Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:yld_numbriseeriad

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:yld_numbriseeriad [2021/05/05 10:13]
dagne [Dokumenta numura koriģēšana]
lv:yld_numbriseeriad [2022/06/30 13:21] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Intervālu izmantošana====== +======Intervāli====== 
-Numuru sērijas (intervālusDirecto izmanto, lai piešķirtu numurus jauniem dokumentiem,​ kad tie tiek pirmo reizi saglabāti. ​Sērijāir derīgums (sākuma un beigu izmantošanas laiks) un tās var izmantot tikai tiem dokumentiem,​ kuru datums ​iekrīt sērijas ​derīguma ​laikā.+Dokumentu numerācijas diapazonus jeb intervālus ​"Directo" ​izmanto, lai piešķirtu numurus jauniem dokumentiem,​ kad tie tiek pirmo reizi saglabāti. ​Intervāliem ir derīguma periods ​(sākuma un beigu izmantošanas laiks) un tos var izmantot tikai tiem dokumentiem,​ kuru datums ​ietilpst intervāla ​derīguma ​periodā.
  
-Dokumenta saglabāšanas brīdī Directo pārbauda, kāds šim dokumenta veidam ir lielākais izmantotais numurs ​izvēlēs numuru sērijas ​ietvaros un piešķir dokumentam nākamo numuru pēc kārtas. Piešķirtais numurs nav manuāli rediģējams,​ bet vēl neapstiprinātajiem dokumentiem pastāv iespēja mainīt izvēlēto ​numuru sēriju ​uz citu. \\  +Dokumenta saglabāšanas brīdī ​"Directo" ​pārbauda, kāds šim dokumenta veidam ir lielākais izmantotais numurs ​dokumentā norādītā intervāla ​ietvaros un piešķir dokumentam nākamo numuru pēc kārtas. Piešķirtais numurs nav manuāli rediģējams,​ bet vēl neapstiprinātajiem dokumentiem pastāv iespēja mainīt izvēlēto ​intervālu ​uz citu. \\  
-Vienam dokumentu veidam numuri nevar atkārtoties, t.i., viena reģistra ​ietvaros katra dokumenta numurs ir unikāls ​tā identifikators. \\  +Vienam dokumentu veidam numuri nevar atkārtoties ​viena dokumentu veida ietvaros katra dokumenta numurs ir unikāls.\\  
-Tiem dokumentu veidiem, ​kas veido grāmatojumus ​(rēķini, maksājumi u.c.), dokumenta numurs ​ir arī transakcijas ​(grāmatojuma) numurs. \\  +Tiem dokumentu veidiem, ​kuriem ir grāmatojumi ​(piemēram, ​rēķiniem, maksājumiem ​u.c.), dokumenta numurs ​kļūst ​arī par dokumenta ​transakcijas ​jeb grāmatojuma ​numuru.\\  
-Transakciju sarakstā (virsgrāmatā) grāmatojumi tiek identificēti pēc transakcijas tipa un numura. Transakciju tipi atbilst to pamatojošo dokumentu veidiem, piemēram, ​dokuments Rēķins veidos ​grāmatojumu ar tipu Rēķins. +Transakciju sarakstā (virsgrāmatā) grāmatojumi tiek identificēti pēc transakcijas tipa un numura. Transakciju tipi atbilst to pamatojošo dokumentu veidiem, piemēram, ​rēķina grāmatojuma tips ir RĒĶINS.\\
- +
-{{ :​lv:​tran_type.png?​direct |}}+
  
 =====Dokumentu intervāli===== =====Dokumentu intervāli=====
-Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu dokumentu intervālu, jādodas uz ''​Galvenie uzstādījumi'',​ saraksts ''​Intervāli'',​ kur jauna intervāla izveidei ​jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'' ​vai uzkliksķina uz kāda esoša intervāla ​koda, lai to mainītu. +Intervāli tiek izmantoti, lai piešķirtu numurus dokumentiem (piemēram, rēķiniem un maksājumiem). Transakcijām jeb grāmatojumiem,​ kuru tips ir TRAN, vidustransakcijām un finanšu budžetiem numuri tiek piešķirti no finanšu intervāliem. Apraksts par finanšu intervāliem ir pieejams zemāk.\\ 
-Intervālikas šeit tiek veidoti, var tikt izmantoti visos dokumentu sarakstos, izņemot TRAN tipa transakcijas un vidustransakcijas.+Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu dokumentu intervālu, ​no galvenās izvēlnes ​jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi ​→ Intervāli\\ 
 +Tad tiks atvērts ​intervālu saraksts.\\ 
 +Ja ir jāizveido jauns intervāls, tad ir jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. savukārt, ja ir veic izmaiņas ​esoša intervāla ​kartītad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.\\
  
