Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_aru_pea

Ataskaita - didžioji knyga

Didžioji knyga - tai ataskaita, kurioje galite peržiūrėti buhalterinių sąskaitų apyvartas bei balansus.

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Didžioji knyga“, eikite: PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → DIDŽIOJI KNYGA


Ataskaitos veikimas bei filtrai

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“.

Ataskaitos filtrai

  • Pradžia – data, nuo kurios pradedama rodyti ataskaitos informacija informacija;
  • Pabaiga – pabaigos data;
  • Buh. sąsk. pradžia – nuo kokių buh. sąskaitų pradėti rodyti ataskaitą;
  • Pabaiga – kokia buh. sąskaita baigti rodyti ataskaitą (pavyzdžiui, pasirinkus 1 – 29999, rodys informaciją apie visas buh. sąskaitas, kurios patenka į šį intervalą ir nurodytą periodą);
  • Korespondencija – čia galima išsirinkti kokio tipo korespondencijas rodyti (pavyzdžiui, galima pasirinkti, kad į ataskaitą trauktų tik korespondencijas iš pardavimo sąskaitų).

Papildomos varnelės

  • Tik sumos sąskaitose – nedetalizuojama, kokios korespondencijos daro įtaką buh. sąskaitoms, o pateikia suminę išraišką (balansas pradžiai, pasikeitimas, balansas pabaigai );
  • Tik su pakeitimais – įtraukia tik tas buh. sąskaitas, kurios turėjo pasikeitimų pasirinktu laikotarpiu;
  • Daugiau informacijos – papildomai į ataskaitą įtraukiami pirkėjas, tiekėjas, objektas, projektas.
  • Pasirinkus vieną sąskaitą (pavyzdžiui, pradžia- 500; pabaiga- 500), galima uždėti varneles „korespondencijos sąskaita“ ir „tik sumos sąskaitose“ - tada Jums duos ataskaitą, kurioje bus nurodyta, su kokiomis sąskaitomis dalyvavo korespondencijoje sąskaita 500.

:?: Pasirinkus ataskaitos viršuje dešiniajame kampe plaktuko ikoną atsidaro nustatymų langas. pasirinkus paskutinį nustatymą „Show subtotals without change“:

Tarpinės sumos

Didžiojoje knygoje filtras „Dokumentai“ generuoja tarpines sumas pagal pasirinktą parametrą, skirtą peržiūrėti operacijas ir pradinius bei galutinius likučius. Ataskaitoje taip pat parodomi nepakeistų buh. sąskaitų balansai pasirinktam laikotarpiui.

Balanso atstatymas

Jei norite atkurti praeities likučius, turėsite sukurti korespondenciją su norima data (pvz. metų pabaigai).

Pavyzdžiui, ataskaitoje rodomas projektas, kurio likutis:

Tada ataskaita turėtų būti formuojama su ilgesniu laikotarpiu bei atitinkamais filtrais, kad būtų galima nustatyti, kurie sandoriai bus galutiniai:

Finansinis atstatymas iš naujo:


Nuorodos:

lt/fin_aru_pea.txt · Keista: 2020/06/11 13:20 vartotojo modesta