Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:or_aru_tasu_ennustus

Tasumisennustus

Aruanne näitab ostuarveid, mis on osaliselt või täielikult tasumata. Näitab ka tasumise tähtaegu ja viimases aruande tulbas on päevade arv, mis on ületanud tasumise tähtaja või palju päevi on veel jäänud tasumiseni. Aruannet saab kasutada konkreetse päeva maksete ülevaatamiseks või tegemiseks kasutades Tasumised kuni filtrit. Aruandes on võimalus ka otse tasumist teostada, vajutades nupule TEE TASUMINE, mis tekib peale aruande nupu vajutamist välja arvatud kokku vaates

Filtreeringud

  • Hankija - filtreeritakse valitud hankijaga ostuarved
  • Hankija klass - filtreeritakse valitud hankija klassiga ostuarved
  • Tasumised kuni - filtreeritakse valitud tasumise tähtajani ostuarved
  • Kasutaja - filtreeritakse valitud kasutajaga seotud ostuarved
  • Objekt - filtreeritakse valitud objektiga ostuarved

Valikud

  • Kokkuvõtlikult - näitab aruannet kokkuvõtlikult aegunud ja 15 päevaste ajavahemikena tulevikus makstavat summat
  • Valuutas - näidatakse valuuta tulpa, lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga

Lingid

  • Number - avab ostuarve

Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda Maksegraafik

Tasumisennustus esitab ostuarved, millele on rakendatud maksegraafik mitmerealisena vastavalt graafikule:

Sama ostuarve read on erinevad tähtaegade, tasumisele kuuluvate summade ja põhjuste poolest.

Arveid saab ka filtreerida põhjuskoodide järgi filtri Põhjus abil.

et/or_aru_tasu_ennustus.txt · Viimati muutnud: 2018/11/15 13:53 persoon egon