 +====Intervāla kartītes lauku nozīme====
 {{ :​lv:​range.png?​direct |}} {{ :​lv:​range.png?​direct |}}
  
-====Intervāla kartītes lauku nozīme==== 
  
-  * **Kods** - katrai numuru sērijai ​jāpiešķir unikāls kods, kas nedrīkst sastāvēt tikai no cipariem, lai nepārklātos ar dokumentu numuriem. Atbilstošs kods būtu, piemēram, //DOK// vai //​DOK2017//​.+  * **Kods** - katram intervālam ir jāpiešķir unikāls kods. Tas var sastāvēt no cipariem un burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un nedrīkst sastāvēt tikai no cipariem, lai nerastos situācija, ka intervāla kods pārklājas ar dokumentu numuriem. Atbilstošs ​intervāla ​kods ir, piemēram, //DOK// vai //​DOK2017//​.
 :!: Dokumentu intervālu kodi nedrīkst pārklāties ar  [[lv:​yld_numbriseeriad#​finansu_intervali|finanšu intervālu]] kodiem.\\ :!: Dokumentu intervālu kodi nedrīkst pārklāties ar  [[lv:​yld_numbriseeriad#​finansu_intervali|finanšu intervālu]] kodiem.\\
-  * **Nosaukums** - numuru sērijas ​nosaukums, kas ir redzams lietotājiem. Nosaukumam jāpaskaidro ​numuru sērijas ​pielietojums,​ piemēram, //2017. gada dokumenti//​. +  * **Nosaukums** - intervāla ​nosaukums. Nosaukumam jāpaskaidro ​intervāla ​pielietojums,​ piemēram, //2017. gada dokumenti//​. 
-  * **Intervāla sākums** un **Intervāla beigas** - ierobežo intervālu, norādot to numuru kopu, no kuras tiks piešķirti numuri šīs sērijas dokumentiem+  * **Intervāla sākums** un **Intervāla beigas** - numurs, sākot no kura dokumentiem ar šo intervālu tiks piešķirts numurs.\\ 
-    * Pirmajam ​sērijas ​dokumentam numurs ​būs **Intervāla sākums**+1. +    * Pirmajam dokumentam ​no intervāla tiks piešķirt ​numurs **Intervāla sākums**+1. 
-    * Ja sistēmā jau ir veidoti šīs sērijas dokumenti, tad jaunajam dokumentam numurs būs +1 pie lielākā šīs sērijas ​dokumenta numurapiemēram, ja pēdējais sērijas dokuments ​ir ar numuru ​212345, tad nākamais būs ar numuru ​212346. +    * Ja sistēmā jau ir veidoti ​dokumenti ar numerāciju no šī intervāla, tad jaunajam dokumentam numurs būs +1 pie lielākā šī intervāla ​dokumenta numura ​piemēram, ja lielākais no intervāla piešķirtais dokumenta numurs ​ir 212345, tad nākamajam dokumentam tiks pieškirts numurs ​212346.\\ 
-    * Katram dokumentu tipam sērijas ​numuri veidojas neatkarīgi, piemēram, ja jau ir izveidoti pārdošanas rēķini ​šajā sērijā, ​ar numuriem 100001, 100002, 100003, tad pirmajam ​pirkuma ​rēķinam ​ar šo sēriju ​numurs ​būs 100001. +    * Katram dokumentu tipam numuri veidojas neatkarīgi ​no citu dokumentu tipu numuriem. Piemēram, ja jau ir izveidoti pārdošanas rēķini ar numuriem 100001, 100002, 100003 ​no šī intervāla, tad pirmajam ​ienākošajam ​rēķinam ​no šī intervāla tiks piešķirts ​numurs 100001.\\ 
-  * **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** - sērijas derīguma periods. Izvēloties intervālu dokumenta numura piešķiršanai,​ ir jāpārliecinās,​ ka dokumenta datums ​iekrīt sērijas ​derīguma laikā, ​savādāk dokumentu nevarēs saglabāt/apstiprināt. +  * **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** - intervāladerīguma periods. Izvēloties intervālu dokumenta numura piešķiršanai,​ ir jāpārliecinās,​ ka dokumenta datums ​iekļaujas ​derīguma laikā, ​citādāk dokumentu nevarēs saglabātapstiprināt. 
-:!: Šie lauki ir laika jūtīgi, tas nozīmē, piemēram, ja dokumenta datums ir **31.12.2017 14:13**, bet numura sērijas ​derīgums ir **31.12.2017**,​ tad to nevarēs izmantot šim dokumentam, jo, nenorādot laiku, tas tiek pieņemts kā 00:00, līdz ar ko jau 00:01 norādītajā datumā ir ārpus derīguma. Lai sērija ​būtu derīga līdz dienas beigām, tās derīgums jānorāda kopā ar laiku, piemēram, **31.12.2017 23:​59:​59**. +:!: Šie lauki ir laika jūtīgi, tas nozīmē, piemēram, ja dokumenta datums ir **31.12.2017 14:13**, bet dokumenta intervāla ​derīgums ir **31.12.2017**,​ tad to nevarēs izmantot šim dokumentam, jo, nenorādot laiku, tas tiek pieņemts kā 00:00, līdz ar ko jau 00:01 norādītajā datumā ir ārpus derīguma. Lai intervāls ​būtu derīgs līdz dienas beigām, tās derīgums jānorāda kopā ar laiku, piemēram, **31.12.2017 23:59:59**.\\ 
-  * **Slēgts** - ja sērija ​ir slēgtatad to vairs nevarēs izmantot jaunu numuru piesķiršanai+  * **Slēgts** - ja ir jānosakaka no konkrētā intervāla dokumentiem ​vairs nevar piešķirt numurus, tad šajā laukā jānorāda **Jā**.\\ 
-  * **Jauns intervāls** - šo lauku izmanto, veidojot saistītus dokumentus, piemēram, rēķinus no pasūtījumiem. Tādā gadījumā, veidojot rēķinu no pasūtījuma,​ rēķinam tiks izmantota tā sērijakas norādīta laukā ​''​Jauns intervāls''​ pasūtījuma sērijas kartiņā+  * **Jauns intervāls** - šo lauku izmanto, veidojot saistītus dokumentus, piemēram, rēķinus no pasūtījumiem. Tādā gadījumā, veidojot rēķinu no pasūtījuma,​ rēķinam tiks izmantots intervālskurš norādīts pasūtījuma intervāla kartītes ​laukā ​**Jauns intervāls**.\\ 
-  * **Intervāla prefikss** - intervāla ​prefikss var tikt izmantotslai glabātu papildu apzīmējumus dokumentu numuriem, kurus attēlo, piemēram, rēķinu izdrukās.+  * **Intervāla prefikss** - intervāla ​prefiksu norāda tadja dokumentu izdrukās pirms dokumenta numura ​norāda kāds teksts.\\
  
