Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_algsaldo

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:fin_algsaldo [2019/04/03 10:44]
lasma
lv:fin_algsaldo [2019/05/21 16:41]
lasma
Rinda 4: Rinda 4:
 \\ \\
 ======Vidustransakcijas izveidošana====== ======Vidustransakcijas izveidošana======
-:!: **Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas ​noteikti ​jāpārliecinās,​ ka katra grāmatvedības ​konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase:\\ +:!: **Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās,​ ka grāmatvedības ​kontu kartītēir norādītas pareizas kontu klases:\\ 
-• ieņēmumu kontu kartītēs ​kā klasei ​ir jābūt ​norādītai ​''​3 (Ieņēmumi)'',​\\ +• ieņēmumu kontu kartītēs ​norādītajai ​klasei jābūt ''​3 (Ieņēmumi)'',​\\ 
-• bet izdevumu kontu kartītēs ​kā klasei ir jābūt norādītai ''​4 (Izdevumi)''​.**\\+• bet izdevumu kontu kartītēs jābūt norādītai ​klasei ​''​4 (Izdevumi)''​.**\\
 Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā "​Finanšu konti"​.\\ Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā "​Finanšu konti"​.\\
 \\ \\
 Lai izveidotu vidustransakciju:​\\ Lai izveidotu vidustransakciju:​\\
-1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa "Vidus Transakcijas"​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ +1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa "Vidus Transakcijas"​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var slēgt operāciju kontus.\\ 
-2) Dokumenta lauciņā "​Numurs"​ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru, bet lauciņā "​Datums"​ jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\+2) Dokumenta lauciņā "​Numurs"​ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru. Lauciņā "​Datums"​ jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\
 3) Jāsaglabā dokuments.\\ 3) Jāsaglabā dokuments.\\
 {{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}}
Rinda 19: Rinda 19:
 {{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}}
 \\ \\
-6) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti ​tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\+6) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\
 Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\ Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\
 {{ :​lv:​vt_fill.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​vt_fill.png?​nolink&​500 |}}
Rinda 30: Rinda 30:
 {{ :​lv:​vt_expense.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_expense.png?​nolink |}}
 \\ \\
-9) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti ​tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\+9) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\
 Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​. Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.
 Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\ Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\
 \\ \\
-10) Pēc tam dokumenta lauciņā "​Bilance"​ būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To nepieciešams ierakstīt jaunā dokumenta ​rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos "​Debets"​ un "​Kredīts"​ būtu vienādas summas un lai lauciņā "​Bilance"​ norādītā summa būtu 0.\\+10) Pēc tam dokumenta lauciņā "​Bilance"​ būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To jāieraksta tukšā rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos "​Debets"​ un "​Kredīts"​ būtu vienādas summas un lai lauciņā "​Bilance"​ norādītā summa būtu 0.\\
 \\ \\
-11) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​.\\+11) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai padarītu dokumentu ​nemaināmu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī tikai taustiņš ''​F12''​.\\
lv/fin_algsaldo.txt · Labota: 2021/01/14 10:56 , labojis dagne