Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:settings2

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:settings2 [2021/01/19 15:46]
marija [Grupas tiesību maiņa]
lv:settings2 [2022/07/05 14:37] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ galvenie uzstādījumi.\\ Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ galvenie uzstādījumi.\\
 +\\
 Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Galvenie uzstādījumi''​.\\ Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Galvenie uzstādījumi''​.\\
 {{ :​lv:​main_menu_common_settings.png?​nolink |}} {{ :​lv:​main_menu_common_settings.png?​nolink |}}
- 
-=====Lietotāju tiesības===== 
- 
-Lietotāju tiesības ir iespējams regulēt no sarakstiem ''​Lietotāji''​ un ''​Lietotāju grupas'',​ kas abi ir atrodami Directo Galvenajos uzstādījumos. 
-Katra lietotāja tiesību pamatā ir šī lietotāja grupas tiesības, bet izņēmuma gadījumos, tās var tikt individuāli grozītas. 
- 
-Saraksts ''​Lietotāji''​ tiesību maiņai ir jāizmanto tikai tad, ja ir jāveic minimālas korekcijas kādam lietotājam individuāli,​ kas papildinās šī lietotāja grupas noteiktās tiesības. 
- 
-Ja ir jānošķir sistēmas lietotāji, piešķirot tiem dažādas tiesības, ir vēlams katram atšķirīgam tiesību regulējumam izveidot savu grupu sarakstā ''​Lietotāju grupas''​ un tad pievienot katru lietotāju atbilstošai grupai. \\ 
-Piemēram, var būt tiesību grupas Pārdošana,​ Noliktava, Iepirkumi, Finanses, Projektu vadība utt. 
- 
-====Grupas tiesību maiņa==== 
-Lai mainītu kādas grupas tiesības, ir jāuzkliksķina grupu sarakstā uz ''​Mainīt tiesības''​ saites, kas atrodas vienā rindiņā ar grupas nosaukumu, vai uz paša grupas nosaukuma. 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas1.png?​direct |}} 
- 
-Tiesības ir sadalītas vairākos blokos: Dokumenti, Atskaites, Uzstādījumi un Cits. 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas2.png?​direct |}} 
- 
-Pie dokumentiem var regulēt tiesības directo dokumentu sarakstiem, tādiem kā: Klienti, Piegādātāji,​ Artikuli, Rēķini, Pirkuma rēķini utt. \\ 
-Ar dubultklikšķi laukā Modulis var atvērt visus pieejamos dokumentu veidus šai sadaļai. 
-Katram dokumentu veidam var noteikt tiesības redzēt dokumentu sarakstu, skatīt dokumenta informāciju,​ veidot jaunus dokumentus, labot esošos, apstiprināt dokumentus, dzēst, pievienot tiem pielikumus, drukāt utt. 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas4.png?​direct |}} 
- 
-Pie atskaišu tiesību regulējuma var noteikt, kādas atskaites būs redzamas lietotājiem šajā grupā un vai atskaite attēlos visu informāciju (ja ir izvēlēts ''​Viss''​) vai ierobežotu informāciju (ja ir izvēlētas Paša vai Paplašinātās (Extended) tiesības). 
-''​Nav uzstādīts''​ nozīmē, ka atskaite nav pieejama šai grupai. 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas3.png?​direct |}} 
- 
-Blokā ''​Uzstādījumi''​ tiek noteiktas pieejas uzstādījumiem (skatīšana,​ rediģēšana,​ dzēšana utt.), katrai uzstādījumu sadaļai atsevišķi - sistēmas, galvenie, noliktavas, pārdošanas,​ finanšu un personāla. 
- 
-Savukārt, pie ''​Cits''​ atrodas tādu tiesību regulējums kā - dokumentu atgrāmatošana,​ vairumievietošana,​ imports un eksports, kā arī tiesības mainīt savu paroli, noliktavu un objektu. 
- 
-====Lietotāja tiesību maiņa==== 
- 
-Gadījumā, ja ir jāmaina kāda lietotāja tiesības, vispirms ir jāizvērtē,​ vai 1. šīs izmaiņas var attiecināt uz visu grupu, vai varbūt 2. šis lietotājs jāpārvieto uz citu grupu vai 3. jāizveido šim mērķim jauna grupa. \\ 
-Tikai gadījumos, kad neviens no trim variantiem nav piemērots un izmaiņas ir minimālas var veikt izmaiņas lietotājam individuāli. Tas ir jādara no Galveno uzstādījumu saraksta ''​Lietotāji'',​ klikšķinot uz saites ''​Mainīt tiesības''​ pretī attiecīgajam lietotājam. 
-Princips lietotāju individuālajām tiesībām ir identisks grupas tiesību uzbūvei, tikai jāņem vērā, ka sadaļas Dokumenti/​Atskaites/​UZstādījumi/​Cits jāpapildina/​jāgroza tikai ar to, kas būs atšķirīgs no grupas tiesībām. 
- 
-Piemēram, ja grupas tiesībās ir noteikts, ka lietotājiem ir pilna piekļuve Rēķiniem, ar visām tiesībām - skatīt, rediģēt, veidot jaunus, dzēst, drukāt utt., bet ir nepieciešams noteiktam lietotājam noņemt tiesības dzēst un apstiprināt,​ tad lietotāja tiesībās ir jāpievieno Rēķini pie dokumentiem un ir jāieliek ķeksīši pie visām tiesībām, izņemot dzēšanu un apstiprināšanu. 
- 
-{{ :​lv:​tiesibas5.png?​direct |}} 
- 
lv/settings2.1611064012.txt.gz · Labota: 2021/01/19 15:46 , labojis marija