 =====Finanšu intervāli===== =====Finanšu intervāli=====
 ''​TRAN''​ tipa transakciju,​ vidustransakciju un finanšu budžetu numurēšanai tiek izmantoti finanšu intervāli.\\ ''​TRAN''​ tipa transakciju,​ vidustransakciju un finanšu budžetu numurēšanai tiek izmantoti finanšu intervāli.\\
 \\ \\
-Finanšu intervāli tiek veidoti finanšu uzstādījumu sarakstā ​''​Finanšu intervāli''​. Finanšu intervāla kartīte tiek aizpildīta,​ ievērojot tos pašus principus, kuri norādīti augstāk, aprakstā par dokumentu intervāla kartīti.+Finanšu intervāli tiek veidoti finanšu uzstādījumu sarakstā ​//Finanšu intervāli//. Finanšu intervāla kartīte tiek aizpildīta,​ ievērojot tos pašus principus, kuri norādīti augstāk, aprakstā par dokumentu intervāliem.\\
  
  
Rinda 45: Rinda 45:
  
 ====Kļūda:​ intervālu pārklāšanās==== ====Kļūda:​ intervālu pārklāšanās====
-:!: Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut intervālu pārklāšanos savā starpā, t.i., katra nākamā intervāla sākuma numuram jābūt lielākam par iepriekšējās sērijas beigu numuru.+:!: Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut intervālu pārklāšanos savā starpā, t.i., katra nākamā intervāla sākuma numuram jābūt lielākam par iepriekšējā ​intervāla pēdējo numuru.\\
  
