Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:or_aru_tasumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasumised [2019/02/05 10:11]
lasma izveidots
lv:or_aru_tasumised [2021/10/27 14:42] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Apmaksas žurnālā var iegūt informāciju par izejošajiem ​maksājumiem, kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu ​uzdevumi''​ un vienlaicīgi apstiprināt vairākus ​izejošo ​maksājumu dokumentus.\\ +======Apmaksas žurnāls====== 
-======Vairāku izejošo maksājumu ​apstiprināšana====== +Apmaksas žurnāls ir atskaite par maksājumu uzdevumiem.\\ 
-Lai vienlaicīgi ​apstiprinātu vairākus ​izejošos ​maksājumus, atskaitē Apmaksas žurnāls **jānorāda maksājuma dokumentu periods** un lauciņā, kurā var noteikt, vai atskaitē rādīt informāciju par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai abu veidu izejošajiem maksājumiem,​ **norāda izvēles iespēja “Neapstiprināts”.**\\ +Izmantojot šo atskaiti, ​var:\\ 
-Ja nepieciešams,​ meklēšanas filtrā jānorāda arī citi meklēšanas kritēriji, piemēram, maksājuma veids.\\ +• Iegūt informāciju par maksājumu ​uzdevumiem.\\ 
-{{ :​lv:​report_payments.png?​nolink |}}+• Vienlaicīgi apstiprināt ​jeb iegrāmatot ​vairākus maksājumu ​uzdevumu ​dokumentus.\\ 
 + 
 +=====Maksājumu ​uzdevumu iegrāmatošana===== 
 +Lai vienlaicīgi ​iegrāmatotu ​vairākus maksājumu uzdevumu dokumentus:​\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes dodas uz\\ 
 +kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Apmaksas žurnāls\\
 \\ \\
-**Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.**\\+Tad tiks atvērta atskaite Apmaksas ​žurnāls.\\
 \\ \\
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem izejošajiem maksājumiem.\\ +2) Atskaitē jānorāda:​\\ 
-Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie tiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt. Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT MAKSĀJUMUS''​.**\\ +• **Periods**, kurā ietilpstošie maksājumu uzdevumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti ​tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ 
-{{ :lv:report_payments_checkboxes.png?nolink ​|}}+• Blakus laukam **Komentārs** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināti**.\\ 
 +{{ :lv:apmaksas_zurnals_periods_neapstiprinati.png?direct ​|}}
 \\ \\
-**Pēc tam tiks parādīts ​lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām ​nepieciešams apstiprināt visus norādītos ​maksājumus. Lai tos apstiprinātu, ​lodziņā ​jānospiež poga ''​OK''​.**\\ +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra maksājumu uzdevuma dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rādīt rindas**.\\ 
 +• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie maksājumu uzdevumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\ 
 +\\ 
 +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem maksājumu uzdevumu dokumentiem,​ kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ 
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem,​ kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT MAKSĀJUMUS''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts ​uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām ​jāapstiprina visi izvēlētie ​maksājumu uzdevumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu,​ jānospiež poga **OK**.\\
lv/or_aru_tasumised.1549354305.txt.gz · Labota: 2019/02/05 10:11 , labojis lasma