Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:finanses [2020/12/14 02:31]
marija [Papildu informācija]
lv:finanses [2021/04/16 14:22] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 +======Finanšu uzstādījumi======
 Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ finanšu uzstādījumi.\\ Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ finanšu uzstādījumi.\\
 +\\
 Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\
 {{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}} {{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}}
Rinda 21: Rinda 23:
 {{ :​lv:​sam_veids_kartina.png?​direct |}} {{ :​lv:​sam_veids_kartina.png?​direct |}}
  
-=====PVN koda kartiņas ​aizpildīšana=====+=====PVN koda kartītes ​aizpildīšana=====
  
 {{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}} {{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}}
  
-  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma ​pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma ​pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-  * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos ​šis kods jāpielieto +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei ​šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos ​izmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
-  * **PVN %** - PVN likme+  * **PVN %** - jānorāda ​PVN procentu ​likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\
   * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem   * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
   * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem   * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
   * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai   * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
   * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos)   * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos)
-  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes ​avansu PVN atsekošanai
   * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos)   * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos)
   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
Rinda 40: Rinda 42:
   * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā   * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
   * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)   * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
-  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
-  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
-  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3+  * **DarTips 1_3** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
   * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu   * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
  
Rinda 62: Rinda 64:
  
 tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\
-(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju ​kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju ​kartiņās un pirkuma ​rēķinos.) \\+(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju ​kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātā gadījumā ​ir jāveic korekcijas piegādātāju ​kartītēs un ienākošajos ​rēķinos.) \\
  
-Kad ir kļuvis skaidrskādi PVN kodi ir lietošanā ​un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem,​ jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''​Papildus info''​ un datulaukiem,​ kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. +Kad ir nosakidrotskuri PVN kodi ir izmantoti ​un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem,​ jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartītes, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''​Papildus info''​ un datulaukiem,​ kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. 
-Vairāk info par [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas ​aizpildīšanu]].+Vairāk info par [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes ​aizpildīšanu]].
  
 Piemērs PVN kodu sarakstam: Piemērs PVN kodu sarakstam:
Rinda 127: Rinda 129:
  
 Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN.
-(PVN koda kartiņā ​tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam,​ skat. piemēru [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas ​konfigurēšanai]].) \\+(PVN koda kartītē ​tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam,​ skat. piemēru [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes ​konfigurēšanai]].) \\
 Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas,​ vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī jāņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVN, tātad, ar iegūto rezultātu ir jāveic atbilstošas matemātiskās darbības. Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas,​ vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī jāņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVN, tātad, ar iegūto rezultātu ir jāveic atbilstošas matemātiskās darbības.
  
Rinda 138: Rinda 140:
 Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{:​lv:​pvn_ok.xlsx|}} Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{:​lv:​pvn_ok.xlsx|}}
  
-=====PVN deklarācijas izveidošana=====+====PVN deklarācijas izveidošana====
  
-Lai izveidotu PVN deklarāciju,​ ir jādodas uz Pielāgotām atskaitēm un jāizvēlas PVN atskaite.+Lai izveidotu PVN deklarāciju, ​no galvenās izvēlnes ​ir jāatver Pielāgotās atskaites (tās atrodas kolonnā SISTĒMA).\\ 
 +Pēc tam lauciņā pie "​Atskaite" ​jāizvēlas PVN deklarācija.\\
  
 {{ :​lv:​cust_rep_pvn.png?​direct |}} {{ :​lv:​cust_rep_pvn.png?​direct |}}
 +
 +Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\
 +\\
 +Pēc tam jānospiež poga Drukāt.
lv/finanses.1607905901.txt.gz · Labota: 2020/12/14 02:31 , labojis marija