Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:finanses [2021/10/28 16:38]
lasma
lv:finanses [2021/11/08 10:14] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Finanšu uzstādījumi====== ======Finanšu uzstādījumi======
-Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ finanšu uzstādījumi.\\ +Finanšu uzstādījumus var atvērt, ​no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI ​→ Finanšu uzstādījumi\\
-\\ +
-Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ +
-{{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}}+
  
 =====Jauna samaksas veida izveidošana===== =====Jauna samaksas veida izveidošana=====
Rinda 9: Rinda 6:
 Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. +Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ​ar uzņēmuma bankas kontu saistītos ​maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. 
-Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ​ir jāizveido ​savs samaksas veids.\\+Ja uzņēmumam ir vairāki ​bankas ​konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido ​atsevišķs ​samaksas veids.\\
 \\ \\
-Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi ​un to kreisajā pusē jāatrod saraksts ​Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas ​jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, ​no galvenās izvēlnes ​dodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi ​→ Samaksas veidi → jānospiež poga "Pievienot jaunu"\\
  
-{{ :​lv:​samaksas_veidi.png?​direct |}} +Samaksas veida kartītē ​noteikti ​jāaizpilda ​lauki:\\ 
- +**KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums ​(tajā nevajag iekļaut garumzīmesmīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas ​kodu nevarēs nomainīt.\\ 
-Samaksas veida kartītē jāaizpilda ​vismaz trīs lauciņi+**KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
-  Kods (īsais apzīmējums, ​bez speciālajiem simboliem) +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības ​konts (piemēram2620). Tas tiks izmantots ​maksājumu ​grāmatojumos ​kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\ 
-  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas ​mērķis) +\\ 
-  Konts (finanškonts, ​kas tiks izmantots grāmatojumos ​ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). +Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams,​ lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā,​ savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus,​ grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\ 
- +\\ 
-{{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct ​|}}+• **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
 +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
 +• **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ 
 +• **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "​Directo"​ varēs iegūt norādītā formāta failus.\\ 
 +• **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ 
 +\\  
 +{{ :lv:b1.png?nolink&​480 ​|}} 
 +\\ 
 +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
 =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== =====PVN koda kartītes aizpildīšana=====
Rinda 34: Rinda 39:
   * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\   * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\
 Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\
-  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts.\\+  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\
 Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\
   * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\   * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\
 Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\
-  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma ​PVN konts (tiks izmantots ​maksājuma uzdevumos)+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas ​PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\
   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
   * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)   * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
lv/finanses.txt · Labota: 2021/11/08 10:14 , labojis lasma