Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:leping

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:leping [2021/10/15 10:32]
lasma
lv:leping [2021/10/18 09:53] (patlaban)
lasma
Rinda 61: Rinda 61:
 • **Līguma sākums** un **Līguma beigas**.\\ • **Līguma sākums** un **Līguma beigas**.\\
 • **Perioda veids**, **Periods** un lauks tam blakus.\\ • **Perioda veids**, **Periods** un lauks tam blakus.\\
 +=====Līgumu apvienošana===== 
 +Ja klientam ir vairāki līgumi, un par tiem visiem ir jāizraksta viens kopīgs rēķins (nevis atsevišķs rēķins par katru līgumu), tad visos klienta līgumos, par kuriem jāizraksta kopīgs rēķins, ir jāieliek ķeksītis pie **Apvienot rēķinus**.\\ 
 +{{ :​lv:​ligums_apvienot_rekinus.png?​direct |}}
 =====Rēķinu vai pasūtījumu izrakstīšana klientiem no līgumiem===== =====Rēķinu vai pasūtījumu izrakstīšana klientiem no līgumiem=====
 Aparaksts par to, kā no līgumiem izrakstīt klientiem rēķinus vai pasūtījumus,​ pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]] Aparaksts par to, kā no līgumiem izrakstīt klientiem rēķinus vai pasūtījumus,​ pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]
lv/leping.txt · Labota: 2021/10/18 09:53 , labojis lasma