 Piemēram, ja sistēmā tiek definēti vairāki intervāli, tad to robežas varētu būt šādas: Piemēram, ja sistēmā tiek definēti vairāki intervāli, tad to robežas varētu būt šādas:
Rinda 104: Rinda 104:
 =====Dokumenta numura koriģēšana===== =====Dokumenta numura koriģēšana=====
  
-Ja, saglabājot dokumentu, ir pamanīts, ka tika izmantota ​neatbilstoša numuru ​sērija, tad numuru ir iespējams mainīt, ​veicot ​dubultklikšķi numura laukā un izvēloties citu sēriju+Ja, saglabājot dokumentu, ir pamanīts, ka dokumenta numura piešķiršanai ​tika izmantots ​neatbilstošs ​intervāls, tad numuru ir iespējams mainīt, ​ar dubultklikšķi ​ieklikšķinot dokumenta ​numura laukā un izvēloties citu intervālu.\\ 
 +\\
 Iepriekš izmantotus, bet pēc tam izdzēstus dokumentu numurus Directo vairs atkārtoti nepiešķirs. Vēlreiz iegūt tādu pašu dokumenta numuru, ja dokuments tika izdzēsts, ir iespējams tikai, ja šis ir bijis pēdējais dokuments sarakstā, tad nākamajam dokumentam automātiski tiks piešķirts tāds pats numurs kā izdzēstajam. Iepriekš izmantotus, bet pēc tam izdzēstus dokumentu numurus Directo vairs atkārtoti nepiešķirs. Vēlreiz iegūt tādu pašu dokumenta numuru, ja dokuments tika izdzēsts, ir iespējams tikai, ja šis ir bijis pēdējais dokuments sarakstā, tad nākamajam dokumentam automātiski tiks piešķirts tāds pats numurs kā izdzēstajam.
  
Rinda 112: Rinda 112:
 {{ :​lv:​corr.png?​direct |}} {{ :​lv:​corr.png?​direct |}}
  
-Intervālam ir jābeidzas tieši ar to numuru, kāds ir nepieciešams, un jāsākas ar numuru, kas ir par vienu mazāks. +Intervālam ir jābeidzas tieši ar to numuru, kāds ir jāpiešķir dokumentam, un jāsākas ar numuru, kas ir par vienu mazāks ​nekā dokumentam piešķiramais numurs.\\ 
-Derīguma periods ir jāieliek tāds, lai tajā iekļautos tā dokumenta datums, kurā tas tiks pielietots. \\ +Derīguma periods ir jāieliek tāds, lai tajā iekļautos tā dokumenta datums, kurā intervāls ​tiks pielietots.\\ 
-Pēc tam, kad šis intervāls ir ievietots dokumentā, kuram tas ir paredzēts, un dokuments ir veiksmīgi iegrāmatots,​ intervāls ir jāslēdz vai jāizdzēš. +Pēc tam, kad šis intervāls ir ievietots dokumentā, kuram tas ir paredzēts, un dokuments ir veiksmīgi iegrāmatots,​ intervāls ir jāslēdz vai jāizdzēš.\\ 
- +\\ 
-Ja intervāls ir nepieciešams dokumentā, kas jāveido no kāda cita dokumenta, piemēram, rēķinam, kas jāveido no pasūtījuma,​ tad šis korekcijas intervāls uz brīdi ir jāieliek arī saistītā dokumenta (šajā gadījumā pasūtījuma) intervāla kartītes laukā ''​Jauns intervāls''​ un jāizņem no tās, tikko dokuments ir veiksmīgi izveidots.+Ja intervāls ir nepieciešams dokumentā, kas jāveido no kāda cita dokumenta, piemēram, rēķinam, kas jāveido no pasūtījuma,​ tad šis korekcijas intervāls uz brīdi ir jāieliek arī saistītā dokumenta (šajā gadījumā pasūtījuma) intervāla kartītes laukā ''​Jauns intervāls''​ un jāizņem no tās, tikko dokuments ir veiksmīgi izveidots.\\
lv/yld_numbriseeriad.txt · Labota: 2022/06/30 13:21 , labojis lasma