations - Mokesčių informacija Mokesčių informacija.
 • 4.4.4.8.1.15.1. TaxInformation - Informacija apie mokesčius Informacija apie mokesčius.
 • 4.4.4.8.1.15.1.1. TaxType - Mokesčių tipas Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
 • 4.4.4.8.1.15.1.2. TaxCode - Mokesčio kodas Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
 • 4.4.4.8.1.15.1.3. TaxPercentage - Mokesčio tarifas Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
 • 4.4.4.8.1.15.1.4. TaxBase - Mokesčio bazė Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
 • 4.4.4.8.1.15.1.5. TaxBaseDescription - Mokesčio bazės aprašymas Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
 • 4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount - Mokesčio suma Informacija apie mokesčių sumą.
 • 4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount - Suma Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
 • 4.4.4.8.1.15.1.6.2. CurrencyCode - Valiutos kodas Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
 • 4.4.4.8.1.15.1.6.3. CurrencyAmount - Valiutos suma Suma atitinkama valiuta.
 • 4.4.4.8.1.15.1.7. TaxExemptionReason - Mokestinės lengvatos Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
 • 4.4.4.8.1.15.1.8. TaxDeclarationPeriod - Mokesčio deklaravimo laikotarpis Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį, į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.
 • 4.4.4.8.1.16. MovementType - Judėjimo tipas Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai: „PARD“ (Pardavimas), „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija), „PG“ (Pardavimų grąžinimas), „PRG“ (Pirkimų grąžinimas), „VP“ (Vidinis perkėlimas), „N“ (Nurašymas), „KT“ (Kita).
 • 4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator - Debeto arba kredito požymis Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
 • 4.4.4.9. GLTransactionID - Didžiosios knygos įrašo Nr. Elementas, skirtas susieti pirminį dokumentą su Didžiosios knygos elementu Nr.

4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto

FIXME

 • 4.5. AssetTransactions - Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto).
 • 4.5.1. * NumberOfAssetTransactions - Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius.
 • 4.5.2. * AssetTransaction - Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.
 • 4.5.2.1. * AssetTransactionID - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas.
 • 4.5.2.2. * AssetID - Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas Unikalus turto identifikacinis kodas.
 • 4.5.2.3. * AssetTransactionType - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas. Pasirinkimai: „I“ (Įsigijimas), „NUR“ (Nurašymas), „NUS“ (Nusidėvėjimas), „VJ“ (Vidinis judėjimas), „KT“ (Kita).
 • 4.5.2.4. Description - Aprašymas Detalesnis ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas, pvz., ilgalaikio turto įsigijimas išperkamosios nuomos būdu ir kt.
 • 4.5.2.5. * AssetTransactionDate - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis.
 • 4.5.2.6. Supplier - Tiekėjas Tiekėjas.
 • 4.5.2.6.1. * SupplierName - Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo pavadinimas.
 • 4.5.2.6.2. * SupplierID - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
 • 4.5.2.6.3. * PostalAddress - Adresas Informacija apie turto tiekėjo adresą.
 • 4.5.2.6.3.1. StreetName - Gatvės pavadinimas Gatvės pavadinimas.
 • 4.5.2.6.3.2. Number - Numeris Pastato, buto numeris.
 • 4.5.2.6.3.3. * City - Miestas Miestas.
 • 4.5.2.6.3.4. * PostalCode - Pašto kodas Pašto kodas.
 • 4.5.2.6.3.5. * Country - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
 • 4.5.2.6.3.6. * AddressType - Adresotipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
 • 4.5.2.6.3.7. Region - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
 • 4.5.2.6.3.8. FullAddress - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
 • 4.5.2.7. * TransactionID - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
 • 4.5.2.8. * AssetTransactionValuations - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės.
 • 4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė.
 • 4.5.2.8.1.1. AssetValuationType - Turto įvertinimo būdas Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo. Pasirinkimai: „IS“ (Įsigijimo savikaina), „PV“ (Perkainojimo vertė), „KT“ (Kita).
 • 4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction - Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.
 • 4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction - Turto balansinė vertė Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.
 • 4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma (tikroji vertė).
 • 4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator - Debeto arba kredito požymis Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
lt/saft.txt · Keista: 2020/02/16 11:43 vartotojo lida